Collection Title: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

edition: First Edition

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 6 Next Last
Full Screen
14 articles on this page
LLITH TWM BARELS

LLITH TWM BARELS. Beth am rag-oiigon y rhifel nawr? Ond (w petite'n gweitho'n fendigedi-g. Pob un o'r g-wledidd si'n ffeito gida'r ochor mit yn elatsho fel y boys, ie. a elataho i bwrpas heful. Wy'n cofio amser own i'n grwttin elawer dy am lawar i badl arw rhingto ni fei crwttied, ond we'r treelia bob amser yn datsho'r all sbo fe'n rhoi i drad yn tir bang. 0 ina pet he'n bwer gwahanol mas yn y I dfrunt. Ma heppil Wil -Sossejis yn ffeili cal chaus i (Mangos i Mjwdie. Ma nhw yn cai cheep trip i kingdum cum hang. Odin, ond —ond. mai'n costi rhwbeth i'r wlad ma hefid. Nid tJport iw hi. Ma lot duchrmllid o fec-h- g-in gore'n gwlad m wedi rhoi i bowide lawr ro,s riddid. Nid rhiddid Cimri feddwl wath stim shwt beth i pal in Nghimri. ond rhiddid cen-eidlodd y byd. Ma lot ofnadw o deiliodd heddi miwn mwrnng ar ol rhai anvvl. lot ofnadw wedin miwn prider am y rhai si mas yn wmla, a rheini na widdan nhw «ldim pwy finid fidd vr un ddwetha. Ondl trw'r cwbwl, mar hen Dommi mor gissiris a'r Pwnsh. -0 dima beth si'n gneid y Brit- tish Armi yn Brittish Bwl-dog. Ie. Wil Bwtshwr Berrlin wedd yn galw'r Brittish Armi yn fiddin faali ddirmigis Jon Ffrensh. Hm! ma Wil wedi gweld fod e wedi gneid I camstak. Wei, faint ma'r rhifel yn mind i bara? Sneb yn gwbod, ond mL all pob un neid rliiw fath o .ger;s. Riwshap nei gili sna i'n eredi na welwn i grim yr wmla boti gwpla cin diweddl y flwyddin. Ichi'n gweld. ma. pot-he hwerg-wahanol yn Jermani ag iw nhw'n y "lad ma. Xim iow., i ni bwyso gomrod ar y ffakt, fod hwyd yn mind i gwpla yn Jermani. -Starvwn ni bith o nhw. ond mi ddaw i hin,— smo gweith wirs Jermani yn mind i odde pwer rhagor o gal bwyj wrth ran, hinni iw, dim ond cal lwans fach. Meddiliwch am weithwirs tlawd, agwragedd a plant yn gorffod st-injo'r bola o aohos trachwant Wil tiossejis. Deweh chi, fidda nhw ddim yn hir iawn cin codi ar i trad ol. a gneid pethe'n ciwym na. Wet. er mwyn y nefodd. gobeitho ma farina bidd hi wha-p ia.wn ta dim ond er mwyn y boys si mas yn risko'i bowide am 1*\ swllt y didd. Wthgwrs ma "plant Mari si'n shurkan yn y miwnishon wu-rks ehwr o fod yn gobeitho parith y rhifel yn Shir. Ech y fi. Smo pethe'n iachis sha €! werdcton. Credwch chi ne beido, ond gwlad a'r iw Gwerddon a'i chimrid hi drwyddi. Ie. a dima'r wlad si'n mind i g-al Horn Riwl to! Ar fenkos i. widdoch chi ma Lliwodreth Priden Fowr fel nith cJoml'1I.-y t.ifas yn idrich yn brion, ond am y tifiwn, wel gore gid po lpia ddwedir. Pan bo'r Km Pecs ma yn dwad lawr ar hid y wlad 1 speetsho, 0 ma nhw'n galler i gwe.id hi'n speshal. Ma gwds da yn y ffenestr gida nhw. ond cerwoh chi i exumino'i shop nhw. maïn wath na basked Jiw. ML fidd gida fi rwbeth i weid to am Berri Porr- rwijnofch nesa. Wei mai n debig fod Abarteih wrr wech mind yn hesp am sliowdwirs. Ma'r boys (gore i gid wedi mind. Glwsoch chi am Tom a Dick yn wabbo Ian i Breckon i find yn ehowdwirs. No go wir w. We'r ddoi hen brifin wedi bod yn y wa-rs yn barod a part o'r bikings ar* goli. Nawr pwy sens fod lx>y? felna yn cal i ga!w finni. Ond dina fe, «iina'n sistem ni'n Mhridcn fowr o neid popeth. Stim rhifedd men jawch i fod Makenna yn gweid fod bill y rhifel nawr yn whec-h miliwn y didd. Think of that mei ffrends. a marrid showdwirs air offis l«lindurs yn costi rhwbeth i'r hen wlad ma. L I Shut biodd hi obot"r hwyed lawr eha GILRHEDIN. Ma-i'n (lebi,g I lot o nl-iw fiii(i ar rtw nosweth a dima hiw an crei am brass buttns ut wans. We ol troed v lleidir yn blaen. Ond mi gawd mas ma lligod ffrennig we'r robbers. Beth am yr ol trocd. 0 bachan wedi bod yn visito wedd wedi gal ol i bwmps ar ol. Ma lebor yn bring iawn sha ardal Cil- rhedin clo. Dim shwt beth a chal lebor at y gvvaer, ag fe fi rhaid i'r ehoppwr gadw'r riiiolc miwn un lie. Ond se chi'n y man na, mi rowg met y coed i gid run ochor. ag erbin bore drannotb we'r mwdwl wedi htarto'r flordd not i'r ca Iweth. Shwt biodd hi ar y bachan ny wedd wedi prinni hwch. Dwad a modrib gatre miwn owdin. ond pan landwd yn y fTarm-vard we Mist; wedi peg-go. Bn galar mowr iawn, Do wir, un prinhawn, Ai: ol i Miss Piggi find gatre: I t gollwd y b&ckwn, 0 ishe ventilashwn, A parodd y galar am ddiddie. Shwt ma pethe Ian sha Drefach ar bwys Llanarthne? Faint o bet-riotism si fforna? Nawr dina. beth wi'n alw yn betriotism iw cidnalxxl showdiwr am fod e'n wmla drosto ni. ag nid am i fod e'n fab i hwn a hwn. .e the point. Wy wedi clwed am un bachan si ddim wedi cal ffer treetmint yn y -oifeiriad ma. How was that boys? Os odich ohi am wbod -pwy iw'r bachan, jlist un whit tfaoh a mi gewch wbod, bang. Mafn debig fod lie leivli wedi bod sha ARDAL PENIEL ddim pell o Karfurddin. Row oboti'r canni wthgwr.s 'fel igallwoh chi feddwl. Ma'r cdthrel canni yn cal tragwiddol hewl. sdwad y preechers, yn y capeli. Ond i dorri'r stori'n short, we'r merched ddim yn canni rwbeth yn extra a mi ath y owbwl yn halibaloo. Mi atli y leeder yn grrtok, a.g yn y ffuss mi gas hLS wedd yn digwidd bod ar v ffenest shwt ofan sbo fe mas trw'r ffenest whiw-baff a le landodd yr artikl ond yn tatkf n bachan we tifas y bitdtiny. t'hlwes i.ddim i'r alass. find imhellach na hini. Gwaith gwael wedd i'r cithrel, Wharre pranxe yn Peniel, A smasho v glacis. Gwell droppo y canni ISa gwel(1 glagsis yn girri Miwn jappel MISIS. /*• widdoch chi, wefes i ariod shwt le ag ardal Penkader ag Alkwalis ago o no i (id-itias y tatto." Dina. Ie fiodd na pwy 

