Collection Title: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

edition: Second Edition

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
14 articles on this page
LLITH TWM BARELS

LLITH TWM 'BARELS. Ma swn yn y pappire o hid fod Jermani -fel bin a'r fel, ond erbin hin i ni wedi aifar- widdo a peth felna, Diw diruon naws gwell o dreial twyllo gwlad o hidL Os wes rhai yn mtddwl ma'r peth rhwyddai iw hala gwerin gwlad i gredi popetli finna. nhw, ma nhw yn gneid grand mistek. Ma'r werin heddi yn galler darllen pethe yn go gwmmws, a meddwl drostin i hinen. Pan bo leksihwn o riw short. 0 ma rhaid i riwraii erill i ddowis diriion drostin nihw. Nid stidio intrest. i hinen ma nhw yn neid, ond helpi dyii parti ne ddyn sekt. Ie, a fel ma gweitha'r modd, hwnw fidd wedin yn torri gwddwg nhw y cifle cinta geith e. I ni wedi cal digon o brwffs o hin o ax dachre'r rhifel ma. Odin, o'r sennedd lawr i'r Distrik Kownsil. Stim pwer o ar we Towin bach rownd y wlad yn kanvasso'i chalor. hi, yn gweiddi dros Gimri a'r Cimro, a Rhiddid, a Chifiawnder, a Chidraddoldeb. Le mai e heddi ? Sna i wtfijgwrs am weid fod Towin yn fwy esge-ilis na neb arall, ond rhoi ichi brwff fel ma'r wlad ma yn cal i didlan o hid Ma Towin yn clreit fel dyn, ond ma dinion 31 dinion i gal. Pam na fise fc yn protesto yn erbin y damnabl bisnesi si'n cal i neid yn y wlad ma ar gefen y rhifel? Falle bed e, ond sna i wedi clwed i laas e, a peth od na gliwswn i e, wath ma llais gidag e fel organ. Stim of an arno fe i roi e mas chwaith- Ond nid efcaradwirg si ishe ar y wlad ma. ond gwd ffeiters. Drichwoh wedin ar Jon Heindis. Hen fachan carediig i'r eitha, ond beth gwell i ni o hinni heddi? Ma cavedigrwydd yn olreit fel rhan o grefidd, ond ma ishe rhwbeth gwell na; hinna miwn leeders gwlad. Mi aU dyn fod yn rhi garedig i fod yn leecler. Stim iW5 bod yn garedig at rai f'n dreitors i gwlad. Cifiawn si ishe bod prny, ie, a nid dim ond bod yn gifiawn at y sin- nurs, ond yn gyfiawn hefid at y rbaa sfn cal cam. Dina Lliwelin Wiliams wedin. Ma Llew yn galler aharad yn olreit pan bo fe a'i glogin ar i war o flan y bachan a'r wasgod goch a'r cappan di yn i ddwrn, ond ma ishe i Lliwelin gofio gan bod c'n Em Pee fod gida"r wlad hawl ar beth o'i dajent e. 0, wedd e'n spowtan yn olreit yn erbin i'r wlad ma i mixrefh dim ar rhifel. Hm, ie, le bissen ni heddi omhai i find i rifel? Rhing cwn a brain Jermani. Beth wedd, i eong nesa fe. 0, dont