Collection Title: Llan

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 7 of 8 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
Mr Llewellyn Williams ar Eglwys eto

Mr. Llewellyn Williams a'r Eglwys eto. Yn un o bapurau lleol Gogledd Cymru yr wythnos ddiweddaf dywed arch-elyn Eglwys y Wlad (Mr. Llewellyn Williams) bethau cas- a brwnt, ag sydd yn llawn o fwriad drwg ac anghariadoldeb; a hyny pan mae pawb yn ceisio byw yn gytun. Desgrifia Eglwys Dduw yn y wlad yma fel merch yu gwaeddi, ".Moes, moes." Pan ofynwyd i Mr. Williams yn amser dadl y Datgysylltiad, gan mai hwn oedd wrth wraidd cyd-raddoideb, "a fyddai ef yn foddlon ar Ddatgysylltiad yn unig ynte," atebodd "na fyddai of; 'doedd e ddim gwerth i'w gael, ar ol ymladd am ddeugain mlynedd yr oedd yn rhaid cael y gwaddoliadau hefyd." Efe, felly, yw y 'ferch' yn gwaeddi moes, moes," ynte? Ac mae Mr. Williams wedi Uwyddo yn o dda hefyd yn y cyfeiriad yma. Fotiodd 400p. iddoi ei hun yn gyflog yti y flwyddyn ar draul gwerin bobl yr hen wlad, a hyny heb eu caniatad, "I'r gele y mae dwy ferch yn llefain moe, moes," ac un o'r ddwy yw Mr. Llewellyn Williams, M.P. Wrth gwrs, rhaid cael esgus i wneyd rhywbeth yn mbapurau y wlad am 400p. yn y flwyddyn, pe dim ond codi ei sawdl yn erbyn yr Eglwys sydd wedi rhoi 80 o bob cant o filwyr y deyrnas i amddinyn ein gwlad. Mewn gwirionedd, nid y genedl Gymreig lwyddodd i basio Bil y Datgy- sylltiad ond y Gwyddelod. Anmhosibl fyddai gwneyd hyny ar wahan i 80 o wyr o'r Iwerddon i roddi eu 'votes' ar delerau Germanaidd i wneyd i fyny wendid amlwg y Blaid Gymreig Radicalaidd. Llawer gwaith bu Dr. Edwards, o Goleg y Bed- yddwyr, Caerdydd, mewn pulpud, yn ogystal ag ar lwyfan, yn proffwydo rhyw ddedwgrddwch nefol i'n gwlad. Dywedai pan oedd y Bil ger bron y Ty ei fod bellach yn gwet'd "Gwlad Canaan yn y golwg." Daeth y Bil yn Fesur, esgorodd y mesur ar 10fruddiaeth bechgyn ieuaine gwrol ein wlad. Dyna broffwydoliaeth y 'Dr.' yn 'yfflon.' Grwgnach a chwyriiu yn ofnadwy wna Mr. Llewellyn Williams am fod Duw, yn ei Ragluniaeth anesboniadwy yn amgylch- iadau-gresynus ein gwlad, wedi dweyd wrth. ysbeili^T ei Gysegr Sanctaidd, "Atal dy law. 21 taw a gwaeddi 'moea moes,' nid yw yr amser hwnw wedi dod eto." Pechod yn ngolwg Mr. Williams yw fod Rhaglun- iaeth fel pe wedi troi o ochor yr "Hen Faaji." Gwir fod degwm wedi codi fel, pob peth arall, ond nid ar yr Eglwys mae y bai am hyn. Mae rhan o'r bai ar y "Grwgnacbwr" a'i Gwmlli. na fuasent yn fwy parod dair blynedd yn ol i gadw y gelyn rbag taro ei droed ar diriogaeth Belgium a Ffrainc. Yn lie hyny treulio em hamser i ddadleu ac ysgrifenu y ffordd oreu i ysbedlio Eglwys Dduw yn Nghymru yr oeddynt. YR IWERDDON YN 1869. Dywed Mr. Llewellyn Williams, yn mhellach fod yr Eglwys yn yr Iwerddon wedi cael llawer llai na'r Eglwys yn Nghymru. Nid oes angenrheidrwydd ymhelaethu ax