Collection Title: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

edition: First Edition

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
11 articles on this page
Advertising

II Dyma ffaith yn werth ei gwybod,— 1 Os ydych yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Traul," Dolur yr Afu, Poen rhwng :yr I Ysgwyodau, Pen Tost, Gwendid a Diflyg Gwaed, v mae Columba Bitters I yn feddyginiaeth anmhrisiadvi y i ehwi. Y mae y feddyginiaeth hon wedi gwella ugeiniau paham na roddwch brawf arni? Ar werth gan bob fferyllydi, l/lg a 2/9 m 2 n y botel, neu oddiwrth y gwneuthurwr, D. Derwenydd Morgan Dr. H.D. Sc., Dr. 0., U.S.A., M.P.S.L., Eng., THE PHARMACY, PENCADER, Un 0 Lyfrau Goreu yr Oes,—Novel Ddirwestol Seisneg, "THE TAVERN ACROSS THE STREET" j GAN | D. DERWENYDD MORGAN, j Awdwr A Welsh Doctor." j Llyfr dyddorol ac adeiladol. Anmhris- j iadwy i Gymdeithasau Dirwestol. Y j Pulpud a'r Wasg yn ei gymeradwyo. Ar werth mewn siopau, neu gellir ei í gael ond danion at yr j AWDWR, The Pharmacy, PEKCADER J

MR LLEWELYN WILLIAMS AR SLACKERS

MR. LLEWELYN WILLIAMS A'R SLACKERS." Yr oedd gan Mr. T. R. Ludford, golvgydd a pherchenog y Lianelly Guardian," erthygl ardder- chog fythefnos yn ol, mewn cyssjlluad a Mr. Llewelyn Williams, A.S., a'i ymddygiad yn yr ar- gyfwng presenol. Dywed Mr. Ludford ei bod yn hen bryd i wneuthur gwrthdystiad cyhoeudus yn erbyn ymddygiad yr aelod dros y Bwrdeisdrefi, yr hwn sydd a' i olygiadau ar orfodaeth fiiwrol yn wrth- un gan drigolion Caerfyrddin a Llanelli. Nid yn unig y mae gweithred yr aelod hwn yn cefnogi y slackers yn cvffroi teimladau ei etholwyr, ond y mae hefyd yn gosod cara-argraff ar ymddygiad y ddwy dref deyrngarol ynglyn a'r rhyfel; am fod llu yn credu fod aelod seneddol yn cynrychioli llais a theimlad ei etholaeth. Digon tc-byg. mai felly y dylasai fod hefyd, ond y mae Mr. Llewelyn Williams yn derbyn ei E400 y flwyddyn am gam-liwio ei ethol- aeth yn y modd hwn. Y mae trigolion y ddwy tref wedi, ac yn aberthu gormod o lawer er cynorthwyo i oaod terfyn ar ysbryd rhyfelgar y German i gloffi rhwng dau feddwl parthed gorfodaeth filwrol. Y mae rhieni heddyw yn galaru ar ol eu dewrion ieuainc ac anwyl, pa rai abertua^ant bobpeth dros eu Bremn a'u gwlad. A yw yn debyg eu bod yn credu mai cyfiawn yw i'w hanwyliaid golli eu bywydau dros y slackers? Y mae cannoedd o rieni sydd a'u plant heddyw ymhob rhan o'r gwaedlyd faes yn gwneyd eu dyledswydd yn ddi-rwgnach. Ni ddarfu iddynt hwy lwfr-lechu oddiwrth eu dyledswydd. < Nid yw y rhieni hyn yn teimlo mai teg yw i'w plant « hwy ddioddef pwys yr ymdrech, mewn perygl bywyd 1 bob awr o'r dydd a'r no8 tra y mae beohgyn ieuainc, heiny, a chryf yn Uechu yn eu llwfrda, pa Tai < ddylasent fod yn gwneyd eu dyledswydd ysgwydd wrth ysgwydd y bechgyn dewr wisgant y khaki. Ar adeg rhyfel, y mae'r diffyg hwn yn y cynllun < gwirfodol yn boenus o amlwg, gan y goddefir i'r i gwirfoddolwyr parod i ymladd dros y "shirker," yr hwn a ddylasid ei hebrwng at ei ddyledswydd. Y J mae Mr. Asquith yn ymwybodol o hyn, ao wedi f dweyd yn eglur fod y cynllun gwirfoddcl yn burion I ar adeg heddwch, ond pan y deuir ag ef i weithio adeg rhyfel, y mae yn annheg. Ond nid yw Mr. Llewelyn Williams yn foddlon gwrando naill ai ar ( Mr. Asquith nac ar Mr. Lloyd George; yn hytrach y mae wedi myned belled a rhoddi benthyg ei hun yn un o'r dirprwywyr fu gerbron Mr. Asquith yn ceisio e1 berswadio i dori ei addewid, yr hwn a wna-eth i'r a gwyr priod ufuddhasant i gaie Arglwvdd Derby. Yr i oedd Mr. Asquith wedi rhoddi ei air na chawsai y r gwyr priod hyn eu galw i fyny hyd nee y byddai'r t rhai dibriod wedi mynej yn gyntaf. (Mor gynted a onide y mae Mr. Llewelyn Williams a'i gyfeillion wedi anghofio y "scrap of paper deflir i wyneb y Germa.n !). Dywed ysgrifenydd yr erthygl dan sylw P fod ychwaneg o wyr priod wedi ateb galwad Arg- 8 lwydd Derby yn nhref Llanelli nag o rai sengl. n Drwv y wlad y mae yn agos i haner miliwn o rai a di-briod pa rai ydynt yn addas i wasanaeth y fyddin a heb ymrestru o gwbl dan gyfundrefn Arglwydd ?' Derby. Fel y mae'r rhai hyn yn gobeithio y deil t: Mr. Llewelyn Williams a'i gwmni urddaeol yn 4 ffryndiau iddynt, er diogelu eu crwyn os nad eu henw da. Y fath fendigedig waith, onide ,cvsgodi ac amddiffyn y beohgyn cryfion llwfr hyn na f.ynant b amcTdiffyn eu gwlad tJ GERMANI YN LLAWEN. Gellir bod yn sicr fod Germani yn Uawenhau wrth 8 welea personau fel Mr. Llewelyn Williams. Y mae 3 Germani allan yn gryno, a gellir dyohmygu fel y a mae Germani yn crechwen am fod dynion fel Mr. n Llewelyn Williams yn sen, dd Prydain Fawr yn ceisio 1 rhwystro Prydain rhag dyfod allan. Ond nid yn t- unig ynglyn a chwestiwn Gorfodaeth y mae Mr. Llewelyn Williams yn gyfeiliornut;, ond yn ogystal ynglyn a materion ereill perthynol i r rhyfel a'n j diogelwch. Yn y flwyddyn gwrthryfelodd yn erbyn y Llywodraeth Ryddfrydig, gan gefnogi mesur j er lleihau y treuliau tuagat y Llynges am y flwyddyn hono. Yr oedd Mr. Llewelyn Williams yn un o'r 57 o aelodau seneddol (Rhyddfrydwyr oil) a ddarfu j gefnogi penderfyniad y Ramsay Macdonald yn erbyn y Liberal Naval Estimates fel protest yn erbyn y swm fwriadai y Mor-Lys wario yn 1907-8 ar adeil- a

