Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
5 articles on this page
Y RHVFEL r r ly HHyLa

Y RHVFEL.  r r) ly HHy[[La OR D,IRDANELS. Newyddion Trist. I I Talu ein rhan o'r Doll. I Yn ol pob arwyddun gelwir arnom fel ardal yn fuan i dalu ein rhan o doll ofaadwy y rhyfel trwy roi rhai o'n bechgyn gwroJaf i ymladd, acleallai, i syrthio ar faes y gwaed. Hyd yma, ac eithrio mewn achos neu ddau o fechgyn oedd ar wasgar mewn adranau eraill, nicholl- asomneb o'r ardal hon. Ond yn awr mae ein hadran leol wedi myned i dew y frwydr yn y Dardanelles, ac yn ol cwrs naturiol pethau rhaid i ni arfogi ein huuain i dderbyn gyda hupanfeddiant newyddion sydd yn rbwyro o ddwyn y rhyfel yn ago iawn atom a pheri gofid mawr i ni. Eisoes, yn wir, daeth y newydd fed amryw swyddogion ac eraill perth- ynol i 7fed Fataliwn o'r R.W.F. adran Meir- ionydd a Threfaldwyn, wedi ei lladd a'u hanafu yn Gallipoli ar y lOfed o Awst. Yn mysg y rbai laddwyd ceir enw Capten Beaden (Rudderslield), a Capt. E. Lloyd Jones, un o l'eibion y diweddar Barch. D. Lloyd Jones, Llandinam, Capten Gordon Reed, mab y diweddar Parch. Samuel Reed, Llangernyw (gynt o Gorwen) a Second-Lieutenant Maurice Buckley, mab Syr Edmund Buckley, Abermaw. Wedi eu hanafu, Major Owen Owen Oweo, Llys Dorvil, Blaenau Ffestiniog; Lieuts. Cecil Jones, mab y diweddar Dr. Jones, Port Dinorwic (wedi hanafu yn bur ddifrifol); Capten Arthur Madoc Jones, Isalit, Blaenau; Lieut. Roy M. Humphreys, mab Surgeon-Major C. E. Humphreys, Swyddog Meddygol Sir D.efaldwyn, Llanfair Caereinion, Welshpool He Capt. Harries, Oswestry, mab Dr. Harries, Aberystwyth Lieut. Morris Jones, mab Mr. Morris Jones, Lerpwl Lieut. Russel Jones, mab ieuangaf y Parch. E. 0. Jones, Ficer Llan- idloe s Lieut. H E Porter, W«-stby, unig fab y diweddar Capten Henry Moore Westby, Elnihumt, Welshpool; Lieut. E. P. Price, mab y Parch. E. P. Price, Ficer Welshpool Private Ernest Davies, Rhiw, Blaenau Ffestiniog. Allan o 32 o Swyddogloi perthynol i'r i'r adrao hon, y mae dau wedi ei lladd, a 14eg Wedi eu banafu. Gresynwn iddynt gael eu hanalluogi mor fuan ar ol cyrhaedd maes y gad, ond creitbiau'r dewrion fydd arnynt wedi cael wrth wynebu'r gelyn. Fel yr awgrym- wyd, feallai cawn glywed rhagor o newydd- ion fydd yn ein cyffwrdd i'r byw, ond rhaid arfogi'r meddwl i ddwyn ein rhan yn wrol a dirwgnach. Cleta bo'r ymdrech disglaeria bydd y fuddugoliaeth. Hefyd collodd y l/5ed R.W.F. (Sir Fflint), y swyddogion a ganlyn yn yr un lie Wedi eu lladd Lieut.-Colonel B. E. Phillips, a Second-Lieutenants R. 0. Walton, a F. H. P. Synott. Wedi ei hanafu Captains W. Beswick, T. H. Beswick, T. H. Armetrong, He A Kingsbury; Lieutentants H. N. Astbury a H. 0 Williams a Second-Lieutenant G. B. F. Lealand. Gollwyd :—Second-Lieutentants R. M. Mocatta a W. J. Horner. Disawylir yn bryderus am restr y dynion, gan fod amryw o'r cylch yn perthyn i'r 7fed fataliwn.

