Collection Title: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

edition: First Edition

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
15 articles on this page
lUTH TWM BARELS

lUTH TWM 'BARELS. Gwella bob slab nWr niwsis am y rhifd. Jaiwk wy'c credi fod jist cistled wmla yn y wlad ma nawr a si mas yn Ffraink. id drwg ar fenkos i wedd dwad lawr a dwy Sepplin pwy ddwarnod!. Cofiwch chi, mat hinm'n gweid rhwbeth. Nid cost bach si'n mind i neid rbain, a stim gomrod o ddibs i gal yn Jermani nawr i skwarri nhw felna. Wedd hi shwr o fod yn oligfa grand i weld yr hen filanes fowr yn d"d lawr fel ta iffern i hinaji ar y moov. Ie miodech chi, ond trieni am y dmion wedd indi. Not wan bit of it. Os odi Jermani yn dowis hala'i dinion drwa. i'r wlad ma, i ladd dinion di- niwed. wel, ma rhaid iddi nhw i gimrid y risk. Hen griadir go gieklid iw Jon Bwl, ond pan mi Jon yn dihinno ago yn diclire hwrni ma hin lawn brid i'r gelin sirnmid i begs rochor arall i'r claw. Ma Jor wedi bod yn go dawel oboti'r Sepplins ma pen- igili, ond nawr mai e'n dachre cal bias ar l 7 ffetsho nhw lawr, a fidd dim stop arno mwY. Drichwch arno inglin a'r sibmareens. Mi fiodd rhedni yn niwsans ofnadiw ar y mar a*m fishodd, ond pan gododd naittir Jon atti nhw ficdd i ddim yn hir iawn ein i rhwyda nhw. We pen Ka.pten y Sepl in wedi gneiri twll yn y ddeiar clo. Wedd y kci.sern wedi cINk-in o'r iwchder fry. Wel stim pwer o dricni am dlano. Mas i ladd dinion diniwed viedd e, odiodin s-erva'r raskal yn ireit. Shwt anglai geith y begers ma wn i. Lvli gat: y rhai o'r blan fflashi militeri ffhvneral igwell angla o lawer na lot o'r boys ma yn gal. Dina ichi Jon Bwl to. Dachre pen rong yr iskol o hid. Mi gas y rham fwya o griw y Sepplin ma i lloski'n fiw. Wir ml geaeon dan yn gloi. Am y Sepplin arall mi achibwd y criw a ma rheini'n brisners. nawr. Cal howling gwd teim djgon tobig. Dam shem. Cawl dwr yn ddigon dia. i'r takle. Shwt le ma'n boys ni si'n brisners yn gail wn i! Ond y tanks st ofan ar y Jermans. Miasheens mowr iw y tanikisma si'n gneid gwaith a'r felldith ar v gelin. Stim claw na wal gafith o'i blan nhw, a ma nhw'n skibo'r trenehis. Mi Wii Sossej'U yn gneid protest yn erbm rhain i'r Red Kros8 Kon- venehon nad iw nhw ddim yn propper ffeit- ijiig. To hel with yiw and yiwr protest William. Ffeit awei Mistir Bwtsher, yiw hav not got long to ffeit a.gen met lad. Ma dy hoil di bron mind lawr. Wyt ti boti gat mind tifas. i bcwndri stad "Mein Gott." 0 ie, ma lot o'r airships ma a rhai Ffraink wedi bod yn gneid gwaith da iawn sha Jermani. Ma nhw wedi smaisho lot o Waith steel Kiupps. le ma'r' drillie mowr na yn cal i gneid yn Jermani. Beth ma WII yn weid am hir.na wn i! Mai e ^hwr o fod yn cossi ben yn gas. Wedd e'n credi ma. fe wedd y boss yn yr owir a dan y dwr, ond mai e'n dachre g-weld i fistek erbin hin. Dango ma'r jafol wedi cheto Wil miwn steil. Hen cheep-jafck ffasi a'r filen iw'r jafol shaeh ny. Wel ma dispiwt boys y Reilwei wedi cal i setlo clo. Popeth yn iawn. ond sda fi fowr o olwg ar y setlment neithon nhw. Wthgwrs os ma ishe cal rhagcr o ddibs we nhw, ma nhw wedi cirdidad i ha mean, ond rewn i wedi rreddwI fod rhwbeth iweh gida nhw miwn golwg. Mi ofinon nhw am ten bob a week ne i'r Lliwodtreth dinni prishe'r bwyd lawr. Nawr we hina yi- olreit, a'r peth ddilser nhw neid wedd DIMANDO ar y Liiwodreth neid i diwti at i gwlad, ne ffor.k owt the veri ffarthing. Mi ddilsen nhw stieko mas am i reits or mwyn gweith- w erill. Widdoch beth halodd i whertliin pwy ddwarnod. Bachan wedi bod gatre yn newid i ddillad. Fel ma aifer gweishon ffermidd si a'i cartrefi ddim yn mhell o'r manne lie ma nhw yn gwsneithi, ma nhw yn mind gatre a'i golchad. Wel, we'r bachan ma wedi bod gatre yn mofin i gris glan, ag with del wad nol mi alwodd heibo'r wejen. Fel mai'n digwidd miwn kesis o'r lath hyn, mi anghofiws y boy y oifan am y dreperi. Ma rhiw swyn afnadw miw n merched. Ar ol iddo gwpla gweid i stori wrth y we] cn og iddi hithe gwpla beth wedd da hi i neid, mi ffwttodd hi shag adre, Drannoth we'r bachan yn fishi yn eweIl Dafir i'r idlan a'r boss gidag e. Pan we'r carwr ar banner Iiitsho'i lwyth i'r helem dinia grwttin b:u>h brawd y wejen) yn dwad a parsel dan i gesel ag yn i hando fe i'r perchen. Ma yn gweid wrthoch ofii, minte'r gwr bach am beido anghofio'ch cris tro nee-L Sna i'n gwbod shwt we'r boy yn teimlo wrth ben y cingor nei. ond hen fflippen fach gas weld hi. Os na wedd y cingor na yn ddigon mi roith Twm gingor arall id-Jo, a dima. fe,— gna di i'r we-jen olehi'r cris tro nesa met. Shwt ma *pethe'n shappo sha ardal LLANLLWNNI irglin a'r show? Mi ges i lithir o wrth un bechan yn cadw part y disterbers. No gwd net. Ma¡'r hen dinker yn nabod y lot yn rhi dda, ag yn gwbod ins and owts y ewes- tiwn yn iawn. Nawr dima un point. Oe we ke, crif gida boys y gweilod, slrwt na fise nhw wedi akto'n fonedidigedd? DiaWr peth lletia alle nhw neid. Wel inglin a'r aifcekripshons, i lie nhw we tali rheini streit awed, ne we g-ida nhw ddim vois in the matter o gwowl. Peth arall we'r bachan ma yn weid wedd fod rhiw beneflit miwn goJwg gida boyg. y top er mwyn oadw'r allow yn yr un man. Ongore to, a vedd dim rhwbeth tebig te, gida. boys v sowth? Ond i dorri'r stori yn fyr, ehwt na fiee'r boys isha wedi oodi show i hinûn? Ma hin yn hala i feddwl fod ihwbeth arall gl.1a nhw Bciwn golwg. Bachan yn shir Garfurddin (g-wa,3 fParfn) wedi cal i alw fini at yr armi Dim charts dwad yn rhidd clo. Y boy yn mind edre at i fam not3 Sadwrn a hathe'n gweid vrtho fod i hen fistir llinne wedi bod yn I nicfin e nol yn was Mi fiddi yn safl o wrth yr armi wedm midde hi wrtho. Wel mii;te'r boy, sna i'n gwbod shwt le ri"n y tremfhis, ond mi rigdea i'r trenshis yn hitrach na mind nol at Ie, ma pethe felna yn bod.

