Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
2 articles on this page
LLANGEITHO

LLANGEITHO. Tr wyf yn naturiol yn edmygwr gwirion- eddol o anian a'r prydferth nis gallaf oddi- wrth hyny, y mae hi yn reddf wreiddiol ynof, ac y mae dau beth yn wir angenrheldiol I wneyd golygfa yn hardd-coed a blodau. Nid oes yr un olygfa yn dlwa os byddant yn amddifad o'r ddau beth uchod. Gellir edryoh ar goed a blodeu fel hanfodlon golygfa gain. Y mae teleidion bro ysblenydd yn swynol a llesmeiriol, bron yn ddigon i arwain creadur rhesymol o ddyn i addoli ei Greawdwr yn nheml orwych fawr natur. Nid wyf yn gwybod pa gynifer o goed oedd yn Ngardd Eden; yr oedd yno ddau, beth bynago pren gwybodaeth da a drwg, a phren y bywyd. Yr oedd Gardd Eden yn Baradwys mewn pryd- ferthwch, a'n delfryd o le hardd ydyw Parad- wys, a'n delfryd o ddyn perfalth ydyw yr Arglwydd Iesu. Dywedlr yn y Belbl fod gwlad Canaan yn llifelrio o laeth a mel. Y mae yn rhaid cael porfa a blodau. Yr oedd gwlad yr addewid yn un fras i gynyrchu glas. wellt yn doreithiog i'r anifelliaid, er mwyn diwallu anghenion dyn yr oedd hi hefyd yn llawn o flodau, mewn trefn i'r wenynen ddiwyd I gael mel. Gwlad y Patriarchiaid a'r proph- wydi ydyw cartref y Lili a Rhosyn Saron. Y mae ein cymydogaeth ni yma yncael ei ysbellio o'i choed y dyddiau hyn. Yr oedd yr ardal hon yn hynod am amlder el ohoedwigoedd yn y dyddlau gynt, a dyna un o'r pethau sydd yn rhoddl eyfril am brydferthwoh Dyffryn Aeron. Wrth sylwi yr ydym yn eanfod cyfnewidiadau aneirif mewn lleoedd. Er ys amryw o flyny- ddau yn ol, yr oedd adar y t6 yn llu yn y gymydogaeth hon. Y mae genym ddau beth 1 gyfrif am eu lleihad; nid oea yma haner cymaint o lafurio'r ddaear yn bresenol ag oedd flynyddau yn ol i godi td. Y mae pob am- aethwr yn gwybod drwy brofiad taw lleidr ofnadwy ydyw aderyn y to o lafur. Peth arall sydd yn cyfrif am eu lleihad ydyw fod tai t6 gwellt bron wedi diflanu yn llwyr o'r wlad. 0 dan fargoed tai td gwellt yr oedd adar y to yn gyffredin yn gwneyd eu nythod. Nid rhyfedd, gan hyny, fod adar y t6 ddim mor lluosog, gan fod adnoddau eu hymborth yn brinach, a'u bod hwy wedl colli eu eartrefi clyd a chynes. Mae llechi -wedi cymeryd lle'r to gwellt; ac erbyn hyn, y maent hwythau yn eael eu gwtblo o'r neilldu gan y Ilafnau alcan. Nid wyf, y blynyddau diweddaf hyn, wedi olywed rhyw lawer o udgorn y gwair, gyda'i lais oryglyd ac aflafar, ond nid oes genyf yr un rheawm am hyny, dim ond nodi y ffaith. Yn y gwanwyn eleni, y mat y chwibanogl, yntau hefyd, wedi bod yn lied ddistaw gyda'i seintau dolefus. Nid ydym eto wedi cael golwg ar daradr y coed; y mae ganddo yntau ei neilltuolion pan yn disgyn ar goeden. Saif yn waatad a'i ben I fyny at y Crewr Mawr. A ydyw gynau mawrion a magnelau anferth y Germaniaid wedi dychrynu a tharfu ehodiaid y -nefoedd o'r wladT Y mae yn amlwg fod rhywbeth anghydnaws wedi bod yn yr awyr y gauaf di- weddaf, gan fod llawer o goed awya wedi merino. Yr oedd y gelynen yn arferol o fod yn fytholwerdd, hyd yn n6d yn nghanol oerfel y gauaf, ac yn yr wythnosau diweddaf, y mae pren cyll wedi teimlo oddiwrth awelon difaol a gwenwynllyd y tymor, fel nad oes fawr o obaith am gnau yn yr Hydref dyfodol. Y mae y fwyalchen a'r fronfraith yn arhosol gyda ni, a rhyngddynt yr ydym yn cael ami i gyngerdd rhagorol lawn yn blygelnlol, a mynych yn gosper. Lawer gwalth talasom am glywed 1 professionals' yn oanu mewn cyngherddau mawreddog, ond y mae cor y goedwig yu gwneyd llawer llal o discords,' ac yn telynorl yn fwy melus a naturiol. Ond owyd yr aderyn du dipyn o doll amom pan ddaw y gooseberries' a'r I plums' yn aedd- fed, ond yr ydym Y8 dra boddlawn iddo.

