Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
OFNIR GWIR I

OFNI'R GWIR. I Dweyd y gwir sy'n dda bob amser, I Dweyd y gwir sy'n digio llawer." Llawer sydd o siarad ofer Am y gwir ac am ei brinder, Hawdd yw siatad, gwag yw'r mirÎ- Mae rhau* mwyaf yn ei ofni. Ar yr ellwyd fe'i clodforir, Yn yr Ysgol fe'i dyrchefir Ond daw'r plant i weld ein geudeb Am nn safwn yn ei wyneb. Gwelant heibio'n proffes ffugiol, Dysgant hwythau fyw'n rbagrithiol Y gwirionedd noeth ati., dani Gwelant ein bod yn ei ofni. Gyrwch ddarn i Bapur Newydd," Bydd gwirionedd liym yn dramgwydd Os cyhoeddir e'n y diwedd Rhoddir mwsel am ei ddanedd. Gyrwch sebon yn dunelli, Gwir neu gelwydd, ni raid ofni Perlau Swyddfa y Cyboeddwr" Y dyw "Nodion y Se bonwr. Gellwch guro ar yr yfwr, Gwybwch gyffwrdd y Cribddeiliwr,— Yn ei fasnacb mae'n gyfreithlon Iddo sugoo gwaed eich calon. Rhag Cribddeiliaeth nid oes yngan, Na dim.son am "dori allan" « Arian gwaed sy'n ei gysgodi,— Ofni'r gwir y mae'n heglwysi. Nid yw malais a chenfigen Fel psrhodau ar ein rhaglen Gellwch wneyd pob castiau diffaitb, Dim ond cadw o law y Gyfraith. Gellwch gerdded ffordd gyfreithlon, A gwneyd deddf-u Duw yn yffion, Ofni dweyd y gwir sy'n rhwystro Bardd a phroffwyd i'ch cyhuddo. Ofni'r gwir sy'n cadw cerydd Rbag fflangellu twyll a chelwydd Ofni'r gwir yw'r ysbryd aflan Sydd yn mygu'n bywyd allan. Udgorn rhyfel sydd yn galw'n Bechgyn dros eu gwlad i farw Dyma gyfle trais i wasgu Yr aelwydydd fu'n ea magu. GWAENFAB. —

No title

Corwen Ladies are busy to-day (Tuesday) selling Russian Flags. Will they beat the Bala Ladies' takings ?

IDIANC 0 WERSYLL I

I DIANC 0 WERSYLL. I Dal y Ffoadurbid Germanaidd yn Llandudno. Y mae tri swyddog Germanaidd eto-un milwrol a dau lynghesol—wedi dianc o wersyll carcbarorion Dyffryn Aled, ger Dinbycb. O'r gwersyll hwn y ddiangbodd dau arall beth amser yn ol, y rbai a ddaliwyd ymhen ycbydig ddyddiau. Wele eu benwau a desgrifiad obonvnt :— Lieutenant Hans Werner von Heldorf, chwe troedfedd o daldra, gwallt goleu, obryd ysgafn maintioli canolig craitb ar ocbr cbwitb ei foch gwisg filwrol lwyd yn siarad Saesneg. Capten N. Hendrick Julius von Henning, 31 oed, pum troedfedd deng modfedd o daldra gwallt tywyll, llygaid brown, o gorff ysgafn, gwisg lynghesol wen ni fedr Saesneg. Capten Hermann Tholens, 32 oed, pum troedfedd ac un modfedd ar ddeg o daldra, gwallt goleu, llygaid glas amlwg, yn siarad Saesneg gydag acen Germanaidd gwisg lvngbesol las. Daeth y newydd boreu heddyw (Mawrth), o Llandudno bod y ffoaduriaid wedi eu dal neithiwr (Nos Lun). Aeth un o honynt i siop y barbwr ac yr oedd ei acen Germanaidd yn bradychu ei dafod leferydd. Rboed hysbys- jad i'r heddgeidwaid ac aetbant i chwilio am dano nes ei gael mewn Cocoa Rooms yn y dref. Wedi ei ddal holwyd ef ynghylch y ddau ereill ond gwrthodwyd roddi dim hys- bysrwydd. Penderfynwyd gwnend ymchwil- iad a chafwyd y ddau arall yn y cyffiniau oddeutu un o'r gloch boreu heddyw (Mawrth). +— —.