PENRHIWLLAN

PENRHIWLLAN. Yr oedd yn ddrwg iawn gan yr Rrdail ochod glywed am farwolaeth Private Harry Phillips, Llwynderw baoh, yr hwn a gollodid ei fywyd tra yn gwr.eud ei ran yn wrol dros ei wlad allan yn Ffrainc. Bu allan yn y ffosydd am droe ugain mis. Ni3 gellir peidio dyfynu gair neu ddau allan o'i lythyr elaf at ei fam er diAngos mai "id yr lID dosbarth o feohgyn ddenfyn Gwalia allan i'r rhyfel ag a ddaw droeodd o'r Iwemddon i enill arian mawr yn y ffaJtrioedd powdwr. Yr oedd Jack, brawd Harry, newydi fyned allaji i Salonika, ac fel hyn yr ysvrif- enai y bachgen gwrol at ei fam Peid. jweb. a bexio dim, mam, am Jack. Mae yn myned i. bellder daear, ond gobeithio y gofais y Gwr uwchlaw ni i gyd. Efe eydd yn tretfni j rhyfel, a gobeithio y bvdd droBodd yn gloi.v Ond yn fuan ar ol hyn yr oedd Harry wedi glanio yn ngwlad y ttrag-wyddol hedd, lie nid oes dysgu trin iaxfa.u, na broniioedd gwancus yn chwen- ytiiu eiddo arall. Heddwch i'w lwch, a Duw fyddo yn nodded i'r fam a'r teulu galarus.

