Collection Title: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

edition: First Edition

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
14 articles on this page
niifH TWWl BARELS

niifH TWWl BARELS. Wel, mai'n debi-g fod Wil Sossejis wedi ea: digor. ar y rhifel erbin hin. Odi dig on tebig fod e wedi cal digon ar y rhifel, ond dim digon nr rifcla. Os na cheith e i roi yn ddigon gostingedig y tro 111;1. fidei e ddim I YlllIr ein disterbo heddwch Iwrop to. IJiw hi i ifedd yn y bid i fod e aia hedd w ch nawr, "N afff ma'r ogor yn-daclii-e pringhai yr. Jer- muni, a pan yn wag, ma'r ju jee yn go aresmwith. Ta'r hen Liw- odreth dd-votha wedi gneid i gwaith yn reit, mi fise Wil wedi dwod ar i beainnie os slower dy, ond na, \vs mo'r Lliwodreth ddwetha yn mind i neid ni weD. Plei a, it-t-,teel gem wedd hi. Wn i ddim, ond ma rhwbeth yn od ofnadw yn hanes y Lliwodreth elc'v etlm, ond fe, chewn ni ddim gweid popcth naw*. Ma petti ar-ill wediI. yn g-vaski ar wint Wil. JIa: e wedi clwed fod gwr bach Krikkieth \'l'ce rhoi kick owt i'r westers wedd yn rhioli pethe, ag wedi cidio yn y whip i iiinan, a ividdoch chi, ma nhw mag ar y Cifandir yn dachre clwed y whip yn clat- frban. Bidden mi fiddan yn gneid miwsik pert ofnad.v par- bo'r whip yn disl in ar i crwpper nliw. I'my bidd Mistir Sossejis yn greid ewpse teieti. Ma tippin o ciie nj wedi bod yn y Ffrenth Armi hefid. Ma bach.ui ffresh in cbarj gida Ilh", Sna i am weid fod yr hen Joff re yn skemail dim. ond we shwr o fod ishe ho armt fe Wel ta. beth, ma pethe yn idrich yn rldiminnol iawn mas na nawr. Ma'r Ffrensh wedi gneid skwrfa dda ofnadw sha Verdun. Ma milodd n'r Sossej tieib wedi cal i cimrid yn brisnero. Ie widdceh chi, mi golloekl rlien Wil filcdd ar fibxld o bowd- wirs o ftan Verdun er mwyn treial eal big \icktri man hin, ond ar ol yr holl slcter. a tfeit; enill i boint dima fe nawr yn colli -,it holsel to. Scrv the devl reit. We bowide hid yn nod i c.dsnion i hinan ddim bid yn i olwg e. Odi, ma bisnes. Verdun wedi eff- •eithio lot ar Wil i neid iddo weiddi am iieddwch. Wthgwrs smo Wil nor ben dick en a ehifaddo i fed e'n gildo. 0 na, mai e fwy 0 ften skoler na linna. Mai e am safio cimint ai all e, ond too let in the dei W il. a 1 -V Ma gwd chap gida Gret Britten wrth y ili-v nawr. We'n i'n sharad pwy ddu ITIKXI ag olfiier ag vn gofin iddo fe beth wedd i farn e am y Niw Guvrinint, 0 midde fe. mi ddaw shap ar y rhifel nawr. Wedd yr c finer ma yn gveid fod y drillie v. edd nr i long, e ddim yn ffit i seithi. brain a. nhw. end wedd drillie newi up-to-det yn cal i rhoi or y .long naw r, ag yn blwmiJg kwic-k bdiJ. Drillis i dori t v. lle yn llor ge'r Jer- mt-iis. Thers Devi nor VIW ol ever Pwy lifec'd fod So?«ejis yr< gv\eiddi am Pecs! Wil Sossej's in gret. wurri, And Pees is on his brein; He sees the grinning spirrits Of innosentg he's slein lie sees the Jerman cuppords Ar getting emti now, And see., the clowds get darker, Which, rneens a row Xow Krikkieth, elensh yiwr ffeiv(-rs, And tuck the sleevs up teit; No tok of pees till yiw hav Fwt owt Wil Keiser's leit Wei, ma Grees hefid yn daohre gweld y ol(- coch. Ma nhw w-itli derbin terms yr oehor ma vn kieen. Ond stim hito Grees o g.vbl. Mor bell a hinni, leitswi* i rldim tristo till o her, wiedidd y Balkans nd- Widdoch 'chi ben deiar beth i nlnv. Riliw f.-tard.i iw nhw i gid. Ma nhw'n gimmisk- cth drwyddi (Iraw run jjeth a'r iaith Sisncg. Glwecch chi'r letesr am Lliwelin Wiiiams. Io. widdoch chi, wn i ddim tanimaiw b th iw deuficid Lliwelin nei. Mai e'n groes 1 kort-mor. sens bob tro. Ond dina fe, dina'r dyn si'n 6iwto tre Sotpan Fach, wath nhw si'n i roi e miwn Jii y St-nnedd bob tro. Wet, mai e wtdi owrdd a'i fishtir y tro ma. Ma Cinddilan Jones yn dachre iskwid 1 bLefv e, a bachan a thippin yn i ben e iw Cinddilan. Smo fe gistled tuiig-trotter < Tcwin, ond ma stwff gidag ef, os ma rhw- beth fel y gwckw iw i ddilivri e. Wei, a Cinddilan yn i ribiddio fc na smo fe'n min-i i gal y big majoriti Ie ksh wn nea., wath bise gwd strong nan yn dwad mas yn i (rhin e, cii ddoithe'r "hen wr i hinan. Gwd gem men diain i, ond dina fe, Je cewch chi facnan a cisiel gem indo a Ciiiiiddiian. Ma emiU un a gomrod o of an arllo i gimrid gwraig o gwbwl. Alia i ddim i boio nhw, ond mi ath e miwn am wiaig