Advertising

TEILWNG 0 SYLW. LLWYDDIANT ANARFEROL PERL Y PLANT, DAN OLYGIAETH Y PARCH. OANON CAMBER-WILLIAMS LAMPETER Y Cyhoeddiad Cymraeg Gorea Blant Ac yn fwy poblogaidd nag erioed. Amryw nodweddion newyddion am 1916 Os am geiniogwerth dda, myner ef. Oeir gamplau yn rhad drwy anfon i'r cyfeiriad iscd Yr archebion i'w hanfon MANAGER II PERL" OFFICE LAMPETER LLAWLYFR AR ARWYDDLUNIAU EGLWYSIG. (CHURCH SYMBOLS), GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, B.A. "0 herwydd y garreg a lefa o'r mur, a'r trawst a'l hettyb o'r gwaith coed."—HABAOUO it. 11. Pris 4c. I'w gael oddiwrth yr Awdwr, Llanfynydd Vicarage, Golden Grove, neu MANAGER, RMYTOV HAT J,, LAMPETER THE GREATEST REMEDY OF THE AGE VE CURES RELIEVES TOOTHACHE HEADACHE EFFECTIVELY CHECKS RHEUMATISM, NEURITIS, &c. Recommended by the Medical Profession and pronounced to be SAFE. SURE. PALATABLE. Prices Single Powders, lid. each. Boxes of 1 dozen, ljl\* To be obtained of all Chemists and Stores or direct from the Manufactory, Dewi House, Ann Street, LLANELLY. 28 EDITIONS PRINTED ALREADY THE EVER POPULAR HYMN BOOK HYMNAU YR EGLWY8 (ELIS WYN 0 WYRFAI Words only, 18.. la. 3d.'Ss. 6d Words only, large type, 28., 2s, 6d., 4s, 6d. Words and Music (Old Notation), 2s 6c., 3a., Words and Music (Solfa), 2s. 6d., SL, fie Special and Reduced Ternm for Choirt on Application COMMON PRAYER and HYMNAU'R EGLWYS bound together in one volume. Just the thing for a Birthday or Christmas Present, or for a Sunday School Prize. Issued two styles Leather, gilt .edges, 3/6 Cloth, red edges, 2/6 CARMARTHEN Published by W. SPURRELL & SON 611 ADGOFION GAN "HENAFGWR' (39F YR HYBARCH DAVID EVANS, ABOHDDIAOON LLANELWY. 0 oris. is. gyda'r post. Gwnelr goscyngiad Bylweddol i Ysgoilon Sul, Cyfarfodydd Llenyddol, &c. Anaml y ceir IIyfryn mwy oymwys at wobrau yr Ysgol Sul a Chyfar- falydd Llenyddol. Telerau arbenig, 8s, y A wain, y prynwr i dalu'r post. ANWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae rhai'n gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddi wrth Peswch, Bronchitis, Pas Dolor Gwddf, Crygni, Caethdra. Diffyg Anadl. Y mae yr hen Feddyginiaeth Davies's Cough Mixture" etto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felus, yn cynnhesu y frest, ac ya rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. la 3c. a 3s. (postage 3c.)—HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH. 'SARZINE' BLOOD MIXTURE, CROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae I Sarsdre Blood Mixture' yn ei slcrhau, a dim arall. Nid J w yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines, ond 08 bllnir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad alias Scurvy, dol. nriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ao anmhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture' gan y Druggist nesaf atoch, Is. lie. a 2s. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog, HUGH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. MOLRAT. Ysgrifena John Pryse, Maesymeirch:—" Blinid ni acw gan Dyrchiod; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd o hono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisie peth i'w lladd ya ddidrafferth iawn.—Ei enw ydyw Molrat,' mews packets Is. 6c. yr un. Prynais packet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair a rhoddais y rhai hyny yn llwybr y Twrch. Ni chedodd y twrch mwy." "cgeESpeEMflD OI.g A PIEflYDDIflD mil ILEIDR." GAN Y PARCH, GANON W. WILLIAMS, Jeffreyston. (O'r Haul am Chwefror). Wedi ei argraffu ar garden mewn Coch a Du. Cyfaddas i'w osod mewn tai, ysgoldai, a Phyrth Eglwysi. Pris, drwy'r post, 2c., neu y dwsin. "I have not seen anything approaching the Diagram in beauty and effect." Bendith ar eicb pen am ddwyn peth mor effeithiol allan. WELSH CHURCH PRESS PRINTING CO., LTD., LAMPETER. 