Advertising

OWING to the abnormal inereepe in the Coet cif Materials, the Price of the well-known old Welsh Ointment, Eli Mari'r Wern has to be ADVANCED to 9d. and 1/3 per box. Postage, 3d. extra. "ELI MARI'R WERN" is solely manu- I factured by THOMAS DA VIES, Chemist, Guildhall Square, Carmarthen. _The appeal of Casement against his con- vi en on for high treason was furthpr heard on Tnosday in the Court of Criminal Appeal by five judges, and dismissed, the death sen- tence thus holding good. As a Safe, Permanent and Warmnted Oure for Pimples, Scrofula, Bad L. Skin and Blood Diseases, and otirea of all kinds, we can with confidence recommend CLARKE'S WORLD-FAMED BLOOD MIXTURE. Of Chemists everywhere. II From Little David's Sketch Book. II < This jolly smile is when there is Swiss Roll for tea, made with BIRD'S SPONGIE. ,4p A very disappointed little boy there is no BIRD'S Spongie Roll to-day. In a few moments you can make the most dainty and delightful Swiss Roll or Victoria Sandwich, light, spongy, moist, and a rich golden colour, with a 3d. packet of SBirdh Spongie Ask your grocer for two packets like this VW You will certainly want both. Try it to;-day B 'IRD'S /» Make at home tasty and dainty I Swiss Roll more than equal to the finest shop Roll. j j Prepared only by Alfred Bird & Sons, Ltd. (Bird's Custard.) s.3a | j