Advertising

WheD buying WW BAKING POWDER g insist on having mm BORWICK'S most economical (NH

NODION 0 ABERGWILI

NODION 0 ABERGWILI Mwynhau yr ydym ar hyn o bryd hin ragcrol, ac y mae'r amaethwyr a'r bythyn- wyr yn brysur gyda'r cynhauaf tatws, a cheir fod cropiau da ar y meusydd aio yn y gerddd, ond achwvnir fod taten ddrwg bron am bob un dda, a'r farn gyffredin yw y bydd pris y tatw? yn cyrhaedd ffigyrau dwbl mewn sylltau o hyn i'r gwanwyn. Y mae y cyrihaua,f yd bron a gorphen, ond aeth rhan helaeth o hono bron yn ddiwerth mewn rhai rnanau lie yr oedd y dwylo yn brin. Y CYNGHOR PLWYFOL. Nos Sadwrn, y 23ain, cyfarfyddodd aelod- au yr uchod yn ysgol ddyddiol y IIp. Yn breseno! yr oedd y Mri. M. Thomas (cadeir- ydd), D. Arthur, D. J. Lewis, J. Arthur, J. Davies, J. Evans, J. Lewis Jones, D. Jones, D. Davies, D. Phillips, D. Evane, a'r dc-m. G. EVans. Ar ol mabwysiadu cofnodion y cyn-gvfarfod. rhoddodd y cadeirydd ar ddeall mai eu gwaith oedd rfiodldii ystyriaeth i lytlivr oedd wedi dyfod (.ddiwrth yr Y.M.C.A. yn appelio am gym- horth; ac ar ol rhoddi ystyriaeth fanwl i'r mater, daethpwyd l'ir penderfyniad maj gwell oedd poidio orwasgoi y plwyfolion, 0 herwydd fod rhai a llyfirau aJlan yn bar- hauo o ddor i ddor o blaid yr Y.M.C.A., a gorchymynwyd i'r Clero atteb y llythyr yn y mc..dd yma SYMUDIADAU. Y mae Mr. a Mrs. Jam Gibbey, a'u mab a.'u merch-yng<-rbghyfraiith, a'r plant, wedi symud allan o'r pentref i fyw i'r Orychiau Cottage, ger Castell Pigyn, y dydd o'r blaen. Myn'd i fwthyn bychan gwledig Ddarfu Gibbey, am fod hedd Yn -lettyt mewn uniigedd, A ohyfiavvnder ar ei sedd; GwclJ yw can aderyn bychan Sydd yn bur yn nghoed yr ardd, Na rhuadau gwag bentrefbl Sy'n dibrisio gemau gwardd. Bwthyn byohan prvdferth ydwyt, Cynhes yw dy furiau clyd; Seren dlos yw'th alches feohan, Mae dy Tien yn wyn i gyd; Allor Duw yw llawr dy aelwyd, Plocyn Gras yn ddefnydd tan Ac yn Uir.o'th ddeilad beunydd, Gvda gwlh mae engyl glan. Darfu hefyd i deulu Mr. a Mrs. Edwards, Maeeyeoed. Caxt-on-place, symud i Lundain i fyw. DeaJlwn mai dychwelyd i'w hen breswylfod ddarfu iddynt. Barnol le a berw beunydd Llwyfan vdyw'r ddinas fawr, I genhadu a chenhedlu Rhai i fri a rhai i lawr; Cartref rhwysg, ffOt: ddyfna'r tlodion, B-ys yn rh-oi i gariad fedd, GweJwi gmddi'au teg mae'r ddinas, Ac yn vhoi i flys ei sedd. PRIODAS. Dy-M Merc-her, yr 20fed cyfisol, yn Ngoapel y College C.M., Llar.gathen, aur nnwyd ynghyd mewn glan briodas Miss Agnes M. Griffiths, sef march Mr. a Mrs. Griffiths, Rhofawr, gar GoJdfen Grove, a Mr. T. Jones, sef unfjg fab Mr. a Mrs. gr Jones, Danygraig, AbergwiJi. Gweinyddu fel morwyn yr oedd Miss Jennie Griffiths (rhwaer y briodasferch); fel gwas yr oedd ,Nfr. J. Jones, Nantybwla, Caerfyrddin. Rhoddfwyd y briodafferch i ffwidd gan ei thad, Mr. Griffiths. Gweinvddwyd ar yr jifhlysnr gan y Parch. D. Williams, Llan- deilo, a'r Parch. D. Williams, Abergwili. Yr oedd yn bresenol hefyd Mr. a Mrs. Gri- ffiths, Rhofdwr; Mr. a Mrs. Jones. Dany- grajjsr; Mr. T. Mrs. Jones, Rhiwdywyll; Mr. a Mrs. Falconer. CiJdderi; a Mjp^s Falconer, y Berllan. Yr oedd y Deml wedi ei gosod allan vn drwsiadus (Migon, am mai hon oedd y bnodas crntaf i gymeryd lie yma. Anrhejrwyd y wrnig ifanc hefyd a Beibl harrld drwy hvnv sran un o'r diaconi^aid, a efiafwvri hefyd anerchiadau dyddorol gan am or eglwys. ac yr oedd yr adeilad n orlawn o'r ardalwyr. A vn dymtino yn dda i'r ddeuddvn iouairc Yna aethpwvd am y boyuwyd rhaarorol oedd M Gri- ffith wedi ddarparn iddvnt, yn Rhofawr. ao yn nclian'ol y dymnniadau goren ymadaw- o

HWNT AC YMA

HWNT AC YMA [Gan TEITHIWB. "J LLANFrHANGELABERBYTHYCH. Dyrnvmwn longyfartdi ein cvfaill hofif, Mr. T. Daniels. \?golt*ei«tr, yn y lie uchod. Da oedd genym ganfod enwau nifer o'i ddia- gyblion wedi pasio niur llwyddianus yn yr nrholfad diweddaf. Gwelsom enwau C. M. Davies. Glannryth, a Lizzie Ellen Jone", Station Lodge, wedi dringo yn uohd ar y rhestr, pan oedd llawer ereill wedi cael mwy n fanteisron. Dywedwyd gynt 'roedd gan y bobl galon i weithio; dywedwn n'rtau am v boneddigesau hyn fod ganddynt dalent i ddysgu, a rhyngddynt hwy a'u hathraw dvsgedig, gwnaiethant yn g-an- moladwy. Pob Ilwydd iddynt eto yn y dyfotV)!. PENTRE DAVIS. Ur. o brif ffermydd dyffrvn bras y Tywi yw yr uchod, a'r wythnos ddiweddaf bu yma arwerthiati, pryd y daeth miloedd o bobl ynghyd. Yr oedd y dorf anifeiliaid mor atyniadol fel v g-welgom nifer mawr yn mysg y Ull o foneddigion a breflwylient tn hwnt i' Glawdd Offa. Ac anilxv oedd gweled y meirch porthianus yn cael eu harddangoa ar y maes eang oyn deohreu yr arwerthiant. Yr oedd y da, y defaid, y moch, a'r ceffylau yn anrheg i'w gweled, ao yn adlewyrchu clod ar y perohenog, Mr. David Thomas, yr hwn oedd wedi darparu pob peth gyda y trefnusrwydd mwyaf ar gyfer yr wyl. Cvflawnder o fwyd a diod ex gyfer y dorf, a'r serchowgrwydd mwyaf yn cael ei ddangos i bawb gan y rhai oedd yn rweinu. Yr arwerthwvr oeddynt Mr. W. V. Howell Thomas, Caerfvrddirt a Mr. T. L. Harries, Llandilo. a x(haid yw dywedyd eu bod vn eu hwylan goreu. Yr oedd yr anifeiliaid mar dda, y cynygion mor rhwydd, fel rnae pleaor oedd trafod y morthwvl yn ylr nrwerthiant hon. Dy- munv.-n bob Ilwydd i'n cvfaill. Mr. Thomas, ar ei ynH,Fdin1(i i breswylio i'r dref gyfasros. Dyddiau hir a dedwydd gaffo ein ffrynd eto. DAMW A TN ANGEUOL. Fel yr oedd Wlnie Rees, 20 ned. mab Mr. William a Mrs. Anne Rees. Panty- f>lodau, Capel Isaac, ac wyr i Mr. a Mrs. Evans, Maesycast?ll, ger Taliaris. Llan- deiJo, yn dilyn ei alwedigaeth n nglofa Parcaereithin, Llandebie, yn anffodus svrthiVxld darn o lo o'r nenfwd ar ei ben, gan ci ladd vn v fan. Dycpwvd eri gorfF ar nnwaith trosoikl i hre.Twylfod ei rieni, a tlsdd Sadvrn cynhebrnvyd y trengholi id g-erbrnn Mr. R. Shipley Lewis, Llandeilo, v crwuer dros y dosbnrth a'r nifer gofynol c reithwyr, pryd y dyigwyd rheithfam yn unol a'r tystiolaethau. Dydd Llun cvmer- wycl ei gorph mewn elorgerbyd, a daearwyd yr hyn oedd farwol o'n cyfaill hoff yn nghladdle y teulu yn mynwent Eglwys faliaris, Llandeilo. Yn y ty cyn cychwyn gweinyddwyd gan y Parch. J. Davies, Capel Isaac, ac yn y LI an ac -vrth y bedd gan y Parch. W. Alban Lloyd, fiber. Mae y cydvmdeimlad mwyaf gan yr holl wlad at y teulu traUodus a'r perthynasau galaruq yn yr ystororn cnbyd hon, a wylir dagrau yn ViuU gian y I'uiawsi am gV^li gwr i^uano addawol ag y proffwydom iddo ddyfodol disglaer ryw ddv;dd. Ond er ein gofid gwiriwyd yr hen air, Ni wyr un dyn ao ynddo chwyth Wrth ado'i nyth y boreu; Na fydd e'n d'od yn gelain oer, Cyn nos ar elor adre'. Bydded hedd i Iwcih ein cyfaill hoff.

