Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
PRIODWYDI

PRIODWYD. I Mehefin 26-Yn Nghapei Tegid, Bala, gan y PMchn. R. Davies, Cwmtirmynach, ac R. R. Williams. M.A., Bala, unwyd mown glan briodas Mr. John Jones (Heddgeidwad), y BaJa (gynt o Gorwen). a Miss Grace Roberts, y Gloig, Pantglas. Rboddwyd y briodasferch ymaitb gan ei tbad—Mr. H Roberts. Gwas- anaetbwyd ar y briodferch gan ei chwaer. Miss Kate Roberts, ac ar y priodfab gan y PM-ch. Robert Jones, B. A. (myfyrtwr), LIan- fachreth. Cafwyd gwledd briodasol yn y Gloig, a dadganwyd dymuniadau da y cwmni gan y ddau weinidog, y gwas priodas. a Mr. Ted Watkma, Tynypren, Bala. Mae yr anrhecion yn Iliosog a gwerthfawr, a dymunir hir oes a bywyd dedwydd iawn i'r ddau gan iu o gyfeillion. Gorph. 6—Yn Swyddfa y Cofrestrydd, Cor- wen, o flaen Mr. D. P. Davies. y cofrestrydd, Mr. John Edward Jones, Bala Bach, Llan- gollen, a Mrs. Margaret Ann Edwards, Moss Cottage, PenUyn. LJangoUen. Gorph. 7—Yn Swyddfa'r Cofreatrydd, Cor- wen, o flaen Mr. D. P. Davieg, y cofrpstrydd, Mr. Edward Jones, Pantglas, Uangwm, a Miss Margaret Wynne, Penybryn, Cerrig'y- druidion. Gorph. 12—Yn Swyddfa y Cofrestrydd, Corwen, o naen Mr. D. P. Davies, cofrestrydd, Mr. Albert Edward Richardson Lancaster, Airship Station, Walney Island. Barrow-in- Furness, a Miss Elizabeth Dorothy Hughea, Vale Mount. Bryntiricn Terrace, Llangollen (mereh y diweddar Mr. William Hughes, timber merchant. Corwen). Gwasanaethwyd ar y briodfab gan Mr. Frank E. Briges, Birmingham, ac ar y briodferch gan Miss Magdalene Jones, Llangollen.

LLANDRILLO I

LLANDRILLO. I LIwyddo.—LIawenydd mawr oedd genym weled am Iwyddiant un o blant ein hardal, sef Mr. Aneurin Owen, B.A., Prifatbraw Yagol Cynwyd.yneninyraddo F.R.H.S. (Fellow of the Royal Horticultural Society). Llon- gyfarchwn ef yn galonog ar ei lwyddiant, ac yn dymuno iddo yrfa ddisglaer yn y dyfodol fel yn y gorSenol. Ffair Wlan-Dydd lau diweddaf cynhal- iwyd y ffair wlan flynyddol, a chafwyd prtsiau ucbel am y gwian. Cymdeithas y Co-operative. -Gwelwn oddiwrth y daRen arianol iod y Gymdeithaa yn llwvddo ac yn dal i fyned ar gynydd. Yr oedd v derbyniadau yawyddyn diweddaf dros d dwy fil o buanau, ac y mae hyny yn swm enfawr mewn cylch cymharol fechan. Archwil- iwyd y cyirifon eleni gan J. W. Jones, Ysw., Public Auditor, Wrexham.

TESTING

TESTING. You may have been a sinner, You may have been a saint You may have lots of money, And then again you may'nt To-day the test of merit, By which you fall or stand, Is—WTtot arc you prepared to do To help your Mettle land? You may live in a castle, You may live in a town, Your name may have a handle, Or it may be J ones or Brown. High birth or low condition Don't count a row of pins, Your country's sweating in a fight- You've got to see she wins. Now Britons—all together- Without delay or ba!t— A sturdy stock we come from, Let's show we're worth our salt, And, since our country needs us. All thoughts of self must cease Let all unite to win the fight And pave the way of peace. JESSIE POPE.

Advertising

?????????????????? ? ??????? ). ? ? ? ? ) COMMENCES THURSDAY, JUbY 8TH. ( c_, "F" AI ? Motions ? ? EtentiOllS a.n!Ï a.lter"tiOns to the ) ??: ::???r? ???? a.re cOID11lencing a.111l0st a.t once and as the gtock.s -111 be hable ? .nc.e. ?? ?st. ?" ?'' Ulllst be ? ? ?? ?D?OBD? I$ b?oped < that the severe Ularltlng of -prlces f ??t?. The greater portion of the goods ? were bought before the enormous ? rise 'm prices took place. the Sale period it is their intention ? to give the iu!l beDeRt of their for- .;0 tunate purchases to the public. ? _„ ?_?_? ?? ? ? s., ?