Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
PWYLLGOR ADDYSG MEIRION I

PWYLLGOR ADDYSG MEIRION. I Cynhaliwyd yr uchod yn y Bala ddydd Mercher diweddaf. Yn absenoldeb y Cadeir- ydd (Dr. J. Jones), a'r Is-gadeirydd (Parch. R. T. Phillips), nodvvyd Mr. Thos Jones, B.Sc., Towyn, i'r gadair. Cydymdeimlad.—Sylwodd y Cadeirydd ar y golled drom gaed i'r Sir ym marwolaeth Dr. Williams, Y Bala. Yr oedd yn wr cyhoeddus a berchid yn fawr gan bawb, ac yn aelod gweithgar o'r Cyngor Sir. Yr oedd ei farwol- aeth wedi peri braw drwy'r Sir, gan ei fod yn bresenol yn y Frawdlys yr wythnos ddiweddaf. Y mae'n golled anadferadwy bron i'r ardal a'r Sir. Cynygiai bleidlais o gydymdeimlad a'i briod a'r perthynasau yn eu galar. Eiliwyd ganMr. Wm. Owen, Bl. Festiniog a phasiwyd hyny drwy i bawb godi ar eu traed. Ar gynygiad Mr. T. Martin Williams, ac eiliad Mr. Joseph Humphreys, pasiwyd cyd- ymdeimlad a Dr. John Jones yng ngwaeledd ei briod, gyda dymuniad am ei hadferiad buan. Ymwelwvr.—Ar ran y Bwrdd Canol, ymwel- wyd a'r pwyllgor gan Mr. William Edwards, Prif arolygydd y Bwrdd, a Mr. Robinson, is- arolygydd. Caed ganddynt adroddiad cyff- erdinol am yr ysgolion canolraddol ym Meirion, ac yr oedd yn galonogol dros ben. Hoffem pe caniateid i ni wneyd sylw ar rai o'u sylwadau. Cynygiwyd diolch i'r ddau ymwelydd gan Mr Wm. Owen, ac eiliad Mr. R. Evans. Amaethyddiaeth.—Nodwyd y rhai canlynol i fod yn Bwyllgor Amaethyddol y Sir, ac hefyd i ystyried materion ynglyn a'r Rhyfel, yn ol cais Arglwydd Selborne-Dr. J. Jones, MrL T. Martin Williams, R. T. Vaughan, W. 0. Williams, Lewis W. Thomas, J. Owen, Thos. Jones, B.Sc., ynghyd ag aelodau Pwyllgor Cenedlaethol Cymru. Cynilo.-I edrych i mewn i'r mater yma, ac i geisio lleihau yr overdraft' yn y Banc, nod- wyd Mri. R. Evans, Robt. E. Roberts, a W. Owen, i gyd-weithredu a Phwyllgor Arianol y Cyngor Sir. Garddwriaethol.-Pasiwyd i sefydlu gerddi yn ysgolion Glyndyfrdwy, Carrog a Tynyberth, ac ni ystyrir ceisiadau pellachhyd Ebrill laf, 1917. Athrawon.—Cadarnhawyd penodiad Miss J. Da vies yn athrawes yn ysgol y Sarnau a Miss C. J. Roberts i ysgol Llangower; ac i godi yn nghyflog Miss Eliz. Davies, Cwmtirmynach. Derbyniwyd ymddiswyddiad Misses Myfanwy Davies a Winnie Watkins o ysgol y Bala; pasiwyd i gael un uncertificated ac un "supplementary" yn eu lie, ac os gwelai y Pwyllgor Lleol yn angenrheidiol, i nodi Moni- tress at y babanod. Derbyniwyd ymddiswydd- I iad Miss S. J. Roberts o Ysgol Cynfal; Miss Evelyn Jones o Ysgol Genedlaethol y Bala, a j Miss Grace E. Humphreys i gymeryd ei lie. Cadarnhawyd penodiad Mri. J. R. Humphreys, J. Meredyth Pugh, a W. M. Williams i Ysgol Dolgellau. I Gwrthdystiad. Darllen wyd gwrthdystiad oddiwrth Berson Glyndyfrdwy yn erbyn pen- derfyniad y pwyllgor i wneyd i ffwrdd a'r ysgol genedlaethol yno, gan nodi amryw res- ymau dros y lleihad yn nifer y plant. Dy- wedwyd nad oedd y rhesymau hyny yn gym- wys at yr ysgol arall yn y lie, yn hytrach fod hono yn cynyddu. Pasiwyd y beidio cymeryd sylw ohono, gan fod ystyriaeth lawn wedi ei roddi i'r mater.