NODION 0 ABERGWILI

NODION 0 ABERGWILI Buddiol oedd svmudiad Mr. Daniel Jones. saer maen. a'i deulu o'r Barn's Cottage i Gi,fre Gardens, AbergNvil If v,.v. Y mfie. yn harddu'r ta-i gyda'i wry-ch wyngaloh a'i lwyarn fechan yn ystod ei oriau hamddienol, nes y nia-e yr yst-rydoedd yn gymen a p'hryd- fprtti ar ei oil ac heb law ei fod yn un dchott- law. y mae yn wr wrth fodd gwragedd uchel geisiol ein dinas. Gresyn na i'ai pob gwraig yn ystyried mae cal-on lan a thy glan yw prif nodweddion gwraig rinweddol. EIN MILWYR. Yr unig un a welsom ar fyr ymweliad a ni y tro yma oedd Mr. Tommy Evans. Henallt, Bronwydd-road. Yr oedd yn edryoh yn rha-gorol, ao yntau wodi bod yn nghanol gwrthryfel Dublin. Y mae hefyd yn dra awvddhs i roddi yr un croesaw i'r Germans ar ei gyfle cynt-af; dyma wron o'i ben i'w draed. Drwg iawn oedd genym dderbyn y newydd fod Mr. Frank Lewis. Parkyricks, wedi ei glwyfo yn Ffrainc yn ystod y symudiad mawr diweddaf a wnaetlipwyd ar y gelyn, a4Phefyd am Mr. Evans, ieuengaf. Glantowy- Fawr. o gylch yr un fr-wyd-r fawr. Deallwn fod y ddau er ar lawr ar dir eithaf dy- munol, a dymuniad pob calozi yma ydyw y cant adferiad trwyadl buan. Dyddorol i mi hefyd yw fod Mr. R. C. E. Morris, sef aer Brynmyrddin, yn gwneyd cvnydd boddhaol yn ei sefyllfa yn un o ysbyttai Llundain. C'ydymdeimlir yn fawr a rhieni y tri gwron yma. a mawr hyderwn na ddaw yr un newydd gwaeth. Gwnawn rodtcli manylion am ereill yn ein Jieeaf. Y CYNHAUAF. Er nad yw vr hin fel y disgwylir, y mae envdiau trymion yn cael en cludo i ddiddos- rwydd rhwng dau o'r g'loch prydnawn ac un-ar-dydeg y noe fel rheol. Y mae gweit-h- wyr yr ardal yn hynod garedig; ar ol gor- plien eu dydd gwaith, rhoddant help lla/w pob un i'w gymydog agosaf. Y mae yr amaethwyr hefyd yn hynod garedig gyda'u bwyd a'u dlOd. Y mae ganddynt de a bara brith rhwrug tri a phedwar, ekto yr un modd rhwng saith ao wyth, a. rhwng deg ac un- ar-dd'cig y mae pob un at ei ryddid i gymeryd beth a fyn ar ^wper. Yr oeddi gan Mrs. Rees, Penybont, Iwyth o gig ar y bwrdd y nos o'r blaen wedi gorphen cludo rhai tunelli o wair i ddiddoerwydd. YMWELWYLk. Yn mwynhau eu hunain fel y dydd yn ein mysg jgwelisom Miss James, o Aberpenar, yn y Rose Villa: Mrs. Thomas a'i phlant. o Gaie^rdydd. yn Pantteg House. Miss Zebil Arthur yn y Llvthyrdy, yn treulio dydd neu ddau cyn myned i Lundain. A Mrs. Uoyd, LJanelli, yn Penybank. Yr ydym yn ddy- lediit< iawn i Mrs. Lloyd let ardal am ei chefnogaeth gref ymarfei-a tuag at ein plant pan y ma-ent yn gofyn am betih o'r briwsion -syrth oddiar y Bwrdd Addysg. ac fel rheol y map y Gynghores yn gofalu eii bod oil yn caeJ nid torth rhyngddynt. ond pob un dorth dda. Ni chyll y bonedd byth o'i fri. PYSGOTWYR. Gwelwyd yn y pentref yma flynyddau yn ol ryw ddeuddeg o rwydi pytsgota gyda ohorwglau, ac yn y tymhor yn medru ystorio 10 qlgon i'w teuduoedd am y gauaf, ond Heddyw nid oee yma rwyd na chorwgl mewn grwaith. am nad yw'r grefft yn talu HordtI fel cymt. Y mae yma rai pysgotwyr yn treulio eu horiau hamddenol gyda'r wialen. a deallHvn eu bod yn blwyddo yo o lew ambell i noeon. BRENIN Y LLYN ywr alarch gwyn. Wel y mae tair bren- 'hines 'fechan ar lyn yr Eagob efo'u tad a'u mam; nid oes neb yn eu porthi; derbyniant eu cynhaliaet-h o'r dwfr. Yr haf diwpddbf rhoddwyj yma einedigaeth i naw. Ac mor fuan y daethont i lawn dwf, fe'u herlydiwyd ymaith gan eu tad. ERW'R HWCH. Ar hen lyfr eliwenau ein plwyf yr oedd ryw fenyw dlawd o'r Erw'r Hweh yn derbyn elusen beunydd. Rhaid ei fod yn mhlwyf Abergwili; ond ym mha le? Sonir yn y llyfr ticihod am y Churchwardens yn cyfarfod yn y Bluet Bell, Abergwili, er rhanu yrolusenau a enwyd. Yn mha le yr oedd hwn,? Y MODDION CYHOEDDUS. Gweinvddwyd yn yr Eglwys gan y Parch. T. Thomas, y ficer; cyfeiliwyd gan Mise Thomas, y Ficerdv. Yn Llanfihangel a'r Ysbytty gan y Parch. P. J. Harris. Cyfeil- wyd tgan Miss Howells, y Godor. Yn Ebeneder gan v Parih. G. Phillips. Hall- street. Caerfyrddin: cyfeiliwyd gan Miss Davies, Myrddin Villa. DYFFKYNOG.

