Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
CYNGOR DOSBARTH EDEYRNIONI

CYNGOR DOSBARTH EDEYRNION I Cynhaliwyd yr uchod prydnawn ddydd Gwener diweddaf, yn Ystafell y Bwrdd, yn absenoldeb Mr. R. 0. Roberts, (cadeirydd); lywyddwyd gan Mr. R. Meyrick Roberts, Gwylfa, (yr is-gadeirydd); yr oedd hefyd yn bresenol:—Mri. Thomas Williams, Pencraig fawr; 0 A Lloyd, Waterloo House William Roberts, Gwnodl; D. E. Davies, Garthiaen R. James Jones, Primavera; Thomas Wm, Edwards, Glyndyfrdwy Wm. Williams, Pandy; E P Jones, Cileurych; Dr D. R. Ed wards, Corwen; E. Derbyshire (clerc) a R D Williams (arolygydd). Darllenwyd a chadarnhawyd y cofnodion. Mewn Haw, 514p 2s 7c. Cydymdeimlad. Diolcbodd Mr E P Jones i'r Cynghor am eu cydymdeimlad ag ef yn ei brofedigaeth o golli ei fam. Adroddiad y Meddyg. Yn ystod y mis yr oedd dau achosion o'r diphtheria wedi torri allan yn y Dosbarth, a mae amryw achosion o'r whooping cough yn nhref Corwen. Gohebiaeth. Darllenwyd Ilythyr oddiwrth Mr. J. Parkes yn hysbysu na bydd iddo gadw lodgers etto yn y ty ag y sydd yn gondemniedig gan y Cynghor yn Brook Street, Corwen. Adroddiad yr Arolygydd. Gyda golwg ar y ddau aehos o diphtheria y maent wedi torri allan yn yr un rhes o dai ac y torrodd yr haint o'r blaen, er fod y drain wedi cael ei gwneud yn iawn. Carai yr Arol- ygydd gael gwybod pwy oedd i ddwyn y draul o disinfectio y ty. Ar gynygiad Mr E P Jones a chefnogiad Mr W Roberts pasiwyd i'r Cynghor wneud hyny. Chapel Street. t Galwodd yr Arolygydd sylw at 'drain' ped- air modfedd sydd ar yr heol uchod, y mae y rhan fwyaf o'r pibellau wedi torri gan fod llwythau trymion wedi bod yn cael en cludo ar hyd yr heol yn ddiweddar. Ar gynygiad Mr T. W. Edwards a chefnog- iad Mr R. J. Jones pasiwyd fod yr Arolygydd i wneud y gwaith rhag blaen. Dwfr Llandrillo. Hysbysodd yr Arolygydd iddo fod yn glan- hau pibelli yr uchod, a thrwy hyny bydd yn enill o ugeiniau o bunau i'r Cynghor. Dwfr Carrog. Hysbysodd yr Arolygydd ei fod wedi dar- ganfod colliant yn rhai o'r pibellau, a hyny yw'r achos am y diffyg. Ar gynygiad Mr D E Davies a ohefnogiad Mr W Roberts pasiwyd fod yr Arolygydd i wneud y gwelliantau, a hefyd wneud plan o'r gwaith dwfr. I, Llidiart y Pare. Galwodd yr Arolygydd sylw fod ysgarthion yn cael eu taflu i hen dwll meteling yn y lie uchod. Pasiwyd ar gynygiad Mr R James Jones a chefnogiad Mr T W Edwards i anfon at y Cynghor Sir. Plan. Derbyniwyd plan o dy fwriedir ei adeiladu gan Mrs Edwards, Post Office. Pasiwyd i'w ddychwelyd er mwyn iddo gael ei wneud yn gyflawn. Cais. Ynglyn a chais yr Arolygydd am osod 'drain pipe' ar dir perthynol i'r Annibynwyr, dywedodd yr Arolygydd nad oedd yn foddlon ar y telerau, am hyny yr oedd yn awgrymu cynllun arall i gludo y dwfr i'r nant. Pasiwyd i weithredu yn ol awgrymiad yr Arolygydd. Ymddiswyddo. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr. Robert Owen, Llandrillo, i hysbysu ei ymddiswydd- iad o fod yn ofalwr y dwfr yn Llandrillo. Pasiwyd ar gynygiad Mr R James Jones i dderbyn ei ymddiswyddiad, a bod aelodau Llandrillo i geisio cael dyn cymwys i wneud y gwaith a dod ac adroddiad i'r Cyngor, Yspytty. Derbyniwyd gohebiaeth o Langollen mewn perthynas i'r pwysigrwydd o gael yspytty (isolation) i ddosbarthiadau Llangollen (trefol a gwledig), Chirk (gwledig), ac Edeyrnion. Pasiwyd i gydnabod y llythyr, ac i anfon at Gynghor y Bala er cael gwybod beth fwriad- ant hwy wneud. Pasiwyd hyn ar gynygiad Mr D E Davies a chefnogiad Mr 0 A Lloyd. Lludw y Dref. Ar gynygiad Mr R James Jones penodwyd pwyllgor er ystyried rhyw gynllun neu gyfun_ drefn gwell nag y sydd yn bresenol er cludo a gwneud i ffwrdd a'r lludw. Square, Corwen. Hysbysodd y Clerc fod yr holl berchenogion yn foddlon i'r Cynghor roddi tar macadam ar yr oil o'r heol uchod. Trefnwyd fod Pwyllgor o Aelodau y dref i ystyried cynllun yr Arolygydd. Trwyddedau. Pasiwyd i ganiatau trwyddedau yn ol 5s yr un i'r rhai canlynol:— Mr H R Jones, 200 galwyn. Mr Eyton Jones,Vulcan house, 60 galwyn Mr Plack, Crown Hotel, 100 galwyn Mr J. Williams, Edeyrnion Shop, 60 eto American Oil Co., 2000 galwyn. Celfi. Pasiwyd fod rhestr o holl gelfi perthynol i'r Cynghor i gael ei chadw gan y Clerc.

Advertising

TYPEWRITER, Blick No. 7.— Second hand, in good condition ADSAIN OFFICE. TO-MORROW [ I, GRAND CONCERT Will be held in the PAVILION, CORWEN, ARTISTES: MRS. ROSS WALLIS, MR. TED DAVIES, AND THE CORWEN PIERROTS. Mr Albert Davies and Mrs Ross Wallis will dance the Tango Orchestra.Leader, Mr. Bradwen Jones. Proceeds towards the Nursing Fund. KILLS ALL PAIN whether caused by Rheumatism, Sciatica, Lumbago, Gout, Neuralgia, Cramps, Sprains, Bruises or Burns, etc., etc. You should never be without this remark- able liniment. Ask for KIMOC FAMILY LINIMENT and see that you get it. Sold by all Chemists at Is., 2s., and 4s. per bottle, or post free from HEALY & BIGELOW, 27, Golquitt-street, Liverpool, England. TO LET-As STOREROOM or WORKROOM at Brook Street, Corwen. Apply ROBERTS. Glanffrwd, Llangollen La,dî- BLANCHARD'S PILLS Are unrivalled for all Irregularities, &e., they speedily afford relief and never fail to alleviate all suffering. They supersede Pennyroyal, Pil Cochia, Bitter Apple, etc. BLANCHARD'S are the Best of all Pills for Women." Sold in boxes, l/lj, by BOOTS' Branches. and all Chemists, or post free, same price, from LESLIE MARTYN, Ltd, 34, Dalston Lane, LONDON. (CHEMISTS). Free Sample and Booklet Id. stamp.