Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
2 articles on this page
Advertising

Er Serchus Gof am Jane Roberts, 3, Sun Terrace, Glyndyfrdwy. Chwith iawn genym ydyw meddwl, Fod Jane Roberts yn ei bedd Llawn o'r nefoedd oedd ei hysbryd, Huno mae mewn perffaith hedd Wedi gadael byd gweledig, A'i ofidiau o bob rhyw Wedi esgyn uwch bob pryder, I gartrefu gyda Duw. Nis gall geiriau lawn fynegu'r Teimlad dwys sydd dan ein bron Colli un oedd anwyl ini, Colli gwedd ei gwyneb lion Colli ei chymdeithas felus, Colli byth ei chynes air Hiraeth dwfn a leinw'm calon, Colli dagrau ini bair. Pan mae natur lan yn gwywo, Mor ryw brydferth gwelir hi; Gwelsom ninnau ,un yn gwywo, Lawn mor brydferth gyda ni; Nis gall bedd na dyfnder daear, Guddio ei rhinweddau road Perarogli ydynt heddyw, Gyda ni mewn anial wlad. Cadarn ydoedd mewn ysgrythyr, Aeddfed oedd ei Ffrwytho ydoedd yn ei henaint, Er gogoniant i'n Duw Dad Heddyw gwel hi werth ei hymdrech Pan fyfyriodd eiriau'r Nef, Sugno cysur wnaeth i'w hysbryd O'i ddalennau dwyfol Ef. Efelychu ei rhinweddau, Hyn a deimlwn ni sydd iawn, Mynu crefydd gwerth ei meddu Hyn rydd ini gysur llawn, Bod yn gadarn mewn ysgrythyr, Ceisio'i fyw tra yn y byd Hyn rydd urddas ar ein bywyd Gwenau Duw ini o hyd. 0 mor anhawdd peidio wylo Wrth ei rhoddi yn y bedd, Gorfod cefnu ar y fangre, Hyn rydd archoll fel y cledd Colli mam fu'n dyner wrthym, Colli eysgod boreu oes, 0 am help i ddal y ddyrnod, Ac am nerth i godi'r groes. Croesaw iti'r hyfryd foreu Pan gawn etto oil gyd-gwrdd, Pob rhyw alar wedi darfod, Neb yn son am fyn'd i ffwrdd Rhyw ysgaru welir yma, Colli dagrau ar bob Haw, Ni bydd dim o hyny yno, Pawb vn iach vr ochr draw. BRITHDIR. R. PuGH.

Er Serchus Gof am Jane Roberts 3 Sun Terrace Glyndyfrdwy

Wanted. APPRENTICE to the General Drapery.—Apply to JONATHAN DAVIES & SON, COMMERCE HOUSE, CORWEN MERIONETH UNIONIST ASSOCIATION MR. SAM THOMPSON (The Unionist Candidate for the County) Will address MEETINGS in the Edeyrnion District as follows: TUESDAY, FEBRUARY 3rd, Carrog, at 6 30 p.m. Glyndyfrdwy at 7-45 p.m. THURSDAY, FEBRUARY 5th, Gwyddelwern, at 7 p.m. FRIDAY, FEBRUARY 6th, Cynwyd, at 7 pm SATURDAY, FEBRUARY 7th, Liandrillo, at 7 p.m. All earnestly invited to attend. For further particulars see Posters.   CONCERT ? F TIKET ?????? t sM!t!& B Posters Pra g Fammss PRINTED I ARTISTICALLY AND AT REASONABLE PRICES. I Billheads and Memos from 5/- per 1,000. Estimates per return. -rrrrrrrrrrr^ CORWEN PRINTING CO. GUARANTEED PAINLESS DEMSTRY, C. H. Dairies, Attends at Mrs. MILLINGTONS, Bridge St., Corwen, every FAIR £ DAY and one other FRIDAY in the month. Extractions Free when having TEETH. Badly Fitting Teeth re-made." Teeth Mounted on Gold, D. Alloy. All work Guaranteed. Terms arranged OF Branches at Denbigh, Oawestryl and Llanfair Caerenion. Consultations FREE I No connection with any other Dental Firm. nig i .a—BBMBnaau^inmii !■ "™ rnrn— Bristol House, CORWEN JUST ARRIVED an Excellent New Stock for this Season in Ladies & Gent' s Waterproof hi, A GRAND SELECTION OF Holdfast, Lotus, Delta, Bective, lJvu, tj, {V,.¡ Y G. Wearwell, and other well-known Brands As will be seen below a SPECIAL EFFORT has been made to keep P 1 .bl the Prices as low as possible espec- ially when the advance in all goods has gone up very considerably. First-Class Home-Made Boots & Shoes. REPAIRS a SPECIALITY. COME and SEE the Babies' Boots & Slippers from 6id. Children's do. 1/6 Ladies' Shoes ,,1/11 Ladies' Boots 2/11 Boy's Boots 2/11 Men's Boots 4/11 Children's Clogs ,,1/9 Women's do. 3/11 Men's do. „ 4/11 Boy's Leggings „ 1/6 Men's do. 77 2/11 SPECIAL GENUINE BARGAINS TERMS CASH, CORWEN: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Gwmni Argraffu Corwen, Gogledd Cymru.