y perr hwn, dyweQwn y ffedthiau yn unig; a chwi, chwarelwyr datllengar Gogledd Cymru, a fTermwyr yr holl wllad, talwch sylw Yr oil o Incwm yr Eglwys yn 1906 oedd 260,037p. Cyll yr Eglwys trwy y Mesur anghyfiawn hwn 156,638p. Felly gadawer iddi hi wynebu gwlad wedi ei thlodi hyd angeu, a'r' gwaith aruthrol sydd yn ei haros ag 102,699p. yn unig. Y dydd y cyhoeddir heddwch, cymerir ymaith y degwm i gyd o'r plwyf hwn (roddwyd gan- rifoedd vn ol :at weinidogaeth Eglwys y Plwyf), a throsglwyddir ef i'r Cyngor Sir i wneyd a fyno nhw Eg e. Hyn fydd profedigaeth' llawer., ar Ddydd yr Heddwch." Dyma yw dymuniad. Mr. Llewellyn 'Williams yn ddiameu. in Natgysylltiad Eglwys yr Iwerddon nid felly y bu. Prynodd. y Cprnmissioners trwy 'Goanmutation' y 'Life Interests I gyd, a rhoddwyd am danynt. nid rhyw 2t miliwn, fel y pwrcasir yn y MesJIT hwn, ond 7,481,000p. 1; mwy na gwerth Eglwys Cymru i gyd, yn 'gapital' a llog. Sut gall ein herlidiwr felly, ar farn a chydwybod, ddweyd peth mor ddrygionus a hyn: "Nid cyfiawnder, yn ei gyflawnder, ond ychydig, fel gobaith porthmon am y nef- oedd llawer llai nag, a gafodd yr Iwerddon yn 1869." Peidied meddwl fod chwarelwyr a ffermwyr y Gogledd mor wirion a chredu pobpeth. TELERAU HEDDWCH. Dywed Mr. Williams "mai un o'r tolerau heddwch oedd oedi Datgysylltiad a Dadwaddoliad hyd nos y byddai r rhyfel wedi darfod." Dyma fel y itu yn gywir: Ar ddechreu Awst, 1914, torodd y rhyfel allan. Er mwvn cael neith unc^e]' ladd a gelyn fin gwlad dvwedoad Mr. Asquith, "Meamwhile -no controversial measures would be taken." Cyn diwedd v mis bythgofiadwy hwnw dacw Èglwyswyr pgnaf ein gwlad, a llawer ohonynt yn Nhy y Cyffredin ar y pryd, yn myned i ymladd clros rvddid a chyfiawnder. Ar ol cael cefn y dewrion hyn torpid Mr. Asquitli ei addewidion—fel y Caiser creulon—ac ar v 18fed o Fedi, 1914, rhutlirwyd y Bil trwY Y Senedd, a gosodwyd ef ar Ddeddf- lyfr ein gwlad. Y MESUR MEWN GRYM IIEDDYW. Pasiwvd hefyd y 'Suspensoiy .Act' ac apwyntiwvd tri o 'Gomiiiis,;ioiier- i gario Iteddf v* Datgj-sylltiad i weithrediad. Sylwoh ar y canlyniad: Pob plwyf a gaiff Ficer neu Reithor newydd ar ol y 18fed o Fedi, 1914, a gyll ei waddol; h.y., gosoda y 'Suspensory Act, atalfa ar 'Life Interest.' Dywed Mr. Llewellyn Wil- liams eto y bydd yr Eglwys ar ei henill o 23,000p. y flwyddyn oherwydd y rhyfel. Gyferbyn a'r elw tybiedig hyn, cyll yr Eglwys filoedd o bunau trwy yr atalfa hwn ar 'Life Interest. Cofiwch hefyd fod y Commissioners Cymreig wedi gwario eisoes trwy gario y ddeddf anfoesol hon i weithrediad droOJ; 9281p. Dyma'r ffordd i gynhilo yn y dyddiau enbyd hyn-gwas- traffu arian cysegredig Eglwys Dduw! Felly, pan ddaw Ymneillduwyr cyd- wybodol Cymru i ddeall oanlyniadau atgas y mesur anghyfiawn hwn anhawdd credu y caniatant iddo ddod i'w gyflawn weith- rediad fel ag y mae. ALBERT E. LEIWTS. Rheithor Lla.nrug.