ifank a inte'n hen gob. Wateha. di Lliwelin, nid bachan i whar.e ug e iw boy felra Wv wedi gwoid o'r dachre ma outseid the Hows of Kommons ma dy le di. We dy weddi di amser dachre'r rhifel yn ddigon o brwff na wyt t: ddim yn diall dim o waith dinion M i ofali an. tefl ts gwlad. Wei wtr ini wir Lliwelin, Beth atlir neid o ti; Ond hin j" II wir dy fod di Yn ffeilier fel Em Pee: W y'n sinui at Dre'r Sofpan Y1! dowis shwt ffril ffral, ûn(l watoiia di C'inddilai, Na dreifith di i'r wal. Wir, tro ftlat ath, lii ar fachan o Gastell- nmTi pwy ddvbiiiod. Wedd e'n dwad gatre i'r dre. ar y ffoidd mi gwrddodd a ther- bid. Mi gas ginnig lifft bang. < nd no go, wedd well guiag e i gerdded i >ral l wrer. Ond we sach gidag e ar i bell, a we dim ishe gwies ar y yacli, a dima hi miwll paff i'r cerbid. Off a'r cerbid a'r bachan yn tiilyn ar i bwmp?-. Wtlxgwrs mi iandc-Jd y cerbid yn y dre dippin jogel o flan met, a pan ddoiih e i Adpar we dim son na sink am y cerbid a'r sach. We dim i neid ond ffwt- tan lawr bang i'r man wo'r dreiver yn biw, a rwsho nol i'r dre nerth i fagle. Bachan a each da ge Going to town Cerddodd y bachan, Sack csrrid down: Roi lando yn Adpar, Dim shink am y sack, A'r baohan yn dachre Mind yn bibbir grack. We dim chans am deni Ond dilin y cart, Lidadlart yn fflippant, A not yn 6mart.. Ond cofia di met ar ol y tro hin, I gadw y sach wrth dy ochor yn dyn Wir, aUSWfJ i bith peido whertbin am ben peth ddigwiddodd yn Lanheng1— ,0 nege, begian pardwn y netivs, yn Brinteili. Doi fachan yn pledo oboti bwyse moch. Un boy yn gweid 11a phwy^e nhw ddim jvmparigeine yr un. Wedd e'n folon beMo wheiprn na neithen nhw. Y bachan arall vp felon betto gneithe nhw dd^garigc ine. teiff a krown an I'l hav yiw midde Nimber Wan. Down with tJie dibs, ag off a'r Oadorenied i'r dafol. 35's wir w. Nimber Too picks up the dibs. Ximber Wai yn idr:oh yn ffiat wrth weld y "boyg ro-e,n(i yn treieili mor ddi«errimoni. Lwk heer met, ma cig mcch yn drwrnmach *>a g ond wharre teg, etim iws clappian. l>ina lessii i ti machan i, i beido rJedo a docktor oboti didocktoria. Bachan o Lanllwni yn grwmlan achoe mod i'tt whippo ar ffaimers oboti'r marj--ri-.cn, it bod lot o gmol-holders yn cLmmifki mOI: jareen a mennin. I nows it ol rport, a ma rhai o nhw'n cal i dala hefid, ond odi mo bmol-holder yn ffarmer? Inglin a'r peth wet ti'n ofin oboti'r opereshon ar geg Twin, ni wedes i rwsnoth wetha foci y cwbwl wedi troi mas yn rattling siksea. Ma cimint o fcteriais gen i weid nawr fel na wy ddim yn cal amser 1 roi ffwl di-kripshon o'r per- ffonnane, ond ma gner gistled a chant on 1 iw e. Tek a trip and see ffor yiwiseiff. Dannoda di i fi os wy'n gweid cflwi. Be irenw'r lithrel si'n bod o hid sha nrdat LLAMBIDDER? Ar fenkos i, ma rhaid nowid onw'r lie i I.lankawdel. Beth iw'r helint si na nawr oboti balans sheet y Jumbl Set Rhav yn ffeih cal coppo o heni clo. Sneb yn dis- piwto dim nad iw hi'n berffeth reit mai'n oebig. ond dim posib cal conpi o heni. NVel inkt Twm yn vr un cwch. Wimie'n ffeili cal partiklars v Raffl )y o hil-4a,int o'r dibs ath at y Red Kross. Wel, y jafol elo a'r • bl, ni*ii,, lot o chi'n glwt. Sdh, fi dditu aiall i weid am danech chi- l wy bachan na rododi SAXPENS at y Red Kross Jumbl Sel sha Trapp, JarI yn trdal Landeilo. Ond falle da.v cimint o lwk o wrth y SAXPENS ag o wrth. hatlin y wraig wedd'.v. Pwy wvr. Hinni iw, os ma 3AXPENS wcdd e'n aUer toi. 0 diaich, ma rhaid i fi weid un joken arall to. Pentre heb fod an milltir o Ganfiu- dèn. Bobbi go ffut-si uboti bubs in charj 0'1 Iwntre. l'stir Buttns yn galw miwll yu y bildin a'r sein i investigeto. Neb end y lalllorJ a'i better liaff yn y gegin. ond we peint ar y ford a likwid indo. Helo, midde liutt!ia wrtlio'i lunan, heer's a cop ffor me. Bu si'n y point ma midde fe? Ma'n well i I P clu weid, mh,id'e'r Throt Oil Murcbant. Gida lunni dinia Bwig, gal sampl-j beth odJ e iclil,rl gweid, Gida hinni, dim and ba[':le'J' Buttns wld i weld. Beth ichi'n feddwl wedd yn y p<>int. Wei, shwt ma gweid vrthoch clu nob offendo'r jenteel reeders int:, wath ma Twm yn cal lawer i fflippcn am wqd pcthe. wedtl y likwid wedi cal i ifed o'r blan. See. the point. Fe tidd gen i rwbeth i weid rwsnoth nesa ar y kwestiwn -o ddowis deekns, ne miwn gtire trill, ar stocko'r Loos Box.

