Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
CORWEN I

CORWEN. I Cymdeithas Seion.-Nos Wener diweddaf yn Ysgoldy y Methodistiaid darllenwyd papur rhagorol a doniol ar "Enoc Huws" gan Mr. W. Ellis Evans yn cael ei gynorthwyo gan Mr David Davies, Bradford House, a Mr John Williams, Fferyllfa. Am 8 o'r gloch nos Wener nesaf traddodir darlith ar i" Penillion Telyn y Cymry gan y Parch D D Williams, M.A., Manchester. Mynediad i mewn trwy docynau chwecheiniog. Coursing Club-Meeting held Wednesday last, winners—Class I. Terriers, Mr. Hughes, Royal Oak. Class II. Lurchers, Mr Robert Williams, Corwena terrace. In the evening a Hot Pot Supper and Entertainment was held under the presidency of Mr Davies, J.P., The Bank. Songs were rendered by Miss May Roberts, Messrs J. McLusky and B. M.Pearce. Mr and Mrs Plack as usual proved themselves able caterers. .— + —

LLANGAR ger CORWENI

LLANGAR, ger CORWEN I Y DDAMWAIN DDIWEDDAR. I Dydd Mawrth diweddaf cynaliwyd treng- holiad yn Ysbytty Dinbych, ar gorpb, Robert Edwards, 34 mlwydd oed, Tynywern Bach, Llangar, ger Corwen, yr hwn a fu farw yn yr ysbytty, mewn canlyniad i niweidiau a dder- byniodd tra yn gyru 'motor tractor' o Gorwen i Cerrigydruidion, y dydd Gwener blaenorol. Cynaliwyd yr ymchwiliad gerbron Mr. Robert Davie3, trengholydd Gorllewinbarth sir Ddinbych. Adnabyddwyd y corph gan Mr John Roberts, Railway Stores, Dinbych, yr hwn a ddywedodd fod yr ymadawedig yn berthynas i'w wraig. Tystiodd Ebenezer Jones, perchenog y 'motor tractor' fod y trancedig yn ei wasan- aeth i wneud rhywbeth allasai. Ar y 5ed o'r mis hwn yr oeddynt yn myned a Ilwyth o Gorwen i Cerrigydrudion. Yr oedd y tyst wedi cael profiad o ugain mlynedd fel gyrwr peirianau a 18 mis fel gyrwr 'motor tractor'. Ar y dyddiad a nodwyd yr oeddynt yn agos i Bontyglyn a'r trancedig yn gyru y peiriant, yr achos am hyny oedd fod y trancedig eisieu dysgu gyru y peiriant, ac yr oedd wedi gyru lawer tro cyn hyny am ychydig bellder. Pan ar dop yr allt sydd yn myned at Bontyglyn gofynais i Edwards a ydoedd yn abl i'w gyru at y lie fyddem arferol a chael dwfr ac ateb- odd, Ydwyf, Eben, yr wyf yn all right." Darfu yr ymadawedig droi yr olwyn yn sydyn gan achosi i'r peiriant droi o ganol y ffordd i'r gwrych. Wedi i'r tyst atal y peiriant collodd Edwards oddiwrth ei ochr, a brawychwyd ef gan dybio ei fod dan yr olwynion. Gwelodd ei fod wedi ei wasgu cydrhwng y peiriant a'r mur. Yr oedd y mur yn orchuddiedig a gwrych o ddrain. Gyda chynorthwy llwydd- ais i ryddhau Edwards yn fuan, ond yr oedd yn anymwybodol. Yr oedd wedi anafu yn y rhan isaf o'i gorph. Bu yn fy ngwasanaeth am ddeng wythnos. Y Trengolydd: Beth oedd. yw gyfrif am i'r trancedig droi yr olwyn yn sydyn ? Y Tyst: Fe'i trodd i gyfeiriad arall i'r un a.fwriadai. Rhoed tystiolaethau gan Dr D R Edwards Corwen, a Dr Lloyd, Dinbych. Dywedodd y Nyrs Broadbent ddarfod i'r trancedig ddweyd wrthi yn yr ysbytty iddo geisio neidio ar y mur, ond iddo lithro. Ni ddywedodd air arall wrthi. Dychwelwyd rheithfarn o Farwolaeth ddamweiniol." Cymerodd yr angladd le dydd Iau diweddaf yn Nghynwyd, pryd y gwasanaethwyd gan y Parch A. Abel, B.A., rheithor.

