Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
Marriage of Miss B Edwards Brynteg Carrog and Mr W 0 Edwards Pontypool

Marriage of Miss B. Edwards, Bryn- teg, Carrog, and Mr. W. 0. Edwards, Pontypool. LIST OF PRESENTS. Bride to Bridegroom, dressing case Bride- groom to Bride, hand bag; Bride's Parents, house furniture; Bridegroom's Parents, house linen, chair, silver sugar basin Mr and Mrs Griffith, Bl. Festiniog (bridegroom's sister and brother-in-law) case of silver afternoon knives; Mr and Mrs Edwards, Ponkey (bride's brother and sister-in-law) piece of furniture and brass drawing room bellows; Mr and Mrs Edwards, Manchester (bride's aunt) cheque; Miss Edwards, Dolanog (bride's aunt) do.; Mr and Miss Jones, Tyisa, Llanelidan, silver mounted salad bowl and servers, Mr and Mrs Owen, Bylan, silver mounted cake dish, Miss Jones, Plasyresgob, silver mounted sugar sifter, Dr and Mrs Roberts, Corwen, silver egg cruet (bride's cousins). Mrs Jones, Tynllwyn Tanygrisiau (bridegroom's aunt) tablecloth. Mr and Mrs Davies, P. 0. Tanygrisiau, silver cream jug, Miss Parry, Pentre Broughton, silver flower vase, Miss Jones, Tynllwyn, sil- ver sardine fork, Mr Willie Roberts, Port- madoc, silver fruit dish (bridegroom's cousins) Rev and Mrs J W Foulkes, Corwen, gold plated photo frame Mr and Mrs Lloyd, Rha- gatt, book; Rev D R Jones, Cerrig, picture; Dr and Mrs J Chadwick Hindley, Oarrog, silver flower vases; Drand Mrs Jones (Isallt) Festiniog, silver preserve dish The Misses Parry, Westbourne house,, dressing case Mr and Mrs Wilcox, Carrog, standing work j basket; iiiSS Wilcox, afterxiOOii tea Mr and Mrs Jones, Rose Bank, brass candle sticks; Nurse Handworth and Miss Jones, Tegid house, Bala, silver top sugar sifter; Miss A Jones, P. 0. Carrog, afternoon tea cloth; Mrs and Miss Pugh, Carrog, silver trinket box; Mrs Evans, Meols, case of silver afternoon tea spoons acd tongs Miss Jones, Cileuryeh, ebony hall mirror and brushes; Mrs and Miss Appleton, silver mounted salt cellars Mrs Williams, Blue BeH. jam spoon and sugar sifter; Mr and Mrs Carter, Taly- wain, silver breakfast cruet; Mr and Mrs Jones, Brynllan, rose bowl; Miss Jones, do. hot water j og Mrs Rowlands, Bwlch, sugar j tongs •; Mrs Edwards, Sycamore terrace, coffee pot, Mrs Jones, do, fruit dishes and candle- sticks, Mrs Howell, do, cake dish and teapot, Miss G Howell, do, bath towels, Mrs Davies, do, water jug; Miss Oliver, tray cloth Mr and Mrs Jones, IJys Derfel, fruit dishes Mrs j Edwards, Wsen, teapot; Miss Saviker, Rhyl, j rose bowl; Miss Ro berts, Gorphwysfa, after- noon cloth; Mrs Pierce, Beulah villa, orna- ments Mr and Mrs Davies, Tynllwyn, hand bag; Mrs Davies, Eandsworth, silver toast j rack; Mrs and Miss Thomas, Aberfan, case of I silver afternoon knives, Miss Jones, School house, Tanygrisiau, tea cosy Mrs J Williams Pencefn, sideboard cover; Miss Williams, do. toilet covers; Mrs Jones, Fronhaul, pillow cases, Miss A Jones, do, pillow cases Mrs A Thomas, Shop, fruit dish; Mrs Wood, flower vases; Mrs Richards, Cromlech, silver fruit spoon in case; Mrs A Owen, Tynllwyn, pickle jar; Miss E J Edwards, silver salt cellars; Mrs Edwards, serviettes Mr and Mrs John Roberts, Cambrian (bridegroom's aunt and uncle) photo frame, Misses K P and E J Roberts (cousins) teapot stand and ornament; Mr and Mrs Jones, Factory, blankets;'Mrs Edwards, Caeffridd, serviettes Mrs J Davies, jam dish; Mr Lloyd, Watchmaker, Festiniog, silver tea caddy and alarum clock; Mrs E Williams, Iscraig, towels; Mrs Hugh Jones & Son, Pencefn, tablecloth; Mrs, Jones, Maes- neuadd, table centre; Mr John Rowlands, Scranton U.S.A, silver salt cellar; Mr Jones, Schoolmaster, Tanygrisiau, hall picture; Miss Jones, Ponkey, ornaments; Mrs Jones, 5, Gwylfa terrace, towels Mr and Mrs Jones, Park Shop, toilet covers Mrs and Miss Tyrer Minffordd, irish linen table cloth; Mr H Roberts, LlanberiB (bridegroom's cousin) dessert spoon; Masters Bob and Gwilym Jones, Tydu, ornaments; Mrs M Roberts, Maesneuadd, ornaments, Mrs Jones, do, sheets Mrs Humphreys, counterpane; Mrs Thomas, Ddol, silver teapot; Mrs Jones, Cwmorthin, preserve dish; Mrs Rowlands, School house, pillow cases; Mrs Hughes, Peny bryn, silver salt cellars; Mrs Roberts, teapot; Mr Johnny Roberts, preserve dish Mrs Laura Roberts, ornament; Miss Megan Jones, Penlan, servi- ettes Miss Hughes, Bethel house, tray cloth; Miss Williams, Penlan, old table Mr Evans, Draper, pillow cases; Mrs Ellen Davies, do.; Miss E J Davies, do.; Mrs Maria Lloyd, Ddol, ornaments Mrs Ellen Jones, inkstand Miss Davies, M.A., Menai Bridge, silver hot water jug Mr W M Williams, A.C., cheque; Mrs G E Williams, Buffalo, New York, case of serviette rings; Miss Duke, Hereford, picture Miss Hall, Hereford, cushion; Miss Jones, Glyndwr, Carrog, eiderdown quilt; Mrs and Evans, Tanycapel, Carrog, serviettes.

