Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
Advertising

VR HAUL. OYNWYSIAD AM MRIIEFIN. Y Mis. Bardd Nantglyn. Y gongl Ddifyr. Yr Eglwys a'r Wasg. Ton—4 Gorphwysfa.' Y Parch. Peter J ones, Llanddona. Emyn Gosper. O'r Arsyllfa. YdiweddarBarch. James Hughes ar y 4 Llyfr Gweddi.' Lledaenwyr y Bibl yn Nghymru. Hileg. Llan y Plwyf. Nodion Eglwysig. Adolygiad. At y Beirdd. Manicn. PEKI PLA | CYNWT8IAD AM MEHIFIN. Dadleuon Magi Jones. J Y Pagnnitid Bach Duoa Tom a'i Ftm. Paganes Bach a'r Cenhadwr j D-tlen Dirwest. Rhai o'r Dewrion (gyda DKriiin- iau. Ffyddloniaid yr Vagol Sul. i Y Brenin a'r AderyD. Sect Newydd. Ton, Lesi.e.' j Emynwyr Cymru, Clociau (gyda Darlun). Y Diweddar Barch Thomas John I Roberts, fieer Mochdre da Darluo). Gwrea y Ddaear. Ffyddlondeb. Un Post y Fiwyddyn. Beth mae yr Eglwys yn ei W ueyd. Y Gystadleuaeth. Perlau y I Perl. J Llithiau Priodol am y Mis. Barddoniaetb.