IHWNT AS YMA

I HWNT AS YMA [Gan TEITHIWB."] Yr -Ny-hna, o'r blaen, daeth camwain ofitius 1 gyfai-fod Jlr. Edward Lewis, y cludwr newvddioii, lhwng L!an;tiiol wedi gwneuthur y ffordd fawl" yn anhyddal a llithrig iawn, fel y darfu i w geflyl haiarn golli ei dm.3J, a tl.atlu y niarchogwr din-ben tros-beii i'r 11awr, a (iiwg gtnym bi} y cwymp vn foi'dion iddo dori ei fraich mewn f?n. Gweinyddir iirno gar. y meddyg medru3, Dr. Lloyd, a da genym tr.vy gywreinrwydd y joneddwr iifh<.d, y nae yn dyfod yn y blaen yn rhag- orol. Eiddunwn iddo wellhad bllan, a hoff fyddwri o'i weled yn ail ymaflyd yn ei waith eto, ohcrwydd swyddog rhagorol yw t Every day as sure ae the clock. •So.7ieb_>dy heari the postrr,an' knock." MARWOLAETH. Rhaid i ni yr wythnos h(JI1 gofnodi marw- claeth tin c-jfaill, Griffith J-Iarries, Cefll- Martin, ger Capel Isaac, Llai!d(lilo-faiN-i-. Eu ef vn nychu am gryn dipyn, ond dacth y diwedd ac efe ond b7 rnlwydd ced. Dydd liui eyn v dnveddaf cymerodd < i gynhei)- rvug le, yr hwn oedd yn hollol ddirgel Yn y ty darllenwyd a gweddiwyd gUll y Pi.i,ch.)hii Davies, Capel Isaac, yna ijm- trwv'J ei ran far wol i ardd gladdu Sant lean, Maesteilo, pryd y gweinyddwyd yn y Lhll nc with y bedd gan y ficer, y Parch. E. L- Hamer. Yna. gadawyd ciii C) faill, yr hwr oedd yn weddw, i gvsgu y dawel hun yn y graiari ucr hyd y dydd pan y cyfyd Fa I yd o fol ar, Gnwd tcw, eginhad daear. LLANFYNYDD. Mae y pentref hwn a'r dosbarth o gwnipas yn fyw yn eu sel a'u brwdfrvdedd mewn ar- ddar.gos y p;:trli mwyaf a'r caredigrwydd gtreu Ïr b'h.g:yn dewr sydd yn dyfod yn ol yn awr ac yn y mar. am dro i'w genedigol I.. ar oi bod yn nghaledi y rliyfel erchyil pitsenol yn gwneyd cu rhan yn ddirvvgnach trjs eu gwlad a.'u Brenin. Bu cytarfod djddorol ynia yn nghapel y T.C. er ei-oe-- awn ac anrhegn Sapper B. Rees Davie:" raab Mr a Mrs. Dav;es, Bryn-yr-cglwys, yr hwn sydd wedi dyfod yn ol yn glwyfcdig o Efrainc. L'ywyddwyd gan yr ITenadur H. J. Thomas, Y.H., Penrhos, a clafwyd an- (ichiadau tarawiadol gan y Parch. J. F. Edwards, L'i, Evan Jones, The.mas Davies, Evan Jones, ac ereill. Ca.fwyd atneuon any nol hefyd yn ystod y cwrdd. CJAWMI- \yd yr anrhegion gan y llywydd, It dinkh- old yn-tau yn wresog, Hal yr. unig am yr anrheg breserol, end am y cyfryw dderbyn- iwyd irnnddo ar !ap, y gad man ar lii, yr Afon SommB yn Ffrainc, yn yr ymdrech lawr yn cad v y gelynion ofewn tertynau, a dywedai nad :t pobl dcla Llanfihangel- Rhos-yioni -/u earcdJgryddi yn anghof ganddo. Eto yn Nghapel Amor (B.), anrhegwyd Pte. Gomer Evans, y Llythvrdy yr hwn • liefvd <;Ydd wedi el glwyf.) yn drwm, y I'rofT. W. Oliver, A.C., yn y gadair. Cyf- lvynwyd yr unrheg i'r g-wroti gun Mr. John Ke<>per'ii Lodge. Cafwyd anerchiadau tv-ymgal>in gari y cadeirydd y Parcfi. J. F. Edwi.rds, yr Iienadur H. J. Thomas, Mti. W. Roberts. EVIIP Jones, Terrace Shop; Thomas Griffiths, Cwmoelly-fawr, a daeth y bûldd enwog, Mr. WillLuri Joces, Tyrbedvv, ttll:in yn pi wisg oreu a'i bennrllion taraw- iadol i r amgylchiad. Mae clod yn deihsng i bobl dda Llanfynjyrdd am eu hnnoliadh g>da y materion teiiwng hyn. All lu'iids UPOll deck" yw eu harwydair II wy. gydu gv ert.hfawrogi tcilvr:gdo