I CYNWYD

I CYNWYD. Obituary.-We regret to announce the death of Mr John Evans, Mount Pleasant, which took place on Tuesday, the 30th December, at the age of 87. The deceased gentlemen was a native of Corwen, and came to reside in this neighbourhood 48 years ago as coachman to I the late Miss Jones, Ty'nllwyn (now Bryn- llwyn). He retired on pension 20 years ago, and enjoyed good health up to two years ago when be had a serious illness. Mr Evans was of a very pleasant disposition, a great favorite in the district generally, especially with the children. The funeral took place at S.John's Churchyard, Cynwyd, the following Saturday amidst many mamfestationH of regret and was largely attended. The Rector (Rev A. Abel) officiated at the house, church and graveside. The cortege was preceded by members of Cader Dimel and Edeyrnioa .Loages of the Ind. Order of Oddfellows. The deceased had been a member of Cader Dimel Lodge -for upwards of sixty years. At, the church the well-kaowT', hynm 0 fryniau. (\ 1 was sung with much feeling. The chief mourners were Mr a Mrs R Evans, Altriacham (son and daughter-in-law); Misses Evans (daughters) Miss Evans (niece); Mr R Evans, Corwen (nephew). The following acted as bearers Messrs John and William Roberts, J Rhys Edwards and J Roberts Jones. Our deepest sympathy are with all the family, including j daughter Mrs Wyse, Newton Abbot, who was unable to attend the fuperaL In their sad bereavement.

Llys Ynadol y Bala j

Llys Ynadol y Bala. AOHOIS 0 HERWHELA—El DAFLU ALLAN. Sadwrn diweddaf gwrandawyd achos o her- whela ddygwyd gan William Bailey, ceidwad helwriaeth ar ystad Syr Henry Robertson,Pale, yn erbyn dau ddyn ieuanc o'r enw Jones ac Evans, gweision yn ngwasanaeth Mr D Owen, Tyddyn Inco, Llandderfel. Cymerwyd dydd- ordeb angbyffredin yn yr achos ac yr oedd y llys yn orlawn. Erlynid gan Mr Jordan ac amddiffynid Mr Aneurin Evans, Dinbych. Ar ol gwrando tystiolaetbau o'r ddwy ochr ym- neillduodd yr Ynadon, ac ar eu dychweliad hysbysodd y Cadeirydd (Mr Price, Rhiwlas) eu bod yn fcaflu yr achos allan. Yr oedd yna frwdfrydedd mawr yn y llys pan wnaed hyn yn hysbys, a rhoddwyd banllefau o gymerad- wyaeth gan y dorf. Parhaodd yr achos Jam dros bedair awr.

Advertising

ASSEMBLY ROOMS, CORWEN Nos FERCHER, ION. 14eg, 1914. Perfformiad o'r Ddrama Newydd 'ENOC HUWS' (Gan Gwmni Dramayddol Gwyddelwern) Llywydd 0. A. LLOYD, Ysw., Waterloo House. MYNWCH EI CHLYWED. GWREIDDIOL. DYDDOROL. DONIOL. (16 o Gymeriadau). Helyntion carwriaethol Enoc Huws a barn Tomos Bartley am hyny. Drysau yn agored am 7-30, i ddechreu am 7-45 o'r gloch. Mynediad i mewn Blaen-seddau, Is Ail, 6ch. Trysorydd ELLIS ROBERTS, J Caehir. Ysgrifenydd 1 IDRIS WILLIAMS. ) Glandomwy. NOTICE TO BILL STIOiCERS. On and after the 1st January, 1914, anyone posting Bills on any part of the Rhagatt Estate, will be prosecuted. BY ORDER. H Company 7th Battalion R. W. Fusiliers. SMOKING CONCERT will be held at the OWEN GLYNDWR HOTEL,, on Thursday, the 15th January, at 8 p.m. Dress :—Scarlet. I. 0. WYNN WILLIAMS, Lieut. Commandg. H Coy."  (iHnd¡ rlÙOI Lorwen I¿"'¡J :I iJ .if I Bydd Cyfarfod o'r uchod am 7-30 Nos lau, Ion. 15fed, i ddewis Ym- d d dde l ieuol o'r geisydd am y sedd ddeheuol o'r Cynghor Sir. E. ELIAS JONES, Ysg.  TO LET. The Fully Licensed Rose and ):' (. dd 1 Crown "nn, -ywy e wern. Apply:- C. DAWSON, York Chambers, LLANDUDNO. EVERY WOMAN Should send two stamps for our 32 page Illustrated Book, containing Valuable Information how all Irregularities and Obstructions may be entirely avoided or removed by simple means. Recommended by eminent Physicians, as the only Safe, Sure and Genuine Remedy. Never Fails. Thousands of Testimonials. Established 1862. MR, PAUL BLANOHARD, CT,aremout House, Daiston Lane, Londonq Rom SHOP REMOVAL SALE COMMENCING FRIDAY NEXT.