GLYNARTHEN

GLYNARTHEN Yr oedd yn dda gan 1 uaws o gyfinion Mr. Trevor A. Daviies, mab ieuengaf Mr. Ben. Davies, Glynarthen. glywed am ei Iwyddiant yn yr arholiad diweddar pertjhynol i Ysgol Ganolratldol Aberteifi. Efe oedd or ben y rhestr yn yr artioliad am fynediad i fewn iddi, ac hefyd efe oedd ar y blaen drwy yr holl sir. Y mae hyn yn glod i'w aIlu a'i ymroddiad. yn ogystai ag i vmdreefh- ion ei athraw clodfawr, Mr. Jones, Ysgol y Cyngor. Glynarthen, i'w addysgu. Llwydd- lant iddo eto. Y mae rhai o'n milwyr ieuaino wedi bod adretf am dro yn ddiweddar. Mr. David J. Jones, Aberffinant (gyda'r LJynges); Mr. Simon Evana. Penbank; Driver James Jones (ieu.,). Rhowinglaij. a Private David O. Joneij, Glynarthen (Welsh Guards, Y mae Driver James Jones wedi cytfarfodi ag en- ffawd dro yn ol. Eiddunwn iddo adferiad blan, a dymunwn iddynt oil ddychweliiad diogel eto. Bu myfyrwyr Ysgol yr Hen Goleg. Caer- fyrddin, yn cynnal cymanfa yma ar y Sul, Gorphenaf 9fed. Ni ddaeth y nrfer arferol o fyfyrwyr oherwydd fod cymaint wedi ymuno a'r fyddin. Ond er fod y nifer yn Llai na

LLOFRUDDIAD MEDDYG ENWOG

LLOFRUDDIAD MEDDYG ENWOG Dydd Sadwirn diweddaf, canol dydd, gyr- wyd am Dr. Glyn Jones iFferm Blaenrhys- glog. Caio. i ymweled a chlaf o'r enw Thos. Dayi. yr hwn oedd yn irtkien mewn dyddiau. Pan yr oedd y medldyg ar fin ymyl y ty, cyfarfu a.'r mab. David Davies, gan yr hWIl yr oedd dryll wedi ei Iwytho. Anelwyd y dryU ganddo at y meddyg, ac nis gwy

