Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 3 of 8 Next Last
Full Screen
8 articles on this page
Morta

"Morta" DYN O'R BOBL. Buddugoliaetb ddaw & heddwch yn y pen ■draw,' medde hen diiywe iiad, ac os meddyliwch am y petb, fcid oes ffordd «ra1l. Ke dreiodd y President Wilson ei oreu i g*el g^n Germani ymddwyn yn rhesymol, ond metbodd ei holl vm a byny am na fedr un gelldl fawr fforddio i golli ei hunau öllrcb a'i d nolineth. Gormod iddi allu ei ndal oedd gwel d ei phobl yn cael eu boddi, a'i llongau yn c>lel eu suddo Cyfyd auigylcbiadau yn mywyd cenell p;,ii tnte yn rbaid iddi ymladd nell bPid¡" a hod yn g,-rie(ii. A cbyfyd hefyd y rhairi i gonedl enill nen beidio a bod. Dyma yn union yw eiu sef lift ni beddyw. Mae Germnni wedi dangos ei hod hi yo elyn c i ni. Mae hi allan i'n dinystri >—dim llai; Pe gwnaem h ddwch yfory, bydd.ti mewn safle i gario hyny al an. Buasai ganddi Bel^iu i fel canol-fan, a Ffrainc a Holland wrth ei thru garedd. Caetbwasinetb fyddai i Y)i f -ii thraed, caetbwissimetb cenedl etbol, heb I na gobaitb yagwyd ein hunain JU rbyd lion II r; cadwytanu. Gwnaeth Syr Willi-rn Robertson H oreu y dydd o'r bl ion i'u g*!luogi i sylweddoli bytiy. I Both,' meddai, 'yw elll gwasgfetior, "i o'u cydmaru & chyflwr y g vledydd ydynt wedi eu haurheithio am genedtaeth u lawer ? Oar trefi wedi eu tllri i fyny, gweitbfeydd wedi eu < handwyo, dynion yn cael en usgo ffordd fei 'slaves,' a hen bobl a pbl.ut)?nc-el bod Jpebfwyd na Iloches.; Wmeth i ni wyuehur ffrtithiau na pieidio. Tynged slav a' sydd yn ar«>s piwb dan draed Germani *c i oggoi hyny, wele ni yn ymladd beddyw A'n holl flgfli rbag i'r iau gtel ei rho'i ar em gwarau. Nid oes ffordd xrall. Rhaid i ni ymladd am 'fuddugolin^th, a rhybudlia Syr William Robertson nt fod y gorchwyl o'n blaen yn aruthro), a bod Germani o ran rbif ei milwyr yn gryfach rwan nag un adeg o'r rbyfel. Yn ol pob tebyg, mae ganddi filiwn mwy o- ddynioD eleni ar y maes ymladd na'r llynedd A dynxlr gelyn raid i ni ei goncro. A fedrwn ni wneyd byny ? I )ywed Syr Willinra Robertson y gallwn, va rhoddir iddo ddigon o dd> nion. Dyn o'r bobl yw Syr William Robertson, weii codi o'r Irai)ks. Gltyr betb yw rbyfel a'r abertbau gofyuol. 4 Nid ees neb,' meddai, yn enciho neto fyn'd yn 01 mewn rbyfel yn wirfoddol.' A gallwch fentro nail o'u bodd yr a y Germaniaid yn eu holau Maent wedi eu trechu ar y Somme, ond nid ydynt wedi eu tori A rbaid eu tori cyn y'u •gorcbfygir, Ma'r llaw uchaf yn ein gafael, a rbaid i ni ei cbadw. Ond rhaid cael dynion Mae eisio baner miliwn o ddynion erbyn Gor- ffenaf. Os ceir bwynt, mae gobaitb da y bydd ni wasgu ar y gelyn i'r fath raddau