4 YR AIL ARGRAPHIAD PENNODAU IN HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU, GAN ROBERT CAMBER-WILLIAMS, M.A. CANON EGLWYS GADEIBIOL TY DDKWI. Pris mewn amlen bapyr, 8c. nett; mewn litan,ls; gyda Sc. y copt yn ychwanegol at y cludiad. Telerau arbenig am nifer penodol Y sgolion Sul, & Pob archebion i'w hanfou i- THE AGER, WELSH CHURCH PREStt CO., LAMPETER. Maes Llafur Undeb Ysgolion Sul yr Eglwys. NODIADAU AR I SAMUEL GAN F PARCH. D. EDWARDES, CRYNFRYN, LLANGEITHO. I copi, 6c. 6 cop], 2a. 6e. 12 oopt, 4s. 6c. I'w gael oddiwrth y WASG EGLWYSIG GYMREIG, LAMPETER. LLAWLYFR AT WASANAETH Y CONFFIRMASIWN, GAl" Y Parch. E. LORIMER THOMAS, M.A., COLEG DBWI SANT. Pris lie., neu 1/3 y dwsin, yn rhad drwy'r post. CYHOEDDEDIG GAN GWMNI Y WASG EGLWYSIG GYMREIG, LAMPETER. NODIADAU AR Y Uyfr Gweddi Gyffredin, GAN T PARCH. H. L. JAMES, M.A., RHEITHOR ABERFFRAW. AIL ARGRAFFIAD Is. 6d. nett. Anfomor- MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER. LLYFR Y BARNWYR CATECISM GAN Y PARCH. W. J. E. JONES, FICER SILIAN. Pris Is. 3e. y dwsin. Bhaid anfon tdl gydar archeb. MANAGER, WELSH CHURCH PRESS, LAMPETER GOFYNIADAU AC ATEBION i BLANT YR EGLWYS AR Y Flwyddyn Eglwysig GAN T PARCH. A. OWEN EVANS, B.A, Cyn-Arholydd Esgobaethol Bangor, a Rheithor Llanfaethlu a Llanfwrog, Pris 1/8 y dwsin, Archebio i'w hanfon i MANAGER CAXTON ilALL, LAETR AIL-ARGRAFFIAD "Y DEYRNAS MEWN PERYGL," Allan'o'r Geninen Ebrill, 1910, gyda RHAGAIR, I, Pa fodd daeth y rhyfe11" ac OLAIR, Pa fodd daeth Dadwaddoliad t H gan y PARCH. GANON J. P. LEWIS, RHEITHOR LLANi BTUMDWY. PRIS CEINIOG. ■ nmi m • Dylai fod ym mhob ty. Tystiolaeth Ynmeilldmvr. LAMFTER Y WASG EGLWYSIG GYMREIG. » LLYRFAU GAN Y piMi.A.0. EVANS, B.A. RHEITHOR LiiANFAETHLU, M6N., I BLANT BACH YR EGLWYS. ID HAWL AC ATEB. (TRYDYDD ARGRATPIAD). ORBDO'R APOSTOLION, Y BRENIN SAUL. (An. A*GBA?IIAI;). LLYFR RUTH (An. AKOBAWIAD). BYWYD GIDEON. (An. ASCBAVVIADL BYWYD JOSHUA. (An. AxaBAniAo). BYWYD ABRAHAM. (An. AXCBAVVIAD). LLYFR EZRA. (An. AmaBAVviAo). Y BRENIN DAFYDD BYWYD SAMUEL. Gellir cael coplau o unrhyw un o'r llyfrau uohod am Is. 30. y dwsfn; yn rMd drwy y llythyrdy. 0 Hefyd gan yr un awdwr,— HYFFORDDWR I'R FOREOL A' it BRYDNAWNOL WEDDI. Pris, mewn amlen, 1. net. mewn llian, J &Vyr Post, is. 9c. Anioner Archebion (gyda blaen-dil) I MANAGER, IC LLAN" OFFICE, LAMPETRB YR EPISTOL AT YR EPHESIAID MAES LLAFUR UNDEB YSGOLION SUL YR EGLWYS YN NGHYMRU). NODIADAU GAN Y PARCH. ELLIS H. GRIFFITH, B.A., Rheithor Llangadwaladr, a Deon Gwladol Malltraeth. Prisiau I oopt, Is. 8c. drwy'r Post. v 6 „ 88. 6c. „ 12 „ 16s. M I'w gael yn unig oddiwrth awdwr Papch. Ellis H. Griffith, Llangadwaladr Rectory, Bodopgan, Anglesey. D DETHOLIAD o EMYNAU ALLAN 0 Hymnau yr Eglwys AC Emyniadur yr Eglwys yng Nghympu YN UNOL A PHYNOIAU Y COLECTAU, YR EPISTOLAU. A'R EFENGYLAU YN Y LLYFR GWEDDI GYFFREDIN. YNGHYD A RHESTR 0 DESTYNAU GAN Y PARCH. D. DAVEN JONES, Ficer Llanfynydd, Ac Ysgnfenydd Mygedol Corawl Eglwysig Archddiaconiaeth Caerfyrddin. Pris 9c. drwy'r post. IV gael oddlwrth yr Awdwr, neu MANAGER, "LLAN" OFFICE, LAMPETER. Argraphwyd a chyhooddwyd gan GITOSJ y Wasg 'Eglwysig, ac argraphyddc Gymreig, Cyfyngedig, Ca.x'" Hall. Mehefin 2, 1 q 16