NODION 0 SIR ABERTEIFI

NODION 0 SIR ABERTEIFI ABEBYSTWYTH. C^nhaliodd Arglwydd Eegob Tydciewi urddiad yn Aberystwyth y Sill diwec'-daf, ac yr oedd dau weinidog Ym- r.eillduo! yn cael eu hordeinio. Pa reswm niweidio vr Eglwys? Y mae y progethwyr yn gadael y corlanau capelaidd o'r bron. Ni a dda wir iddynt na gwreiddyn na changen. I.LAKAFAN" A LLANILAR.—Bu gwyllau diclchgarwch yn y plwyfi yma yr wythnos lion, piyd y cafwyd ^waeanaeth v Pnrehn. T. R Davies, fic,-r Llvnfihanigel y-Creuddjn; J. R. Davies, M.A., Llanbadarn-fawr; L Har- ries Williams, Manordeifi, ac eraill, a chyn- hkLwyd gwyl hefyd yn Penrh^nooch. Y GF.NHADAETH GIXKHDLAETHOL.—Y mae ainryw o ficeriaid yma. wcdi galw sylw y Sul riweildaf at barotoad ar gyfer y genhadaeth. Gofynodd Fioer Llantihangei am i'w blwyf- olion ddeohreu y dyledswydd deuluaidd Y nih,c, Llantrisant wedi penderfynu dechreu ysgo] i ddarllen Gair Duw bore Sul nesaf am 10 SO Crefydd ragrithiol Germani sydd wedi dwvn y rhyfel yma arnom. Canlji.wyr Martin Luther yw yr Huns a'u guns dych- ryrdlvd. Torodd hwnw ILNdurdod y Pab, a rhoddodid bt'nrhyddid i fyny 'heb un awdur- ckxi. Y maD Germany byth ar y goriwaered eddiar hyny. Yr ydym ninau bron ar y dibyn yma. Politiciaeth benrhydd pydd wedi bod yn tevrnasu ao wedi rhoddi pob mantais i'r Ellmyn ellyllaidd i ddyfod amom. Amcan y genhadaeth yw achub Cymru, Lloegr, a Phrydain rhitg euddo i For-vdd anobaith. Gobeithio y oawn ein gwisgo oil ag yabryd- dnydd crefyddol drwy'r gwledydd, fel y byddo rhyfeloedd gwaedlyd yn beth amhos- sibl.