nea y bydd iddo gracio' dan y I straen.' Fmwrolwn, bawb. Rbai &'u rhan i ymladd, y llaill trwy hunan-ym wadiad a gwaith caled gartref. Ond pawb wneyd eu boll oreu. DIGWTDDIAD FWTSICAV T BHTTEL, Scf penderfyniad yr Unol Oalaethau i ddyfod i mewn i'r rbyfel. Mae fel pe bae rhyw gwmwl low a tbrwm wedi eagyn o'r gorwel, rhyw oleu llachar fel yn diagleirio drwy'r storm, air rhag- -olwg yn galonog. Mae ei pboblogaeth anfertb a'i chyfoeth dibendraw rwan o'n plaid. Ambos- ibl, dan amgylcbiadau fel hyn, hollol ambosibl i Germani enill y rhyfel. Ie pe bai hi yn newyno Prydain, nid oes modd iddi enill. Anodd i dafod fynegu ein teimlad o ryddhad. Da y gwna y Cyngbreiriaid dalu teyrnged i'r President Wil- son. Yr oedd ei le yn gyfyng iawn, yn frith o anbawsderau na8 medrwn ni eu dirnad. Lies ei wlad oedd ei nod, nid ei fern bersonol. Dangos- odd y President gallineb a pbenderfyniad angby- flfredin. Anhawdd dychmjgu unrbyw ddyn •rail fedrai fod wedi llanw ei le yn y cyfyngder lwda'r fath gallineb, a bydd'son a pi y President Wilson fel un o Presidents' mawr yr America. Golyga dyfodiad yr America i'r rhyfel fod budd- ugoliaeth y Cynghreiriaid yn sicr. Da i mewn aradeg bwysig o'r rhyfel, pan mae Germani, er "heb ei threchu, yn gwegian dan bwya yr ergyd- ion trymion ydyet yn ei dymu hi, ac yn ceisio enill amser trwy f6r-!ofruddiad. 0 ran arian medrai yr U nor Dalaethau gario rhyfel ymlaen am ddeng mlynedd heb ddim ankwylusdod. Mae ei hadnoddau hi yn ddibendraw-yn ddi- I ball. Am ei gweithfeydd poirianol hi a'i i flao- 'tri8' maent y blaenaf a'r mwyaf yn yr holl fyd, I yr hyn sydd elfen bwysig iawn mewn rhyfel. Mae gyda hi Lynges, yr ail yn. y byd, a miliynau o ymladdwyr parod i'w byfforddi. Mae ganddi befyd wrth ei gwasanaetb brofiad y Cynghreir- iaid o ryfel. Lies anrhaethol i'r Cynghreiriaid yw gwybod fod cyfaill mor nertbol a bael wedi ymuno i bwy i sicrhan rhyddid a chyfiawnder i'r "byd. TUA JEROBALE*. Wele filwyr Prydain o fewn terfynau Palestina ac wedi rboi y fath hergwd câe i'w gormeawyr fel ag i wneyd ein aymudiad ymlaen yn orchwyl caled i'w atal. Yr ydym o fewn rbyw 70 o fill- tiroedd i'r Ddinas Sanctaidd. Nid yw piif-ffyrdd 7 Dwyrain mor bawdd eu trafeilioa ffyrdd y OorHewin, ac araf mewn canlyniad, yw y symud- iad ymlaen i fod. Jerusalem yw'r nod mewn golwg rwan, a bydded ychydig, bydded lawer o wythnoHiiii, bydd milwyr Prydain yn gorym- daith drwy strydoedd y ddinatrgysegrodig, ac nid yn hir y byddwn cyn rbyddbau y wlad anedwydd o ddwylaw y rhai ydynt wedi ei hyapeilio a'i gormesu cyhyd. Anhawdd iawu i ni yn y wlad 1ma xjlweddoli ein bod yn cymeryd rhan yn sylweddoliad un o'r breuddwydion mwyaf