iALi l II TWM ELS

i-ALi l II TWM ELS \Vel pwy all weid beta li,ii mind i d-ciwad o'r rhifel ma., Tanimarw ma pethe in idrich yn ciowill iawn mor belled no. Siowr o argol chwaith tod pethe in rnmd i wella o gwbwi. Oa dich clll'n cofio, wy wedi gweid i'n ruarn bwer o weithe ar y cwestiwn. Mi gwecla ie to yn ddlgon plaen. Nid bai y Tomims, ria'r Jak L'aia IW e. Ma doi beth yn achosi y blinders ma'r wiad ma weui neid yn y rhifel ma. I ddachre, ma r ckmneuU ma yn giirilol am lot o r cawdeJ. G wed web chi beth finnocb clu, creawcu c-lil fel minnooh chi, ond ffakte wil stand. We eemiedd Priden Fowr,—cifreitbwirs, prigethwirs, sbopwiiti, a bwngiened feina yn cxedi gwidde nhw yn well na Kitshiner beth we ishe. errand mistek wir w. le, a pwy si'n gortiod siifro o achos hinni Lnweiin Winajna a 1 short onteie, I dont tliink. Naige, ond teiliodd y wiad. Gwragedd, a plant, a rhiem. Bechgin gort r wlad nia yn nJw'i bowide, a takle felna yn bwnglan y b^nes wedin. Puti a'r diaui na alitid hala banner yr Em Pees mas i'r treiishis. Falle meddilien nhw wedin am sefiti y wlad; ag am íowide y showdwus. A e dim Ot6 faint fise pl'ibhe dim at yr arnn, ag wedi dim ote faint use kontraii- tors yn swinlo o'r wlad, nag wedd, ag wedd dim ots hend shwt drinieth wedd Tommi drian yn gal. Ond weit a bit, ma kol agen i fod ar ol hin i gid. Smo pethe yn mind i ddibeni fan na. Ma fcietmg i fod i rai o'r offisers am i difaterweb. Ma lot o nhw wedi bod yn cal dam gwd teun pan we r lomrnis dnen ddim yn cal banner dtgon o twyd i starto. Odich chi'n gweld sens rniwn peth felna'/ I donx, think. Drichwch wedm ar gontrakters yn cal i tali gida'r Lliwodreth am sippleio pethe i Tommi, a'r raskaLs yn codi 1 tali gida Tommi am deni nhw. Did yiw ewer see sich robberi in yiwr born puff Ie, a beth wedd yr oilisors yn neid miwn kesis felua Nuthing. Nawr te, i ddwad at gwestiwn yr ofhsers. Fiodd ariod shwt gawdel ag inglin a dewis offisers. Mai n standing disgres 1 Gret Britten fod pethe in cal i cario mlan fel ma nhw. Drichweh fel we nhw yn appointo'r iefftenants bach ma. Nid pigo boys da wedd yn gwbcd- rhwbeth am wmla. 0 nage, ond weier pwling. Ie, weier pwling. 0 middech chi, ma ishe boys boneddigedd yn offisers. Hm, ie, smo gweithwirs yn foneddigedd gwlei? Lwk heev, that is ol Tommi rot. Ma gweithwr heddi gimint o fon- eddwr a neb. Hinni iw, boneddwr yn ngwir istir y gaer. Nid swank wi'n feddwl, ond y reeal jentlman. Driohwch ar y teganne si wedi cal i appointo yn offisers. Rargol fowr, ma nhw yn sport i'r Jermans. Beth ma r rhai bach yn ddiall am rifel, ag arwen dinion i sefill hen warriers Jermani. Nid plant felna si'n offisers gida'r Keiser mi allwch fentro. Mai e yn omrod o skoler i neid stex o'i armi. Drichwch shwt mai e wedi wmla bid yn Ihin. Go dango, Bwtshwr Berrlin ne beido, ma rhaid gweid fod e ddigon gwell gwr na Sennedd y wlad ma. Beniffit i wlad iw'r cheef point gidag e, ag nid cal ornamints miwn iwnifform. Drichwch ar stex y Dardanels. Wfft fath gawdel nawd man na, ie a'r milodd boys si wedi gorffod suffro o achos offisers. Welsoch chi ripport Ser Ian Hamilton? Wthgwrs stim di&kwl iddo fe i weid popeth yn reit blaen, ond y peth si wedi'n sinni i iw iddo weid mor blaen, ond y ma'r fath beth a hin yn bod,—gweid lot fowr er mwyn i ddinion feddwl fod y cifan wedi cal i weid. Ie, stoppweh chi, shwt biodd hi pan landodd y showd- wirs vn Suvla Bei. Falle ceir cifle i roi'r hanes to ar ol i'r rhifel gwpla, os gwelwn i diwedd hi. Stim fowr o argol nawr, os na neith y Lliwodreth ma rhiw patch up pees. Ma digon o hen finwod 'yn y Sennedd i neid wharre plant felna. Wei. beth am gonskripshon te. ond wes rhiw greeg a'r diain o swn sha'r sennedd oboti'r bisnes. Nawr, dima le ma hi' n dwad. Mattar mowr iw sharad am gonskripshon, ond ma dwy ochor i'r ddalen. os nag wes taer na beder. I ddachre, dima un point ichi. Meddiliwch am shwt lot o foys si mas yn wmla, a rheini yn ffeili cal digon o sipport. Ma hala boys mas i ffeito a ddim yn hala digon i helpi nhw in ikwnl i murdur. Ongore te, os nag wes rhai yn dwad i lanw'r gaps yn wirfoddol, be ei i neid? Smo r boys si mas i gal y gweitha odi nhw? Peth arall wedin, mi allir gweid ma dim ond doi glass si mas yn wmla nawr,—gweithwirs a jentri. Nawr peidwch chi a meddwl fod i'n cifri'r ffarmers gida doebarth y gweithwirs. Ffar ffrom it. Ar bwy dir nawr te, a sharad sen,3 yn blaen, ichi'n diskwl i weithwirs i wmia, pan ma'r cla66is erill yn gneid dim.' I that ffer. Gwedwoh chi beth finnoch chi am y STARRING" ond stim dam sens indi. Drichwch ar biwming nonsens mitings shir Gar- furddin oboti starro, a dim digon o ddinion i weitlio ar y ffarm!! 0 mai'n halabaloo nawr am ddinion! I beth? Er mwyn safio crwyn y rhai si gatre. Ie yr Antoni bach na o Kidweli yn hwrni achos fod boys y brixwurks wedi cal i starro. Ond erbin holi mas, we'r gwr bach mas o'r plats oltwgether. Wedd dim o boys y brix wedi cal i starro o gwbl. Ond, fel gwedes i, we nhw wedi cal badjis achos bo nhw yn gweitho siiika brix ir Lliwodreth. Welwch chi shwt ma rhai dinion yn sharad trw'i hatte. We llitinr da ofnadw yn y Western Meil pwy ddwarnod. Bachan yn gweid shwt we ffarmers yn imploio crwtied Seison, a shwt we nhw yn tali rheini, ond mi anghofiodd weid shwt we rheini yn cal i trin gida'r ffarmers. Ie, stoppweh chi, mi welodd ond do fe, oboti 'fod un lokai Em Pee wedi gweid os tippin noi nag wedd y bulk o ffarmers shir Gar ddim ond holsel milk sellers. Kweit reit, a faint o lebur si ishe at hinni. Minwod si ishe at y gwaith ny, ond ma nhw yn ffeili cal pwer o ferched i find ati nhw achos nad iw nhw yn ddigon o Gristions i treeto nhw yn reit. Ma lot sertenli yn gwbod yn reit dda shwt i gadw gweithwirs. a stim ishe i rheini rwmlan fod lebur yn bring. Ichi'n gweid, ma'r amser wedi dwad nad iw gwraig y ffarmer naws gwell o dorri rhiw hen skwars a meddwl fod hi a'i heppil yn well na neb arall yn y wlad. Ma pethe felna wedi bod, ond