Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
5 articles on this page
Cyhoeddiadau Sabbothol Corwen I

Cyhoeddiadau Sabbothol, Corwen. I Gorphenaf 4ydd, 1915. I ANNIBYNWYR CYAIREIG. -Parch. Lewis Davies Y METIIODISTIAID-Parch. John. Williams. BEDYDDWYR—Parch. Benjamin Davies, Ruthin. Mr. David Jones, Gwndir. Y WESLEYAID—Mr. Enoch Jones, Llanelidan. Parch Robert Lewis, Pontypridd am 6. ENGLISH CHAPEL-

Clywedigion or Wlad

Clywedigion o'r Wlad. Clywed, os yw y glo yn codi fod rhai pobl yn cael coed tan yn rhad-er iddynt fod yn goed pobl eraill. Chwerw chwareu, chwysu i gario coed yn y dydd i arall gael y fraint o'u ,cario ymaith y nos. Clywed fod rhai pobl yn cael cynorthwy i fwyta eu bacwn, ac fod y cynorthwywr yn gar- edig iawn yn mynd a'r defnyddiau adre, ac yn gofalu mynd a digon Olywed mae'r adeg oreu i godi tatws rhywun arall yw yn y nos pan y bydd y perchenogion yn ddigon tawel a chysglyd. Clywed fod y dofednod pan yn newid eu trigfan yn ymadael bob yn ddwsin, ac mae'r unig ffordd i gadw pob math o fwyd yn ddi- ogel yw eu cloi i fynu mewn safe." Clywed nad yw prynu ceirch a blawdiau i bobl eraill gael eu fenthyca am byth," yn talu. Clywed y disgwylir am sale ar rawiau, ffyrch, a phob erfyn ar goll. Clywed ei bod yn Spring Cleaning mewn adeilad mawr neullduol yn Rhuthyn, a bod yr awdurdodau yn amlwg yn disgwyl visitors." Clywed y bydd detective o hyn allan yn talu ymweliad a'r ardal bob nos Wener am wyth o'r gloch. Gofaled y cyfeillion caredig am fod wrth eu gwaith yn brydlon er mwyn iddynt gael supper, bed and breakfast yn rhad ac am ddim ynghyda uniform newydd spon.

GLASFRYN

GLASFRYN. Nos Wener nesaf rhoddir perfformiad o'r ddrama poblogaidd Y Dreflan," yn Ysgoldy y Cyngor, Glasfryn, gan Gwmni Dramayddol Llanfihangel. Cymerir y gadair am 7-30 o'r gloch gan y Parch. E Lloyd Jones, Rhydlydan. Yr elw at Drysorfa Adeiladu Cefnbrith.

I BALA

I BALA. Llwyddiant.-Llangyfarchwn Mr. John Owen, Blue Lion Temperance Hotel, ar ei waith yn myned yn llwyddianus drwy ei arholiad terfynol fel Wireless Operator. Ym- awdawodd a'r Bala dydd lau, i gymeryd i fyny ei oruchwyliaeth yn Lerpwl.

Advertising

I  Joba WilSlams k So. ,J> a Y AGE 1,,q.?T S I'SHiOP C  I.' ? ?'? I '<' I CARR:n:d:BALA. 1 ,#4' CYCLE DEPARTMENT Bicycles a Motor Bicycles. Y mae gan JOHN WILLIAMS & Co. Stock fawro Bicycles wedi d'od i mewn, hefyd Outer Covers a Inner Tubes. BICYCLES NEWYDDION, £4 10s. 25 ios. 26 los. a 27 10s. Covers 5s., 6s., 7/6., Dunlops 9/6 Inner Tubes 2/6, 3/6 4/6, 5/6 Lampau o 1/6 i tyny; Gas Lamps o 2/6 Clychau ° 6id.; Cycle Carriers o 61d. i fyny Solution Id., 2d., 3d. yr un ;Repair Outfits 3d., 4d., 6d. Plated Pump o 1/3 i fyny; Black Enamel 3d., 6d. Tyre Bands 2d., 3d., 6d. Y mae gan John Williams & Co. bob peth at Bicycles a Motor Bicycles, Olew o bob math, a llawer o bethau rhy luosog i'w henwi. 6ld. & Id. Bazaar Department- "erioed o bethau 6^d. a Id. Ol2 d. & ld. Bazaar Department enoed 0 bethau 6id. a Id Galwch i mewn i'w Gweled. 0 Cbína a Glasses o China a Glass Department-bob math mewn Haw bob amser Hefyd Tobacco a Cigarette Department—Cedwir digonedd o Tobacco Cigarettes a Matches, Pipes. Canwyllau, &c. Stationery Dep-e rtmen t-Cyflawn der o Stationery o bob math wedi d'od i mewn. Bicycles for hire by the hour, day or week. COFIWCH Y CYFEIRIAD- JOHN WILLIAMS & Co., Cycle Agents, General Dealers, &c. EDEYRNION SHOP, CORWEN" CJ18HOG and BALA,