SALEM FELINWEN

SALEM. FELINWEN Cynhaliwy.J te a ohyngherdd fawreddog yri v capel uchod dvdd Sadwrn, Rliagfyr 9fed, o dan nawdd Band of Hope Salem. YI1 flaenorol i eistedd wrth y bwrdd te, lie gdodd tlm chant o bobl en digoni. cafwyd gorymda'th luosog o blant, a rlial mewn oed, i Iki uii li. fv l y gwuhoddwyd plant Y.trol ddyddioi Felir.wen, ynghyd a'u mcistres a'r uthrawes gvncrthwyol, yog ngofal pa rai oedd lljrwyadiaeth y plant yn yr orymdaith. Yng ng^\rs yr orymdaith, yr hon gychwyn- 

Advertising

GOFALWCH am EICH LLYGAID Eich Llygaid ydyw rliodd werthfawrocaf Natur, gan y byddai haner prydferthvvch y ddaear ar goll i ddyn onibai am y Llygaid. Hawdd ydyw gwella man anhwylderau y goiygon, ond os esgeulusir hwy, ant yn peryglus yn fuan. Ai nid ydych yn meddwl ei bod yn well i chwi dalu sylw iddynt YN AWR, cyn yr elont yn waeth, ac yn fwy anhawdd eu gwella? There is no extra charge for sight testing. I supply a 14ct. Gold Filled Frame, with Lenses and Case, for 10/6. guaranteed to retain its colour for a life time. D. KING MORGAN, M.P.S., Qualified Chemist and Optician, King Street, CARMARTHEN.