J A CORWEN MUSICIANS SUCCESS IN AMERICA

J A CORWEN MUSICIAN'S SUCCESS IN AMERICA We congratulate Mr. David Berwyn Evans, eldest son of Mr. and Mrs. John Evans, Car- trefle, Corwen, upon his brilliant achievement in winning the tenor solo at the great Inter- national Exposition Eisteddfod held at San Francisco last July. The test-piece was Onaway, Awake, Beloved," which he sung three times over and he ocheived an equivocal success. Berwyn, Evans and his friend were also the winners of the tenor and bass duett at the above. Eisteddfod. Berwyn" id a credit to Corwen.

Y RHYFEL Y RHYFEI

Y RHYFEL. Y RHYFEI.. CIPDREM. Ar ol dyrysu ymdrechion aruthr y gelyn i'w hamgylchynu a'u trechu yn Warsaw, y mae'r Rwsiaid yn ymladd pob modfedd o'u ffordd yn ystod eu hail-drefniad, ac yn encilio'n drefous i'r llinell ar hyd y Bug a'r Niemen. Tra y mae adroddiadau diweddaraf o Betro- grad yn dangos yn berffaith glir fed y Ger- maniaid wedi bod yn nod ymosodiadau llym ac wedi cael colledion anferth gan f yddinoedd ol Rwssia, addefai Berlin nos Sad wrn fod y llwsiaid yn gwrthsefyll yn gadarn mewn amryw lleoedd. Allan o'r pedair byddin sydd yn ymosod ar amddiffynfa gryfaf Rwsia, sef Brest-Litovsk, ar y Bug, Prince Leopold, yr hwn a gymerodd Warsaw, yw yr unig un sydd yn llwyddo i S Y MLI( I vm l aen i (Yv f e i r i symud yrnlaen i gyfeirid y dwyrain i unrhyw ddiben ymarferol. Y mae wedi cyrhaedd cyroydi)gaeth y Losice, ac felly, nid yw ondi 25 milltir o Brest-Litovsk. Y mae Mackensen, yr hwn sydd wedi taro i'r de, oddeutu 25 milltir o bellter, tra y mae gan von Gallintz, yr hwn yn ol pob golwg sydd wedi torri y ffordd haiarn i'r de-ddwy- rain o Ostrcv, oddeutu tri-ugain milltir neu. ragor i fyned. Y mae Kovno, y lie pwysig ar y Niemen,. yn gwrthsefyll pob ymosodiad, ae ni all Berlin- hawlio dim gwell yn y fan hon na cbymeryd coed wig wedi cael ei hamddiffyn." Nid yw Von Hindenberg yr hwn a addolir gan bawb yn Berlin, yn cael fawr o hwyl yn nhalaethau y Baltic. Yr oil a all y gelyn ddweyd am dano yw ei fod yn datblygu cynlluniau newydd." Fodd bynnag, priodol sylwi fod y lleoedd a nodir uchod gryn bellter ymhellach oddiwrth ffordd baiarn Petrograd na'r lleoedd y buwyd- yn ymladd ynddynt yr wythnos diweddaf. Bore dydd Linn gwnaeth ymosdiad ar Whitehaven gan sudd-had Germanaidd trwy saethu tan-belenau. Dinistrwyd y i-liellifordd, yn ymyl y dref. Ni lladdwyd neb.

Advertising

Llaarwst Show THURSDAY NEXT, AUG. 19.. A MOTOR CHARABANC wiil run to the above Show from the CROvV G-ARACxE Starting at 8-30 a.m. Fare, 5/- Return.