CARMARTHEN MEDICAL BOARD CRITICISED

CARMARTHEN MEDICAL BOARD CRITICISED At the Carmarthenshire Appeal Tribunal at Carmarthen on Saturday, Daniiel Rees. Tynewydd, Llangadock, whose case same up for re-hearing, pro- duced a jertificate showing that he had been before tho Swansea Medical Board and passed for sedentary duty at home. Captain Cremlyn said there had been cases of impersonation, and the man must go before the medical board in his own area, which was at Carmarthen. Appollfint-I halve my reasons for doing what I did. Capt. Cremlyn—Never mind what your reasons are. There are rules and regula- tions you have to obey. I ask for an ad- journment so that he might go before the Medical Board at Carmarthen. Appellant—My reason is that I would get more fair-play by going to be examined in a strange place. Capt. Cremlyn—The Medical Board at Carmarthen arc perfectly fair. Appellant—The Swansea board are too. Capt. Cromlyn- But you must go to the medical board of your own area., Appellant—I went to Swansea on my own accord. Capt. Cremlyn—The Snsinuation made against the medical board at Carmarthen is totally untrue. It was, of course, quite com- petent. Mr. W. W. Brodie asked what was the authority for stating that the proper medi- mal board was the board in the man's own Capt. Cremlyn—Only the military instruc- tions wh'«?ih I have received. Mr. T. Morris—Is not the nearest medical board the one to go to? Capt. Cremlyn—If that is so, the board is :n Carmarthen, because it is much nearer to Llangadock than Swansea is. We are bound to kePp the rules and regulations. Why Should this man go to any board lib likes? It is a slur on the board of thiji area that this man should be allowed to go to Swan- sea. It is distinctly suspibious that he should eo to Swansea. Appellant—I know of hundreds who have gone to Swansea. Capt Cremlyn—Not from this area Appellant—Yes. THe Clerk (d the tribunal wore in a diffi- culty n the absence of Any definite instruc- tions that the man must go to the board in hi* area. Cant. Cremlvn sa;d he would undertake to snpply it st. the next meeting of the tri- bunal, and the oase was therefore adjourned for a week. MORE CRITICISM OF CARMARTHEN. The medical board at Carmarthen came in for some nriticism at a meeting of the Ney- lanci Urban Tribunal, Mr. W. H. Berry pre- siding. A photographer, agpd 29, who had been passed by the board as fit for general ser- vice, forwarded a letter from a private practitioner, who stated that lie had at- tended him for eighteen months for neuras- thenia, and considered that he was abso- lutely unfit for militajrty service. Mr. F. 1.1. Hall remarked that the tri- bunal at the 6rst agreed thht they would not consider the medical state of applioant, but since then they had found that the medi- cal board at Carmarthen, and especially one doctor, did not give proper examination-, and hod passed men by the hundreds who were not medically fit. Mr. J. J. Bvan-Proof. Mr. Hall retorted that he had proof for what he said in the number of men who were baing discharged from a certain place —men who had been passed at Carmarthen as fit. The tri-bnnal granted the applicant concti- trooal exemption. 4b.

HENLLAN

HENLLAN On Monday evening, October 9th. a grand concert is to br, h"\1d at the Hall Ul. the aiM=pioes of the Henllan and District Local Soldiers' Welfare Fund. It is unnecessary to say anvthing beyond naming the frtiVtee. as that will speak louder than any words of oiirs:-Sopra,no. Miss Mabel James. London. who is a medallist of the R.A.M.. winner of the Pencerdd Gwalia Scholarship, and the Raiteon M'emorial Pfrize at the R.A.M.; contralto, Miss Gwladys Llnyd Ipwis. Llan. olly, of the GuildfoaJl School of Music, Lon- don tenor, Mr. John Davies. Fronlas, Beulah; baritone, Mr. J. Brython Williams, Pembrey, a well-known winner and a mem- ber of the Oamlbrian Gleei Party which toured Canada and the U.S.A. The com- mittee ir addition have secured the engage- ment of Master Idris Daniel, Pencader, the celebrated boy soprano," winner at the National Eliisteddfod, in additiort to numer- able firsts at hisrh-olass eisteddifedau. Tha artistes are excellent, as will be seen, the cauee is a highly worthy one—comforts for local bt'Vfi—let those who benefit in aatfety by the warrior*' labours be backward in "doing their bit s, on Ootober 9th.

