Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
BRAWDLYS CHWARTEROLI MEIRION

BRAWDLYS CHWARTEROL I MEIRION. Lladrata Defaid. Cynbaliwyd yr uchod yn Dolgellau dydd Mawrth diweddaf. Cadeirydd, Syr Osmond Williams, Castell Deudraeth;, Is-gadeirydd, R. J. LI. Price, Ysw., Bala. Yn ei annercbiad at y Rheithwyr dywedodd y Cadeirydd ei bod yn ddrwg ganddo fod un achos difrifol i ddod ger eu bron, sef un o ddwyn defaid. Ofnai lod hyn ar gynydd yn y Sir. Yn y Llys diwedd, dedfrydwyd dan i garchar am droaedd cyffelyb, gan ddisgwyl y ceid atalfa arno; ond er hyny dyma achos mwy ddifrifol o'r un natur eu blaenau. Cybuddai Supfc. Morgan, Bala, Morgan Lloyd, Hendrenewydd, Bala, ar dri cyhuddiad o ddwyn defaid-(a) Tua Mai 15fed, o ddwyn naw a'r hugain o flwyddiaid, gwerth £ 17 13s. 9c. eiddo Mrs. Margaret Richards, Llaithgwrn, Bala (b) Tua Mai 20fed, o ladrata naw o gyplau a phedair mamog, gwerth 114 128 o eiddo Mr. John Thomas Richards, Tynddol ucha, Bala (c) Tua Mai 20fed o ddwyn saith cwpl, gwerth £10 10s., eiddo Mrs. Ann Thomas, Nantgau, Bala. Dygwyd y cybuddedig o flaen y Fainc yn y Bala, Mehefin 4ydd, a gollyngwyd ef ar feich- iafon o X120 i ymddangos yn y Llys yn Nol- gellau. Bu'r rheithwyr yn ystyried yr achos, a dywedodd y blaenor (Mr. Rbys Jones, Aber- maw), iddynt gael true bill yn ei erbyn. Ymddangosai Mr. J. R. Jordan, Bala, ar ran yr beddlu. Pleidiai Morgan Lloyd yn euog o'r tri cyhuddiad. Y mddangosai Mr. Artemns Jones, bar- gyfreithiwr, a Mr. Guthrie Jones, ar ran y cyhuddiedig. Galwodd Mr. Artemus Jones ar Henry Jones, Deildre, Artbog, a David Roberts, Twr- maen, Trawsfynydd, i dystio i gymeriad da y cyhuddedig. Adwaenant ef er's rhai blyn- yddau, a chawsant ef bob amaer yn onest aco gymeriad da. Ychwanegai Mr. Artemus Jones, fod Moigan Lloyd o deulu parchus, ei fod wedi bod am flynyddau yn edrych ar ol fferm ei dad, ac wedi gwerthu rhai cannoedd o ddefaid erioed. Nid oedd yn dymuno gwneyd yn fach or cyhuddiad. Ond, fe ddymunai alw sylw at rai amgylcbiadau. Yr oedd yn briod er's pedair blynedd a dau o. blant bach. Yr cedd wedi cymeryd fferm yn ddiweddar, ond nid oedd ganddo ddigon wrth gefn i dalu ei ffordd. Yr oedd ei gyfrif yn y Bane yn over drawn." Cyhuddid ef ar dri. achos, ond yr un oeddynt mewn gwirionedd.- Yn mhellach eymerodd y defaid oddiar ei berthynasau, gan ddisgwyl yn ddiau y gallai dalu yn ol iddynt cyn hir. Pwysodd y bar- gyfreitbi-wr hefyd, mai'r peth goreu allent. ei wneyd oedd rhoi ail-gyfle iddo, yn hytrach na'i anfon i garchar, yr hyn yn ol pob tebyg a ddirwyiai ei gymeriad. Ychwanegodd nad oedd, ei bertbynasau yn dymuno pwyso yr- achos., Wedi i'r Fainc ystyried y mater, bwriwyd' ef i garchar am ddeuddeg mis gyda llafur caled.

Family Notices

BU FARW. Gorph. 5ed.-—Yn 9 mis oed, Herbert, anwyl' blentyn Mr. a Mrs. R. Meyrick Roberts,. Gwylfa, Corwen. Cymer yr angladd (preifdt) I e dydd Iau nesaf, yn y Mynwent Newydd, Corwen.

Advertising

f W & j. PRITCHARD'S W.& ,J. PBIa¡-CBARD'S ? Summer SALE i 5 COMMENCES THURSDAY, JUIsY 8TH. I ? COMMENCES THURSDAY, JUbY 8-rH.  to the  tentiori$ and  ? a-re e,'Dmlneu: riugailuost at ou'oel &-ad as the StOc"&% ill be liable .nee. dMt. ?' ?y ';s hoped to damao, e by dust etc theY ,,t be ) '° ?? ?0? ? is boped (  ?re ¡n.ar\dng of prices will effect this. The greater portion of the goods were bought before the enormous ( rise in prices took place. Duriing the Sale period it is their intention to give the full benefit of their for- ) tunate purchases to the public. j OE: ST. WREXHAM (