Yn Nyffryn Teifi

Yn Nyffryn Teifi. (Gan JOHN T GWAS). LLANDYFftIOG. Mae Mr. a Mrs. Roy Evans wedi anrhegu Eglwys St. Tyfriog & Super Frontal brydfertb ar yr Allor i goffa eu mab bychan. Yn y featrl flynyddol llyw- yddai y Ficer. Dewiswyd y Mrl. D. Roy Evans a D. Daries, Ddol, yn Waideniaid. Dydd Mercher, Ebrill lleg, claddwyd gwedd- illion y diweddar Mr. William J. Davies, Dyfrig Villa, yn mynwent y plwyf. Owein- yddwyd gan y Parch. H. Jones, ficer. Ei. oed oedd 37. Brawd ydoedd i'r Parch. D. L. Davies, ac felly claddwyd dau frawd yn yr un wytbnos. PBNBOYR.—Nos Sul Pasg, bu Ysgolion Sul Prnboyr a St. Barnabas yn adrodd pwnc yn Eglwys y Plwyf. Holwyd hwy ar St. Matthew ix., gan y.Parch. D. Jenkins. Ad- roddodd plant Penboyr bonod o lyfr y Parch. T. M. Williams. Canwyd anthemau gan Penboyr dan arweiniad Mr. Evan Davies, Llaingof, a St. Barnabas dan arweiniad Mr. D. Jenkifis, C.M. Nos lau ddiweddaf, ead- wyd festri dan lywyddiaeth y Rheithor. Darllenwyd y cyfrifon, a ohafwyd awm da yn weddill. All ddewiswyd Mr. James Davies, Penrhywficer, gan y Rheithor fel ei Warden, a dewisodd y bobl Mr. John Jones, Green- field, yn lie Mr. John Edwards, Bhkenhalen, a diolchwyd i Mr. Edwards am ddwy fiynedd o wasanaeth fiyddlawn. Ail etholwyd ,-side.- men gan ychwahegu at eu niter. Ymddi- Bwyddodd Mr. JeukinB fel ysgrifenydd y Cyngor Eglwysig, 11.0 olynlr ef gan eich go- hebydd. Ymdriniwyd Ag amryw faterion eraill. HKMLLAK.—Llywyddai y Rheithor yn y Festri, a ohafwyd y cyfrifon yn iawn a awm mewn Haw. Dewiswyd Mr. James Phillips, Ardwyn, Drefach, yn warden, a'r Sidesmen ydynt y Mrl. Thomas Jones, Gwcndraeth, a James Jones, Caercadw.

DEONIAETH ARFON

DEONIAETH ARFON. POKTDINQRWIC. M,arwalacth.-Y mae genym yr wythaos yma y gorcbwyl o gronicle marwolaeth Mr. Joseph Jones, pedwerydd mab Mr. Joseph Jones, Caeglas. Yr oedd yr ymadawedlg wedi bod o dan law-feddygaeth yn Ysbytty Bangor, ond er holl ofal y meddygon ni fu y meddygwaith yn Uwyddianus. Y mae dau frawd iddo yu ymladd dros eu gwlad yn Ffrainc, a brawd arall yn beirianydd. ar un o'r llongau. Yr oedd Joseph yn edrych ymlaen at yr amser y byddai yn ddeunaw oed er mwyn iddo yntau gael uno Wr fyddin, ond fe'i torwyd lawr cyn iddo gyraedd yr oedran gofynol. Yr oedd wedi derbyn ei addysg yn Friars School, Bangor, a dderbyniwyd ef yn glere yn Lloyd's Bank, Penmaenmawr, ac yn ddiweddarach bu yn gwasauaethu yn Ariandy Caernarfen. Yr oedd yn fachgen ieuanc o gymeriad dlamheuol, ao yr oedd yn hynod o boblogaidd ymhlith ei gyfoedion, a phawb oedd yn ei adnabod. Daeth tyrfa fawr i'w angladd, pryd y rhoddwydyr hyn oedd farwol o hono i orphwys yn mynwent Llanddeinioleb. Yr oedd cor yr Eglwys yn bresenol o'r hwn yr oedd yntau wedi bod yn aelod