hynod mswn banes, sef prynedigaetb gwlad Palestine, crfl^w"' yr byn arocanodd y » Crusa- ders' ei wneyd. Yr ydym yn bwriadu amddi- fadn y Twrc bellacb, unwaith ac am byth, o'r gallu a gam-airferwyd ganddo rnor greulawn. Mae modd troi gwastadnu Palestina yn rbesi o granaries.' Mae gwastadedd Philistia mor dda, fel y gellir tyfu yno geirch a haidd heb witaith yn y byd; gZl.11ai gwastadedd Sat on ddigon, poblogaeth fawr hefo digonedd o fwyd pe trinid dim ond cornel, fechan o bono ac er mor gyf- oethog tir yw gwastadedd Jericho,' nid yw neddyw ond anialdir; ac yn ngwastadedd Es- draelon, yti ytnemtyn o'r lorddonen i For y Can- 0 oldir, ni cheir ond ehwJu ac ygjull, pan y gall- eaid fod yno gnydau toreithiog oni b'.i am ormes y Twrc. Mae sefyllfa pethau Yl1 Mhalestiun wedi bod yn andwyol o druenus, yn gyrodeithas- 01 a iHssuacbol. Y msusydd gwenith heb eu trin, y coedwigoedd wedi eu dinystrio, y bobl wedi eu trethu hyd eu llygaid, druain, a eben- hedlaeth ar ol cenhedlaeth wedi dioddef dan or- thrwm gwancus Constantinople. Vn nghanol y bryniau a'r dyffrynoedd, lie y ceir eto adlain y Dwyfol ddatguddiad, nid oes ond tlodi ac unig- rwydd. Y wlad oedd unwaith ruor ffrwythlon wedi ei hes euluso ac yn garegog. Y wlad leiaf, ond y fwyaf gwertbfawr o bob gwlad, y wlad lie y pregethwyd gyntaf ddyledswydd dyn at ddyn, a dyn at Dduw, erys heddyw, wedi'r boll ganrif- oedd, yn un o'r truenusaf o bob gwlad attnned- wydd. Daw cyfnewidiad ar hyn, mi ddisgwyliwn, fel y daw agwedd fuddugoliaethus y rhyfel yn fwy i'r golwg. Ond cofiwji nad gorchwyl bawdd fydd gorchfygu Palestina. S4if ditias Gasp. ary ltordd. M-e hon wedi sefyll yn rhwy'str ar Iwybr y goresgynwr ar hyd s canrifoedd, ac nid yn hawdd yr awn y tu draw iddi. Ond myned a wnawu, a bydd i n buddugoliaeth gyntaf yma gael yr un effaith yn y dwyrain a phan gymer- asom feddiant o Baghdnd. Gyda rhan fawr o Armenia yn nwylaw y Rwsiaid, a Mesopotamia eisoes broti i gyd ym meddiant Lloegr a Rwsia, mHe hieul gobeithion y Twrc yn cyflym suddo i'r gorwel.- Rhyfedd, yn wir, meddwl am fyddin Brvdeinig arei ffordd tua Jerusalem. Ein ham- Can yw, tra yn diogelu e'n Hymerodraeth ddwyr- einiul, i waredu trillion cymysglyd Palestina o graf-nc flywnrireth annioddefol, ac i I adeiladu rouriau Jerusaletn,' a'n gob4ith yw y bydd i'r d n dangos ei wybodaeth, yn ateb, Adsum, Pa 1" I' What! you've 'ad some, 'ave yer ? Well, yer jest git dahn an' make room for them what ain't 1" We want a man for our information bureau,' medde'r manager.' but be must be one who can answer all sorts of questions and not lose his head.' That's me,' medde'r ymgeisydd, I'm the father of eight children.'