hafv KonakrLpehon. I-liwelin bach, wyt ti'n 6hort-seited a'r filen. Pam bo ti'n mind i'r Senncdd to ma rhaid i ti wishko spektaL Beth wit ti wedi neid gal pethe i drefen yn y wlad ma? Nawr te, gal mind rownd Em Pees i'r distrik ni i gid, dina Von Davis. O'r argol, dima'r gore o'r joli ot i gid. Ma hwn yn gredit i shir Barteifi. Dowis dyn fel hin yn Em Pee achos nad iw mo'i barti fe'n leiko'i dowli fe mas Welsoch ohi ariod1 fath beth! Dina ichi'r Progressiv Parti. Pwy ddaioni ma hwn wedi neid yn y Sennedd? Beth ma hwn wedi neid am i EACO?? Ma Towin yn rattlin gwd chap yn y pilpiifc; Ma Uiwelin yn klever chap miwn kes o flan y faink; Ma Jon fleinds yn briliant bisnes man ag yn hen gwmodog bob i ail, ond alwd ariod 0 rhain i fod yn fembers o Parlament. 0 ie, mi ades Von Davis mas nawr hefid. Wel, wn i ddim tanimarw le i stwffio fe. Wel, ma'r wetin yn gweld yn reit dda Had iw mo'r kwartetfc ma yn gwd boys yn y t'pnnedd, mwy r.a dege c rai erill si no, ond peth arall iw cal y werin i weithredi nol fel ma nhw'n credi. Ma< gomrod o gilni oboti'n sennedd ni. Wharre a peth ma nhw, fel rhoakesi yn wharre dandis, ne grwttied yn wharre marble. Ie, a fel ichi'n gwbod, ma. lot o gwmpo mas pan bo pliant yn wfharre, a drichwch pan bo boys y sennedd yn cwmpo mas ellwt ffue a'r felltith ma.'r wlad yn. neid. Ta dim ond y member diros y man a'r man yn gweidtli carreg a thwll, dina le ma. I Lowd Cheers" ne "Applos" ar ol i ffragot e. Widdoch chi, mai'n ddigon i hala dyn i weid bise hi'n gwd job ta'r Jermans yn dwad i riwlo'r wlad ma am apel gal diski tippin o gommon sens i'n sennedd ni. Ma'r hen wlad ma wedi mind yn reial ogaf Iladron. Pob un yn dwyn gimint ag all e, a'r pwr beger gweithwr yn 'gorffod bod a'i lys yn i ben. Ie, ag ar bwy ma'r bai? Ar y gweithwr i hingn. Le bise'n gwlad ni heddi omihai am y gweithwr? Pwy ai'n wmla dros i'n gwlad ni? Pwy gas i sacko ginta pan torodd y rhifej mts? Pwy si mas yn Ffraink yn wmla dros cideiar Priden Fowr, a py si'r. skeman i gadw'i plant gatre ag yn treial etarvo gwraig y gweithwr gatre? Un bachan yn ekrrvenni at Editer y pappir ma, o Grantham. Kioko row offtadwr achoa mod i'n gweid fod swllt y pownd yn ddigon am fenin. Ie, ag yn gwcid fod e yn gneid "his bit ffor his netiv land." Go dda wir w. Lwk heer met, jist a ffiw kwestions. 1. Pwy amser joinest ti i neid yiwr bit? 2. Beth berodd i tt joino? 3. Falint o Jermans si'n Grantham. fod ti'n greid yiwr bit?