ISUDDIAD Y ROYAL EDWARDI

I SUDDIAD Y ROYAL EDWARD. I Prydnawn dydd Mawrth diweddaf daeth y newydd swyddogol am suddiad y Royal Edward, yr hyn a ddigwyddodd dydd Sadwrn yn yr iEgean Sea pan oedd ar ei bwrdd 1362 (I filwyr, a ^20 o griw. O'r nifer hwn achuh- wyd tua 600, ond pan wnaed y trychineb yr oedd (hos fil yn ngholl. Hysbysir mai gwaith un o'r sudd-longau'r gelyn ydyw. Dyrna'r tro cyntaf i'r gelyn hvyddo i dorpedu Hong yn cludo milwyr. Yn naturiol mae'r trychineb yn peri gofid dwfn i bawb yn y wlad ]-ion, a disgwylir am y manylion gyda phryder mawr. Yr un. pryd nis gall dim aflwydd o'r math yma beri i ni lwfrhau na llaesu dwylaw, ond yn hytrach rymuso ein penderfyniad i wneyd pob aberth gofynol er mwyn enill y fuddugoliaeth sydd yn rhaid i les yr boll fyd wrtbi,

SUDDIAD YR ARABICI

SUDDIAD YR ARABIC. I Oddeutu 9-30 boreu dydd lau, sudd wyd yr ager-long Arabic (15,801 o tunelli), pertbynol i'r White Star Line, yn vmyl Fastnet (Sir Cork, Iwerddon), pan ar daith o Llynlleifiad i New York, tnvy gael ei dorpedu gan un o'r sudd-longau Germanaidd. Cynierodd yruchod le o fewn ycbydig filltiroedd i'r man lie sudd- wyd y Lusitania. Yr oedd yna 429 o bersonau ar fwrdd yr Arabic pan suddwyd hi-186 o deithwyr a 243 o'r criw. Acbubwyd bron yr oll o'r teithwyr oddigerth pui-n' neu chwech. Hyd yn hyn y mae 39 o bersohau ar goll. Suddodd y Hong mewn un-munud-ar-ddeg.

SUDDO BADTANFORAWL

SUDDO BAD-TANFORAWL. Fore Gwener, hysbysodd y Morlys fod yr E 13 Prydeinig (o dan arwemiad y Lieutenant- Commander Prydeinig Layton), ar ei ffordd i'r Baltic, wedi cael ei suddoaryr ynys Ddan- aidd Saltholm. Dywedir fod pymtheg o swyddogion a dvnion wedi cael eu hachub tra y mae pymtheg ar goll.

Advertising

GORCHFYGU LLYNGES GERMANY. 11 o Longau Rhyfel wedi dinystrio. Cafodd Rwssia fuddugoliaeth fawr yr wythnos diweddaf ar Lyn- ges German gyferbyn a Riga yn. mor y Baltic. Gwnaeth y Germaniaid ym- drech neullduol i anfon milwyr ar y tir trwy anfon tair o longau mawr- yn cynwys oddentu chwe' mil a wyr ond dinystrwyd y llongau ar milwyr, Hefyd suddwyd Dreadnought Moltke un o longau mwyaf a di- weddaraf perthynol i Germany gan submarine Prydeinig heblaw dinys- trio 2 Cruisers, ?9 & 'Ui m?ul b? a 8 Torpedo Boats, gan y lynges Rwssiaidd. Yr oedd y fuddugoliaeth hon yn dwyn llaw- enydd mawr i Rwssia yn ngwyneb yr aflwyddiant a gafodd ar y tir yr wythnosau diweddaf ac yn golondid. iddi yn yr ymdrechfa yn erbyn y gelyn.