Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
BWRDD UNDEB CORWEN

BWRDD UNDEB CORWEN. Cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod dydd Gwener diweddaf o dan lywyddiaeth Mr. D. W. Roberts, cadeirydd. Hefyd yr oedd yn bresenul Mr. E. P. Jones, is-gadeirydd, Mri. Thomas Williams, R. J. Chapman, Thomas Jones, R. Meyrick Roberts, W. Williams, E. H. Ellis, George Evans, Hugh Lloyd, David Jones, Samuel Davies, J. D. Davies, David Jones. E. M. Edwards, E. D. Jones, Edward Evans Jones, Thomas Thomas, J. 0. Davies, Col. Parr Lynes, Dr. Walker, Mrs. Richards, Mrs. Roberts, Mrs. R. T. Jones, Miss Walker, E. Derbyshire (Clerc), Lemuel Williams (Meistr), D. L. Jones a R. 0. Davies (Rheid- weinvddion). Cofnodion. Darllenwyd a chadarnhawyd cofnodion y cvfarfod diweddaf. Arianol. Mewn Llaw, £ 847 18a. 7d. Cydymdeimlad. Ar gynygiad y Cadeirydd, a chefnogiad yr Is-gadeirydd, pasiwyd bleidlais o Gydymdeim- lad gyda Mr. R. Meyrick Roberts yn ei brof- edigaeth yr h wn a achoswyd trwy farwolaeth un o'i feibion. Diolchodd Mr. Roberts am eu cydymdeim- lad. Gohebiaeth. Darllenwyd cylch-lythyr oddiwrth y Bwrdd Lywodraeth Lleol yn egluro y bydd yn angen- rheidiol i'r Rheidweinyddirn ymofyn a'r Post- feistr am manylion ynglyn a "separation allow- ances i gwragedd milwyr, os bydd eisio. I Pwyllgor y Ty. Rhoddodd Mr. R. Meyrick Roberts, adrodd- iad manwl o'r pwyllgor uchod. Cyfeiriwyd at amryw adgyweiriadau oedd yn angenrheid- iol cael ei gario allan yn y Sefydliad. Hefyd yr oedd y pwyllgor wedi pasio penderfyniad Fod y Meistr i gario allan gorchmynion y pwyllgor yn manwlach yn y dyfodol." Pwyllgor Byrddio Allan. Derbyniwyd pedwar o geisi&dau am eneth o'r enw M. K. Griffiths sydd yn awr yn barod i fyned allan i wasanaeth, oddiwrth Miss M. Jones, Hafod, Corwen s cyflog £6 yn y flwyddyn a rai dillad Mrs. Williams, Oror, Gwyddel- wern, cyflog Y,7 Mrs Williams, Caehaidd, cyflog £ 4 a'r Parch. T. James, Llanfihangal. Pleidleisiwyd a cbafwyd 8 dros iddi gael myn'd i'r Hafod a 13 o blaid iddi gael myn'd i'r Oror. Ni roddwyd enwau lleoedd eraill i fynu. Pasiwyd iddi gael myn'd i'r Oror. Miss Walker a'r Foster Mother i pwrcasu dillad Dewydd iddi cyn myn'd yno. Hefyd, awgrymwyd eu bod yn agor Bank- ing Accounts i'r plant sydd yn y Cartref, Mr. D. L. Jones i fod yn gyd-ymddiriedolwr. Da a drwg Sir Feirionydd. Dyma rai pethau a ddywedwyd yng nghy- farfod misol Cyngor Ffestiniog nos Wener ddiweddaf :-Un o'r aelodau'n teimlo fod y Sir ymhell ar ol gyda chodi clybiau dysgu saethu ac anelu. Un arall yn dweyd fod yr hen Sir wedi cael llawer gormod o sen parth rhif ei byddinwyr a'i bod hi wedi gwneud yn llawer gwell nag unman drwy'r wlad, ynol rhifedi'i phobl. Sir dlawd ydyw, ebe un arall, nac yn agos gynifer o blasau'r cyfoethog ynddi ag oedd yn Sir Gaernarfon, i chwyddo'r drysorfa a chael dangosiad da o blaid petbau cyhoeddus ynglyn ar rhyfel Nac ydyw, ddim yn dlawd, ebe'i hatebwr. Y mawrion sy'n gwario'u harian draw mewn siroedd ereill, ac yn gofalu clemio'u cymdogion rhag cael dim oddiwrthynt.

AR OSOD

AR OSOD. FFERM gerllaw Cerrig-y-druidion. Tir, Ty ac Adeiladau allan da. Ymofyner a ANEURIN 0. EVANS, Dinbych.

Advertising

%<•" I W. (& J. PRICHARDS ) umm er ) { x..A.ST .A. Y" 5 ) SATURDAY NEXT, JUbY 24TH. ( ) p- C Very important alterations and extensions to premises to be ) f commenced at once. ) ST. WRHXHJUli (