Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
Death and Burial of Mrs A APPLETON Stokesley Corwen

Death and Burial of Mrs. A. APPLETON, Stokesley, Corwen. We regret to announce the death, which took place at the age of 79, on Tuesday, June 1st, at Stokeley, Corwen, of Mrs. A. Appleton, after a long and painful illness. Deceased was the widow of the late Mr. Anthony Appleton, of this town. Mrs. Appleton, who had resided at Corwen since the year 1855, was born at Newport, Mon. She had always taken great interest in religious matters and had led a Christian life. She was a zealous member of the English Congregational Chapel where her late husband was a deacon for many years. Her loss will be keenly felt by all the members of the above place of worship because she was such a faithful member who possessed a bright and sweet disposition. She had made many iriendsin Corwen and neighbourhood. The remains were interred at the Corwen Parish Churchyard in the family vault on Friday last-the funeral being private. The Rev. J. W. Foulkes, of Darwen (late of Cor- wen), officiated at the house, and was assisted by the Rev. H. C. Williams, Corwen. A abort but impressive service was held at the Congregational Chapel and was conducted by the Revs. J. W. Foulkes and H. C. Williams. As the mourners entered the Chapel, Miss Katie Davies, Rossendale, who presided at the organ, played 0 rest in the Lord." During the service the hymns 0 God our help in ages past," and Jesus Lover of my Soul" were rendered with much feeling. As the cortege left the chapel Miss Davies played the "Dead March." The coffin and the hearse were covered with beautiful wreaths and floral tributes. At the graveside, the Rev. Lewis Davies read a portion of the Scripture, and the Rev. J. W. Foulkes offered a prayer. The chief mourners present were Messrs. C. H. and T. F. Appleton, of Cardiff, and Mr. W. P. Appleton, of St. David's (sons). Deceased also leaves a daughter, Miss Silvia E. Appleton, to mourn her loss. Deep sym- pathy is felt with the family in their loss. Wreaths and floral tributes were sent by the following:—" In loving memory, from her sorrowing Daughter (Cross); "In loving memory of the dearest and best of mothers," from Charlie and Gertie; With deepest sympathy," from Frank and Blanche;" In loving memory of dear mother from Willie and Cordelia; From Eunice, Celia and Sallie (nieces). In loving memory of dear Grannie from Vivie; From your loving grandchildren Tony, Nina, Noel, and Leslie; With sincere sympathy from the four daughters of Ar- lington House With deepest sympathy" from Mr. and Mrs J Smith, Cardiff With deepest sympathy from Mr and Mrs W Jones Thomas, Barry With deepest sympathy from T. Willis Jones A floral tribute from Miss Roberts, Crown Terrace; With deepest sympathy from Mr and Mrs Dudley Morgan; With deepest sympathy from Mr and Mrs Foulkes (Darwen); Kind remembrance and deep sympathy from Dr and Miss Walker Corwen Nursing Association, sympathy and condolence of the committee With sincere sympathy" from Mr and Mrs D L Jones; With Mr and Mrs Lloyd John's deepest sympathy; "With sincere sympathy from Mrs C H and Misses Wynn. A large number of letters of condolence were received. The funeral arrangements were carried out by Messrs. Jonathan Davies and Son, Com- merce House, Corwen. ♦_

GANWYD I

GANWYD. Mai 3Nin-Priod Mr. Price Evans, Nant, Fedw, Gwyddelwern, a'r fab. -— I

Family Notices

BU PARW. DA VIES-Mehefin 4, yn sydyn, yn Penybont, Treddol, Corwen, Mr. John Davies, yn 81 mlwydd oed. Claddwyd yn Mynwent Eglwys Llandderfel, heddyw (Mawrth). HOWELL-Mebefin 5, yn Gwylfa Terrace, Llidiart-y-Parc, Carrog, Mrs. Maria Howell, yn 32 mlwydd oed. EDW ARDS-Mehefin 5, trwy foddi, Mr. Thomas Edwards, Aber View, Corwen, yn 38 mlwydd oed. Claddwyd heddyw (Mawrth), yn Mynwent Newydd Corwen. PARRY-Mehefin 6, yn dra sydyn, Mr. Alfred Parry, draper, Bon Marche, gynt o Crown Shop, Corwen, yn 41 mlwydd oed. Cymer yr angladd (preifat) le dydd Mercher nesaf yn Mynwent Newydd Corwen. JONES-Mehefin 7fed, yn Fold Terrace, Gwyddelwern, Mrs. Margaret Jones, yn 73 mlwydd oed.

Y RHYFEL

Y RHYFEL. I Llwyddiant y Ffrancod 12-30 Nos SUL. Yn ol yr adroddiad Ffrengig swyddogol gwnaeth y gelyn ymosodiad ffyrnig ar y gwaith siwgr yn Souchez, a'r gwarchffosydd i'r gogledd a'r de nos Sadwrn. Curwyd y Germaniaid yn ol, ac yr oedd eu colledion yn drymion iawn, yn arbennig yn eu hymosodiad cyntaf. Cadwodd y Ffrancod eu safleoedd. Nos Sadwrn cymerasant safle oddiar y Ger- maniaid i'r gogledd-orllewin o Cabaret Rouge. Bu brwydr ffyrnig rhwng y cyflegrau i'r gogledd o Arras. I Italiaid yn Awstriai. Y mae'r Italiaid yn symud ymlaen yn gyflym i diriogaeth Awstria. Dywedir fod brwydr ffyrnig ym myned ymlaen ar lechweddau cribog Monte Nero, sydd dros 7,000 o droed- feddi o uchter. Y mae tynged y dref bwysig Tolmino yn dibynu ar ganlyniad y frwydr hon. Y mae'r fyddin oresgynol eisoes wedi myned ddeng milltir dros y ffiniau, ac y mae'r cyflegrau yn ysgubo popeth o'u blaenau ar y ffordd sydd yn arwain i Caporetto a Plezzo, i'r gogledd-orllewin o Tolmino. Gwneir cynnydd ardderchog hefyd wrth symud ymlaen i gyfeir- iad Rovereto, y ddinas fwyaf yn Trentino. I Suddo Cychod Pysgotwyr. j Codwydcriw y ilong-agerbysgota "Strath- bran o Aberdeen ger Noss Head fore Sadwrn, a dygwyd hwy i Wick. Suddwyd y llestr nos Iau oddeutu deg o'r gloch, bymtheg milldir ar hugain i'r dwyrain-- dde-ddwyrain o Pent- land, Skerries. Camgymerasant y bad- tan forawl am ysgwner gan ei bod wedi ei gwisgo i fyny gyda hwyliau. Taniodd y bad tanforawl heb roddi rhybudd o gwbl. Suddwyd yr ysgwner George and Mary o Glasgow gan fad-tanforawl Germanaidd ger- Uaw y glanau Gwyddelig Gorllewinol. Llwydd odd Capten Hughes, ei frawd, a W. E. Roberts, Cymro, i iyned i gwch bychan, ar ol colli eu holl eiddo. Ar ol rhwyfo deng milltir ar hugain cyrhaeddasant Belmullet. Gorch- ymynodd commander y bad-tanforawl i'r capten ddod ar ei fwrdd, a holodd ef i ba genedl yr oedd yn perthyn. Dywedodd Capten Hughes nad oedd ei ysgwner yn werth ei suddo, ac ychwanegodd mai ei eiddo preifat ef ydoedd ac nad oedd wedi ei hinsiwrio. Dywedodd y Germanwr nad oedd ganddo mo'r help am hynny, ac mai amser rhyfel ydoedd.