LLYTHYR AGORED

LLYTHYR AGORED Y PARCH. B. HUMPHREYS. (Mr. Golygydd,— Gwydido:-h fod "Llythyr Adored" Mr. B. Humphreys, Felirifoel, yn "Slrpn Cyimu a'i ynio.-ooiad gwarthUL" ur y Parch. D. Spt-ncer Jones, 11 A., gynt o -Alw,i-tia.r, curad preseuol Ammanford, wedi datguldio i'vniada u cut a tbeimludau chwervv ei awdvvr, heb brofi yr un hawl i'w honiad ymifrostgar o'i deilyngdbd i alw ti hnn yn olyuydd Christmas Emails, John Julias, Williams o'r Wern, kc. Yr_ wyth- nos ddiweddaf oyfranodd vn agos i bum colofn arall i'r un papyr heb un teilyngdod, ond ei hyd, i anfarwoli yr awdwr. Ysgrif- fenais y nodiadau a ganlyn ar mrfer y "Scren," und gan fod goleuni'r Seren wedi ">rmgrebaclniv trwy fod yn lloches "pob math o ddyhiiod." bernais mai '"digywilydd- dra hiiierllug'' ar fy rhan fnasai "ym- gyst'.yngo"' ar ppil. Felly anfonaf hwynt i chwi ho uewid eu ffurf.) "At Olygydd Seren (?) Cymru." "Syr,—Hen ric pob rnath o ddyhiroct anglnll wodi colli eu tyndier yw ysgyiilygu a ili:ngcia.n eu danedd, yn enwedig Os y fvddint "wedi derbyn breintiau addysgol a rstynv.vd iddlynt" gan rywrai fedrent eu gwaddoli a gradd o synwyr cy- ;ffredi;i. ac o foneddigrwydd. 'Hen dric dyliirol' arail yw cam-ddiefnyddio llythyr preii'it a cliyfrinachol g-yda'r amcan o fychanu, bradycliu a phardduo cyfaill ao rnosod ar ci gymeriad. Den.gvs hyn ye- bvyd 'chwer-.v a haerlh, cul a rhagfarn- llyd' person a'i 'furtl yn fawr anferth o'i f^ymlVaru a'i ymenydd ao yn haeddu ei ddi- li--idel am dwyll gan unrhyw gymdeithas fel yr edliwia y Parchedig (?) Benjamin Humphreys i lwch yr anfarwol Brutus! PlioJoh y 4 a r duwicltrydig Cfi hwn amcan ■rwaei i Brutus iros iddo uno a'r Ilen Frilll Egivrys. Gofyned 'i un 10 woiaidogion graddedig ei enwad gyfieithu iddo yr hen frawddeg Ladinaidd "De mortuis nil niei bonuni' a cha wel'd fod arno eisiau y cvr.ghor o cnau pagan. Cyfeiria. at Brutus i •! Balaam am iddo felldithio Jackydd- Í.1eth. Yr oedd gan Balaam greadur gwasanaethgar, ond ymdileiit 4Ys i Brutus adaei hwnw yn vr Enwad pan 'ymgyst- lvngcfKl a'r esgobaethwyr,' ac ymddengys n.,d yw'r 'breed;' wedi ewhl ddarfcKl. l'd1a ,Ii unrhyw Iwfryn isel-chwaeth arfer y oyfryw bieeliau at v raarw yn ei ddistaw bidd—hyd yn nod at berthynasau i Mr. Humphreys ci hun, ond pwy a ymcwrtwnji i iMndrabaodir dim am ei frodyr, ond gwir yn lioilol am dairo ef ci hun. Ni raid i Mr. B. Humphreys afni v 'trychineb o gael ei glodfori' gan yr Eglwys, oddigerth ei Ixjfori am yru ysgolorion oi finwad allan o eithas atresyinol gul. (Jallwn medd ii, efallai, sierhau. Pit clod, ar yr un amod,' set dobyglwn, ar yr a mod o dderbyn curadiaoth yn yr Ecrhvys. Efallai ond nrayid nes v oa synyg. Dichon v hydd cyn hyny lie mae Brutas ond ni fydd neb yn cotio am daHo. na neb VIl colio am dano, na neb yn edliw i'w lwch- ei am1, beahodau. Pe gofynid i mi, nid wyf n meddwl, y cawsai y Parch. Benjamin Humphreys byth gynyg ar swydd mor >.i rdda sol a 'lay-readier' yn y Graiglwyd, heb ,1111 am ei crdeinio yn ofleiriad. Canrnoled ei fraint Ot; ca neb i feddwl cystal am dano a ef ei littiiaii. yn hollol ei iod \11 [it ithvii n ran ei g-rohwyl1, ei addysg t' I (N-ithi i genhedlaeth Bydd. wedi ccfni er ys ralm,_a hnd ei nerth medlyliol, yr hyn feddar wetll rhedeg—nid i'w gynffon—yr hon nid oes ganddo—ond i'w aml-eiriau hirwyntog, ymifrostgar, ao i 'w dymher rld,o;. Nis gwn a awdurdodwyd y brawd vi- I ,ri(, clear (-,ut, wi th bob gwr graddedig yn ngweinidogaeth vr Inwad, ond gwn yn dda mai'r vlear out' mwyaf derbyniol gan amryw yn Felin- foel fuassi cael 'clearance' o'r bonetldwr ei InHI. Anhawdd: yw dvchmygu amcan ei r.fh:au diystyr a. chwyddiaethol i'r 'Seren' os na fuasai goiled yn y byâ i'r enwad gnUIi ei hysgolorion graddefliig. Dichon ei fod n teimlo y dylai yn awr ac eilwaith i ii duui eich gwaith fel golygydd y 'Seren' 'an iv nrod yn deall mai digon prin yw eich tal ac aneeinwyth eich sedd. Gyda Haw, oiii(t vdydJ, hefyd,. Mr. Golygydd, yn. perthyn i'r (J{)sbarth hwnw o raddedigion chafodd ehvad i ymsefydlu mewn Ep- b), ehwedl Mr. linniphreys. (I(iiiii a 'dyfm-cli I)-vth yn bregethwr.' end gwn fod liawcr pwmbwl vn int1 F,15 y iiiis a thy am lai o wasanaeth i'l-^ichos o lawer na roddweih chwi. YnirJyn a >hv.-esti\vn y ddefod o ilrochi lwiddlona vr Eylwys i Mr. Humphreys ddal at yr hen ddull paganaidd, gan mai pwynt o ddefod- ""th ac nid o hanf'odaeth ydyw y dull o fedyrldio. Fel nil wedi ap[)W}rntio ei hun vn areli-ddefodwr yr Enwad bnasai yn well Mr. Humphreys gymhwyso ei fra.wddegau a.nniben at ▼ 'Bedyddwyr Rhydd' er eu "-yii i fynv a'i eafon o berffeithrwydd 'trochi! Braidd y g-all (Tkli-gwyl i Eglwys- wyr gymeryd eu <1y-.gu ganddo mewlI defod- 1I'th, vn enwedig pan ystyrlant anysbrydol- rwvdd ei feddwf a'r IlIodd llithrig a an- >styriol v Ireic^a dros ei dafod oer, eiriau mwyaf ysbryJol ao anwyt pob duwioi yn Xghyinru, rne,"s-- n'r mawl, v parch ar bri, Rwy'n Uawenhau fod 11« yn hon.' T'wy byn.ig a ildel; nis bwriaf ef a'.lan.' "Odidiwrth ftdebder a gwi.g-ogoniant, &c.' Par fedLrvr ei geg mwyaf y daioni a wna i'r aclios, m"ddylied felly. Nid wyf yn meddwl fod ilarei- n'or dtkill a. chredu hyry, Mvd vn nod yn mhlith y Bedyddwyr. Pa "j-ymhwysder sydd mewn vsgrifenwr mor .imrhydlyniot i ysgrifenu 'Llythyr _\Q'orf'd'? Banned y byd. a gwrided awdwr y eothach. — Yr eiddoch, SYI.WEDYDD,

Advertising

THIS IS THE SEASON FOR Chilblains, Chapped Hands, Rough and Blotchy Skin, Pimples, Boils, Blast, &c. THIS IS THE RELIEF- Eli Mari'r Wern (PIUF ENAINT YR OES) The Ointment the brave boys at the Front call for to soothe their sore and tender feet. Don. t forget to enclose a jar in your next parcel. Sold in 9d. and 3d. jars. Prepared oniv by— THOMAS DAVIES, Chemist, GuildhairSquare, Carmarthen.