erbin heddi, Jak is as gwd as his master. Pob un i neid i waith yn reit, ag nid rhiw gagendor o wahaniaeth rhing un a'r llall. Mi neithe hinna y tro os slawer dy, ond no go nawr. Os tippin nol, we dinion yn credi fod diakon yn ddiw bach, ond erbin heddi ma'r wiad yn galler pwyso diakonied i'r owns, a stirn: fod oboti fi iw fi, a ti wyt. ti. Pwyswch y dyn ag nid i bocked. Drich- wch beth iw'r dyn i hinan ag nid i dilwith e. Widdoch chi beth glwes i pwy ddwarnod. Dyn yn gweid nag we dyn arall ddim yn ffit i fod yn ddiakon achos fod e wedi bod yn botiwr. We'r snob ma yn braggan na fiodd dim droppin o throt oil tifiwn drws i guts o ariod. Glwsoch chi shwt dam rot ariod. Beth iw'r ots beth iw dyn WEDI BOD. Beth iw dyn NAWR iw'r point ontefe? Dina beth pert i'r iolin ma i fosto ontefe. All dyn bith a gweid fod e'n fofiadwr os na fidd e wedi bod miwn dwr mowr. See the point. Ond dina fe, sda fi fowr o gewk ar y boys ma si'n angilion, wath ma tro yn i cwtte nhw bob ameer. 0 ie, ma gen i aer bach hefid i weid wrth yr eskob. Fe iw boss yr eglws fel ichi'n gwbod. Nawr, mai n debig fod rhiw gasglad gida'r eglws at rhiw sentral ffund. Wy ddim yn diall pwer oboti rhiw fisnes felna, ond ma un peth ne ddoi gen i weid am y casglad ma. I ddachre, sna i'n cid- find ag amkan y casglad i gid. Yn nol y pappir si wedi dwad mas, mai'n debig fod part o'r dibs i find at ginnal gwidwod ffeiradon. Nawr sda fi ddim bid yn erbin i widwod ffeiradon i gal wharre teg, fel pob un arall, ond sna i'n gweld bod' hi'n ffer o gwbwl i rhain gal dibs mas o'r caeglad ma. Pwy si' cadw gwidwod gweithwirs? Ma rheini yn gorffod ffeito'i ffordd gore gallan nhw, ag wedin yn ol partiklars y casglad ma, ma nhw'n disTcwl iddi nhw i roi help i gadw rhai erill. Ffer plei ol rownd ontefe. Peth arall, shwt ma mor lleied o enwe gweithwirs ar y committis si'n v ripport? Odi mo enw gweithwr yn udigon da i find lawr? Odi ddim o barn gweithwr gistal a barn jent? Ai dima'r ffordd ma'r eglws pi. meddwl cario'r gwaith mlan o hin mas? Os mai te, ma llawn gistled iddi geiad i drws prid minnith hi. Newch chi bith heb y pwr dabs. Os ma dim ond eglws y jent,3 iw hi i fod, wel sticken ati te. Dima'n eideea i am eglws. —Pob un ar yr un level yn reglws. Pam na allan nhw fod ar yr un level tifiwn yr eglws. Ma pob un tifas y bilding ar yr un level. See the point. Pridd iw'r cwbwl. Peidweh chi a meddwl mod i am dowli i chi i ammharchi y jentri. No ffier. Y peth wy am i bob dyn i neid i finni(I gal i barchi rwn peth a phobin arall. Treet ol aleik. TIlats Knetianiti. Cnd dima un o feie mowr yr eglws ariod. Ddim yn gneid digon o'r pwr dabs. Rinnig ¡ amser ma'r pwr dab yn cal run wbarre teg a'r toff iw pan bo nhw wedi marw. Ma'r ddoi yn cal run peth gwasanaeth, a'r un peth lojins. Ongore te, wy'n diskwl gweld yr esgob yn gneid silw o'r pethe ma, ne fe fidd gen i ragor i weid ar y cwestiwn. Mi ges i lithir hir mowr a wrth lot o showdwira mas yn y trenshis, a widdoch chi, we'n i yn falch ofnadw7 i gal e hefid. Wy yn cadw rhain i gid yn barchis, wath mi fidd gen lot i weid ar y bisnes ar ol i'r rhifel i gwpla, ond mi gewoh chi wbod lot wedd yn y Ilithir rwsnoth nesa. Stim amser rwsnoth ma i neid ny. Mai e' n lithir hir iawn, a wy am roi gwbod ichi lot o bethe si indo. Nawr, ichi'n cofio i fi weid mod i am weld Balans Sheet y oonsert fiodd yn Rhydybont os tippin nol. Wel, ma'r balans sheet wedi dwad i law. ag- wedi cal i odito. Wthgwrs alia i ddim gweid dim yn erbin dim si indi, achos wy ddim yn gwbod am loka! ser- kumstansis. Mor bell ag wy'n galler gwelfl, ma'r cwbwl yn eitha streit. Ma rhai o'r eitems falle dippin bach yn drwm ond fel gwedes i, sna i'n gwbod yr amgilchiade. Nawr, fiswn i ddim yn paeso rimarks fel hin ombai fod rhai am dowli nad iw pethe fel dileen nhw fod. Wy am dreial bod yn ffer i bob un. Peidwoh chi a. meddwl ma whilo beie wy'n leiko neid. 0 No, yrand mistek. Peth arall, falle bod rhai o ohi'n meddwl mod i'n falch gal stwff i roi yn y Llith. Not leikli,-mi allwn i ffeindio digon o bethe i weid tawn ni ddim yn gweid gaer am lokal mattars. Nawr ichi n diall y rheswm mod i'n sharad am y consert ma. Peidweh obi a meddwl mod i am dowli hints at gomiti'r consert ma o gwbwl. Ond er mwyn bod yn ffer, mi roda i bartiklars y cwbwl fan hin, a wy'n mind i gadver balans sheet am fith- ewnoe er mwyn os bidd rhowin yn dewis whilo bai arni, mi apeda i yn ol fel ma pethe arni. Wedin, os na ddaw neb i whilo bai, ma Twm yn mind i roi y sheet nol, a phan fo'r sheet yn mind nol, mi all y comiti fod yn spittisfteid fod popeth yn iawn. Nawr, ichi'n gweid mi fidd yn beniffit wedin i'r comiti. a fidd gida neb ddim un bwm i weid am y bisnes. Iff yiw hav enithing to set. sei it now, or shut up ffor gwd. Dima'r partiklars icbi: Tottal Riseets o wrth Tickets, Messers Studs, &c., JC36 96. 5d. Dina'r dibs i gid, a nawr te am yr expensis:- Motor o G1 ana mm an JB2 15s. Od.. eto i Mistir Bilton Evans 14s., Trein ffers £ 1 9s. 6d.. Glanhai'r Itappel 10s.. Swpper i'r artists J31 3s. Od., Prenito posters. &o. j31 16s. 6d., Pethe bach fel postejis, &0. JE1 Os. 6d. Nawr dina'r expensis i gid yn dwad i Eg 8s. 5d. Tinnwch chi hinna mas o'r tottal pro?eeds, a mi gewoh chi 1;27 Is. Od. ar ol. -iigore te, dima le ma rheini,-Tottal Yomanri Giffts ;67,5s. Od. Tottal o Giffts erill £17 14s. Od. Balans miwn Haw. inkliw- ding ritturns E2 2s. Od. Nawr. ond i chi gownto finni yr eitems na. mi ffeindiwch nhw mas yn j327 Is. Od. Fel na ma'r anser yn dwad yn gorrelrr. Wthgwrs wy wedi lwmpo rhai o'r amownts at i gili fel gwelwch chi. ond ma'r manilion ar lawr ar y balan sheet. Wy am weid hin er mwyn ichi gal gwbod fod y comiti wedi bod yn reit streit fforna. Nawr te, iff yiw hav eni kwe^tions, owt with them at wans, or not anuthur wurd abowt it. Peidweh a bod ag ofan arnoch i ofin inriw gwestiwn. Adres to Twm 'Barels, ker of JERNAL Offis Karmarthen. That wil ffeind the ol tinker reit inuff.