LAMPETER

LAMPETER The Rev. R. Keble Williams, one of the curates of the parish, wiifl be leaving here shortly, as he has accepted the_ curacy of Brecon, which was offered to him by the Bishop of Swansea. Since the outbreak of the war, the rev. gentleman did good work as one of the secretaries of the movement to send vegetables to the navy, and in other ways, and he will be missed. We wish him orvery prosperity in his new parish. The borough tribunal was held at the Victoria Hali on Fridlay evening, when the Rev. E. Evans, Cartref, presided. The following- oases were considered and de- cid-ed AHred James, photographer, tem- porary exemption until December 22, 1916; Richard Davies, Dolau, Lampeter, farm ser- vant, conditional exemption; Thomas Ed- wards, 3, Harford-row, Lampeter, chaffeur and mechanic, temporary exemption until December 22, 1916; Edward Lewis Thomas, 26, High-street, Lampeter, monuniental soulptar. temporary exemption until Decem- ber 22, 1916. Captain Evanq, and his only daughter, Miss Nellie Evans, who returned the other day from a long voyage, will depart in a few days for New York, and from thence to Australia, etc. We wish them a safe return. In common with other municipalities in England and Wales there will be no town council eloctijon at Lampeter in November next However, a mayor will be elected on November 9th. On Wednesday, the Rev. J. Silas Erana, vicar of Llanrhaiadr-yn-Mochnant. Os- westry. who is a native of Penoarre-g, in- vited the congregations of Penoarreg parish church and St. James' Mfesiion Church, the Sunday Schools, members of the day school, and others. to a substantial tea, etc., pre- pared for them at the CoiiTK-il School, whioh they Thoroughly enjoyed. After tea, sports wtire indulged in. after which a concert was held, the chairman being the Retv. D. D. Evans. Werndmiw (formerly vicar of the parish). A programme of music, reca.ta- •t'onR. and addresses, was gone through, and the donor of the feast was warmly thanked for his munificence and kindness. The financial meetings of the Weeleyan district nf South Wales were held at Lam- peter this week, when the Rev. T. J. Prit- chard presided. Services in connection with the mowpment were held on Sunday at the following placesLampeter (Soar C. J. at 10. 2. and 6, the pnefmhers being the Rev?. LI. Morgan and W. J. Arter; Llandysfui, 10, Rev, Joseph Jenkins; 2 and 6, Rev. D L. Jones; Bethel, 10, Rev. D. L. Jrnies; 2 and 6, Rev. Joseph Jenkins; Tregaron, 10 Anet 6, Rev. T. Morris. Llangybi; 2. R. LI. Morg-an; Capel Vicar, 10. Rev. W. G. Roberts: 2 and 6, Rev. J. Hugh Williamp; OToennin. 10. Rev. J. Hugh Williams; 2, Rev. W. G. Robert*; Aberayron, 6. Rev. W. G. Roberts. Mondav, 6.30. Soar (C.) Revs J Pwrh Jones and E. Tegrvd Davids fEng- lishV. Tuesdav. 6.30. Soar, Retv. John Lloyd tnd R. G RAltford Robertw; Ilangbyi, 7, R^rs. W. T. Ellis and R. W. Jones. On Wenne^afty, 3 society meeting was h^Jc? at Rrn-.1" Ohftpel at 9.30 a.m.. when the Rev. Robert Lewis nrcrided. The folio wine took "Art :-RT! J. F. Griffiths. A. C. Pfwrce, R. Emrys .Tones, E. Evan.«. Messr?. R. Rees, Capr-rws; T. W. Detvilpe. Cardiff; J. Evans. Pembrrey; H. Llovdi. Aberdare. onB were delivered as follows dur the day at Soar Chapel10. Rev. T. Pritehard; 2, RPo'Y!I. K D. Thomas and R. Morgan: 6, Uvan TonAc and TliomAS in-non. "J"nP bm.i. ness meetings wore held as frllows:-7 P.M., Monday, the Chapels Committee and! Home Mission at the WfWIeyan Chapel. On Tnes- rla, lit 9.30. the whole of the tWesrates. numbering 100. met at the Wesleran Chapel If 9 V a.m. On Tuesday and ^fednesrHay, dinners and teas were provided for the dele- gates. The examination of candidates for en- trance (scholarships at the St. David's College 5Wiool was held on Monday, Tuesday, and Wednesday of lits;t week, and resulted in the following wards being made:—J. a H. Lewis *nd John Davies, Bryn-road School, £ 10 fffi^h: D. J. Evans, C.oedmore School', jS. IIn J J. Jones. Coedmore SehooJ, 94. There WM such a good attendance as usual at the monthly market. the farmers bemsr busy with the harvest. Small pics were iold at 31«. to 34s. per hrad. Old fowls realised 2s. 6d. per couple; young dOl., to 3s 6d. per couple. We understand that Mrs. Tom Williams has kindly undertaken the secretaryship of Ju. local branch of the Waifs' and Strays' Society in inimv-Aon to Mrs. I.orimer Thomas, and the appointment is a very fortunate one from eivery point of view, as Mrs. Williams is well known for her capa- bilities and energies connection with ether societies in which she was interested. On Tuesday evening, Miss Sidney Priciiard, London, represented the Waifsi' aad Stravs' Society held at the Church Hall on Tues- day, when she delivered a practical and ex- haustive address on the aims and objects of the eociftty, and expressed a hope that Lam- peter would work as energetically in the future as in the past for the society. Lam- peter contributes JE30 per annum towards the society for the upkeep of a "Lampeter Cot.' It is rumoured that several weddings are to take place soon between young Lampeter couples, and we express a hope that they will be solemnized at Lampeter, ss the ten- dency of late has been to get married else- where, to the areat disappointment of those who tak interest in pretty weddings. Of course, the young people can be married ac- cording to their own wishes, but an occa- sional wedding in the town would li'ven 'things up a bit. We were glad bo see Miss Davie*, daugh- ter of Councillor and Mrs. Daviies, Bryn. geler, here for a little rest last week. She is matron in charge of a hospital for wounded soldiers in Suffolk, which has been established by a worthy lady, and is carried on at her sole expense. The said lady has •gTven up her beautiful mansion and grounds for the benefit of soldiers, and there are about 50 patients there, and when those are convalescent others are brought ia to fill the g All the wounded soldiers are taken groat oare of, and are very thankful for all the kindness ahown to them. Sister Davies Has had a long experie-ice in hospitals, an is a credit to her profession. S-.ra! wounded soldiers passed through the station en route for Aberayron Hospital on Friday. This remliq ttie fact that nothing hoe been done regarding providing- a hospital at Lampeter, where /there is planty of accommodation at the Victoria Hall and the Drill TTall-tlie latter being the oroperty of the Government. The Town Council should take steps in the matter.