Balance Sheet of Pierrots ConcertI

Balance Sheet of Pierrots' Concert. RECEIPTS. Sale of Tickets— £ s. d Mrs. Hughes, Hendwr 0 13 0 Mrs. R. J-. Jones 2 9 0 Mrs. Herd 1 4 0 Mrs. Davies, Bank 3 17 0 Miss Edwards, Cynwyd 0 7 0 Miss Gwyneth Richard 0 13 0 Miss Parry and Miss Dolen Foulkes-Jones 4 9 0 Misses Derbyshire,Miss Winnie Edwards, Miss Rowlands 6 15 6 Mr R H Morris 0 10 0 Door 4 14 0 Programmes 0 17 3 Discount on Printing 0 2 6 f,26 11 3 Hire of Pavilion PAYMENTS. 2 19 6 Hire of Pavilion 2 19 6 Printing 2 8 6 Bouquet oo. 0 10 6 Music 0 4 0 Travelling Expenses 0 16 0 Telegrams and Postages oo. 0 10 6 Hotel Expenses—Artistes 15 6 Practicing Expenses, Oil, etc. 0 6 1 Cartage of Piano 0 3 0 Pianist 2 2 0 Robt. Edwards, school caretaker 0 1 6" E Bowen Jones 0 1 5 Balance transferred to the Corwen District Nursing Association 15 2 9 f, 2 611 3 R. JAMES JONES, President. MAUDE DAVIES, Secretary. Audited and found correct, T. LLOYD JONES, Feb. 16th. 1914. 1

Advertising

RIMoe FAMILY LINIMENT kills all pain whether caused by R-lieuma tism, Sciatica, Lumbago, Gout, Neuralgia, Cramps,Sprains,Bruises or Burns, etc.,etc. You should never be without this remark- able liniment. Ask for KIMOC FAMILY LINIMENT and see that you get it. Sold by all Chemists at Is., 2S., and 4s. per bottle, or post free from HEAI,y & BIGELOW, Co l quitt-stre?et, Liverpoo l England. 27, COlqUitt_,8treet, Liverpool, I GRAMAPHONE and RECORDS Second hand Cbeap., G. M. WILSON, London Road, Corwen. .t !t tt U. t t tt.U 3 Capel y Methodistiaid, jj 3 CORWEN. •r —————— w'  J Traddodir DARLITH AR HOWEl HARRIS GAN Y, ParCh. M. H. JONES, B.A. (Ton Pentre), NOS WENER, MAWRTH 13eg, 1914. CADEIRYDD: T. DUDLEY MORGAN Ysw, ]J N. P. BANK. 5 Drysau yn agored am 6-30 3* I ddechreu am 7. S -:0:- £ •| Tocynau l/« a 6d. 5 S Mae'FDarHtbydd yn awdurdod uchel ? ar y testyn gan mai efe sydd wedi cae1 Y* •r ei benodi gan Gynghrair EgI wysi '? Rhyddion Cymru i ysgrifenu pamphled M S phled ar achlysur dau can' mlwyddiant <* ? Howel Harris. Cofier y dyddiad, sef s* •jj nos Wener, Mawrth y 13eg. s WANTED. Apprentices to the Millinery, Dress- making and General Drapery Departments. Apply to O. A. LLOYD, Waterloo House, Corwen. x.di feS!i BLANCHARD'S PILLS Are unrivalled for all Irregularities, &e., they speedily afford rel ef and, never fail to alleviate all suffering. They supersede Pennyroyal, Pil Cochia, Bitter Apple, etc. BLANCHARD'S are the Best of all Pills for Women." Sold in boxes, i/lf, by BOOTS' Branches, and all Chemists, or post free, same price, from LESLIE MARTYN, Lid, 34,-Daiston Lane, LONDON. (CHEMKTS). Ftee Sample aad^Booklet Id. stamp.