LLITH TWM BARELS

4. Os joinest ti'n wirfoddol pan torodd 1 y rhifel mas, shwt na fiset ti wedi bod mas yn y ffrunt? Os ma joino nea ti nawr dan kompelshon, stim diolch i ti, mwy na ficid i'r ffarmers gwmpo yn prees y menin a'r tatto ffethe erill ar ol y rhifel. Nawr, dima boint ichi. Ma sliopwirs yn galler gwcrthi menin OstroJia bwer chep- pach na menin y wlad ma, shach bod carrej ofnadw ar feniii o Ostrelia. Shwt ma hinnx yn bod? Sumthing is radikah rong ™.ei lads. Ond mi gewn ni 6harad rhagor am rai short o ffavmers nes mlan All pethe ddim mind mlan fei ma nhw nawr. Ffar- mer* yn gweid na alia nhw ddim mux1 mlan a'i ffermidd heb gal i InEibion gatre. Ie, a f-C-1 gwejes i miwn un man, os na cheise ffarmer9 well wharre teg o flan y Trei- biwnaJn, bise'r wlad ma shwr o starvo. Hm, o ran ffarmers y wlad ma mi fise'r wlad wedi starvo os slawer dy Diolch am emill i hen deip jeriwin o ffarmer ma a cc fel blcnle ingha,nol ceie o isgall. Glwsoch chi son am. SKWEIER LLWYDI? 0. bachan speshal iw liwti-aiii gõ afi dibs > bocked, a dont ker a dam am neb axall. Digon o go in, olld fTeiJi mind yn !co» boxer, ochodin mi all well ddichmig; y teip iw e. Os diw e'n rhi wael i find 'r loos on: a bod digon o whils melin gidag e, wol mai ges e'n hopless.. the po;nt Wei, mi fiodd ffarm gidaig e ar les am flinidde, a hmni am rent "hach iawn, end na v. r mct'r les wedi mind mas, a mai wed 1 eal i dIPnt., i un arall am bris da. Ielii'n gwold wrth hinna fod rhen gob wedi cal amser da. Ar wahan i hina, mai e'n borchen ffarm araill, ag yn cal rhent gweddol o wrth hono. Ma hiiina'n brwff ichi na stim pringdior dib8 na, ne ddilse dim fod ta beth. Nawr fe, shwt foy iw e? MaA e'n cadw crwttin o wci*, ond o'r iechid, dina le. Mi fiedd akshon gidag e cs tippin nol, a wedd cwppwl o dorthe mowr dros ben. Mi gadwd rheini sbo nhw'n eifed, hinni iw, sbo nhw'n cUtchre magi wishkers. Ma crwttin y gv.as yn gwhad. beth we bias y stwfl na. Mai'n debig hefid wrth hala barra menin fod gomrod' o'r barra yn y golwg ar yr wmed. Ichi'n dial] beth wv'ri feddwl. Caws yn go bring, a cig yn bringach na hinni. Nawr, dina stwff i fero bod mas yn towi arno. Ma hin yn hala i gofio am hen gain nawd os blirnidde nol i gang 0 hen rai brwnt wedd yn biw miwn part o shir Abarteifi (shach ma nid yn shir Abarteifi wo'r hen foy ma yn biw), a mi nawd can i rhain. Stim ishe gweid i'r grub wella whap iawn ar ol i'r gan find oboti. Feddilies i ddim bod pethe jist cindrwg o hid. Ond ta beth dma gimmt o'r gan wy'n gofio: Te dwr a barra llwyd, Arglwydd grasol, dima fwyd! Llath bliiv glas, a gweld dim oig, Menin,—pring dangose'i big. Cawl pen-Iletwad-lieli ghs, Bord Goliath moddion gra/r. 0 doed y diawl hob cam ar drot, I gimrid bant y blwrpmg krt- 0 ie, shwt ma pethe drwa siha aa-dal gwaith glun DREFACH? Pwy we'r bachan na gas find gered o fan neilldliol? Beth wedd y rheswm giis e i find, ne'n hitrach, pam hawd e off? Ma rhwbeth yn od ofnadw yn y bisnes, wath mi gas jobin streit awei rmwn man aiajl, och. odin nid bai y boy wedd hi spo. Ond dina fo, ma pethe od ofnadw yn digwidd nawr ar emser rhifeL 8na i'n leiko gweld rbiw bethe felna. Ie, wedd dim ots betii ddoitlie o'r boy. Dina ges od glwes I am dano pwy ddwar- nod. Kes tingi' plentin wedd e. Mai'n debig i'r ferdh find mlan a'r bachan, ag iddi gano ddwy waith. Y boy a'r feich yn eilod,e mlwn capol, nid yr un capel, ,nd 'run enwad, Mi gas y ferch i thcrri mas, ond chas mo'r boy, prny no. Y preechcr yn dang08 bimpathi a,'r bacliaii, ond pieecher capel y ferch adim yn helpi dim o hen: hi. Nawr to. gal gofin streit kwestion ichi,- Ar b'un o'r ddoi wedd y bai? A wtdii dim cimint o fai ar y bachan ag wedd ar y ferch? Shwt nawr te we rhaid gneid cimint c wahanieth rhing y ddoi! 