SEBONI YMNEILLDUAETH

"SEBONI" YMNEILLDUAETH CYMRU YN DDYLEDUS I YMinEILL- DUAETH AM LEIHAD TROSEDDAU." —LOL BOTES. [At Olygydd y CABMABTHEN JOUBNAL.] Syr,—Rhyfedd y lol botes a draethir gan urddas- olion Ymneillduol" ar adegau. Ychydig ddyddiau yn ol, talodd y Parch. Eynon Davies, o Woodford Green, Llundain, ymweliad a Chaerfyrddin mewn cyssylltiad a chyfarfodydd blynyddol capel Seisnig Independia Fawr. Ar nos Lun canlynol, traddododd ddarlith ar Taffy at Home" (' Y Cymro Gartref Yn ystod ei sylwadau gwnaeth gyfeiriadau urddae- ol at y gwaith yr oedd YmneiIlduaeth" wedi ei wneyd. Ym mhlith pethau ereill, dywedodd y dyn mawr" hwn o Lundain mai i Ymneill- duaeth yr ydym yn atebol fod cyn lieied o dros- eddau yng Nghymru! Pan ddarllenais y sylwadau uchod, yr oeddwn bron a thagu wrth cnwerthin. Wrth gwrs yr "hen EglwYB" yw'r bwgan o hyd. Y mae hen Eglwys y Cymry a'i hoffeiriaid yn berth- ynas agos iawn i'r tafarnwyr, a'r darllawyr. Diolch i'r nef am hyn, am fod fwy o egwyddor yn perthyn i'r ddau dosbarth uchod nag sydd yn perthyn i'r gweinidogion (?) Ymneillduol a Jackyddiaeth Cymru. Yn awr, ynte, at y pwnc. Yr wyf yn gofyn gyda'r difrifoldeb dwysaf, Beth y mae Ymneillduaeth wedi gwneuthur, er ys deugain mlynedd, i Gymru? DIM, dywedaf. Yr wyf yn cydnabod fod Ymneill- duaeth wedi gwneyd gwaith da yn amser .Christmas Evans, ac ereill, pan oedd rhai o cffeiriaid Hen Eglwys y Cymry yn e^geuluso eu dyledswyddau. Beth am ein hoffeiriaid presennol? A ydynt yn cyflawni eu dyledswyddau fel gwe:nidogion y Gair? Ydynt, gydag ychydig o eithriadau, ac mae'r eith- riadau hyny yn haeddu y cat-o'-nine tail-, am es-geuluso y mynwentydd, &c. Y mae rhai offeiriaid hefyd. ysywaeth. os bydd i Eghvysvvr geisio cym- wynas oddi wrth en dwylaw, y mae yn well gan- ddynt i roddi y gymwynas hyny i Ddadgyssylltwr! Yr wyf yn brofiadol o hyn! Os bydd mochyn neu asyn, a hwnw yn gapelwr, i geisio oymwynas oddi ar law y pregethwr, bydd yr ateb yn unionsvth. Gyda'r pleser mwvaf." Hoffem weled ein hes- gobion yn cael awdurdod i symmr.d yr esgeuluswyr hyn. a'u danfon i'r trenches.' Dywedaf nad yw Ymneillduaeth wedi gwneuthur DIM er ys y deugain mlynedd diweddaf er lies cvffredinol i'r genedl. DIM, dywedaf. meddai rhyw hogyn difarf o student," yr y'm fel Yimneillduwyr wedi adeiladu capeli mewn plwyfi bvchain. megvs Llanybri a Trelech." Gwir, dywedaf: ond beth yw >■ apeli No. 2" Independia Fawr yn y ppntrefydd uchod? Ai nid capeli "splits" ydynt? Ai brawdgarwch. ai ysbryd cariad oedd yr achos o'r adeiladau hyn? Dim o gwbI. ond ffrwyth dylanwad drwg Belzebub! Mae hanner capeli Cymru yn gapeli splits. I Ymneillduaeth. meddent. yr y'm yn ddyledus am y fath seneddwvr sydd genym heddyw yTIg" Nghymru. Gwir. dywedaf, a'r Seneddwyr mwyaf bwngleraidd a welodd ein gwlad erioed ydynt. Beth Jdywed Mr. Robert Blatchford, un o enwogion ein gwlad. a golygydd y "Clarion"? Fod v Llywodraeth Radicalaidd svdd genvm heddyw y mwvaf di-ddim. mwyaf gwastraffus a welodd ein gwlad erioed o'r blaen. Beth ddywed Mr. Ludford, perchenog a golygydd y "LlanelIy Guardian," am ymddygiad yr aelod seneddol dros Llanelli o barth y rhyfel yma? "Cyfaill y Slackers." Nid 0es eisieu i mi son dim am y Rhyfel fwng- leraidd yr y'm ynddo ar hyn o bryd. Mae pob dar- llenvdd o svnwyr cvffredin yn gwybod yr helynt yn right dda; ydynt. ac yn gwybod am y colli difrifol mewn bywydau o'n milwyr dewr yng ngwasanaeth eu gwlad. Hoffem ysgrifenu ychwaneg ar bwnc pwysig y Rhyfel, ond vmattaliaf ar hyn o bryd. Yr wyf yn dal mai talpyn o wleidvddiaeth (politics) rwt"1 'KT- ].. 1" 'n'CO T'nlT7""o.r1 4 JW e'11I,y 1 UIIllUUU(1lt;lll IC7L UHJIK-UU bellach. Cymmerwn yr Etholiad Cyffredinol diw- eddaf. Yr oedd gweinidozion Shon Gorff. Inde- pendia Fawr, y Trochwvr, a'r Wesleyaid (yn llech- wraidd) yn dilyn yr vmgeiswyr Radioalaidd o ben- tref i bentref, o dref i dref, ac nid oeddvnt yn meddwl dim am y cyfarfodydd gweddi. a'r cyfar- fodvdd wythnosol, neu'r aelodau claf. Pan am ? gofynaf. Am fod v trampo hvn vn T ALU YN WELL! Ooh! Yr wyf yn herio neb pwy bynag wrth ddweyd nad yw Ymneillduaeth wedi gwneuthur ac yn gwneuthur dim mewn cvmhariaeth i'r hyn mae yr hen Eglwys wedi gwneuthur ac yn gwnenthur er lies a dvrchafu y genedl. Pwy sydd wedi cynhal Ysbyttai Llundain, ein Clafdai, ein Soup Kitchens, a'n SefvdliaJau Dyngarol ereill? Dywedaf. Eglwys wyr. i raddau helaeth. (Gwel Adroddiadau Blynyddol y Spfyd- liadau hyn). Dywed y darlithydd, wrth seboni Ymneillduaeth, fod mwy o Ymneillduwvr yng Nghymru na.g sydd o Babyddion yn yr Iwerddon. Yr wyf yn ammheu yr Tiaeriad yma. A oedd ef yn cvfrif v miloedd Anghvdffurfwyr hyny a arwyddodd y ddeiseb yn erbyn lladrad Gwaddoliadau Cyfreithlawn Hen Eglwys y Cymry? A oedd yn cyfrif aelodau y Salvation Army? Beth oedd ei amcan wrth gyf- eirio nt y Pabyddion? Onid hwy (y Pabyddion) oedd cyfeillion goreu Ymneillduaeth pan oedd y Mesur Lledrad o flaen Ty y Cyffredin. gan anghofio v Phoenix Park murders! "Oh." 1 rhyw lane difenydd, "mae Ymneillduaeth wedi Rhvddhau yr j Eglwyg o lyffetheiriau