ffyddlou. Qwasanaethwyd wrth y tt gan y Parohu. E. Jones, Portdinorwic, a B. Thomas, Llan- ddona, pryd y gwasanaethwyd yu yr Eglwjs ac ar Ian y bedd gail y Parchn. R. Wynne- Griffith, Penisarwaen E. Jones.'B. Thomas a L. Jenkins,' Llanberis. Yr oedd yr holl wasanaeth yn gorawl. Gwasanaethwyd wrth yr organ gan Mrs. Outram, yr hwn a chwireu odd y I Dead March. Yn Eglwys y Port nos Sul cyfeiriodd y Parch. Is Canon M. A. Hughes, Bangor, mewn modd tarawiadol iawn kt yr yinadawedig. Y mae genym y cydym- deimlad Uwyraf a Mr. a Mrs. Joseph Jones yu eu profedigaeth lem. Bydded iddynt chwilio am gysur oddiuchod ac nid mewn pydewau daearol. Gwyddys fod tad yr ymadawedig yn arweinydd y gan yu Eglwys y Port, a bydd bob amser yn barod i gynorthwyo mewn cyngherddau. k Bu yn cynorthwyo yn Mhen. rhosgarnedd lawer gwaith, ac fe fyddai yn rhoddi boddionrwydd neillduol i'r gwyddfod- plion bob amser. Anfonwyd llawer o bleth- dorchau i roddi ar fedd Joseph, ond niVgallwn gyhoeddi yr enwau trwy fod gofod y LLAN mor brin. PENRHOSGARNEDD. Wedi eu clwyfo.— Yr oedd yn ddrwg genyf ddeall fod Mr. A. E. Hughes, Belmont, a Mr. Wm. Rowlands, Tynclwt, wedi eu clwyfo ar faes y gwaed yn yr Aipht. Y mae y ddau yn 'fecbgyn ieuainc o gynteriadan diamheuol ac yn aelodau ffyddlon o Eglwys St. Pedr. Yr ydys yn mawr hyderu nad ydynt wedi eu olwyfo yn ddifrifol. Y mae y rhietii yn bryderus iawJ1 yn eu cylch. Gobeithio y derbyniant newydd mwy calonogol yn fuan. LLANLLYPNI. Ustdeb y Mainau.-Y dydd o'r blaen cyn- haliwyd gwyl flynyddol Undeb y Mamau yn y plwyf. C'afwyd gwasanaeth arbeoig yn Eglwys St. Rbedyw am 2.30 p.m., pryd yr anercbwyd yr aelodau yn dra ymarferol gan y Parch 8, Lumley, Bangor, a derbyuiwyd tairo aelodau o'r newydd i'r Undeb. Gwedir gwasanaeth, cafwyd cwpatnaid o dd blasue yn yr Ystafell Eglwyeig Nis gallwn beidio a ohyfeirio at rodd wertbfawr yr Undeb i'r Ystafell Eglwysig ar y dyddiad uchod. 'Does neb fel y merched am ideai, a dyma idea rhagorol gwertb ei charflmollÙ hefelychu. Penderfynodd pob aelod roddi cwpan a soser, neu blAt, neu depot, neu ddysgl, un neu ragor yn rhodd at wasanaeth yr Ystafell gyda'r canlyniad ein bod wedi dyfod i fedd- iont o set gyflawn o lestri te, &a., mewn un diwrnod. Diolch i chwi, chwiorydd ffyddiawn, am eich thodd ddefnyddiol a gwrrthfawr. Diotcb hefyd i Mrs. Owen Humphreys a Mrs. Ellen Jones am lanhau yr ystafell, au i Mrs. Thomas a Mrs. Edwards am barotoi y Ilun- iaeth i'r acnodau. Llafur cariad oi chyll ei wobr. Byddaf bob amser yn edmygu y gweithwyr sydd gan y Parch. R. Hughes, rheithor y plwyf uchod. Rbaid fod Mr. Hughes yli drefoydd ac arweinydd rhagorol ei hun. Gwatanaeth Cof«.