'Run Beibil ei'n cal i ddarUen yn y ddoi fan or.l^fe. Plei the gem old rownd, a peidweh a gneid grwahanieth rhinig un na'r Hall. Cofiwch ma'r ferch iw'r llester gwanna, ochcdin os wes ochor i fod, we. mi ddilsech wbo3 le i ochro. Sna i'n gweid wfchgwrs fod y ca.p- peli wedi gneid dim yn rong inglin a'r kes. Y point si gen i iw nag we nhw ddim yn akto yn iawn wrth dorri un mas a ddim yn torri'r llall, fel ta dim bai air y [eroh. Nawr, ma'r cwesfciwn yn oodi wthgwrs falle fod y cappol yn credi fod y bachan yn rhidd. Point arall iw hinna, ond mi ddilse nhw find not baxn y jistiesed. Nawr tie, igaer bach ne ddoi am dre, KARFURDDIN. Ma'r hen dre ma yn githrel yn y nos nawr. Pam ma ishe gneid shwt ffuss wy'n ffeili'n lan a diall. Mi allien feddwl fod ofan ar foys Karfurddin daw Sepplins dan ddeiar yn ddisimwith a poppo lan rwp yn Karfurddin. Mai'n debig iod rhai gweith- feidd bant yn llawn gole, a mi fies i'n holi shwt wedd hinni'n bod. Yr aped ges i fod rhain yn arrenjo i gal gwbod gida'r telifFon pan biddo Siepplins yn dwad yn gros ag yn bwrrw am i direkshon nhw. Nawr, 06 gaJlir gneid hinna a ffatri pam na. allid neid hinni inglin a tr6? Ma LeHrik Leit yn y dre, a chimre hi ddim dwy finnid i fachan y Lektrik i ddiffodd y cwbwl, 0 na, ma rhaid gneid rhiw stroks anfarwol nawr ar ameer rhifel. Ie, widdoch chi, ma dinion fel ta nhw wedi dwli. Boya bach. smo Wil Sossejis yn cimrid yr intrest lleia yn Kar- furddin, a limo fe'n mind i wasfco'i ammiwni- shon i dreial knocko hen bentre baoh fei hin i gwmpo. 0 na. ma Wil yn fwv o ffeiter na hinna. Big gem ma Wil yn mofin. Clwed pwy ddwarnod am hen wraig yn dwad a dre o gaippel ag yn kicko yn crbin rhwbeth yn v towillwch ag yn c;tl doi blak ei. Mi glwes am rai yn cal blaok eis wrth ddwad adre o ffaer, ond dima beth nowi Ic, widdoch chi. ma'r hen wlad ma yn mind yn ddwlach bob dy. Karmarthiui, what a luvli pies! A chap cant see his sweetart'e fres; Its riski now indeed to kiss, It meit be Ma msted of Miss. Twas eit oklocli-hl;i,ck as a bat, A chap poleit twk off his ha.t To Mistr Buttns, and sed Gwd-Nf it, It was a; lamp post. He was not teit. Anuthur cumming ffrom a miting prer, And onli gwd chaps is going ther; He f'nterrl his hows, but heer's HE' rub,- He flow lid hisselft landed in a pub! Wherever "lW go )i\l suubodl meet, Yiw bang his nut or fflattn his ffeet; Its Dam yiw'r olumsi, amd Dam the Jeit, Evribodi's Damming sumbodi ol neit. Ond dinia -beth si'ii od yn Kaifurddm. Ma gole gwan miwn manne le na ma 11 ishe nhw fwva. Stim Mie i fi weid le ma'r llefidd hinni, ond Os na.d ichi'n ooilo mi wecll wrt.h- icli elli. Stim gole o gwbwj i gal yn 7 parte rwffa le ma'r hwligans a'r laith gnfa pan bo dinion yn passo. Ond dina fe, mi tidaw y rhifel i ben yn gint dim ond i Garfurddin gwaeho'i gole! Bachan yn mind miwn shop yn Kar- furddin i brintii cwpwl o fale. Wedd e wedi gweld rhai gwd yn y ffenest, a'r prees wedi farko n blaen, ond erbin mind miwn, 0 we'r gwde yn ddnttach. Tha,ts rot bisnes, boys. Gofalwch chi fod y ffei^est a'r cownter yn matsho'i gill. Wir, 1 n! glwes i t'oturri dda iawn pwy ddwarllud am ffarmer wedi colli pwrs a rwle (iru- ddeg punt mdo. Mi gag dwy grctten fach afel yn y ddis-ba,g, Hfg eithon ag e i'r Buttns -Steshon. Wedd y ffarmer mor lalch ddwad o hid i'r dibs nes rhododd e \V«n an Tliruppens i'r merched bach. Stim at fod yn one-it ond nag wes c? Ff,Ii* peiitre neilldiol I)NN-Y cl,iwai-- IJ:>(l. iSoys yn mind miwn a'i wcjens i tretto nluv ) ddrinks. Ar ol injoio am f.pd, dima joke)- yn codi iinni ar i drad, ag yn gv»eid vrthin nhw fod e wedi cal ffer cop. Wedd '];111 rpit ^id.i. nhw i dretto. Y meiched bach \'11 cudll a !wi\lni, a'r boys yn gweld v p':ppjr glas 11 dwad a wmode ",ifi1 y ji- ti.-rsetl. Y lidi.per yi. mind mas ar ol cal i henwe a'i addressis nhw, at i si\ypirior offiser, ag yn gweid fod e wed cal gw,1 hoi. Ond "e chijt y man na, mi ath y:: ftlat shot wedin ar Meinabs, wath mi wedodd y siw- pirior offiser wrtho fod hawl i dretto tilottal drink- Dina wherthin wedd y cariadon wodin wrth basso met ar hid y ffaer.