y Wladwriaeth. Y mac yn awr yn RHYDD, fel yr y'm ni yr Enwadau." Yn rhydd wir! Ni fu Hen Eglwys y Cymry erioed yn gaetli. Pwy amnilietia hyn o belli? Y mne Ymneill- duaeth wedi iiwyddj i raddau i y^boilio E157,000 yn flynyddol oddiar yr hen Eglwys. Ooh y gethern! Ond arian y genedl ydoedd y gwaddoliadau yma," meddai y llanc difenydd yma eilwaith. Celwydd noeth yw'r haeriad yma. Yr hen dadau sydd yn huno yn dawel yn eu beudau a roddwyd y Gwaddol iadau yma i'r Eglwys. Yr wyt wedi llyncu gormod o'r ceiwyddau yma cddi wrth Goiriadur Penarth, a rhy fach o lawer o eiriaduron haneswyr Eglwysig goreu ein gwlaJ. Nid yw yn rhyfeddod i mi o gwbl i ddarllen llythyr cywirgail a gwirioneddol Y Gwr Tylawd yn Y Darian" am DJichwedd 18fed diweddaf. Dywed:— Mae miloedd o gapelau yn ein gwlad, a llawer yn myned iddynt. Nid wyf yn gwybod a ydyw y Gwr a gollodd ei waed ar y Groee yn presennoli ei Hunan ynddynt oil. Rhyfedd y bob! sydd yn byw ar ragrith a thwyli, cenfigen, a chelwydd. Ie, dyma y math sydd yn ami yn gweddio ac yn canu, ac ar yr un pryd yn orlawn o'r teimladau mwyaf an- nymunol. Maent wedi lladd llawer trwy dwyll a chelwydd." Dyna ddarlun perffaith o Ymneillduaeth y dyddi&u rhain! Nis gwn beth achosodd y darlithydd i gyfeirio at lyfr enwog Mr. D. Caradoc Evans—"My People wrth ddarlithio ar y testyn Taffy at Home (" Y Cymro Gartref "), a balcnio fod ei lyfr wedi cael ei gioio allan o'n llyfrgelloedd mawrion. Dyma ei e,,rlau: A bo, k had recently been published which has misrepresented Wales; but he was glad to say that the great libraries had kicked it out of door." Wait and see, Mr. Eynon Davies. Y mae Ilyfr enwog Mr. Caradoc Evans yn cael ei werthu wrth y miloedd; y mae'r argraffiad cyntaf a'r ail wedi eu gwerthu yn llwyr, ac mae'r trydydd yn y wasg. Rhwydd hynt i'r Ilyfr gwerthfawr hwn, ao yr wyf yn gobeithio gweled y ddegfed argraffiad yn o fuan. Cyfeiriodd y darlithydd mai Cardi" oedd awdwr y llyfr maleisus hwn, a. gallaf innau .veyd mai Cardi oedd fy nhad. Hoffem weled y llyfr yma yn Haw pob Ymneillduwr yng Nghymru, er iddynt cael gweled eu hunain yn y drych ("looking-glass''). Mae'r "adolygiad y Wasg" a ymddangosodd ^-n y "Carmarthen Journal" am Ragfyr 17'fed, a llythyr di-droi-yn-ol o eiddo Oxonian yn profi yn eglur fod y llyfr yn werth ei ddarllen er dinoethi twyll a rhagrith Ymneillduaeth y dyddiau rhain. Un peth yr wyf yn gofidio-fod ei bris (5s) allan o gyrhaedd gweithwyr cyffredin. Onid oes modd i ryw Gymro enwog i roddi colofn yn wythnosol yn y ddalen Cymreig? Byddai yn debyg i .beleni Beechams- "Worth a guinea a box. Da chwi, lenorion. gwrhewch cymwynas a'ch genedl. "O," meddai cyfaill i mi o Ymneillduwr, "nid ydych ohwi, Myrddinfab," yn ein gosod ni oil yn yr un 'bag' a'r rhan fwyaf o'r Ymneillduwyr." Dim o'r fath, fy nghyfaill. Yr wyf yn adwaen can- noedd o Ymneillduwyr ag wyf yn parchu yn ddirfawr, ae y mae rhai o honynt yn ohcbwyr ffyddlawn i'r JOURNAL. Nid bigots yw y rhai hyn. Na, meddent, nid y'nt yn hoffi ymadael o'r capel lie y bu eu tadau a'u mamau yn addoli; ond nid ynt yn holii gweled Hen Eglwys y Cymry yn cael ei hysboilio o'i heiddo oyfreithlawn. Bravo, boys! Yr ydych yn caru Cyfiawnder, ac nid Plaid. Gobeithio yr wyf y byddwch yn dychwelyd yn ol yn fuan i'r hen gwch." ef Hen Eglwys y Cymry, yr hon oedd mewn bodolaeth cyn bod son am Sectyddiaeth. Jaokydd- iaeth, ac Ymneillduaeth. "It was," meddai Mr. Eynon Davies, "to the grand moral force of Nonconformity that the crime- lessness of Wales is due." Lol botes. "I Ymneill- duaeth yr y'm yn ddyledus am fod mor lleied o droseddau yn ein gwlad." Gwarchod pawb! Hoffem dyn i Mr. Eynon Davies, yng ngwyneb y ff ait-b fod Ymneillduaeth mor DDA. fod cymaint o weini- dogion Ymneillduol yn cefnu ar v gorlan sanctaidd? Dywed y "Cyfaill Eglwysig" am y mis hwn Pe caem enwau v gweinidogion Anghydffurfiol a ddaeth- ant drosodd i'r Eglwys, yn Lloegr a Chymru, y deng mlvnedd diweddaf, gwnai rtr hir a dyddorol. Ao y maent yn parhau i ddyfod. Yn wir, bu r flwyddyn ddiweddaf vn un hynod am ei dyohweledigion. Rhyfedda llawer fod y Parch. R. J. Campbell, o'r City Temple, Llundain, wedi troi ei got,' fel y dywedir. Mae Esgob Llundain newydd gonffirmio y Parch A. M. Nihlock. Felly hefyd y Parch. W. H. Edwards, a fu ragor nag un mlynedd ar ddeg yn weinidos: ar gapel yr Annibynwyr yn East Grins- T^ad Nid oes ond vchydig fisoedd er pan ordein- iwyd y Parch. Jenkin Owen, B.A., un o weinidogion dvsgedig y M.C. yng Nghaergybi. Yn awr deallwn fod y Parch. Jenkin Williams, a fu bymtheng mlvnedd vn weinidog gyda'r Annibynwyr yn Sir Drefaldwyn, wedi troi ei got.' ao y mae heddyw yn 1 Lav Reader' yn Sir Abertk, fi Yr wyf finnau yn eofyn fel v "Cyfaill," Pa beth vwr achos o hyn oil? Nid ariangarwch.' fel yr haertr weithiau. Nid oe-s dim yn fwy sicr na darfod i rai o'r gwyr a enwir uchod'dderbyn cyflogau uwch nag a welant bvth yn yr Eglwys. Efallai y bydd Mr. Eynon Davies roddi eglurhad o'r newidiadau yma trwy gyfrwng y ddalen Gymreig o'r JOURNAL.—Ydwvt, &c., JMYBDDINFAB.

