Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
St Davids Day Dinner at the Owen Glyndwr Hotel

St. David's Day Dinner at the Owen Glyndwr Hotel. On Monday evening last, a St. David's Day Dinner was given at the Owen Glyndwr Hotel, Corwen, when there were about 80 present. A splendid repast was served in fine style by Mr. and Mrs. John Roberts and the Misses Roberts. The tables were prettily decorated for the occasion. The menu was as follows:- MENU Soups. Leek Soup. Clear Soup. Fish. Cod and Parsley Sauce. Fried Sole. Anchovy Sauce. Joints Roast Beef. Horseradish Sauce. Roast Veal. Roast Mutton. Sweets. St. David's Pudding. Jellied Trifles. Charlotte Russe. Blanmanges. Vanilla Creams. Cheese. Celery. The President (Mr. Romer Wynn) proposed the Loyal Toasts, and also The immortal memory of St. David," and in doing so gave a brief history of the life of our patron saint. Mr Davies, The Bank, proposed the toast of "The President," which. was accompanied with musical honours. Mr Wynn responded, and thanked them for the warm reception accorded him. Dr. Walker proposed the toast of the "Host and Hostess," and was supported by the Rev. D. Davies, Vicar of Nerquis. During the evening, a recitation was given by Mr. Vinton; and the following songs were rendered :—'Yn nyffryn Clwyd,' Mr George Jackson, Llangollen (encored) and sang 'Drake goes West'; 'Alone on the raft,' Miss Bessie Roberts 'Y Banerwr,' Mr R. Daniels 'Ymadawiad y Brenin,' Mr E Roberts; 'Mentra Gwen' and 'Stonecracker Job n' Mr Jackson 'Hob y derri dando,' Mr D R Morris; 'Till dawn,' Miss Rowlands 'Asleep in the deep,' (encored) 'Gwalia' Mr R Davies; duet 'The keys of Heaven,' Miss Nancy Roberts and Mr. Jackson (encored); 'Arthur yn cyfodi,' Mr R. Davies 'Sergeant of the line,' Mr Jackson; 'Slave song,' Miss Annie Rowlands; 'My old shako,' Mr Jackson 'Merch y Cadben,' Mr Daniels; Friend (encored) Miss N. Roberts. Mr Bradwen Jones acted as accompanist, and his imitations on the piano of a 'Fife and drum band,' 'organ playing,' 'church bells,' 'barrel organ,' etc. were highly appreciated. A most pleasant evening was brought to a close by all joining in sieging the National Anthems.

Advertising

HOUSE TO LET. Apply- COMMERCE HOUSE, CORWEN

ICORWENI

I CORWEN I Pregethw,rol.-Y Sabboth diweddaf, sef dydd Gwyl Dewi, gwasanaethwyd yn Eglwys y Plwyf, Corwen, gan y Parch. D. Davies, rheithor Nerquis, cafwyd pregethau hyawdl ganddo, a daeth cynulliadau Iluosog ynghyd i'w wrando. Y mae Mr Davies yn fab i'r diweddar Mr. Evan Davies, Trewyn Fawr.— Nos Fercher nesaf cynhelir gwasanaeth Cym- raeg a phregeth gan Rheithor Trefor.—Nos Wener cynhelir gwasanaeth Seisnig a phre- geth gan Rheitbor Llangollen. Pwysig.—Ddydd Mercher, wythnos i fory, bydd Mri Whitefield a'i Feibion, yr arwerth- wyr adnabyddus, yn cynal y 45ain arwerthiant blynyddol o deirw o bob math yn Smithfield Croesoswallt. Gweler ein hysbysiadau am fanylion pellach. Dyrchafiad-Llongyfarchwn ein cyfaill ad- nabyddus Mr. John Edwards, llthyr-gludydd trefol Blaenau Ffestiniog (gynt o Gorwen a Thrawsfynydd), ar ei benodiad i brif lythyrdy Caer i wasanaethu fel "indoor postman." Y mae yn dechreu ar ei waith yno yr wythnos nesaf. Llwyddiant iddo yn ei le newydd. Pwysig.-Dymunir arnom eich hysbysu fod Mr. Alfred Parry, Crown Shop, wedi pender- fynu gwerthu allan yr holl stoc enfawr o ddilladau, etc., sydd ganddo ar law ar hyn o bryd cyn symud i'w adeilad newydd eang yn Bridge Street. Dyma gyfle am fargeinion mawrion na welwyd eu cyffelyb yn Nghorwen o'r blaen fel engraifft o hyny gweler ein cobfnau hysbysiadol. a

I NEWYDDIONI

I NEWYDDION. I Cafodd Mr. R. R. Morris, aelod o Gor Eglwys Gadeiriol Bangor, yr anrhydedd yn ddiweddar, o ganu gerbron Tywysog Cymru, oddiwrth yr hwn y derbyniodd rodd werth- fawr. Cafodd eglwys y Tabernacl (M.C.) Blaenau Ffestiniog addewid am fil o bunnau yn rhodd gan deulu anrhydeddus Llandinam. Mae yr eglwys wrthi yn dathlu ei jiwbili, ac yn ceisio lleihau y ddyled drom sydd ar y capel. Tel- erau y rhodd ydyw fod yr eglwys i gasglu mil arall yn ystod y tair blynedd nesaf. Pasiodd yr eglwys nos Sul yn unfrydol i ymrwymo i wneud ei goreu i ddod i fyny a'r amodau.

I Trefn I

I Trefn." I Yn Eisteddfod Gadeiriol Meirion y Calan diweddaf derbyniodd y Prif-fardd Pedrog 21 o gyfansodcliadau ar y testyn uchod. Wele'r englyn buddugol:— Dyrysai daear isod-a'r wobr draw Heb wir drefn i'w gwarchod Wele ystyr hwylustod Ac urdd nerth i gyraedd nod. Dyfarnwyd yr englyn hwn yn ail yn y gystadleuceth N6d addurn doe a heddyw—twr o wawl Yw trefn i ddynolryw Crud i hedd y cread yw, A rhaid pob llonder ydyw.

Advertising

? C?e/ ? ??o??/? !? ? ? CO?WEN.