Advertising

The NAM..E BORWICK to a guarantee of purity and genuineness. When buying BAKING POWDER, therefore, insist upon having BORWICK'S in the world- ■ renowned packets and tins. and AVOID all cheap bulky packets & j loose baking powders. A

TEITIIIWR AR RHEN FFERMWR

TEITIIIWR" A'R "'RHEN FFERMWR." [At Oh'gvd<] y CARMARTHEN JOT:RXAL.1 :O:yr.- Vr wyf yn ddarllenydd cysi.on er ys blvnyddau la u er o iithiau Teithiwr," am fod genym lllilws o bertliynasau yn y cyleh- oedd y mae of yn \>grifenu ariiync o wyth- not 1 wythnos. Fel rlieol, amddiffyr. y gwan a'r gweithiwr tylawd y ma8 "Telthiwr" wedi wlIe-d, "nd y 11 ei lith yr wythnos cyn y diweddaif anuldiflyn. fel Ie bai, y cryf a'r nerthol y mae. Dy wed: \Y rth glur.tfe.imo cawn yr hen foneddwr uchod [sef yr amaethwr] JI1 cael ei ddwrdio yn arw gan ryw nifer o aeJodau diy.>tvr cymdeiithas y dvddiau hyn, it "hYIIY am f<.d yr y tflt'lIyn yu ;wli d¡u swll y pwys." TLitiii-r-" i n)l ('J hYl'hy"u II1!li uid "g,¿¡n ryw núl'r 0 at'luJan diystyr cyrnileithas" y mue y gwyn yn d'od, vj.'id \n unfrydol, yn enwedig oddiwrth gweithwyr tylawd Cymru. Gwir i 'Teithiwr gydnabed fod pris yr ymenyn yh uchel. Ydjvw, yn afi thymol o ucliel. Gyda hyn. WlfYlla "Xe-itliiwr." "Ond yn mha le yr oedd cydyimleimlad y dosbarth hwn [sef y ewynwyr] pal; oedd yr ymenyn yn naw a deg ceiniog y pwy.-? On id oedd elw (profit) yn d'od i log. ijau yr amac-thwr urn y prir Pwy fasnachwr sydd yn gwert.hu ej 11 wjddau am bris collcdus? Nid oe~. logic 111-,MI peth o'r fath. Yr wy-f yii foddlawn i'i- amaetliwr, fel nob mamachwr andJ. gael plw (profit) am ei nwyd fel gweithwyr boneddiigion Dyffryn Tywi wedi cael codiad anrhydeddm?, yn eu cyflog- au. Llawenhau y IIlliO efe wrth weled pawb yn IIw-ddo. A phan y byddo ef ei hunan yn llwyrldo. rhyfedd y cenfigen a'r cwyno v sydd1" Ond cofied yr hen ffermwr, nid cwyno o litrw Y, ld ei lwyddiant yr ydym, ond o blegid ei fod yn rnyned mor eithafol yn ei orisoedd am angeiirheidiau bywyd, yn Me hod yn rhesymol ac yn gydwybodol, gan ystyried fel y mae ef yn amddifadu y dog- barth g*veithgar tlawtl ooti duwalhi a gwir angenrheidiau Ctynnahacth, trwy godi y yinsoedd i'r eithafbwynt eithaf, heb alw o gwbl am hyny. Bydded i'r hen ffermwr arafu ac ystyried, ymddwyn o gydwybod trg. a chiofio yr hen ddvwediad teilwng, LI.e and let live." Yn awr, '•Teithiwr" bach, yr wyf yn hoft" iawn o'th llithiau, ao hoffem cael chat fach a thi. Yn enw pob rhes.wm, beth eydd a fyno y glow- a. gweithwyr y rheilffyrdd a'r prisoedd afresymol y mae ffermwyr Cyrnrn yn gofyn a; 11 eu nwyddau? Y mae y glowr yn derbyn o dair i bedair pl'IIt yr wythnos. a g,ill fford(lio d,'alii tri swllt y pwvs am yr ymenyn; y mae gweithwyr y rheilffordd wedi calel codiad o DDEG SWLLT yr wythnos. Beth y mae gweithwyr (labourers) Cyniru wedi dderfyn fel "war bonuti' Riliai lleoedd, da.u swUt yr wyth- 1,0.. o gotliad; mwyafrif lleoedd, bob a week." ys dywed "Twm 'BareLs." Y bwydvdd wedi codi 75 per cent, ac arian y gweithwyr wedi cc^ii 5 per c*,nt! i Ben- digedig Halel iwia Nid rhyfedd fod amaetiiwyr CViiim yn dweyd y dvddiau hyn, Yr y'm yn cael anrser da y dyddiau hyn." Ond nid wyf wedi clywed yr un amaethwr yn (iweyd wrrhyf, Hoffem fel nmaethwr i'r Rihyfel yma i Ixira am ddg mlynedd! Os yw hyn yn wirionedd, y ma dy raethn yn rhy dda, Mr. Amaethwr. Yr wyf wedi clywed yr uchod wrth ugeiniau ü'm cyd- nabod, ond fy arwyddai i yw, Profweh po-b peth. i. deliwch yr hyn sydid cda." Mr. Teithiwr." v; wyf fe: gweithiwr yn litraetliti am wy: ond Oh t TAIR CEINIOG yr un. Arnmhosibl! Eto, Mr. "Teithiwr." Beth y mae y "cwningen fach" wedi gvsneyd? Ei phris cyn y rhy fel oedd SA I'lH CEINl'OG beth yw y dnuin fach heddyw? SWLLT A PIIEDAIR CEINIOG yr un! Beth y mae drUan yma wedi gwneyd i godi ei pliris? L'readur bach sydd yn byw yn nghronbil y ddaiar, nad yw yn bwyta blawd. ceirch, t'rfyn, tatws, marjarine. jam, tomatoes, oranges, afalau, filberts, chestnuts, shoe- nute, cucumbers, &c.? Druan a'r un fach! Y mae ei phwysau yr un cyn i'r rhyfel yi-nzl dori allan; ond y mae ei phwysa-u wedi y rhyfel dori allan wedi myned dros DaCBLE WEIGHT AND DOUBLE PRICE. Son am DOCBLE WEIGHT Margarine yn wir! Y mae v cwningen fach wedi myned up to the standaid."—Ydwyf, &c., GWEITHIWR.