—Nos Sul, cynhaliwyd gwasanaeth coffa am y diweddar frawd, Pte Robert Griffith Roberts, yr hwn a syrthiodd ar faes y gâd IonwJ; lleg. Daethcyniilleid- fa barchus ynghyd, a chynrychlolid y Church Benefit Society (o ba un yr oedd ein diweddar frawd yn aelod; gan y brodyr Parch. R. Rhys Hughes, G.W., John Parry, W.W., E. LI. Williams, E. Morris Hujdies, P. 0. Hum- phreys, a Henrj ft. Parr^ yn eu Regalia. Gwaaanaethwyd ar yr amgylchiad pn y Rheithor. Oyfarffdyr Fliot Std. -Nos waith o'r blaea cynhaliwyd eyfarfod i blant Yagol Sul St. Rhodyw yn. yr Yatafell Eglwyiig. Adrodd- wyd rhanau -o r Catecism, ac awd trwy ran o'r Maes Llafur. Canodd amryw o'r plant yn hynod swynol yn ystod y eyfarfod. Cymer. wyd mantais ar y cyfleusda hwn i wobrwjo y ffyddloniaid am 191.. Gobeithir y celr eyfarfod oyffelyb eto yn fuan. Nid oes amheuaeth o gwbl nad y plant fydd dyn- ion a merched, gwyr a (gwragedd, yr oes nesaf, ac o angenrheidrwydd fe ddylid oymeryd pob gofal o'r plant. Penrhosgarnedd. H. JONES.

DEONIAETH LLANBADARNFAWR

DEONIAETH LLANBADARNFAWR. (O dan arolygiaeth y Parch. T. R. DAVIKB, Llanfihaugel-y-Creuddyn). ,SANT MAIB, ABIRYSTWYTM. Cynhaliwyd g^yl Ysgolion Sal yr Eglwys yn yr adeilad oysegredlg yma ddydd Mawrth y Pasg. Trafn y, gwasanaeth oedd fel y oanlyn Emyn, Sanctus.' Cymerwyd y gwasanaeth gan y Parch. N. L. James. Darllenwyd y llith gan y Parch. David Jones, fioer Llanbadarn. Hol- wyd y plant yn 'Hawl ao Ateb' (Parch. A. 0. Evans), a'r ysgolion mawr gan y Parch. T. R. Davies, ficer Llanfihangel-y Creuddyn. Yr oedd yn bresenol Yagolion Sul Sant Mair, Lianbadarn Fawr, Penparoau, Commins Coch, a Chapel Bangor. Yr oedd y plant wedi dyagu y llyfr bychan drwyddo, ac atebion yr ysgolion yn dda, ar y cyfan. Hyderwn yr eir rhagom gyda'r Togol Sul. Dyma yr unig sefydliad Iydd genym heddyw I ddyagu y Beiblltr to sydd yn codi. Arweinydd y gan a oedd Mr. J. Jenkins, Penparcau organydd, Mr. J. Lewis Old; trysorydd, Mr. John Richard Morris, a'r ysgrifenydd, y Parch. Emrys Rees. Rhoddwyd y tystysgrifau i'r plant gan y ficer, y Parch. Ddr. Jones Powell. Yr oedd offeirlaid y gwahanol ysgolion bron oil yn bresenol, ac yr oedd yn dda genym oil fod y Parch. Ganon W. Williams, rheithor Jeffreystoq, a Chanon Trigianol Ty Ddewi, yn bresenol yn yr .yl, &0 hefyd Mrs. Williams. Y mae ein brawd wedi llafurio fel cenhadwr dros Grist yn nghanol y bobl am 40 mlynedd gydag arddeliad, ac yn yr .yI hon yr oedd yn eistedd yn eu canol. Rhaid i ni, er enill cenedl y Cyuory, fel offeiriaid ac urddasolion, fyned i gauol y bobl. DeaWwn nad yw Canon Williams yn ei gynefiool iechyd y mae dan anwyd trwaa. Dymunwn iddo adferiad buan yn awelon iaoh y m6r, a blynyddau eto yn ol i.gyhoeddi Criijt I'w gened], ac i adelladu y atant ar y eanteiddiaf ffydd. LLANFIB ANIDIEL-G xNzu'R-G LYN. Dydd lau Pasg, holwyd yr Ysgolion