LLYTHYR AGORED yMYRDDINFAB

LLYTHYR AGORED "yMYRDDINFAB I'R PARCH. B. HUMPHREYS. GWEIN- 1 DOG TROLHYDDOL, FELINFOEL. Yn fy llythyr d'iweddaf crybwyllais y bydd 1 mi barhau" i fwrw i lawr hon- iadau disail y Parch. R. Humphreys. til) Beth sydd gan y CARMARTHEN Join- X.AL i wneud a Brutus," onid I'r Haul'' yr ysgrifenod/1 ei trthyglau gwych? Sier, nid yw hyn yn un newydd I Mr. Humphreys, an; ei fod wedi tynu ei linyn riteur droe ohebwyr yr "Haul" trwy eu galw yn "e(liveli(Ki sy'n eisteud yn nghad- air Brutiis." Yr 'if fin.-iau wedi cad v fraint o astudio yr erthyglau bythgofiadwy a 'scrifenwyd gan Gomer i Seren Gomer," ac hefyd yr erthyglau a 'scrifen- wyd gan olynwyr Gomer," a gallaf ddy- weyd am danynt yn eiriau Mr. Humphreys nad ydynt ond megis edlychod sy n eis- tedd yn ligli.idair Gomer." Os nad yw yn boeibl i Mr. Humphreys lamv cadair "Gomer," nid yw iifab" vn aw- yddus i lanw cadair yr anfarvvol Brutus." Os "edlyehod'' ydym ein dau, doeth fjddai l m dewi a son, a gwne"ud y gorea o'r taleiitt, a feddwn. (2) Grofynai -Air- Humphreys. Sut v cafodd yr Esgob John Owen ei g-ynfloll o L)d,)(-tor Attelxif y gofyniad trwy ddwevd iddo ei chael yn anrheg traIl Aichc^gob Canlerburv." SId rhvfedd nad oes "eynffoll" o un math gan Air. Hum- phreys, am tod yn rhaid wrth wyb<'daeth ['y".ir er .neddu "cynffon." XÚi Arch- esgob Caergaint a lhoddodd y "cynffo i (J Ddoctor i'r lugob Owen, ond Pri'i-ysgol Rihydvchen. Cyn erioed i Esgot. Tyddewi gael y D,D. yr oedd yn B.A. ac yn M.A. o Brifysgol Rhydychen. Sicr foerthynas a Chredo Athanaisus a Gv;aranaoth ( laddu jr Eglwys. Er fr,d v Beibl yn dweyd yn bendant nad oes obaith i v rthodwr, gwell gan yr Eglwys fod yn gar- ladus a gobeithiol yn hytracn na ehondem- nio yn trysiog, fel y gwna Ymneillduwyr. Yiù yw y Parnwr wedi apwyr.tio Hum- l'hnyi; na," nruhyw birchedig Bpdyddiol rail i farnu pwy sydd gadwedig ne i p-vy lHL fydd. N: fedr 7ieb ond deillion weled anghysson- deb rhwng Ciedo Athanasius a Gvasanaeth ir N Pe hyddai HUT, phreys yn medru deaU gv.ir ystyr geiriau a Lrawdd- egau ni wedi gwneyd cymaint ram- gymeriad a, rhuthro i'r wasg—hyd yn nod gwasg Fedyddiol, gyda syniadau a haer- ladati disail. Boed iddo eto ddarllen v ,Gv.usanaeth Clatldu yn fanwl ac y-tyriol, a Qofyned i lywun ei egluro iddo. Pv\v >d yr ofleiriad. "Mewn gwir ddiogtl obaith o'r adgytodia I i fywyd tragwyddol, trwy Pin Harglwydd Iesu Grist; yr hwn a new- idia. t,in corph gwael ni, fel y bydù.) yn gyff- felvb i'w gorph gogoneddus ef." N,(i cSf- tirio at y marw "hwn" a wneir, ond at farwolaerh dvnion yn gvffredinol Sylwer fel y dywedir "o'r adgyfodiad acrxj o'{ adgyfodiad." Eto, "newidia elli gorph gwael ni" ac md "newiùia ei goiff gwael -f. "NI(I yw yr Eglwys II rlyfygu drwy benderfynu pa un n y.v i foci yn gadwetiig rieu peidio, eithr guJy hYJlIIY i m. tyhl yn eistedd ,ir orseddfaino y nef. Dyledswydd yr Eglwys yw eeisio gwneyd dyiioliaet.il yr adding i'w deibvn i lawenv.'id e.t Ilarglwydu Ni ryfyga rwchbpn y bedd Lo agored drwy osod y mar.v yn ddiogel yn y lie dymunol am (»1 fod wedi bod Vn hael- ionus tnagat f odd ion gras ac in rvdd gladd- (li¡r¡¡Nh :wt.1, i dlawd-ddY)"J Vn (',unden's Rerrkins" ymddongys beddargraff ar bc-rron fu fa-w drwy gwvmn oddiar ei geffyl, ac y mae'r tranced iff yn cael ei osotl i tldweyd'— t ig 11 "Between the ftirrup a.nd the ground, I mercy asked, I mercy fcund." rn o brif ragoriaetha-u y Llyfr Gweddi yw yr ysoryd h;:elfrvdig a amlygir ynddo. a da i r gw i i-ul n rlvig'farnllyd o Felir.'fcel pe y gvnelai as'udio mwy o hono,—nid er cl.wdio l>wganod, ond er dysgu ymddwyn yn garuai

10LLAXFIHANGELRHOSYCORN

10- LLAXFIHANGEL-RHOSYCORN. Some of the boys from this parish out in Franco wish to make known that, thev have received from the secretary, Mr. B. G. Thomas, the proceeds from the "sheep dlog trials." All were glad to hear that. the dog-trials turned out a success, and that f!ie dogs nf the locality proved thomsefyes too good for the "cracks" from other couiitifwv Snpper Sam 'Jonop, IR.E., and Pte. Dai Evans, Welsh Guards, had the pleasure of meeting each other at the front the other day.

