Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
CYNGOR DOSBARTH EDEYRNION

CYNGOR DOSBARTH EDEYRNION. Cynhaliwyd Cyfarfod o'r uchod dydd Gwener, yn Nghorwen. Presenol, Mr. R. M. Roberts (cadeirvdd) Mr. R. J. Jones (Is- gadeirydd) Mri. 0. A. Lloyd, R. 0. Roberts, R. J. Chapman, John Hughes, Wm. Roberts, John Jones, T. W. Edwards, Thomas Jones. Dr. Edwards (Meddyg) Edwin Derbyshire, (Clerc) R. D. Williams (surveyor). Cofnodion. I Darllenwyd a chadarnhawyd cofnodiou y I cyfarfod diweddaf. Arianol. Mewn Ilaw Y,233 19s. 3c. j Cydymdeimlad. I Ar gynygiad yr Is-gadeirydd yn cael ei gefnogi gan Mr. Chapman, pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a Mr. Meyrick Roberts, yn ei brofedigaeth a achoswyd trwy marwolaeth ei fab ieuengaf. Diolchodd Mr. Roberts iddynt am eu gyd- ymdeimlad. Tai Gweithwyr. I Derbyniwyd lythyr oddiwrth y Bwrdd Llywodraeth Leol yn datgan fod pris y tir a ddewiswyd gan y Cyngor i adeiladu tai arno rhu uchel o lawer, hefyd, nid yw y lie yn loddhoal o gwbl. Dylasai y Cyngor wneud ymchwiliad am le mwy gyfleus. Pasiwyd i dynu y cytundeb rhwDg y Cyngor a Mr. J. Griffiths, Derlwyn, Corwen, ynglyn a'r lie uchud yn ol, ac i edrych am le arall mwy cyfleus. Ardroddiad y Meddyg. Ymddangosodd yr Adroddiad fod yna amryw achosion o'r frech goch yn y dosbarth, hefyd yr oedd yna bedwar o achosion o'r scarlet fever wedi tori allan yn mhlwyf Owyddelwern. Sylwodd y Cadeirydd fod Adroddiad y Meddyg yn fyr iawn bob mis. Y Cofrestriad Cenhedlaethol. I Dywedodd y Cadeirydd bod y Clerc wedi derbyn dros haner cant o enwau bobl oedd wedi cynyg roddi eu gwasanaeth yn rhad ac am ddim yglyn a ddosbarthu a chasglu y dafleni ynglyn a'r Cofrestriad Cenhedlaethol. Dewisiwyd dau-ar-bymtheg o'r rai uchod i wneud y gwaith Pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch a pbawb cedd wedi cynyg eu hunain fel enumerators. Sylwodd Mr. Chapman bod tybiaeth fod j Clercod yn derbyn tai mawr am y gwaith, end dangoswyd nad oedd darpariaeth o gwbl ynglyn a hynny, ond fod y treuliau i ddod o'r trethi yn y He cyntaf ac y byddai swm yn ad- daladwy gan y Trysorlys ar gyfer hynny. Ffordd Caemawr a'r Geufron. Rhoddodd Mr. William Roberts, Cynwyd, adroddiad manwl o ymweliad y pwyllgcr a'r ffordd uchod. Adroddai bod y ffordd mewn cyflwr truenus. Yr oedd gwageni Mr. Humphreys, timber meråant, yn cario coed ar hyd y ffordd uchod ac yr oeddynt yn dryllio y fford d yn ddifrifol yn ymylSalem. Pasiwyd i gynal cyfarfod arbenig o'r Cyngor ymhen bythefnos ynglyn a'r cwestiwn o adgyweirio y ffordd. Hefyd, pasiwyd i roddi gwahoddiad i Mr. Humphreys fod yn bresenol. Treth Dwfr Gwyddelwern. I Dywedodd Mr. R. D. Williams ei fod ef wedi derbyn y treth dwfr, sef 10s, gan Mrs. Roberts, Grove Houee, Gwyddelwern, trwy Mr. John, cyfreitbiwr, Corwen. Ych waneg o Gyflog. I Derbyniwyd ceisiadau am ychwaneg o gyflog oddiwrth Mr. Thomas Edwards, Liver- pool Cottages, a'r Arolygydd. Gohiriwyd y mater am fis.

CORWEN DISTRICT NOTES I

CORWEN & DISTRICT NOTES. I Captain Robert Vaughan Wynn, eldest son of the Hon. Mrs. Wynn, Rug, Corwen, has been made a Deputy Lieutenant for Merioneth- shire. The District Nurse.—It is with much regret we hear of the approaching departure from our midst of Nurse Lewis. She has received an appointment at Menai Bridge where the work is less arduous. She will carry away with her the best wishes of the Members of the Com- mittee and her numerous friends. It is a serious problem to determine whether the ser- vices of a Village Nurse in addition to a Queens Nurse should not be made available for this large district. This is a matter that will rec- eive consideration at the Annual Meeting of Subscribers in September. Miss Corwena J ones.Fourcrosses, Corwen, won the chief recitation competition at New- market Eisteddfod on August Bank Holiday, She will compete at Bangor National Eistedd- fod this week. Lwc dda iddi. Over 2,000 Motor Cars and Motor Cycles, passed through Corwen last Saturday. The majority of them were travelling towards Bettws-y-coed. To-morrow (Wednesday) being the Anni- versary cf the declaration of war, all members of the League of Honour are invited to attend a Special Service held at the Parish Church, Corwen, at 3 p.m. Mr. Christmas Evans, youngest son of Mr. and Mrs. J. R. Evans, Cartrefle, Corwen, and Mr. Hugh T. Parry, Tyucha'rllyn, Gwyddel- wern, both passed the difficult examination recently held, and qualified to be Associates. of London College of Music. Mr. Christmas Evans, A.Mus.L.C.M., is one of the organists at Corwen C.M. Chapel. Both the above clever musicians are pupils of Mr. W. J. Kington, A.R.C.O., Iscoed. Dr. J. C. Hindley, Riverdale, Carrog, has joined the R.A.M.C. Corwen Territorials passed Malta on July 22nd, on their way to the Dardanelles. They are attached the 53rd Division, Mediterranean Expeditionery Force. The lads are all in the pink. There was no Eisteddfod at Corwen on August Bank Holiday but we had thunder storms accompanied by vivid lightning and torrential rains, which continued through- out the night, with the result that several people found water rushing in at their back doors and out at the front doors into the street about 5-30 a.m. this (Tuesday) morning. Mr. J.Davies Hughes,Bristol House, found his house and shop flooded, the water being several inches deep. The streets between the Assembly Rooms and Union Terrace were flooded several feet deep and were impassable to pedestrians for several hours. A curious coincidence is that sixty-nine years to-day (August 3rd), the great floods known as Dwfr Mawr Corwen took place. Corwen Philharmonic Society will commence their practices shortly. The Annual Egg and Flower Service will be held at Corwen Church next Sunday at, 2-30 p.m.