LLANARTH

LLANARTH Cynhaliwyd cyngherdd ardderchog yma n cyn Calan ar rhan y Dosparth Gwnio Llanarth," mewn cyssylltiad a'r "Red Cross." Daeth iluaws mawr ynghyd i ddangos eu cydymdeimlad a'r achc6 teil- wng. Cafwyd hysbysleu lawn a dyddorol, yr hon oedd mewn gofal Mr. Bevan, yr ysgolfeistr, ac md arbedodd drafferth na llafur er mwyn gwneyd y cyngherdd yn ddyddorol ac yn adeiladol. Cafwyd fwyniant ardderchog, a theimlai pawb mai da oedd bod yno. Dechreuwyd trwy ganu God Save the King," ac yna canwyd penillion tarawiadol iawn ir amser gan blant yr ysgol o dan lywydd- iaeth Mr. Bevan. Cawd gwleod ar- dderchog gan ddwy foneddLges or Cei. Yr oedd Mrs. Maud Davies yn ddiammeu yn ei hwyliau goreu, a chafwyd caneuon blasus gan y ferch ieuanc, Miss Lloyd. Pwy feddyliau fod y Cei yn meddu y fath dalent yn mhyd y canu? Yn nesaf y "Marseillaise" gan y Cor Cymysg, o dan arwem- iad Mr. T. P. Rees-ardderchog wir, ond fwy swyn- iol bytli oedd clywed y cor merched yn canu y "Cuckoo," o dan yr un arweinydd. Yr oedd pawb yn teimlo naill fod, Miss Cuckco wedi anghofio amser ei hymwel\ad neu fod clerc y tywycld wedi gwneyd yohydig gamsynied, ond ar ol rhoddi pob jokes' naill ochr, ganodd y merched bach yn ardderchog, er clod iddynt hwy a'i arweinydd medrus. Ond ni fyddwm yn gwneyd gyfiawnder a'r gyngherdd heb son hefyd am y parti meibion, o dan arweiniad y canwr, Mr. Gordon Rees. Yr oedd y caneuon yn hynod o darawiadol, sef Dewrion Feibion Gwalia"' a "Comrades in Arms." ac yr oedd gweled khaki yn y cor yn rhoddi touch of reality i'r canu. Ar ol cael deuawd gan Mr. Gordon Rees a Miss A. E. Evans, a solo yn ychwaneg gan bob un o honynt. caed typyn o ddifyrwoh gan y farce a elwid y Black Judge," a rhaid dweyd wir fod y "boys wedi gwneyd eu rhan yn hyncd. Well done, boys. Cynygwyd pleidlais o ddiolchgarwch i Miss Longcroft am cymeryd y gadair ac i bawb ag oedd wedi cymeryd rhan, yn enwedig i foneddig- esau y Cei am dd'od i'r lan ar fath noson, gan ficer y plwvf, ac eihwyd yn wresog gan Mr. J. T. Lewis, Gwynfryn. Ar gais Mr. Lewis, rhoddwyd three cheers" i Col. Longeroft am ei waith da rhagorol dros ei wlad yn y "Flying Corps. Miss Lewis, R.A.M.. Llain, oedd y cvfeilyddes (pianist). Ter- fynwvd trwy ganu Hen Wtod fy Nhadau."