TUMBLE

TUMBLE Blm iawn fienym orfod cvfnodi marwol- aeth annisgwyliadwy y 'n hyny ar yr un awr o'r un dydd gan ei unig frawd, y Parch Owen Bowen Price, B.A., B.U., offeiriad Llan- lerres. Mold. Nid yw v teiilu parchus yma ond dieithriaid yn yr ardal hon, canyv eu Iiar- yniwyJ nifer o lytitn-rau cydymdeimlatl odchwrth y Parc-hn. J. Price EdwanJs, B.A.. Birmingham D. Bowen, Ht-nrinii, a, J. Volander Jones, LJandoverv; J. L. Price, Queensferrv; Mr. a Mrs. /Vn' IjOI;tor; Mr. Morgan, surveyor, Suffolk; Alifie Price, Sunnvbank, York; Miss Pritchard. Ilanferres Rectory, Mold;; Councillor T. Robeits, Llandoverv; Mr. a Mrs. Price. Myddfai Mrs. Morgans, Mv'dd- fai; Air. Harries, Llanwrda D.C.C. Wil- liams a Airs. Williams, Llandvssul; a tlawcr ereill. Doi'byniw'yd blo

CWMDUADI

CWMDUAD Y mae angeu yn parhau i brysur weithio yr, y eylcb v pre-c-tiol, a dydd (Iwener. Rhagfyr lai, bu farw y brawd anwyl ac adna,byddus, Air. Howell Howell, Fe!in Duad, ar efe yn 79 mlwydd oed. Ganwyd ef newn rfermdy gerllaw Con wil, a .rrpllliodd ei yrfa briodaeol yn ardal Cwm- duad, llo y hu am flynyddoedd yn pres- wylio yn y Felin, a phrofodd ei hun yn felinydd gofalus a goneist, a meddai pawb vr ymddiried.ieth hvvraf ynddo. Perthynai yr y mad a wedi g i deulu cyfoethog a (.hy!- lifoi, rhai o honynt yn eu ajdd yn offeir- iaid enwog a chyfoethog, ac ar ol rhai nhonYllt daeth ynta.u yn bN,'henog 'I)'r FüIin a !'b"i lioos'd ereill. Edrychid arno M "landlord" yn y cylth. Fe orefyddwr yr oedd yn Eglwyswr, ac wedi eefydJiad y '/angen. Eglwysig yn Nghwmduad, gweith- gyda r I e-, i yn y gwynfyd tragwyddol. 'i,;vson bob gwasanaeth crefyddol, a bu am gi-yri amser yn chui^ 'hwar'd'en," ao yr oedd yn mawrhau t)i swydd ac yn (ira ini iddo. Ond <>r pob gofal It thynerwek a dderbyniodd yrnadatvodd a'r fuchedd hen y dydd a no

LLAHWINIO

LLAHWINIO Tlure jis a, great, deal 4f «iVkn<>s» thiTiughout parish. ",hidl in all pro- bability was brought in by the wvere cold and frosty weather. Amongst those who ■'re laid up and are medioallr treated: hy l'r, Jones, t. Clears, nrr :—Mrs. Dari< Ffynonfelen; Air. D. CJrifhthe. Pantymaen (Aioiir's warden"): and Mr. CI W. Thomas, Rhydenrnarvon (chairman of the Parish Corvneil). We sin -erely wish them all a speedy recovery. We are glad to find tbat the Sarnari smithy door is again open, and that, Mr. J DaY¡0. tl, smith. iff -)n more weft enough to lyrat on it amil after his reofenti indisposition. We are very pleased to notion that not. one soldier from this parish has yet faben jn lotion nlthough eome of them have Ivn in -lie firing zones over two years and Fill our loeal arp, at. present in a working condition. Lance-corporal P. H. Thomas, Bi-onllan, has resumed duties in Egypt. Private Job Davies, Aloriah Chapd Hcnwe, who is out in France almost hinoe the out- break of hortilitiea. has been home on a short furlough. He lo<>i>ed Weil and more -lievi-Itil tlian at hi previniiq risit. Pte. W. IT. Davies, Tynewvdd, has btv-n in the thick of '1 1'Mttlo in France, where a number 4'lt hits comrades fell. He is quite well and his only complaint is of the cold weather. Pte. T. D-i.vies, Caeruchadydd, who has recently been called vn. has "bt-ing trained in North Wales. soldiers from this parish re- cently sailed for North Africa. We wish '•1 hem a happy time there axd a saft, return.

No title

A Devonshire villager, a wi^Uower. with five children to look after, made the first railway journey of his life of 40 years when he travelled to Exeter to undergo mcdical examination for military service.