LLANYBYTHER

LLANYBYTHER At noted ir. our ooiumns of last xeeik tine remaing of Pto. D. Hugbes. Tenby Cottage, were interred last Tuesday (Sept. 19th) in the Aiberduar burial ground amid manitles- "iataoi*? of grvafc sorrow and sympathy. Private D. Hughes, ubo was the scri of Mr. and Mrs Hughes, Highmt'^d Arm. fol- lowed the occupation of stone ifesson prior to his enlistment, and by his genial and kind disposition WAS greatly loved by his ,fellow -%rorkin en When the call for more men to dnfend our country came in 1915 and w4i«n the Allies were hard pressed. Hughes, unlike many young fellows of bii: native village, answered his rount.ry' e call and joined the S.W. Borderers Pioneers Batta- lion in February of 1-ha. yesw. In the fal- lowing July he sailed out to France and for a twelvemonth fought bravely against the Huns: and during this time he wrote several beautiful letters to l.is wife, parents and friends, in which he always urged the young men at home to consider their coun- try's need and put ot khaki. On July 7t.h of this year he was severely boarded by a shell in the left arm and right thigh at La Bas-ee. He was operated upon at one of the hospitals in France, where the doctors advised an amputation of the arm, but this was not carried out, as poor Hughes wished etheawiMJ, hoping he might be spaaed and rceover its uatt n On the 16th July he was brought over to tne sown ^eau tal Bristol, where he suffered greatly irom loss of blood. Afterwards be •raa removed to Cotne Red Cross Hospital, where he ap- peared much better, and his relatives ent-r- tained great hopes of his recovery but sud- denly lock-jaw set in and he died at |h< above hospital on September 16th. mortal remains were comped to at Tenby Cottage on Monday, the 18th, ancl ^ere interred on the following day m Abti- duar burial ground, when a very large cos- ooursa of friends and relatives gathered to pav him the last tribute of respect, 1 ne servio" at the house was condiuoted by the Rev J. Morris., M.A vicar of the mnsi and th» Rev. Glvn Edwards (B.), Cwrt- r.ewydd. In the chapel tho Rev. Lewis Williams, AUtyplaoa. aind Rev. D. James, Rhvdvbont, o ciated, whilst at the grave- side the Rev- J- Davies date pastor of Allt- yplaca, offered uj, a fervent prayer. The "Last Post" was sounded at the gra^e- ride by Mr. E. Davies Jones, Lairipeter. The Union Jack covered the cofhn. Beau- tiful wreaths were sent by the following: Lord and Lady I^nsdowne, comniarroer of rv>tTie Red Cross Hospital, atatt oi same hospital; Mr. Johnny Hughes London (brother); Mrs. Evans, London (sister; hi» parents and sisters of.H^hmead Arme: his ^dfo and children. The deceased ^aa only 37 vears of age, and leaves a wife and four yomig children, with whom tho greatest svmpathv is exoressed, as well as ^ith his parents who have another brave son at the K viz., Major W. W. Hu«he*, and may W.ve strength to bc*r the sao t.chng. oiE his dear brother, and ?nay all his rela- tives find some comfort in thvi noble fact that this brav'" soldier, like thousands of others of cur bravo men, has fallen in fighting ior the cause of liberty and righteousness. Daniel Thomas, Tanyrallt, farmer (single), aiged 37, was brought before C\Jonel Now- land and Mr. James at J\'ewoastk.Emlyn and ohargod with being aji absenteie. was fined £ 2 and handed over to the mili- tary. As Thomas :s the only man on the farm he was allowed to go hom over the corn haiveet.

I CAPEL DEW LLANDYSSUL

CAPEL DEW!, LLANDYSSUL Last Sunday afternoon and evening tho pulpit of St. David'6 Church was occupied by the Rev. — Wynne, Cwmtwrch Swan- sea. He preached eloquent sermons which were greatly appreciated by the congrega- tion He has in th-? past spent a consider- able time in the parish of Llandysmil as lav-reader. Now he spends a short holiday amongst us. Anniversary meetings were held I bun- day at Bethel Wesie/an Chanel. In the morning Rev. Roberts, the new minister oi this circuit, preached un eloquent, sern,nll and in the afternoon and evening the xvov. Jcweph Jenkins, Carmarthen, preached two good sermons which were greatly apprecia- ted by a large congregation. Collect ions were made during the day towards the Wesleyan funds. Th" collection towards the Red Cross Society through the parish has proved Tery successful, having already the amount cÆ cover £300. A great oredit is due to tho busy workers. The following is a letter from a Capel Dewi heo in the front Dear Friend, Just a few lines hoping this will find you al' in the bost of health, as it leaves mo at present A 1. I thank you once again for the nice parcel you sent me, which was most acoeptablc out here. It was so Lind of you, really. Did you get my card I sent to ten you I received the parcel with handsome ,coxiteiits safely'? I hope you did; many go astray. I again thank you so much for -ur iindness. I am sending you one of the liretty cards this time a^gain with letter, l:opin>g you will receive all tafoly. You will sow have a good collection We have been having lovely weather, and it has boen very hot, but now we aro having it a little cooler, aloo a little rain. I hope you aro h..vinc nice weather at home for the harvest, they are busy with it here now. I hopo it will keep fine for a litSle while yet. No young men at the corn here, only women and men of eld age. I trust your brother i3 still in England, and I hope he will be able for a. time to stop there, as it is a.wful here; it is a little Sometimes, Jieee times are hard, but I feel 'glad U> Bay through all, we are quite happy. We have to do the best we can. I hope it will soon bo over, when 1 ffhall nnd all others be able to return to see yn: all there someday, with luc.k. Ro- member me to all at home and all kind friends, and beet Jove to all. I oannot tell you any more news shall tell you all when we meet again. An revoir. With fondest love, from your true friend, somewhere in Fiance." God bless you all till wo meet again."