g ohebiaStbau

g ohebiaStbau [Nid yw y Oolygydd yn gyfrifol am syniadau y Go"bwv-]. 

DEON DURHAM YN Y CITY TEMPLE

DEON DURHAM YN Y CITY TEMPLE. At Olygydd :Y LLAN ADTWYSOGAETH.' SYB,- Yr oeddwn yn bresenol flwyddyu yn ol pan roddwyd y Parch. T. H. Campbell 'mewn meddiant' gan Dr. Jowett, Carr's Lane. Ond freuddwydiais 1 erioed y buasai Deon Durham yn llanw yr un llwyfan, eum'—y 'Ti Dduw a folwn' arol y llith gynt if—a'r Salm 143 ar ol yr ail lith, Hebieud xi. Yna Gweddi r Arglwydd yn cael ei I cbautio.' Dilynwyd byn gan weddi ddifyfyrneu o'r frest' fel y rtywedir yn gyffredin. Yna y Diolch Cyflredinol (o'r Llyfr Gweddi eto), ond yn csel ei I ehantio' ne nid ei darllen fel yn yr Eglwys. Yna yr An- them, k 0 come let us worship,' a'r unawd yn cael ei ginugan Mr. Ben Morgan. Ar ol QYIIY, casghad. bylwais fod casgli-.d o flen y bregeth ac nid ar ol y bregeth—fel gyda ni. Gwell genyf ein dull ni. Yna'r cyhoeddiadau a diolch i'r Deon, yr bwn dderbyniwyd gyda chroesaw brawdol. Vna emyn, ac yna'r bregeth, deugain munyd pregetb dda iawn o ran brawddegiad, defnydd, a thraddodiad. Nil wyf yma am ddweyd gair ynghy'ch callioeb neu angh'diineb y Deon yn myned allan o'i ffordd i bregethu mewn | cspel Ymneillduol, a chwaith ynghylch y lies neu'r niwed o'r fhth symudiad. ond fy meddwl .oedd y bu«sai darllenwyr y [.LAN yn hoff o wybod yr argraff gafodd y wasariaeth ;\r feddwl, — YMWKLYDIV I

V LLYFR GWEDDI YN Y CAPELI

V LLYFR GWEDDI YN Y CAPEL I At Olygydd 'Y LLAN A'R DYWTSOGAETH.' I SYR,-PE dywedai rhywun yn gyhoeddus mewn Cupel yn Nghymru fod darnnii helneth o'r [jlyfr- Gweddi Gyffredin yn Cfiel PU harfer yn y modd- ion ar y Sul yn rhai o brif gapeli yr Yrtii-elildii-i. wyr yn Lloegr, a bod ffurf-wasanaeth yr Eglwys, air am air, yn cael ei dilyn yno bob Sul, byddai yr effaith yn drydanol. Byddai y newydd megis t^n-belen, a hono yn ffrwydro yn eu myog,* a ilenwid pawb & braw a dychryn. Ond ftaitb yw. Llawer o fyehanu sydd wedi bod, ac yn bod, ar fiurf-wasanaetb yr Eglwys a'i Llyfr Gweddi, gyda phob dirmyg a gwawd. Ond gwybydded y grwgnachwyr speitlyd ac anwyborlus hyn, y meddylir cymaint o'r Hell Lyfr Gweddi gan brif gapeli Ymneillduol Lloegr, fel nad oes ond yr Hen Lyfr wna'r tro i gynal y moddion. Juy City Temple, Capel Doctor Parker, arfenr y Gyffes' a'r 'Llithoedd a'r Te Deum,' neu y 'Ti Dduw a folwn,' 8010 Oio1cb CJffrcdinol/ a gwenwisgoedd neu 'Surplices,' gan ddyniou a merched Yn byn o beth mae yr Ymneilldu- wyr wedi myn'd o flaen yr Eglwys, a gobeithio na welir mo'r Eglwys yn dilyu eu hesiampl. 0 byn allan na feiddied neb o Yuineillduwyr Cymru ddifrio p. son yn fach' am y Llyfr Gweddi Gyffredin, gan nad oes 