WEST WALES WEDDING

WEST WALES WEDDING REPRESENTATIVES OF POPULAR CARDIGANSHIRE FAMILIES UNITED. A wedding of much interest in the county of Cardiganshire took* place on Tuesday last, at the pretty and historic church of Tre- filan. in the Vale of Aeron, when repre- sentatives of two well-known West Wales families were married. The brklegroom was Mr. Charles Webley Hope, of Pigeons- ford, Llangranog, eldest son of the late Ad- miral C. Webley Hope, and a brother 01 Captain Hone, commander of the Queen Elizabeth, of Dardanelles fame. He is a re- tired Indian civil servant, a J.P. for Cardi- ganshire. hon. treasurer of the Cardigan- shire Conservative and' Unionist Association. one of the hon. secretaries of the Welsh War Hospital at Netley. He is also a mem- ber of the St. David's Diocesan Conference, and is on the board of finance. The bride is the fourth daughter 'of the late Col. John Lewes and of Mrs. Lewes, of Llanlear. Her two brothers are colonels in the Army, whilst another brother, the late Captain Price Vaughan Lewes. D.S.O., C.B., was a very distinguished officer, who died eighteen months ago when in command of H.M.S. Superb, a super-dreadnought. The wedding was a quiet one owing to the war. only nearest relations and intimate friends being iavited. The little village of Talsarn (near Llanlear) was gaily decorated with flags, and as it wa" an ideal summer's day everything looked at it, best. The church, whk-h was prettily decorated witJt. roses and) ferns, was'filled long before the appointed hour of the ceremony. The ser- vice. which was fully choral, was opened by the Rev. T. C. Edmonds (rector of Tre- filat*), and the congregation sang "Ar- iglwydd, arwain trwy'r anialwch." The bride arrived, accompanied by her brother. Col. John Lewes. D.S.O.. wjio 'was lately wounded in France. The, bride's dress wai of pale rose pink taffeta silk, with kilted frills of the same material in the -skirt, the bodIce being ot pale pink ninon over soft embroidery. and long ninon sleeves. She wore a broad brimmed' hat of nigger brown aerophane. with silk crown of same colour and trimmed with gold tinsel leaves. She carried a white bouquet and wore a diamond pendant given by Mrs. Davies- EVans. Miss Grace Lewes, sister of the bride, acted as lady-in-waiting, and was at- tired in a dress -of blue taffeta silk with cream Im-e fichu, a hat of nattier blue ,trimmed with ribbon, velvet and a crimson roae. w^hjile she held a bouquet of dark red roses and wore a gold anchor brooch, the gift of the bride- groom. The best man was Colonel Harman Brenchley, Glaneirw. Cardigan. The Lord Bishop of St. David-.s performed the wedding ceremony, after which a Psalm was sung, followed by a ghort address by the Bishop. "0 Perfect Love" was then sun"1 and prayers offered, while the Rector, of Llangranog: (R4v. Daniel Griffiths) pro-, nounced the Benediction. After the congre- gation had sung "0 Dduw, ein cymhorth yn mhob oes." the organist (Miss Daviee, Shop, Talsarn), played Lahegrin's "Wedding March" as the bride and bridegroom left- the church. The guests invited by MttI. Lewes, Llanlear, included the Misses Lewes, Col. and Mrs. John Lewes. Col. and Mm. Newland. Dolhaidd; Lieut.-Col. and Mrs. Charles Lewes; Mr and Mrs. Mott. Herbs; 001. Davies-Evans. Highmead; Ladv Web- ley-Parry-Pryse, ^Gogerddan; In and the misseq Price Lewes, Tyglyn Aeron; Miss Hope, Pigeonsford; Mrs. Bewes; Mrs. Inirlis Jones. Derrv Ormond; Mrs. Hughes. M.F.H., Novadd Fawr: Mr. H. M. Vaughan, Llangoedmore; Mr E. Lewis Bowen. Adpar; Dr J. Powell. J.P., New- o-istle-Emlyn; Rev. and Mr*. Williams. Lla n (tde.w i A bernrth Miss Hope, London; Mr. Harford, Felcondale; and a few otherg. A rrf'eption was held at Llanlear, after which Mr. and Mrs. Hope left for North Waleq, where the honeymoon will be spent. Thn bride's going-awav dress was of brown striped silk, with shorit full ooat and collar off Ecru lace. With this was worn an Ecru lace blouse and a small hat of purple straw trimmed .ith ribbon and a small bunch of pansies in tho front.

CARMARTHEN COUNTY PETTY SESSIONS

CARMARTHEN COUNTY PETTY SESSIONS MON'DAV, July 17.-Before Mr. Jam Davies (chairman), Mr. T. Bland Danes, Mr. J. B. Arthur, Mr. Rees Davies, Mr. H. E. Blagdon-Richards, and" Mr. Daniel Lewis. CRUELTY TO A HORSE. Evan Thomas, of 64, Lammas-Street, was charged by Inspector Mullard, R.S.P.C.A., with working a horse whilst in an unfit state. David/ Thomast, JÖ 6A Lammas street, coke merchant, was charged with causing the horse to be worked. Tho Inspector said that the animal was working in a cart. It had canker on the foot. There was a. wound the size of a four- shilling piece on the foot. After the witness 6aw the horse it was sold, and the purchaser sold it to a third party. It was eventually destroyed. Mr. J. B. Arthur: What were the good points about this animal that it sold so readily? The Inspector: There were none as far as I saw. Perhaps the price was low. P.C. Walters corroborated the evidence of -the Inspector. Mr Morgan. M.R.C.V.S., said that the horse had canker in the feet. The disease was incurable. The animal was totally un- fit for work. The Inspector said that if the horse had been worked for another month the pedal bone would have fallen out. The Bench fined David Thomas 10s. and 1, 6d. costs; Evan Thomas was fined 5s.