NEWCASTLEEMLYN

NEWCASTLE-EMLYN Private Sam Jones, Fiynant. is in hospi- tal ir London, having been gwsed at the front. Private Harold Davies, Castle House, is homo on sick leave Miss Beatrice Evans, Cumbrian House, hat; been appointed on th staff of Kniglits- field College, Blackheath. Miss Evans waa c,duoated at the Emlyn Grammar School, and is to be congratulated ,UPOl' securing such an excellent ?'*< The attendance at the annual pleasuro fair, Ffair Medi." on Welnesdiy of last week was poor compared with thj previous fairs, and the amusements were on a smaller scale. The supply of cattle was small, but there was a good number oi horses which fevched good prices. At a special sitting of the polioe court on Fridtiy (before Dr. Lloyd and Air, J. C. Jnmes), Johnny Bowen, of Plasbacb, Cil- rhedyn, was brought up in custody arid charged, with being an absen'.ee from tho army. He was fined L2 and handed over to the military authorities. A special meeting of too Ne«oastle- limkp Urban District Council was held at the Reading Room cn Tuesday evening of last week, when thero were present- Mr. j J. E. Jaines (in the choir), Messrs. W. C. Davies. W. H. Davies, Eran Evans, D. Thomas, Henry Evans, Henry Davios, with the cleric, Mr. J. E. M. George.—Mr. James Jones, secretary of the Electric Light Com- pany. wiote stfetiiuj that as a result of tho deputation from the Council which waited upon the directors on the 12th inat. they reml decided to reduce the charge for publlo ligjiting by I per month until a separate eTVitch wire was put up, after which the fuil prioe would be charged in accordance with contract.—Mr. Henry Evnna • There i. no cfditract.—Mr. W. C. Davie3: Only a mordJ. one.—The Chairman. There is not a proper agreement for many yearj now.-Thes Clerk s&id that a contract would require a 10*. stamp duty.—Mr. Henry )avies proposed that tho terms be ecoepted.—Mr. W. H. LaTies seconded and said t was not the ■fpult of the company that the light was put cut.—Mr. Henry Evans proposed an amend- n ent that the terms be aot accepted, e;i',se of the way they treated the depots tion. especially one member of th* Council. --Mr. Evans, in seconding, said he thought the reduction too small. The company was a lwr-onal undertaking and the Council re-- ipreijentied the ratepayers and see to their interests first.-The Chairman said that tbo cbject of tho company was not personal benefit, but the good of the town -Mr. W. C. Do., ie said he was disappointed with the terms. He thought it should be £1 The company were getting monty for nothinq.- Mr: J. E. James: You ha-ve had more light than you have paid for. -Mr. W. Chas. Davies: We never asked for that.M,r. JL'ivan Evans proposed that they pay up to the time the light was put out.—Mr. Henry ETTIUS seconded and it was carried.—Mr. W. Ohas. Davies proposed that they should ask the company for a reduction of £1 per month, but there was no seconder.—The Chairman said he took it they would stop payment from that night out -Mr. Evan Evane: No, from the day the ight was put out-.—The Clerk: You have paid for the last month and the ohoquo must be with- drawn.—Mr. Henry Evans We had no hill and the cheque waa not nigred at tlio kwtt .vy "V xjiu 'icrv IOJ get no bill because it is a fixed amount each month. The cheque is draAii as a. matter of course.—Mr Henry EvanS: We ougilt to l'ave a bill the same as e\ery other account before us.—Mr. E. Evans proposed and Mr. Henry Evans seconded, that the last cheque be withdrawn and that pa-,mejit be made only up to the date the i-rhts were put out.—This was carried.

ABERAYRON

ABERAYRON Complaints are numerous in the town that peop.e are constantly missing fruit, etc. from their gardens What has become of our special constables? Would it be too much to ask the authorities to allow them to keep a vigilant eye upon the orchards and gardens STSftSf,ha'11,6 ■>»» The urban trunal sat on Thursday, the ^lst inst when three appeals were heard. Messrs. dham Vinson Janes, Compton House, and Daivid Thomas Daviea, Bervl rtouse, were granted conditional exemptioi Rocket1 Mr> J°^n Humphrey the c £ t u application by for Iearo +r a ff°f t],le Urban OounciJ, Sto Mll«torPPMr D R T6IOT and sranM, a„d ihe haa'Jd. porary exemption was ken of respect to and as a family. All the shorT in and t's closed durinn- the town were ™ea The of the ser- extremely pathetic natiC'the1' °f an ffafcron inside and those IP co1n^re" ^'ng in tears The foil l e c^urch were sun: "TanvoT.«,+»li'°Win8' h7mn-tunes ;;D.vwyi potES^J- worda Hen Ganfed th„ £ r!Li t .dd^fod. etc. ^ylwn am v' rhai f ''Paham y Tryth," on L it' ,lnd, 'Aberyst! by< etc. the latter S"u -,rm vn y by the deceased Sd u Tmjr by the deceased Sd u Tmjr onACThfJT'"» 4eM OONNECTIRIIT M™" "J "AS Ifcmorkl Fund. ,v,lci„„ funl, the arrana-ements (.S"Pr>iOTt th« on which to h Jd^hT fl ]° t}r .f^e, etc., the hands of the ShJr^J*7 p.,e ,,p j? > m their recommendation bnn^ of the Cwnal Thi ,Txt meet" in strutted to prepaJ?V \i*t youna- men from r. those bera as fco the damji/a X/J fcllp mem- Oouncirs propertr and 801116 of the i to srr » »top to th,, miSSlf' and Mrs. Griffith Jones, Alltygt"&Íg, frcn-i t;høir son, PriTate Owen J ODeS, he 

AMMANFORD

AMMANFORD A new d-iparture has been made hy the ty n-ho on Ammanford Cooperative Society, who on Saturday af usrnoon opewed an np to date hakery atuate at T.rydail, for the SrStT^ of tbe.r members. Tho opening was S I-ft. who Z. or thf» rrJ • R ?°? W1,toh as a jourenir tht ccen.sjon. A large number of renie- ^B\V^°\VC^Per4t'Ve throush- ad^. ales w^ in attendance, and address Were given by Mr. W Easrej SrrVfPOT?,'LOOU^DaYi1 WilUaW8 sea), Mr. Hopkinij (Pontarlulais), Mr. Stroud (Resolven), and Mr W. C. Davies (Bettws). T lnILU WUd.hoJd,at the Court House on ruesday evening before Mr. J. W Aiicholasi, county coroner, on the body of M" ,Ha"iet Hughes (64), a widow residing- i? Ler';M,r^ Margaret Williams, at 28 HaroJd street, rirydaiL She died on ,aturd !'I Y. IliA evidenoe showed that on the 14th Aurust as a result of a fall. deceased frac.ured her leg. She wal) carried mto her house, and put in bed. She never re- cohered Dr. D. R Price said death was nf fi. I d"e to shook as a result of the accident. The jury returned a verdict accordingly.

No title

Born on September 2nd, when Lieutenant Robinson brought down the airship at o 7 h?* W»tised by the Cll,,rch' Rotherhithe, S.B., Victor Boiwwob Oiffley." >