AMMANFORD POULTRY SHOW

AMMANFORD POULTRY SHOW FCLL LIST OF AWARDS. The annual show of poultry, pigeon- rabbits, ana cage biids, under the auspices of the Ammanford and District Fanciers' Society, was held at the Drill HaJl, .»TI Ttuuv.day in last week, and the spacious room was completely taken with exhibits. which numbered about 600-3; very credit- ablo war-time figure. The event was well- si pported, and 'tt e profits will go to the Red Cross Society. The arrangements were in the hands: of a committee, of which Air. T. G Fletcher was chairman. Air. J. Davies vicc-chairman. Mr. W. J. Grylls secretary, Air. T. J. Morgan assistant secretary, ind Air. J. Davies treasurer. The judging was earned out a^ fcllov.s;—Hard featlier: Air. W. Rees. Baron, who is a. Welsh club judge; soft feather, Air. F. G. Edwards, Pembroke. Pigeons Mr. Morris, Sair, Neath. Rabbit- Mr. J. ilex, Gorseinon; and cage biidis. Mr. W. AI. Davie-, LlendiJo. Appended is a full list of awarcls:- POULTRY. Cld English Game, cock—1 and special, P. Pendey, Ferndale; 2, Dd. Jones, Y strata gynl.iis; 3, Jack Walters, Gowcrton r, GrifEtht;, LlangCTinecli. Old English Game, hen—1, D. J. Morris, Ar'imanford; 2, P. Pendey, Ferndale; 3, Jack Walters, Goweiton. Indian Game, ccek-l, Edwards and Davies, Llanihlo (who secured civi for best bird in show), 2,D. J. Morris. Ammanford; 3, James Evans and Sons, Cross Ilaiub r, J. H. Baker and Son" Barnstaple. Irdian hon-1 and 3, W. A 1. Davies. Llandilo; 2 and r, Fre, Holt. Swan- sca; 4, T. J. Willi cms, Amrrarford. I White Wyandotte, cock or hen—1. W\ I Lewiti. Landore; 2, David Price, Ystradgyn- lais; 3. R. Lloyd, Trimsaran r. Dan Jones, Pencader. t W yandott..?, any other variety cook or hen { -1 and .special, Jotin H Jcnes, Golden f_ Giovt 2, N. H. Reed, Launceston; 3 and ■ vhc, W. W. Thomas, Swansea: 4, S. Sippett I and Sons, Cornwall; r, Airs. Protheroe, An.- fl manford fl Orpington, any colour, focik—1, Rees B Jones, Llanybytl.er; 2, F. AI. Rogers, Wei- fl lington; 3, "Idris," Lami> tor; 4, Lewis fl Thomas, L'langeiuiech; r, David Hopkins, ■ Dnnvant..■ Orpir.gton, any colour, hen—1 and special, n "Idria." Lampeter; 2, F. :1. Rogers, Wel- ? lington; .3, Robert AI. Gregor. Silebv: 4. | K Holmes, Ammanford; r, Hv. Sweotland, I I laneliy. S Rhode Island Red. cock or Hen—1 and g special R. Bevan, Cwmlh nfell; D. E. j xxiighes. Boti-yvs; 3, George Lewis, Ccdre'r- gta^cr 4. Joshua H Evans, Gors«' FJaiJ''i<'ll; 4, W. Marshall, Barry. Furnace Lar.ttm, cock or hen—1. Thomas J one*, Ammanford; 2, (). C. Davie- Am- -r.a'>ford; 3, E. 0. Lewis, Ammanford. PIGEONS. Working Homer, cock—1 rnd special. T. riomas, Godre'rgraig: 2, H. J. Penry, Gorseanon; 3, S. J. Kerswell; r, Stanley Jones. Woik'ng Homer, hen—1 and special J. Jtines, DIIlI Ya lit 2. A R Tyler. Rcsolven 3, W. B. I'.dwj.rds, Gorseinon; r, H J. Penry, Gorseinon. Cenuif.e Flying Homer, ciel;—1, 3. and ypecial, T. Tl.oriae, Godre'rgraig; 2, H. J. Penry, Gorseirion. Gentiine Flying He mer, hen—1. T. Thrnias, Godre'rgraig; 2. C. F. t'oxori, Lcughor; 3, S J. Ktrswell, Resolven l.ong-faced Self Tumbler, cock or Ilell-I 5, and \Kpe.;iaJ, T. G. Fletcher (wlm \>n medal for second best bird in shou); 2 Dr. Pridgend. rtv nthrr M.riety Pigeon—1. Ni-ni. Enm". Go seinon: 2. Dr. Peebles; 3 and r, Sifdoti srsd Risdon. HAPBITS. Dutch, any colour—1 apd sr« ei,il, T. Stevens. (lOH-i-rton 2, Hawkly i■ rdare: r Jurness. I..i.vr Cwmtwrch. Any otile: variety Rabbit- 1, Wm. Bon- t t2, H. Hale. Tonvrefail; 3- v. 1 lortcn, Al>erdare; r, F. Giles, Oxford CAGE BIRDS. Any variety C-;r ary 1 3. and special, Lodwick. Ammanford; 2, D. Bevan, Carmarthen: 4 and he, R Davies, Saron; r ;;n

No title

Arrs. Ruth hlvans, of Silver-street, Bro- con whose death occurred this week, was reputed to he 105 years of old. In ''onneetion with the Whitland .Turnbin Sale for the Red Cross and Y.-IT.C.A.. an evening concert was held at the Tabernacle Congregational Church, presided over by i05?1 r?i9e £ 200' mali- in? £ 700 for two local sales held tiiis year. A