THE LATE REV D POWELL RICHARDS

THE LATE REV. D. POWELL RICHARDS AN APPRECIATION. As briefly announced by us last week, the Rev. D. Powell Richardf died last Sunday week at Little Haven. Pem. Mr. Richards WiLS well known in these three counties; lie was, indeed, a Cardigan-shire boy, a native of the district near Aberystwyth. a Welsh- speaking Welshman to the core. He was educated at Brecon College, where in after years he came ba-ak as one of the masters, being contemporary there with Mr. E. S. Allen, the present head of the Carmarthen Grammar School. He afterwards proceeded to Merton College, Oxford, where he took a first in classics and moderations in 1882. Hie took his B.A. and first class in mathematics in 1885, and his M.A. degree in 1901. He was made a F.R.A.S. in 1890, a deacon in the same year, and was priested a year later by Bishop Barry, of Exeter. From 1890 to 1891 he served, a9 curate in Hcly Trinity Church. Plymouth, and from V387 to 1892 was senior mathematical and second master at Plymouth College. After- wards he was curate oi St. Paul's. Stone- house. from 1891 to 1892. and in the latter year he became a chaplain and naval in- structor in the Royal Navy, where he re- mained till his retirement in 1908. During his term in the Navy Ite-geri-ed on the fol- lowing of H.M. sli P.Canada (North American Squadron), Trafalgar (Mediter- raneanl, Errtpress of India and Jupiteir (Channel Squadron), Flora (South East toast of America), Mara (Channel Squad- ron), Benbow (Home Fleet). Andromedu. (China), Swiftsure. The deceased gentleman, as will be seen, was not only a scholar, but a man of vary wide experience of the world. No brain oouldi better than his have absorbed and classified the knowledge which came from such extensive travel as fell to his lot. Few men had his gift of imparting to others either the eqicyclopwdic knowledge which he had gathered or the breadth of vision which his ripe expediences had broitgio to him. He Was a fine linguist and spoke fluently at least half a dozen languages. His grasp of foreign polities was far too valuable to have been buried in sdc-hision and it is a great pity that he had not the iussertiveness and the modern "push" which would have brought his services into the right channel. It was indeed a quality of sailor-like, John- Bull downrightness which arrested what at one time promised to lead him to high filacer. He was ,commissioned by the Government to report upon the Welsh settlements at Patagonia. That. report, as may be supposed, was a masterpiece, but his manner of forwarding it to the authorities. dictated by strong- personal convictions of his own, did not please certain officers in 'high command, with tho result that he eventually retired from the Navy on half- pay, a victim to his own umhakeable sense of right and freedom. After this period he took temporary charge of livings at Holy- head (1909-10). Cardigan, Llandyssul, etc., and latterly lived at Carmarthen, from where, under the licence of the Bishop ot St. David's, he laboured with great success in various parishes in the diocese. Quite recently. At Swansea, he receflved a hand- some present from a Bible Class which he thad conducted for a few months there. His last appointment was as locum tenen.9 to the living of Walton West (taken at the desire of the Bishop of St. David's), Pembroke- shire, where he immediately became very popular and put new life into the church there. Had he been spared andl blessed with good health, he would, undoubtedly, at the do of t'his war. not only have regained that favour and goodwill from the Admiralty to which he was fully entitled, but would have readied a high position. He was a born sailor, a gentleman, and a Christian. He had his detractors, we be- lieve; few. penhaps. but without knowing who they were, wo believe he was right in treating them with good-humoured con- tempt. Those who enjoyed the privilege of bis friendship will be glad to have met. if onlv for a brief .space, eutfi a bright soul— euch a fine personality and so brilliant a scholar. He was' held in highest esteem by many eminent. Church- men. Among those' of them who attended his ftinerat at Walton West were the Dean of St. David's, Archdeacon Hilliers. Canon D. Watcyn Morgan (a life-long friend), and tho Rev. H. Watson, Walwyn Castle.