Sul canlynol yn Eglwys LlanfihangelLlangorwen, Taly- bont, Penrhyn Coch. Aeth y plant yma eto drwy eu gwalth yn odidog. Holwyd y plant yn. y prydnawn, a'r ysgolion mawr yn yr pwyr, gan y Pareh. T. R. Davies. Rhoddwyd y tystysgrifau i'r plant gan y ficer, y Parch. Z. M. Davies. Yr organydd ydoedd Mr. Owen, Rhydmeiriouydd; yr ysgrifenyddes oedd Miss Jones, Ffosgravel-uchaf. Yr oedd yma gynuUiadau mawrion, ac offeiriaid yr oil o'r ysgolion gyda'u praidd yn ffyddlon. Cawsom garedigrwydd ftiawr gan deulu y Ficerdy yn Llanfihangel. SANT M.IHANGKL.—Yu y festri yma, wrth ddewis warden, yn lie Mr. Ellis Morgan, cyfod- odd Mr. D. W. Evans, Pier St., ac eglurodd fod gan Sant Mair ddau warden gweithredol, ond lieb tin I stattin' gyfreithlot i gynrychioli eu Heglwys. Felly cynygiodd Mr. J. T. Daviea, j 57 Great Darkgate Street, yn warden, ac fod i warden gweithredol i'w apwyntio gyda Mr. Wynne yn St. Michael; ond aeth y mwyafrif I I dros yr hen drefn. Amcan hyn oedd gosmft JW» Eglwys ar yr uu safle. LLANFIHANGiLrY-^RKUDDYN.— CYNLIALIWYA y Festri fl vnvddol ym rlrh..t1ti (.n"'l' til. we;Jda/. Pasi^yd y cyfrifon ar gynygiad Mr Heory Wright, y Post Office, ac eiJiad^ Mr. W. L.j flv.iiw,' Dfilan-Oonnant-. P6>'ifivy4 Mr. Jenkins, TAHIUH, Mr. Morgan R'Ch.'T111, Blaencynon, yn wardenivid am y flwyddyn ddyfodol, dau sipdd yn Qyd-dynu a'u gilydd yn dda, a dau' Egivvyawr disyfl. Dewiswyd 'Dr. Kdward Roberts, Peuyweru; Mr. G. Griffith, Penywern Hill; Mr. Enoch Pugh, Mr Henry Wright, Mr. W. L. Evans, Mr. Richard Dxvtes, Petri re Mr. James, ftattray, a Mr. Mr Isaac Jonesa, Troworhiwfelen, yn sidesmen am v flwyddyn ddyfodol..Dioleh- odd y Parch. T R. Davies yn gynes i bawb am offrwm y Pasg. Y mae y earedigrwydd yma yn cael ei gario ymiattn bob Eglwyg bwysig ymron yu b-esenol, ac nid yw plwyf Llanfihangel-y-Creuddyu amfod yn ol i neb. Diolohcdd Dr. Roberts i'r Ficer Vm gadeirlo mor ddeheuig. Pasiwyd i wobrwyo y plant nos Wener, Ebrill 29 iin, yo yr Ysgoldy. LLANAFAN.—Dyuu Mawrth, Ebdll 24aint> am 3 p tri., y bydd Arglwydd Esgob Ty Ddewi yn cynal gwasanaeth y Couffirmasiwn yn eglwya y plwyf hwn. Bydd cerbyd yn mhentref Llaafihajigel-y-Creuddyn am., 1 o'r glooh i gymeryd yr ymgeiswyr drosodd y di- wrnod hwnw. PBRSONOL.^—Da genym glywed fod Mist Williams, march yr >Hybarch Archddiacon Williams, ficer Eglwys y Drindod Sanctaidd, « Aberystwyth, ajr wellhad. —. Drwg iawn genym glywed fod Pte. Hopklus, brawd Mr. J. Hopkins, Caecwta, Llanfihangel-y-Creu ddyn, wedi syrthio ar faes y gwaed. Uydym. deimiwn yn fawr i'r teulu. Y diwrnod y clywodd y tad fod ei'fab wedi ei ladd, yroedd y mab arall yn gorfod myned allan. Nidon, neb ond y profiadol a wyr y gofid y mae y rhyfel hwn yn roddi i deuluoedd anwyl ein gwlad.