CAPEL DEWr LLANDYSSUL

CAPEL DEWr, LLANDYSSUL MARWOLAETH.—Drwg genym gofnodi marwolaeth ein brawd John Davies, Waunifor Farm, LlandyssuI. Mab ydoedd i John a Sally Davies, Efail Fach, Pontshaen. Eu yr ymada wedig yn aelod fyddlawn ¡ yn yr ysgol Sul yn eglwys Capel Dewi tra daliodd ei nerth, ond erbyn heddyw y mae wedi ffarwelio a byd o amser. Ar y Sid diweddaf ond un iddo, yr oodd yn bresennol yn yr ysgol Sul, ac nid oedd neb yn fwy iach ac hapus, ac ni feddyliai neb y deuai'r alwad i fyned i'r trigfanau uwch mor fuan ar ol hyny. Yr oedd yn nodedig am ei dymmer addfwyn, yn tueddu at fod dipyn yn dawel, eto yn bender- fynol yn ei amcanion, ac yr oedd i,ldo air da gan ei gydnabod. Mae yn chwith i'w rieni ar ei ymadawiad sydyn, ond y mae yn gysur iddynt ei fod wedi myned i w]ad sydd well i fyw. Llongyfarchwn yr aelodau o'r Ysgol Sul y lie uchod ar eu hymdrechion parhaol o gyfranu tuag at wahanol achosion mewn cyssylltiad a'r rhyfel hon. Maent yn rhoddi eu cyfraniadau y Sul cyntaf yn mhob mi6 tuag at y Gymdeithas Genhadol yr Eglwye, ar ail Sul tuag at yr Wounded Allies' Relief Fund," a'r Sul olaf tuag at y Y.M.C.A.

Advertising

M ——————————— 7 IThoso Two Sisters Wore Cured of | ECZEMA & BLOOD-POISON I ECZEMA & BLOOD-POISON I By ZAM-BUK. fi WHEN my daughter Alice was about three," Mrs. Griffiths) I of 31, Sandringham Road, Willesden Green, told a I London reporter, some white blotches came on her arms and H legs. The places irritated, and when she scratched them sores ■ broke out pretty well all over her body. I dressed the affected surfaces H with a doctor's ointment, but this did not have much effect. BR "We were then living at Southend, and Alice underwent treatment at H the Cottage Hospital there. I next went with her to St. Mary's Hospital. H Paddington, but no cure resulted. For seven years Ajice was a martyr to H her distressing skin trouble. H "We were then recommended to get some Zam-Buk, and did so. The H irritation died away from the very first dressings with Zam-Buk, and it was H plain that Alice's sores were getting smaller and fewer every day. A few ra| more applications of Zam-Buk resulted in Alice's long-standing skin disease B| being perfectly and quickly cared. Kg My other child, Rose, was scratched on the right arm by a kitten, and K blood-poisoning set in. I used Zam-Buk again with splendid results." H HAVE YOU aOT CHILBLAINS 7 imtation and smarting pain 1 of chilblains—whether on feet, K ttra. or fingers-can be avoided by the use of Zam-Buk. When the skin looks red, HB and itohes and barns, gentle dressings with Zam-Buk will soon mend matters. H When the chilblains have broken, and through neglect got into an ulcerated state. Hi Za*i-Buk's powerful antigeptie qualities are of incalculable value in purifying the H ■eres and helping the balm's rich herbal juices to complete the healing by BE (towta* new akin which witl aaaiat oold and frost. H Thor+'» Mothimo Uk. XAM-BUK for eczema le8, ulcers, bad lets. H festering and boiacmed ø. ring worm, scalp sores, pimples, chapped hands, Ej oJttlblains and rhevmaHnni, scalds, bums, sprains, etc. Of ell chemisfs or 9K drug stores, or The Zam-Buk Laboratories. Leeds. Prices i i plus Ih'i■ -.car-tax. and 119 phis Jcl. war-tax. DM larger siam is more economical for family use. 1Ho(JfIØ it contains matrip 1- times th* quantity of the BfPUJU box. ||| KIKKP A BOX nAmoV.

LLANUWHI

LLANUWHI DOSPARTH VJWXIO.—Er's ychydig amser yn ol sefydlwyd y dosparth gwnio uchod er gwneyd gwa- hanol bethau i'n milwyr dewr sydd allan yn ymladd drosom yn y trenches. Appwyntiwyd Mrs. T. Jones, C.C., Ninant, yn llywydd; Mrs. Thomas Williams, Clymar, ysgrifenydd; a Mrs. J. Jones, Pontualais Hall, trysorydd. Mae arian Jéd dda wedi eu casglu ar law, a phawb yn bared: gyfranu eto. Mae'r swyddogion uchod yn llanw eu swyddau yn anrhyd- eddus, a'r aelodau pa rai sydd yn rhifo tUa. 6C eisioes. yn gweithio yn ddiwyd. Bydd daioni mawr yn deilliaw o'r dosparth yma, lieb law gofalu am y milwyr, oherwydd pan bydd ystorm y rhyfel wedi tawelu bydd merched a gwragedd yr ardal yn cadw par neu ddau o weill ar waith fel y cofiwn yn d-Ja am yr hen famau gynt yn gwneyd. Mae amryw o fechgyn ieuainc yr ardal hon yn Ffrainc erbyn hyn, ond y tro hwn ymattaliwn eu henwi rhag gwneyd amryfusedd. YMWELIAD.—Ymwelocd Private Alcwyn James, Beilybedw, a'r ardal hon yr wythnos ddiweddaf, ac yr oedd yn edrych yn berffaith foneddwr yn y khaki." 'Dispenser' ydyw ef yn yr R.A.M.C., ao yn Aldershot mae ef yn arcs hyd yn hyn. Mab ydyw ef i'r diweddar Mr. D. H. James, Beilybedw, un o enwogion y byd baxdclonoi a llenyddol, ac yn enwog fel dinesydd a Christion. Dymuniadau goreu i Alcwyn James a'r bechgyn ell sydd yn rhoddi eu gwasanaeth i'r wlad a'u magodd yn yr argyfwng presenol. Credwn y gwnant eu rhan yn deilwng o Gymry bob yr un, ac fel eymeriadau bydd bechgyn Llanllwni yn actio'n specimen da o'r hyn ddylasai meibion Gwlad y Bryniall" fod, yn ngwydd cenhedloedd eraill, neu pa le bynnag yr elont. MARWOLAHTH.-Boreu dydd lau bu farw Mrs. Davies, Plasbach. Bu fyw oywyd distaw a dirwg- nach ar hyd ei hoes, ae yr oedd bob amser yn ddiwyd a darbodr.s. Yr oedd mewn telerau da a phawb. Claddwyd ei gweddillion yn mynwenc henaioi y phvyf. pryd y gwasanaetnwyd gan ein nqpr parchus. Bu farw hefyd un chwaer arall enedigol o'r ardal hon, sef Mrs. iivans, rJddfeÓv. Merch hyna-î Daniel Davies, Pontnlais, ydoedd. Mae ei thair chwaer a dau frawd wedi ei blaenu yn Yélyn er's blynyddoedd bellach. yr olaf o ba rai ydoetici y diweddar Mrs. Williams, Pontceiliog. i ymyl yr hon y gosodir ei gweddillion marwol i orphwp-, sef mynwent Noni, dydd Llun diweddaf, y 1-Ofed cyfisol. Yr oedd y teulu uchod yn bur adnabyddus fel gwneutnurwvr gwlaneni, ac yn y dyddiau gynt yr oeddynt yn cadw llawer iawn o weithwyr. Yr oedd yr ymadawedig, fel ei chwiorydd (oblegid eawsom adnabydaiaeth da o honynt hwy) yn dyner a eharedig i bawb. ac mae genym hen adgofion cy-segredig am danynt. Heddwch i'w llwch.

