Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
EISTEDDFOD GWYDDELWERN

EISTEDDFOD GWYDDELWERN. Cynbaliwyd yr Eisteddfod uchod dyddlau, Mehefin lOfed, mewn pabell eang. Bu yr Eisteddfod yn llwyddianus yn mbob yatyr. Llywyddwyd gan Mr. R. J. Jones. Primavera, Corwen, ac arweiniwyd gan Llifon. Clorian- wyd ycerddorion gan Mr. Tom Price, Mertbyr. Y telynor ydoedd Master Stanley Jones, Aber- maw cyfeiliwyd yn fedrus gan Mr. William Brad wen Jones, Corwen beirniad wyq] yr adroddwyr gan Mr. T. Hughes, Pentrefoelas, a Llifon trysorydd, Mr. Parry R. Jones, Tynant ysgrifenyddion, E. James Hughes, Beuno Stores, a Thomas Griffiths, Bepno Terrace, Gwyddelwern. Yr oedd safon yr Eisteddfod eleni yn uwch o lawer nag y bu erioed. Hefyd yr oedd y derbyniadau yn uwch o rai ugeiniau o bunau nag a fuont erioed-derbyniwyd £ 46 wrth' y mynedfa yn ystod y dydd heb s6n am y riifer tfdocynau gwerthwyd cyn diwrnod yr Eistedd fod. Bydd cyfanswm y derbyniadau yn cyrhaedd yn agos i XIOO. Haedda y pwyUgor a'r swyddogion ganmolaeth uchel am y dull yr oeddynt wedi trefnu yr eisteddfod, ond disgwylir iddynt gynal cyfarfodydd bore, prydnawn, a'r nos, y flwyddyn nesaf. Ter- fynodd cyfarfod yr hwyr eleni am 11-20 p.m. Yn ystod ei anerchiad dywedodd y llywydd fod yn dda iawn ganddo weled cynifer vn bresennolj er bod yna lawer iawn o'r bechgyn oedd yn bresenol yn Eisteddfod Gwyddelwern y llynedd yn awr yn ymladd dros ein gwlad. Gofynodd i'r holl fechgyn ieuainc oedd yn bresenol i ymuno a'r fyddin er mwyn roddi ■oefnogaeth i'n milwyr dewr sydd yn ymladd drosom yn y ffrynt. Ar derfyn ei araeth cyf- eiriodd Mr. Jones at canmlwyddiant genedig- aeth diweddar Mr. J. Ambrose Lloyd, Mold, y cyfansoddwr enwog, yr hyn sydd yn cael ei dathlu trwy holl Gymru dydd Sul, Mehefin 13eg, pryd y cenir emynau ac antbemau o waith y diweddar Mr. Lloyd yn yr oil o'r eglwysi. Yna gofynodd i'r dorf ganu yr emyn adnadyddus Wele cawsom y Messiah," ar y don Groesweii," yr hon a gyfansoddwyd gan y diweddar Mr. Ambrose Lloyd, ac fe canwyd hi lawer gwaith drosodd, o dan arweiniad Mr. Tom Price. Yn ystod cyfarfod yr bwyr cafwyd anerch- iad barddonol gan Alaw Cynwyd. A ganlyn yw rbestr o'r enillwyr:- CERDDORIAETH. I Prif Gystadleuaeth Gorawl, Ar don o flaen gwyntoedd." Ymddangosodd tri o gorau ar y llwyfan, sef y Cefn Mawr Choral Union, arweinydd Mr. J. Wright Corwen United Choir, arweinydd Mr. Arthur Humphreys; a'r Prestatyn and District Choral Society, arweinydd Mr. W. Humpheys. Ar ol cystad- leuaeth eithriadol o dda, dyfarnwyd Cor Cefn Mawr yn oreu, gyda Cor Prestatyn yn ail. Cystadleuaeth y Corau Meibion, Oleuni Mwyn (W. Bradwen Jones), laf Cor Meibion Corwen, o dan arweiniad Mr. J. Davies Hughes. Rhoddodd Mr Price canmoliaeth uchel i'r cor fuddugol, ac hefyd i'r dernyn fel darn cystad- leuol i gorau meibion. Parti Cymysg heb fod dan ugain mewn nifer, Gwyn eu byd y