Eisteddfod Dewi Sant Paddington

Eisteddfod Dewi Sant, Paddington. Nos Lun'y Pasg bu Eisteddfod hynod o lwyddianu yn y Neuadd Eghvysig. Yr oedd y Nouadd yn-orlawn o bobl, y cystad- leuwyr yn lluosog, a'r cy st ad le uaetha u Y14 ddyddorol. Cyn dechreu'r cyfarfod caed t-e campus. gan Mr. a Mrs. Edward Pierce, Haverstock Road, 'N.W. deuddyn y mae eu Jlafur a'u caredigrwydd i Dewi Sant yn ddiddiwedd.; Cymerwyd ,y gadair gan Mr. Arthur Wedgwood, Finch ley, bon- úddwr liaolfrydig, a roddodd ddeg punt. tuag at drysorfa'r Eisteddfod ac a dradd- ododd anerchiad byr ond cynwysfawr ar ran yr Eisteddfod fer magwrfa can a lien. Arwedniwyd gan y Ficer, a chyfeiliwyd gan Mr. T. Vincent. Davies.. A ganlyn oedd y gwahanol feirniaid :Cerddur- iaeth, Mr. Morgan Morgan; Barddon- iaeth, Parch. J. Davies, B.A. (Isfryn); Rhyddiaith, Parch. G. Ilartwell Jone&, D.D., D.Litt. Adroddiadau a Chyfieith- iadau, Parch. J. Evans-Hughee, B.A., a Mr. H. Jones; Gwniadwaith, lrs, T. Smith a Mrs. Morris Williams. Y swyddogion gweithgar oeddynt Mr. T. Jenkins a. Mr. T. Davies, ygsrifenyddion, a Mr. David Evans, trysorydd. Diolch- odd y Ficer a Mr. John Williams, ificld Road, yn gynes i'r cadeixydd, Mr. a Mrs. Pierce, y beirniaid, y swyddogion, a phawb. RHESTR O'R BU DDU G\VY R. Unawd ar y berdoneg, i rai dan 14 oed 1, Stella Smethers. Adroddiad, i rai dan wyth oed, 'Odlau'r Plant': 1, Violet Davies, Pimlico; 2, Gordon Evana, Kennet Road; 3, Gilbert, WiMiama, Wrentham Avenue. Unawd, i rai dan wyth oed, 'Y Bugail Da': 1, Blodwen Pugh; 2, Violet Davies, Pimlico 3, Gilbert. Williams, Wrentham Ave. Adroddiad, i rai dan 15oed, 'Hen Wlad fy Nhadau': 1, Dilys Rees; 2, Nell Jonea, Persondy Dewi Sant: 3, Enid Williams, Wrentham Ave. Unawd Soprano, 'Neges y Blodeuyn': 1, Miss Marian Williams, De-wi Sant. Unawd, i blant dan 15 oed, 'Llwyn On': 1, Misa Annie Davieis, llondon; 2, Miss Enid Williams^ Wrentham Ave. Unawd Tenor, 'Ferch w'r Seer' 1, Mr. G. Evans, Kingls Cross. Traethawd, 'Swyddogion ,'khufffinig y Testament Newydd' 1. Mr. J. Williams, Wreiitham Ave. Traethawd, cyfyngedig i ferehed, 'Y Synagog': 1, Miss M. Jones, Dewi Sant, Paddington. I Pedwar Penill, wyth llinell, 'Y Qroes Goch' (Tlie Red Cross): Mrs. Rees, Har- lesden. Englyn, 'Y Plif Weinidog' Mr. Gpo. Rees, Willesden Green. Y 'Table Centre' goreu: Mrs. ileber Evans, Dewi Sant, a Miss B. Williaans, Dewi Sant. Y par o 'Knitted Socks' gOren: Miss Emily Thomas, Dewi Sant. Quartette, 'Ti wyddost beth ddywed fy nghalon': Paiti R.H.M. a Phart-i .Shir- land Road, yn gyfartal. Adroddiad, i rai mewn .oed, '1'1' Ga.d! I'r Gad': J, Mr. Beh. Joins, Sliirland Road. Parti o Blant, para'r un' 1, Parti Dewi Sant. Unawd-Contralto, 'Bendithiaist- Goed v Men sydd": 1, Miss Evans Mile End Koad. Darlleniad Cymraeg goreu, i rai mewn c-ed: 1, R. H. Morris, Paddington. Unawd Bass, Rliyfelgyrch Cad ben Morgan' 1, Mr. Dick Evans, Sliirland Road. Darlleniad goreu., i rai dan 15 oed, o bedair adnod o'r wyth be-nodgyntaf o Lyfr Actau Nell Jono-, Persondy Dewi Sant., a Stanley Evans, Kennet Road, yn gyfartal. Ateb chwoeh o gwestiynau o'i" lofed benod o'r Efengyl yn ol S. loan 1. Miss A. Williams, Dewi Sant. Parti o Per died (16), 'Cwsg F'anwvlyd. 1, Parti Shirland Road. Cyfieithiadau—(a) I'r Saesneg: 1; Hughes, Sliirland Road (b) I'r Gyniraeg: 1, Miss Madge Toiie- Dcwi Sant.

