Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
4 articles on this page
No title

Tra yn croesawu gohebiaeth ar bob pwnc o ddyddordeb cyhoeddus, nid ydym yn dal ein hunain yn gyfrifol am syniadau ein gohebwyr.

No title

At y Golygydd GAREDIG SYR, PANDY'R CAPEL. Gadawyd allan o adroddiad ymddangosodd yn yr Adsain yr wythnos ddiweddaf, o Gyfarfod Cystadleuol y Nadolig, y gystadleu- aeth ar y prif adroddiad, ymgeisiodd pump yn y rhagbrawf, galwyd dau i'r llwyfan, sef, Miss Jones, Brithdir, yn adrodd "Oedfa gyda Mr. Moody," a Mr. W. P. Hughes, Pwllglas, yn adrodd Y Ffoadur." Cafwyd adrodd- iadau rhagorol, a dyfarniad y Beirniad ydoedd nas gallasant wneud yn well na rbanu y wobr cydrhyngddynt. Hefyd enw Miss Jones, Brithdir, ddylasai fod fel yr fuddugol yn yr Arholiad yn Safon IV. Diolchaf am i chwi am i'r uchod i ym- ddangos yn y rhifyn nesaf o'r 1 Adsain.' BRODOR.

II CORWEN

II CORWEN, Cymdeithas Lenyddol Zion. Nos Wener Ionawr yr 2il, cynaliwyd Te Cymdeithasol a Chyngerdd yn Ysgoldy Capel Zion, o tan lywyddiaeth Mr Hughes. Datganwyd deu- awdau ac unawdau gan Misses Blodwen a Gwennie Derbyshire Meistri William Jones, Price Atkinson, ac Arthur Humphreys. Ad- roddiad gan Mr. Hugh Roberts, Mount Street. Cyfeiliwyd gan Miss Gwyneth Richard, Mrs. Dr. Roberts, a Miss Anne Da vies, Bron Ber- wyn Cariwyd allan y darpariadau yn dra llwyddianus gan foneddigesau y Pwyllgor, Mrs. H. R. Jones, Miss Jarrett, a Miss Roberts, Bronygraig.

Advertising

OAN ADA, Australia, De Africa. Unol Dalaethau etc., etc. OS IDIOH AM WYBOD Y FFORDD OREU A RHATAF I FYNED ALLAN I UNRHYW BARTH O'R BYD, QWNEWCH YMHOLIAD A Mr. ROBERT JONES, 18, Town Hill, Wreesam, Y SWYDDFA YMFUDOL OREU YNG NGHYMRU, Mae eisieu Canoedd o Weision Ffermwyr a MercLed Gweini ac Eraill i weithio gyda ffermwyr yn Ontario, ac yn y Talaethau Gor- Ilewinol yn Canada. Cyflogau goreu. Ceir manylion a llyfrau vn rhad drwy y post. Wanteds APPRENTICES to the. Dress- making.—Apply to COMMERCE HOUSE, CORWEN w. jo PHI ti ARD 6iq GREAT Winter lijr)r  if? <4 tLE I.: bA COMMENCES ON  o