Y GOLOFN FARDDOL

Y GOLOFN FARDDOL (Gan T&lfynydd.") "JGMBLE SALE LLANYBYTHER. Lie da yw Llanybyther I gynal "Jumble Sale"; Ein arwydd-air bob amser yw croeso i bawb a (h2; Daeth yma ddynion luoedd, A nwyddau o bob math, Gan un oedd ci i werthu, A'r llall a werthai gath. 'Roedd yma dri arwerthwr, Sef Evans, Jones, a Price; Y tri yn fechgyn clever, A'r tri yn fechgyn nice. Fe fuont wrthi'n ddyfal, Yn gwerthu oriau maÙh; Fe werthont nwyddau iawer, A llawer lawer gwaith. 'Roedd yma lwyth o fiodau 0 ardd y Dolau Bach; A phob rhyw fath o dato,— Llond pedwar-uga;n sach 'Roedd yma foron ccchion, A "rhwdins"' wrth y llwyth; A chwech neu saith o wyddau, A thwrcis saith neu wyth. 'Roedd yma lwythi iawer 0 goed at gyneu tan; A llu o wyn a defaid, Rhai mawrion a rhai man; 'Roedd hyrddod yma hefyd Ymhlith y gwlanog lu.— Rhai moclion, a rha: cyrmg, Penwynion a, phen-ddu. 'Roedd yma golomencd, A phob rhyw fath o ieir; Mae "mynd" yn Llanybyther, Waeth ini beth a wneir: Cawd wy gan un iar fecban, Ond chawd 'mo'i werthu, trwy I bawen rhyw hen wreigan I gipio ffwrdd yr wy. 'Roedd yma bedol gopor, Brenine9 nwyddau'r ffair; Fe'i gwerthwyd hi am ragor Na'i phwysau'n deg mewn aur: 'Roedd yma bedol axall, 'Roedd hono'n bedol nice, 0 waith y crefftwr diwall,— Y gof Josia Price. 'Roedd yma, berot prydferth, A 1 fron yn goch ei gwawr, Ddaw'n fuan yn siaradwr, Mae yn myfyrio 'nawr: Ac hefyd wingen awci, Un wen a chlustiau du; Fe fwytodd hon y labet, Ac eaw'i rhoddwr h, Roecd yma lu o hwyaid, A dwy Musgofy lwya, A hwicen o 'sgyfarnog 0 fynydd Pantycrwys; 'Rotdd yma bar o 'sgidiau Gan Williams o Bridge Row, Ni fydd ar sawl a'u prynodd Ddim eisieu 'sgidiau dro. A beth oedd yma wedyn, Yn hynod, stopiwch chwi, Heblaw pigffvrch a ffonau, A phicas bigfain ddu: 0 ie. dau ganwyll-harn Oedd wedi'u gwneyd o bren, I ddal ar groes y ganwyll, Yn lie a'i phigr i'r non. Roeod yma ddau bren oeirios Grin Felix Peters Hill, 4 F'ai gystal i wneyd pibau A phe yn goed Brazil: 'Roedd vma boteleidiau 0 wirod ar y Sale; Heb si na son am drwydded, Fe'u gwerthid yn ddi-gel. Ynienyn, caws, ao wyau, Lletwadau, Ilwyau pren, Mantellau a gwrthbanau, A pacau o edau wen: Ond pe gallaswn enwi Y pethau oil i gyd, Fe chwyddai'r gan i fyny Yn bedair Hath o hyd. "Cn peth nad ydoedd yma, A ddyl' sai yma fod, Ac fe ga'i'r sawl a'i rhoddai O'r eiddom gan o glod:- S-f coffin preti i'r Ceiser, A hwnw'n ddigon mawr I roddi r bod ysgeler, A'i gwmni tan ei glawr. Pantycrwys. D. 0. JENKINS. YR YSBYTTY GYMREIG YN NETLEY." Buddugol yn Ffaldybrenin, ivhagfyr 22ain, 1915. Yn Netley draw lie chwery'r don A'r awel mewn digrifweh, Canfyddaf offrwm Cymru Ion Ar allor wen gwladgarwch; Y sbytty mwyn y dewr dan gur Gusana fro dy dangnef, Ei noddi gaiff gan gariad pur, O! fendigedig gartref. Pa le y cafwyd balm mor ddrud? Ai hedyn o law angel FiagLira. I laesu poen y byd Hyd gochion lwybrau'r fagnel? Ai cerub glan o'r allor fry Ddisgynodd a marworyn, Ennynodd fflam dy fynwea gu I leddfu brad y gelyn? Gobeithion fyrdd a roddant lam I'th byrth o'r hen gartrefi, A thyner weddi llawer mam Sy"n euraidd gylch o'th ddeutu; Awelon "walia ddo'nt a ohan I loni'th lesg breswylwyr, Nes chwifia hedd ei faner lan Ar lwyfan y Cyfandir. Gwarcoed, Esgerdawe. T. JONE8.

AT EIN GOHEBWYR

AT EIN GOHEBWYR. < AELOD O'R PLWYF. Nid ydych wedi danfo;; eicl enw na'ch cyfeiriad atom. Er hyny, nia ;'jallwj gyhoeddi eich llith heb i chwi ganiatau i ni oao. eich enw a'ch cyfeiriad wrth ei gynffon. Mae rhy beryglus.-Y GOL.

Advertising

HYSBYSIAD. YN AWR YN BAROD, Y Pummed Rhifyn HANES Y RHYFEL EWROPEAIDD PRIS 3c. TRWY'It POST, 3ic. BLAENDAL. Hae ychydig gopiau eto ar law o'r rhifynai blaenorol, ond gan na argreffir ychwaneg dyli( danfon arohebion ar un waith c.jn eu gwerthir allan Bydd y rhifynau hyn, ynghyd a'r rhifynau dilyi ol, yn grynhodeb cyflawn ao eglur o'r Rhyic fwraf a welwyd erioed. Brithir yr Banes a daplim sau ardaerc&og. PriDTWCFI OEni-MYNWCtl COPIAU AB DNWAITTI.