PORTHMADOG AR CYLCH

PORTHMADOG A'R CYLCH. WYTHNOS Y DIODDEFAINT AR PASG.- Cynhaliwyd gwasanaethau yn y Neuadd Eglwyeig, yn Gymraeg, am 7 yr hwyr, pryd y pregethwyd noe Lun gan y Parch. T. Reea, curad; nos Fawrth, gan y Pamh J. Williams; nos Fercher, gan y P. J. Davies, Llanfrothen, yr hwn fu yn. pregerthu i ni drwy y Gaiawys; nos lau, pregethwyd gan y, Parch. D. Collwyn Morgan, Dolbenmaen, a Gwenor y Grog- lith, am 8 .3P. Litany a Anto_COMMUDWU yn Saeanog; Gwiaaanaeth Foreol am 11.30, yn cael ei ddilyn gyda'r Wiaeanaeth Dair Awr, yr hwn a. gymerwyd gan y Parch. D. J. Basil Jones, Dyffryn Ardudwy; a.'r Foneol Woddi, yn Gymra<»g, gydag arhoilh iadau ar yr Wythnos Sanctaidd gan Blant y Gobeithlu, gan y Parch. T. Pow. I An 7 yr hwyr, darllenwyd y Gospor gan yr un gwr parahedig, a phrogerthwyd gan y Fioer, yr hwn fu yn cymeryd Gwaaanaedi y Tair Awr yn Abermaw. SUL, Y PASG.—-Gweinyddwyd y Cyxaun Sanctaidd yn St. loan fel y binlyn:— Saesneg, 7 a 11.30, ac yn Gymraeg am 8.30 a 1D y boreai, pryd y cLefnyddiwyd gwasanaeth oorawl y XlsTuun a addaswyd i'r Gymraeg gan y Pareh. Ganon Williams, Ty Ddewi, a Mr. T. Edwards, Caer, yr hwn wasanaeth a gymerwyd gan y fioer, y Paroh. D. Jemkina, ao am 6 yr hwyr llafar- ganwyd y Gosper gan y Parch. T. Rees, oumd, a ohafwyd dadg&niad rhagorol o'r anthem 'Felly oarodd Duw y byd' (Sir John Stainer). Cafwyd gwrasanaerth Ua.wn corajwlli, a phregethwyd, gan y fioer, i gyA- nulleidfa. dda

Rhiwmatic ac Anhwyldeb y Kidney

Rhiwmatic ac Anhwyldeb y Kidney.' Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric aoid crystal* yn y. llywethau a'r crmalAa effaith gormod a uric acid yn y cyiansodd iad y methodd yr elvrlod (kidney*) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y oefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyldeb y d^r, carreg, i;iael,. a. dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaifch eu bod yn adferu yr elwlod i weithred'n naturioi, a thrwy hynny symudir achoe yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symudalc efiFeithiau drwg a ddeillia o hono; ac ulae wedi iaohau acheaion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn 8y'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lie" r meddyginiaerthau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyraedd pawb ond. y eyfoothog. Mae Tabledi Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad ohollynt-meddyginiaetb onest am bris gonagt-ls. 3c. y blwch o 40 dabledi, neu cliwe' blychaid am 6c. 9c. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob run, neu'n rhad trwy'r post., am y prisiau hyn, oddiwrtii Estora Co.. 132, Charing Oroee Road. London, W.C. MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrtii saldra, cur a phoon, o dan yr argralf on bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyfftedis- i'r ystleo deg, oud yn amlaoh nag i'r « fwrthwvneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTOHA TABLETS eu Hwyr adfoi-u 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud. gan fod ded wyddwch a llwyddiant merch ar hyd. ei hoes vn dibvnnr -rn hoiVI t-pi ;n;hvri