CWRS Y RHYFEL

CWRS Y RHYFEL. ADOLYGiAD YR WYTHNOS. HELYNT RWSIA-ENILL ER COLLI. RHYFEL Y RHEILFFYRDD Y RHYFEL YNG NGHYMRU. Wythuos bwyBig yn hanes y rhyfel yw yr un aydd newydd. fyned hoibio. Er na chyflawnwyd ynddi weithredoedd nerthol neillduol, eto cafwyd ynddi ddigwy ddi ada,u ddylanwadant. ar holl gwrs dyfodol y rhyfel. Yr Eidal a Rwsia, gyda.'r Dar- danelles, sydd wedi tynnu llygaid y byd i edrych arnvnt. Ymdrinir yn llawn isod a. gwrhydri yr Eidal. Trc-wn ein sylw yn gyntaf yma. at HEI. YNT RWSIA, yr hon, er yn fel pe ya colli, sydd er hyny yn enill er colli. Mae Mackensel1 wedi bostio wrth y Kaiser v bydd Byddin Germani yn Lem berg erbyn diwedd y mis. AiaO hyny yn eithaf posibl, er, wrtli edrych ar bethau fel y maent. pan yn ysgrifenu hyn, nid yw vn debyg. Ond hyd yn oed pe y gwnai, caffai Mackensen ei fod wedi talu yn rhy ddrud am fuddugoliaeth ymddangcsiadol. Dywed yr hen ddihareb mai 'rhwyddaeh, dweyd inynydd na myn'd trcsto, a cha Mackensen weled er ei ofid mai rhwyddaeh iddo yutau aadaw wrth y Kaiser y cymer efe LBmheTg nag a fydd iddo gyflawni r addewid. Gwelwyd pet-hau cyffelyb o'r blaen, megis pan yr addawodd Hendenberg y cymerai efe Warsaw, ao y gyrodd gwraig y Kaiser roddion o chocolates "I'r milwyr dewr a gymerasant Warsaw.' Daeth y chocolatei i gyiarfod y "milwyr dewr" pan oeddent yu ffoi am eu bywyd yn ol tua Germain" w-di methu o honynt gyraedd Warsaw o gwbl( !ë> Mae dau beth pwysig yn milwno yn erbyn Maekensien i gymeryd Lemberg. ac o blaid yr Archdduc Niclas i'w hamddiiTyn. 1. Rhwng Byddin Germani a Lemberg saif llinell o lynn<3edd mawrion a'i gwna yn anhawdd i'r Gennaniaid wthio ymlaon l'u eyflegrau trymion—y cynegrau sydd wedi enill iddi bob buddugoliaeth a gafodd yn Galicia, ac heb y l'hai ni fedr wneuthur dim. 2. Y tu 01 i Tiemberg. ac o bobtu iddi, mae nifer o reilffyrdd yn meddiant v R W- Laid. Ymdrinir yn llawn isod a phwysig- rwydd rheilffyrdd yn y rhyfel hon. Digon yma yw dweyd y bvdd meddiant o'r rheil- ffyrdd hvn yn fanbeisiol i Rwsia, bra nad oes i'r Gennaniaid pan yn oeisio gwtbio ymlaon i Lemberg gyiTelyb gyfleiurterau, iic yebwanega hyny at eu anbawster i ddod a chyfarpar o bob mttli i'r byddinoedd. D,y-we,(ilr yr ymleddir yn fuan rhwng Prznxysl a Lemberg, y frwydr fwyaf ofn- advry a welwyd eto liyd yn oead — Yr w\tbnes ddiwedduf, uid oedd unrhyw gyfi-leviidiad yn y sefyllfa. Darfu i'r gelyn ffrwydio pump o fwnfeyrid ar wahanol ranau o'n ffrjnt. Ni ddarfu i un o honynt, pa fodd hynag, beri urn hyw riwed i'n flofvdd, a dim ond un acbosodd golledion. Prydnawn ddc.e, cynjerasom feddiant o iiuell gyntaf y flosydd i'r dwyrain o Festubert am filldir o hyd, ond roethasom eu dal drwy y uos yn ngwyneb yr y el ymoBodiadau nerthol a wnaed gau y gelyn. Yn gynar boreu heddyw, yn ngbyn;ydogaeth Ypres, liwyddasom i yniosod ar ssflc'y gelyn •>r gogledd o Hooge. Darfu i ni feddiauu yr oil o'r llinellau cyntaf o ffoaydd y gelyn am fil o latheni, ac befyd ranau o'r ail Jineii. Erbyn haner dydd haddyw, yr oeddem wedi cymeryd 157 o garcharorion, a liwvddo i w rth wei thio ymosodiad Germanaidd gyda cholledio.'i trymion. YR ITALIAID A'R AWSTRIAID. Mae y fydd n Italaidd mewn brwydrau parhau8 gyda phrif alluoedd Awstria, ac ym- ladd ffyrnig yu cymeryd lie yn yr Alpau Car- nicaidd. Mae yr Awstriaid wedi mabv. JI- iadu yr ymosodol, ac yu ceiaio myned i I tali, ond Uwyddodd yr Italiaid i wrthsefyll yr ym- osodiadau Awstriaidd yn effeithiol. Ar yr afon Ieonzo, yr afon a lifa rhwng y ffyndir Italaidd a Trieste, mae gan yr AA.tr;aid safleoedd c&darn yn Gorizia a Tolmino. YMDAITH Y GERMANIAID TUA LEMBERG. Hysbysa adroddiadau o Petrograd fod y Germaniaid yn gwneyd cynydd amlwg yn eu hymdaith fcua Lembery-, ac yn gwneyd defn- ydd helaeth o'u magnelau. Yr un pryd, mae y Rwslaid wedi canfod yr angenrbeidrwydd o vmaiael yn ddioed o Bukovina Mae hyn ya bwysig, gan ei fod yn tori ymaith eu prif alb oedd oddiwrth Rumania." Ymffrostia y Germaniaid y bydd iddynt feddiauu Lemberg erbyn Gorphenaf laf. DYDD Gwener. YMOSODIADAU GYDAG AWYRLONGAU. Adroddiadau anmhleidiol a hysbysant fod yr ymesodiadau a wnaed gan avvyr-Ion^au y Cyngbreiiiaid ar Karlgruhe wedi achoal Ihiwer o gvffro, ac amcangyfrifyr fod mwy nag ngin o fywydau wedi eu colli. Cariwyd allan yr ymosodiad fe! ad-dallad i'r German- (iaid am ymosod ar drefi dlarnddiffyn yn Equine a Prvriain Fawr. Teinila y wasg Germanaidd fod hvn yn en oyfiawnhau i wRf V'l ymosodiad ar orflewinbarth Llundain, (Parhad ar tudalen