ANGLERS AND SALMON PEEL

ANGLERS AND SALMON PEEL POINTED REMARKS AT THE FISHERY BOARD. A meeting of the Board of Conservators for thc Towy Fishery District was. held at the Guildhall. Carmarthen, on Wednesday, Sir James Hills-Johnes. VG.C.B., presiding. GOOD FISHING. Mr. Qhh Legg. sergeant watei^bailiff, in his quarterly report, statedT>to angling season for salmon opened on the 2nd April, add I am pleased to report a marked im. provement upon the corresponding period last year. A good many large salmon have been taken in the rivers Towv and Cotlw. and the fish were m excellent condition! -\et fishing with coracle has also shewn a t-at improvement upon la.st year's records, both in quantity and quality. All the fish were in perfect condition. Seine net fish- :ing at Ferry side was not quite up to stan- dard; so far the weather has been against it. 1 ne sewin were about the average of other years. During the quarter trout fishing was very satisfactory, with the exception of the bttpr part of Juno, when the rivers went low. Some Very good baskets were taken. All the fish taken were in splendid condi- tion. Owing to a plentiful supply of fresh -ter> the kelts and salmon peel were en- abled to return to the sea during the early p::rt of the quarter Col. Lloyd-Harrie6—I wish I knew where the large salmon is being caught in the l'o%vy? Send a few of them up my wav. tjersft. Legg isaid they go in from the Towy,„to the mouth of the Cothi. The Chairman—I think the fishing in the Cothi is very poor. Srgt. Legg said tho tf-Jliffs told him that there had been very good fishing1. One g^itleman caught two salmon there tine il >V ^whilst one fish broke away from him. He '1(9:8 told in Carmarthen that day that a efjrtfnp' gentleman caught three salmon this wH^w-it-h the rod and line. Mr. J. B. Artlitir-I have been told so too. Mr. Davies, chemist, -caught one. ^V^loj^ffaTyi^Ltjel^^fellow. -■ 'Mfc: 

PREVENTIVE DISEASES

PREVENTIVE DISEASES CARMARTHENSHIRE DOCTOR'S HINT Dr. E. Cambria Thomas, acting Medical kOlhcer for Carmarthenshire, in his quarterly Preport, states that 74 per cent of the 693 cases of infectious disease notified was due to scarlet fever and measles. The difficulty of dealing with these cases arose from the want of isolation hospitals. In many in. stances the want of accommodation made it impossible to isolate cases, and also the thoughtlessness and ignorance displayed by infected people made it practically hopeless to deal with epidemics. In rural areas children in the convalescent stage were ollowed to attend Sunday schools and public gathering, such as toonteerts, festivals, etc., which militate! against the efficiency of the closure of the dav schools as a preventive measure. They frequently found in rural districts half' a dozen ehllrchea and chapels, where one would suffice,- so there appfjared to be no reason why two or three districts could not combine to erect one isolation hospital amongst them.

A CUSTOM OF LUNATICS

A CUSTOM OF LUNATICS COLONEL DAVIES-EVANS AND FIW^AT^^ANGSr., The (ardtiinAiR, f4"fk-kl Comrfi?ttt>^ on Thursday. the 13th"inst. parsed ir resolution instructing the police to take action Against any persons firing gune or' pistol3 On the high road orf the occasion* of windings or othteH festi v'rtle#/ The fftotion mm%e out of thft-recent din fatality in the county, arKt 'Colon e) DiLNif-s-Evatw, who moved it, fi'iid^anything' more dangerous it would be hard to imaging It made one almost t-hiiik tbot he was living among a set of lunatics. Chief-constable Williams Kugge-ted as the most effective way of stopping the practice that the magistrates should impose sub- stantial penalties on persons who carried guns without licences. Wb resolution was carried.

Advertising

WE confidently recommend "NOSTRO- LINE to sufferers from Cold in the HffiO. Nasal Catarrh. Influenza or Hay Fever. NOSTROLINE instantly re- lieves acute attacks and chronic ca-ses. clears the liead and stops discharge from nostriils. It destroys the microbes, and soothes and heal* the diseased mueuous membrane, thus promoting speedy cure. Price 1/3 (bv post 1/5) from D. King Morgan, 25, King Street, Carmarthen; J. Jones and Co.. Chemists, 14. Rhotsmaen Strdet, Llandilo; John Nicholas, Chemist, Llandovery. and most chemists elsewhere. (N19:4 8 Î i BABY WILTSHIRE. Too weak to take milk. 256, Francis Road, Dear Sirs, Levton. I wish to thank you for the benefit our baby girl got from Virol. We say Virol saved her life. A fine child at birth, but began wasting at 7 weeks. At 2 months the doctor advised us tQ try Virol. We had lost all hope of the child living, she was so thin. From 2 to 3 months she lived entirely on Virol. 1 .being too weak to take milk but when she improved we gave her Virol and milk, which she has had ever since, an I is a lovely baby now. She sleeps well, and is cutting her teeth fine. This photo was taken when she v!as twelve months old. She is so bonny and has nine teeth. a- Yours truly. A. M. WILTSHIRE. VIROL For tiredness, nervous exhaustion, and sleeplessness take Virolised milk three times a day. (A teaspoonful in half-a-pint of warm milk.) In Glass & Stone JaM, 11-. tiS ft 9/11. YIROL, LTD., lit-Ift, Old Street, B.C. British Made, British^Owned. L 8.H.B. —. ¡.. j y