NODION 0 ABERGWIL1I

NODION 0 ABERGWIL1 I MARWOLAETHAU. Tarawyd ein liardal a syndod yn symndiad disymwtlf Mr. E. Jones, Danygraig, nos Fercher, Hydref y 25ain, ac ct'e yn 63 mlwydd ced. Er nis gel'lir dweyd ei fod yn mwynhau yr ieohyd goreu er ys rhai misoe

HWNT AC YMA

HWNT AC YMA [Gan TEITHIWE."] Boreu; dydd Alawrth d'nveddaf. a 11; yn blygeiiiioi iawn, brawychwyd rhan nclial plwyf Llaingatlien gan ruad y magnelau a thaniad y cyflegrau, nes yr oedd y rhan fwvaf o'r trigianwyr wedi IKiid(,rf Titt fod yr Ellmyn creulawn wedi dyfod atom; ond buan darfu i'r ofnau gael eu symud a'r braw- ychus ei galonogi pall ddouwyd i wybod JnaL yr achos o'r lie.11 gynhwrf oedd uniad Air. John Gabe, Cotta.ge Imi, Llanga.then, mewlI glan briodas a. Miss Sarah Walters, Plasy- parce, gcr St. Clears. Sicrha.wyd r undeb yn Eglwys Mydriim gan y Parch. W. Gabe, ficer parchus CwmdaiKkllwr. swydd Faf'ylt'd. a brawd i'r priodfab, yn cael ei gynortliwyo gain y Parch. J. W. Jonet-. ficer parchus y He. Rhoddwyd y wraig ieuanc ymaith i'w pherohenog niwydd gan ei brawd trwy'r gyfraith, sef y Cynghorwr, Air. Herbert Grilfiths, Penddaulwyn, Llangunnor. Yr oedd y gwasanaeth oU yn gorawl. Cêllllwyd emyri cyn dechreu, ac arall \vr,'>i ddiweddu, a chwareuwyd yn ddebeuig ar y ofterynau gan Aliss (iertrude Howells, l'env rlieol. Daliwyd breichiau y gwr ieuar.c I fyny gall ei was priodas, sef Air. Evan Thomas, Grey- hound Hotel Penybanc, Llandeilo. Ylla wedi 8irhan y cwLwm, modauwyU yn llawen i Gaerfyrddin. a gorsafwyd yn y Boar's Head, lie yr oedd v boreu-pryd priodasol wedi ei ddarparu yn y dull goreu gan y berchenoges, Mrs. Olive. Cymerwvd v sedd lvwvddol yma eto gan y Parch.. W.' Galw, ;:ie yn is-lywydd Mr. E. Tho.nas, Alwyn'iaodd pawb y dar.pari.adau yn y modd goreu, ac wedi codi y llieiniau, caiwyd anerchiadau hwylus gan y gwahanol walhoddediigiori, a'r N n dynii 1110 yn dcia, i'r par ieuanc, pa rai sydd a'u henwau yn |>erarogli mewlI cym- 