Meirw." Ymddangos- odd saith o bartion yn y frwydr, yr hon a barhaodd am awr o amser, ac a enillwyd gan Parti Prestatyn. Parti Deuddeg mewn nifer, a gano oreu y don Hermon," (E. T. Davies). Cyntaf allan o pump o bartion, Parti Cefn Mawr. Corau Plant Gwalia Anwyl (Tom Price), laf, Cefn Mawr o dan arweiniad Mr. Ben Davies. Ail, Cor Plant Gwyddelwern, dan arweiniad Mr. E. Hannam. Action Song (o ddewisiad). laf, Parti Mrs. J. Wrigbt, Cefn Mawr. Ail, Parti Gwyddel- wern, arweinydd Miss A. C. Evans. Deuawd Tenor a Bass, Baner Rhyddid," goreu D. R. Jones, Newtown, a D. Jones, Llan- gwm. Her-Unawd. Gwobr.rl ls. Ymddangosodd Miss Sallie Roberts, Ruabon Mr. Frank Nicholson, Gwespyr ;'a Trooper D. R. Jones, Welsh Horse Regt.. Newtown, ar y llwyfan. Goreu, Trooper Jones. Unawd Bass. Cydraddd oreu. Trooper D. R. Jones, a Frank Nicholson, Gwespyr. Unawd Tenor. Mr. R T Griffiths, Clocaenog. Unawd Soprano, laf, Miss Sallie Roberts, Ruabon. Unrhyw Rhyfelgan. Goreu, Mr. Ted Hughes, Cefn Mawr. Unawd i rai heb enill dros 58. 0'1'( blaen. Cydradd cyntaf, Miss Annie Roberts, Cefn Mawr, a Miss Annie Williams, Cynfal. Canu gyda'r Tannau i rai dros 16 oed. 1, Mr. Idris Williams, Gwyddelwern 2, Mr. Tom Roberts, Bala. Deuawd i Blant, Y Llusern." 1, Ellen Collie a Blodwen Evans, Cefn Mawr 2, Nesta Roberts a Gwladus Jones. Unawd i Enethod, Dagrau'r lesu." laf Ellen Collie, Cefn Mawr 2, Ellen Roberts, LlandderfeL Canu gyda'r tannau i blant. laf Gwen- Richards, Bala. Chwareu ar y Berdoneg, Gipsy Rondo." laf, Miss Jarvis, Cefn Mawr. Unawd i Fechgyn. laf, Eric Weeks, Gwyddelwern. ADRODD. I rai dan 8 oed, Dwy a Dau." laf, Nesta Edwards, Cynwyd 2, Blodwen Edwards, eto.; 3, Jeimie Evans, Acrefair. Y Prif Adroddiad," Y Bachgen Garia'r Graith." Goreu, Miss Lloyd, Gyffylliog. Adrodd Paentio'r Byd yn Goch." Cyd- radd Corwena Jones, Glanrafon, a Miss Ritch, Wyddgrug. Adrodd Talu'r Ddyled." laf,. Gwennie Williams, Corwen ail, Herbert Ritcb, Mold. BARDDONIAETH. Pennillion, Y Rhestr Anrhydeddus," laf, J. W. Roberts, signalman, Llandderfel. CELF. Map o Gwlad Canaan yn amser Crist." laf, Miss Jennie Parry, Tyucha'rllyn, Gwydd- elwern. Cushion Cover. Miss Maggie Jones, Llys- faen, Colwyn Bay. Am y bleth wellt oreu i'w gosod ar war ceffyl. laf, Mr. Robert Edwards, Glanalwen» Flannel Petticoat. laf, Miss Roberts, Station Road, Llandderfel. Am y Fasged Borthi oreu. laf, Mr. Hugh Hughes, Bryn.

DIOLCHGARWCH

DIOLCHGARWCH. Dymuna t. ulu y diweddar Mr. John Davies, Pen-y-bont, Tre'ddol, Corwen, ddiolch o galon i'r cymydogion a phawb am eu cydymdeimlad a'u cynorthwy, yn eu profedigaeth lem. Bu y cyfryw yn gynorthwy mawr iddynt ddal y ddyrnod.

DAFAD AC OEN DIETHR

DAFAD AC OEN DIETHR Ar dir Llysan, BettwsjG.G., ers misoedd. Nod clust chwith-tori blaen a hollt. Y Perchenog i roddi y nod arall a'r marc gwlan. Oni hawlir cyn Gorphenaf 6ed. Gwerthir i dalu'r costau. Mehefin 14eg, 1915.