No title

Y mae,enillion Mr. Rock feller, y miliwn- \dd Americanaidd, yn 384.000p. yn yr Avvtlinos. i

Marwolaeth a Chladdedigaeth y Parch D L Davies B A

Marwolaeth a Chladdedigaeth y Parch. D. L. Davies, B A. Welo eto un o offeiriaid ieuainc addawol yr EgLwys wedi huno yn mherson y Parch. David Lewis Davies, B.A., fioer Llanstedweil a Neyland, Penfro. Dydd Gwener, Ebrill 13eg, cadwyd gwasanaeth coffadwriaethol iddo yn Eglwys Llan- stadwell. Cludid y corff or ficerdy i borth yr eglwys gan aelodau Neylwid Lodge of Freemasons, ac oddiyno i'r eglwys gan y wardeniaid a'r swyddogion. Yn ystod y gwasanaeth traddodwyd anerchiad gan yr Hybarch Archddiacon D. E. Williams. Dygwycl y gweddillion marwol i Llan- dyfriog, lIe y ciaddwyd hwynt y dydd Sadwrn canlynol yn nglianoL arwyddion o alar mawr. Gwasanaethwyd yn Ll- dvfriog gan y Parchn. 11. Jones, fioer; D. D. Evans, cyn-ficer; D. T. Jones, cyn- reithor Casllwchwr; J. W. Jones, fioer Ammanford, a D. M. Jones, ficer Aber- teifi. Y galarwyr oeddynt Mrs. Davies (gweddw), Mrs. Davies, Sychpant, a'r teulu Miss Davies, Dyfrig Villa, (chwior- ydd); Mrs. Jones, Tyhen, Penboyr (mod- ryb); Mrs. Jones, Penbryu House, Aber- teifi (mam-yn-nghyfraith); Mrs. Mason a Mr. Basil Jones (chwaer a. brawd-yn- nghyfraith). Yn mhlith y dyrfa. ddaeth i dalu, parch i'w goffadwriaeth gwelwyd y Tarchn. Grutfydd Evans, D.G., fioer Castollnewydd Emlyn; E. 0. Jones, LJiaaa- gynllo; W. J. Evans, Llallfairorllwyn; J. Thomas, Penbryn; T. M. James, Meline; 1.1. Davies, Llangoedmor; D. L. Daniel, Eglwyswrw; Dr. Lloyd, CasteJl- newydd Emlyn; Capten II. Williams,* Gorseinon, ac ereill. Nos Sul, cadwyd gwasanaeth eofTadwriaethal iddo yn LJan- dyfriog pan y gweinyddwyd gan y Parch. II. Jones. Chwareuwyd gan Miss Jonea, Ficerdy. Yr oedd yr arch yn orchuddedig a, nifer fawr o flodau-dyrcli. Offeiriaa ieuanc 39 mlwydd oed oedd; genedigol o Bane, Llandyfriog. Gwnaeth ddefnydd da o'i addysg yn Llanymddyfri, Coleg Dewi Sant, a Choleg Duwinyddol Aberdar. Gwasanaethodd feI curad yn Llanelli a Neyland, a ehymaintoeddei barch yn y lie olaf fel y gwnawd ef yn ficer yno. Yr oedd yn aunvyl gan ei braidd, yn boblog- aidd yn ei blwyf, ac yn llafurus gyda lies a Ilwydd el EglSvys. Hefyd teimlix hir- aeth mawr a gonest am dano yn mro ei faboed ar lanau Teifi. Ei weddw drall- odus yw march y diweddaT, Barch. T. Jones, LTandarog. Estynir y cydym- deimlad llwyraf i bawb o'r galarwyr yn nydd hiraeth ar Ian bedd Cristion feddai gym a int. o deithi offeiriad rhagorol a gwir foneddwr.Ioltii y Gwas.