AT EIN GOHEBWYR

AT EIN GOHEBWYR. I law-Llvthyr Age red Iyrddinfah" i'r Parch. B. Huinphreys, Felinfoel, ger Llan- elli, o barth "EnciJiad yr enwog Barch. D. Spencer Jones, B.A., gynt o Aberduar, o'r Sect Politioaidd, Cenfigenus, a Maleisus y Trochwyr." Yn ein neeaf. Diffvg gofotl yr wythnos yma, Ymddengys llythyr (Dyddonvl1 ofldrwrtli Sapper D. J. Evans, Cydweli, yn ein resaf. Ysgrifena o Groeg.—Y Gol.

ABERDAR

ABERDAR. Claed cyrddau pregethu i'w cofio yn nghapel yr Annibvnwyr, Siloh, nos Sadwrn a< r Sul, yr 28ain a'r 29ain cynfisot pan y mwvnliawyd gweinidogaet.h hyawdl a grym- us y Parchn. T. Eynon Davies, Llundain, nK" E Wern Williams, Hn*waun. gun dyrfaoedd l.luosog. Gwisiga yr achos goreu wedd lew- vrchus yma. dan ofal ein gweinidog llafurus. v Parch. J1. Sulgwyn Davies.

LLANSADWRN LLANSADWRN

LLANSADWRN. LLANSADWRN. "Cynhaliwyd cyfarfodydd y Genadaeth yn eghvysi Capel Dewi, Llansadwrn, a Lliin- wrda dyddiau Alawrih, Mercher ac Tan di- weddaf. Gwasanaethwyd gan Ficer Silian. Ceredigion, Parch. E. Owen, LU; ndovery, ac yn yr hwyr yn y tair eglwys uchod ga,n v Parch. Teify Evans, gynt o Gwrr.Ilynifell, yr hwn oedd yn ilawn tan diwygiadol. Yr oedd y cvnnulliadtiu yn Uiosog tu hwnt, pobl yn tyru o bob cwr i glywed y disgybl yma yn trapthu ei genad'wri, tic yn wir yr oedd yr A'spryd Glan yma j-n amiwc. 'Hydcrir y bvdd yr hyn a hauir yn dwvn ffrwyth buchedd dda yn yr adeg dd;frifol yma.