VCARMARTHEN TOWN COUNCIL

V" CARMARTHEN TOWN COUNCIL MORE ABOUT THE CORPORATlr: CARPENTRY WORK. A meeting -of the finance committer ci tIro Carmarthen Town Council was held on Wednesday night, Mr. W. Spurrell presid- ing. The other members present were the Rev. Fuller Mills, Messrs. L. D. Thomas. John Jenkins, J. Crossman. Ohver Jones. D. King- Morgan, Thomas Davies. Ji B. Alrlthujl". D. Stuntie4 W.) J. iN]ittrt-.Aii., W. Dunn Williams, and Wm. Evans The Surveyor reported that there w-as M feet of water in the reservoir, which w:as a drop of not quite a foot during the wk. ELECTRIC LIGHT. The Clerk reported that as directed he wrote to the Local Government Board asking whether tne Electric, Light Co. could be called upon to make some allow- ance in respect of the saving of ight under the Daylight Saving Act. According tb the contract the light was to be put on half an hour after sunset, and to be I xtil; nuhed at midnight. The Board replied that they had been in communication wicn the Ele»~ trie Light Co., and they enclosed a .f.tr¡ from them stating that they would keep the lighte on till one a.m. <- WAR PENSIO"1^ g The executive committee, i*' tf?ep3lav'vj',s- War Relief Fund wrote urprtg- tlie' tion to secure from the c,ounf-y council the appointment of » sub-eom nitteo responsible for the administration of the War 1' ¡ ¡(1¥ Act in Carmarthen. The Town Clerk explained i b,,t t, ttfv were at present asking tho County Council to agree to the appointment of the Mj>jor as the representative of the boroM'jh en the- oounty committee. Rdv. Fuller Mills stated that aa roat-ers stood at present all cases of relief and pen- sions in Carmarthen would be. eCI; ièered by the county committee. It was decided to ask the county 0 if they would allow the appoint n nt of ei, sub-committee in Carmarthen co adniinist- r' the Act, and whether the corporation cruld nominate some or the whole of the members' of such sub-committee. CORPORATION CARPENTRY. Referring to corresponence in the press with regard to the carpentry work for the Corporatione Mr. Oliver Jones asked if the Surveyor could say the amount paid for carpentry during the last six months? The Surveyor replied that tne labour for ordinary work for the last six months cost £ 26 16s. 4d. In addition to that durine the last sir months there happened to have occurred, owing to a storm, several extra work-is, which c C22 Is. 8,d. bringing the total to I8! Mr. Oliver Jgnes asked the Surveyor to «ugmit to the next meeting the cost of car- pentry work during the past twelve months when there, was no special work. Mr., Jones added that the Corporation were charged by the carpentefr in the month of -f June for fixing two looks, and he would like to know how long should! it have taken to fix them and what time was actually i taken to do Fo? They were charged ninV- hours at 6d. an botir. The Sun-evor-An- that was down for that day was for fixing two locks. It was about three hour's. I asked the carpenter what: was done in the rest of the time. but it was very difficult to get the information as the? man who did the Stfork had been called un with the Coioure. Rev. Fuller Mille; said the work might bo S^tc'" b,u TJe Chairmiin-W^ should not beW&anf with .the mart. It tnay be "etc." «v • t- JPnos—Sufely our officiaU^i ouffht to knoW what has been done'- Mayo,wI the Center's tefkr Pr0Sf -Was. a "take- There was f K t,S-ilL 111 mating" of the Council about wh10h anyone need be offended. in,e Surveyor said he would get the in- formation asked for by Mr. Jones bv th& next meeting. 1

NEW QUAY

NEW QUAY. An airship was seen flying over the ooa-st at Nqw Quay on Tuesday afternoon and evening. It travelled back and fore for a considerable time, and wa^ seen to great advantage in the evening from the coast- guard station. It created quite a sensation, Privatti D. Rees Davies. Welsli Regimert. Moel-v-Don arrived home on a week's leave from hospital at Cheltenham on Saturlv' Private Davies. who has been at che front for a considerable time, looks exceed- |inSiLT!^e -h h™ all possible It! in the future.