GLANOGWEN BETHESDA

GLANOGWEN, BETHESDA. WVTHNOS Y DLODDEFAINT A R PASG. WVTHNOS Y DLODDEFAINT A R PASG. Cafwyd ,gwasanaethau bendithiol yn y plwyf uchod Wyt linos y Dioddefaint a'r Pasg. Eglur yw oddiwrth y cynulliadaw n y gwerthfawrogir y gwasanaethau hyn fwy-fwy yn flynyddbl gan aelodau Eglwys Glanogwen. Yn ystod Wythnos y Diodd- efaint cjmhaliwyd gwasanaethau dyddiol ioreu a liwyr, a chafwyd anerchiadau. Dydd Gwener y Groglith cafwyd tri gwas- anaeth ac anerchiadau. Eleni eto cafwyd gwasanaeth tair awr ar y dydd hwn. Ar- weiniwyd y gwasauaeth gan y. Parch. "Hughes-Jones, Tregarth, a da iawn genyrn ddeall fod V. rhai a wnaetliant ymdrech i fod yn bresenol. wedi cael eu boddhau yn yr anerchiadau draddodwyd. Detholwyd emynau cyfaddas ar gyfer y gwasanaeth a gweddiau ueillduol priodol i'r dydd. Dathlwyd Sul y Pasg trwy weinyddiad o'r Cymun Sanctaidd am 7, 8. a 9 (yn Saes- nag) a ,10 o'r trloch (corawl), a chyfranog- odd Ilawer o r Elfenau Sanctaidd. Liafar- ganwyd y gwasanaeth nos Sul gan y Parch. D.Thomas (ctirad) a phregethwyd gan Gaplan yr Esgob (Glasifor) oddiar 1 Cor. xv. 57, 58. Cyfeiriodd yn ei bregeth, at farwolaeth ein hanwyl a pharchus Fioer. Cyfeiriai at, ei wedthgarwcli diflina yn y plwyf ac allan o hcuo, a bod ei golli yn ddyrnod drom i Eglwys Glanogwen, ac i'r Dywy&ogaeth yn gyffredinol. GWASANAKTH CoFFADWIilAKTHOL.—Daeti y newydd yn sydyir am farvvolaeth Lanoe- Corpl. Johnnie Williams, mab Mr. Thojnas John Williams, Cae'rberlJan, Betheda, yr hwn a gyfarfyddodd a'i ddi- wedd yn un o frwydrau y Somme, Mawrtll Ged. Bachgen tawel ydocdd Pte. WH- liams, a cbwarelwr wloth ei alwedigaeth cyn ymuno a'r fyddin. CymeAi ddvddor- dob neillduol yn vr Eglwys a'r Ysgol Sul. DarHenwyd ll\d]iyrau dyddorol iawi oddi wrtho gan Arolygwr yr Ysgol Sul, o drcn i dro, yn Wynuino llwyddiant yr Ysgol, ao hefyd vn dymuno eiu g\v#ddiau ar ei ran yn y rhyfel enbyd. Cyidialiwvd gwasan- aeth coffo yn yr Eglwys nchod no Fa-wrth, Ebrill lOfed. Cyinerwyd v gwasanaetb h gan y Parch. D. Thomas. Collocld brawd i Ptp. Williams ei fvwvd liefvd, fly nydd ;nt yn ol, yn nhancliwa Senghenydd, Dllfu- dir Cymru. Gedy dad a thaiv chwaer i alaru ar ei ol. Duw fvddo, yn nodded ac yn amddifTyn iddynt oil vn l profedig- aoth ehwerw, a heddwch fvddo i'w lwcli vntau livd foren gwyn yr, adgvfodiad mm. GARTRKF o'u FYDDI-De,-illwti fi,tl (■orpl. Daniel Tlioinas, Gordon Terrace, ^edi ei i-ycldliiib o-i- fyddin. Chvyf- wyd ef yn un o frwydrau v Somme rai mi roedd yn oJ. a bu yir orweddiog mewn ysbytty yn y wlad hon am hir amser. P<\ genym weled arwyddion gweiia vn j mihvr ieuanc.— W.1T.R.