Y BELLEH FRAITH I

Y BELLEH FRAITH." Rai -blynyddau yn ol trigai vn ardal y Felinwen. Aberg^vili, gjmeriad hynou iawn o'r enw Daniel Davies. Er hyny, nid fei Daniel Davies yr oedd yn enwog, eithr fel "Anellyn." prif-fardd y fro, gwr a berchid yn fawr fel cymydog, a edmygyd fel c-iefft- YI". ond a afnid nid yn fychan fel bardd. U w r oedd h";1 11a chafodd ond v manteision addysg lleia-f. Fel y digwydd ran amlaf, v mae beirdd o'r fa.th yn llawer fwy pe-ryglus pan ymgymerant a'r gorcliwyl o nyddu eaneuon diifvr Gwyddant o'r goreu wen- didau yr hil ddynol, a gwyddant hefyd y modd mwyaJ miniog o'u gt^sod alian. er dolur i wrthrychau eu testyn. Nid cyieiiio yr ydym fo(i AneUyn" wedi bod yn eiiog droseddau o'r fath, ond ceisio dangos fod beirdd o' If:t.tli ef yn rhai pervglus i chwareu a hwy, lie fel y cyfryw, cant heol rydd gan eu eydnaIxfl. Gwn y bydd i lawer a adnabuont y gwrthrvch uchcxl yn gwenu a.m fy mod yn cyfeirio ato fel bardd." Chwardded a fyno, ond yr oedd Anellyn yn meddu 1111 o brif anhebgorion y jjwu- fardd, sef yr oedd yn meddu y gaJli: prin hwmv o weled yn o ciiwith i bawb a rait. Fel v dvwedodd nr., tod bardd yn ymddan-j- os iddo ef fel pe yn cerdded a'i draed 1 fyny c-yn y medrai weled pethaii c saibwynt mor wahano.l i bawb Naill. Yn bendifaddeu, eredwn foo y brawd hwn yn dra boff 0 gerdded felly, gan fod ei syniadau yn hynod o wreiddiol Nid oes atigen ond oiarllen « i benillion i f eddLuenwr er gweled by II. Wele fel yr eg-yr ei gan:— "to oaflu oedd Ifan, YIl tori llvthrene wrtho'i hinan." Pwy ond bardd -fuasai yn syhvi nad yw y bed

LLANWNEN

LLANWNEN Recently his many friends had the plea- sure of welcoming home Gunner Willie Thomas, of the Royal Horse Artillerv. son of Mr. and Mrs. Thonjas Llanwnen. Unnner lhomas sas been on active perviee 111 France for over eighteen months. He wa.s wounded last Augu-t and sinco then he has undergone several operations. How- over he has now recovered from his wound which, fortunately, was not very,- serious, and will soon be able to rejoin his regiment at the Front again. Ghinner Thomas has through most of the groat battles, and wae wounded in the Somme battle. On Frid-iv evenmg ,n las-, week, a concert w., the Old ^hoolroom when the brave voun.' hero was presented with a solid silver citrari ctte raise by the parishiont-re and his friends. 1 he case was handed to him bv Mrs. Evan. GI11 nrafon. on behalf of the committee. The jiudieTioo scave him a hearty recmtiou, and he suitably responded and recited some touehing verges with great pa-thos. The pro- gramme was taken up mainlv bv school dren who contributed poems' folk son-^ u airs. and tl, AUifs' Nationai Anthems. Air Jones. congratulated the yoiinsr soldier in t, stirrin- «ne<^h Air Rhvs dhams. Penybont. and Miss D;, ;s f-»ilil>emv, also took a. prominent nart Dav.d Evans. Capel-y-Groes. ddirered a nn+r with the braverv a

f DREFACH AND VELINDRE

f DREFACH AND VELINDRE (By "Power Loom"). AIMIIV of the young men are wofviriii- f-or fear they wnl have to take the khaki" bur they comfort tlK-mselves with the hope'that, t e military authorities will see that it is Mie turn of the farmers to spare a. few uf their sons Phev ay it is only fair for them to do a bit of fighting to protect the ni intend knocking at the door of the Board -of 1 rade. They have a perfect right. to do so. but whether it will result favour ably for them is ai horse of quite s different colour. Should that happen, it is (juito passible that many a pristtv tale with re- gard to loom tuning, etc.. will come out. But apart from all this. what if it should happen that female labour be employed in weaving, as is the case in England. If it com"s to II question of the intervention of the Board of Trade, that body can annci to laugh at. the little rules of the weavers' union. Better let well alone, in o:ise it might net worse. It appear^ that the jumble sale to be held :n ennnc' tion with the Parish Couneil on Saturday next will be a "Whiteleys' on a small scale. There will be articles and good? of every conceivable kind offered ror sale. The proceeds will be mainlv devnted to- wards the Y.AI.C.A.. that institution which .s doing such excellent, work towards the comfort and purity of Tommy. Please do come with empty pockets, in ease n" will have to borrow before you get home.

No title

Rev. W. F. Phillips, B.A., B.D.. B.Litt., has resigned the pastcrate of the Fron--«ti*eet < hureh, Tenby.

Advertising

OWING to the abnormal increase in thA 00at of Materials, the Price of the well-known old Welsh Ointment, Eli Mari'r Wern has to be ADVANCED to 9d. and 1/3 per box. -Postage, 3d. extra. It "ELI MARI'R WERN is solely manu- factured by THOMAS DAVIES, Chemist, G uildhall Square, Carmarthen. r