Advertising

FOSTER GARKS (.CREAM  CUMARD IIIII mill ill! n f T rMBIH~,aiwmwaa B B H r MraamSDSlDBnKaBBBBHnBMHBMni Dental Surgery. MR. R. HANLON OF RHYL, Attends Corwen every First Friday in each month and Fair Days. 12 to 6 p.m. ROOMS -AT- SAMUEL JONES, Confectioner, sisosn oao. lIowazt> ewm, PAINLESS EXTRACTIONS, FILLINGS, Artificial Teeth.

Y DIWEDDAR PRIVATE ROBERT WILLIAMS l7th RWF CORWEN

Y DIWEDDAR PRIVATE ROBERT WILLIAMS, l/7th R.W.F., CORWEN. Boreu dydd Sul, Hydref 31ain, daeth hys- bysrwydd swyddogol yn cynwvs newydd trist am farwolaeth Private Robert Williams* mab Mr a Mrs. Rees Williams, 3, Corwena Terrace, yn 29ain mlwydd oed. Bu farw yn un o'r Ysbyttai yn Gallipoli oddiwrth ymosod- iad o'r Coludd glwyf (Dysentry), Dydd Iau, Hyd. 14eg. Perthynai i adran Corwen o'r 1/7th R. W.F. (Tiriogaethwyr), a bu yn cym- eryd rban yn ymladdfa Sulva Bay, pryd y bu ef ag ereill ar goll am bed war diwrnod a phum' noson heb bwyd. Bu yn aelod gyda'r Dir- iogaethwyr am oddeutu saith mlynedd. Ba. yn gwasanaethu fel vanman am flynyddau gyda Mr. R. R. Jones ac yn diweddarach gyda Mr. John Williams, Exchange Stores, Corwen. Gofid mawr i ni yw ei farwolaeth gynar. Yr oedd ei gyfeillion nid yn unig yn ei barchu ond ei anwylo. Ac i bawb gadd y fraint o'i adnabod yr oedd Robert Williams yn engraifft o ddynoliaeth braf, gywir, a charedig. Can- wyd yr emyn Ar lan lorddonen ddofn er cof serchus am dano yn Nghapel M.C. Corwen, nos Sul diweddaf, ac hefyd cyfeir- iwyd at ei gymeriad gan y Blaenoriaid. Huned yn dawel yn y wlad bell hyd foreu mawr y codi. Y mae cydymdeimlad cyffredinol a'i rhieni a'r teulu oil. Dymuna Mr a Mrs. Williams, ddatgan ei diolchgarwch cynhesaf am yr arwyddion cysurlawn o gydymdeimlad tyner llu mawr o gyfeillion yn mhell ac agog.

Advertising

GWYL LENYDDOL A CHERDDOROL LLANDRILLO, DYDD NADOLIG, RHAG. 25, 1915. Llywyddion- Mr. E. M. LLOYD, Manceinion. Parch. A. LLOYD HUGHES, Corwen. Arweinydd Parch. R. TALFOR PHILLIPS, Festiniog. Beirniad Cerddorol- Parch. R. M. EDMUNDS, Llanbedrog. Beirniad yr Adroddiadau- Parch. A. ARTHUR JONES, Cynwyd. Cyfeilyddes- Miss GWEN C. ELLIS, Llandrillo. RHAI O'R TESTYNAU— Parti 16 i 20 mewn nifer Y Blodeuyn olaf," £ 2. Parti Meibion, Ymlaen, chwi filwyr Daw £110s. Parti 12, S.A.T.B., Siaced fraith y Gwan- wyn." 11. Deuawd, Gwys i'r Gad (R. S. Hughes). 10s. Unawd Soprano, 'Rwyn myn'd yn ol Gymru (W. Davies). 713.6d. Unawd Tenor, Hen Alawon Gwlad y Gin," (Alawon Rhondda). 7s.6d. Unawd Baritone, Y Milwr Clwyfedig." (R. S. Hughes). 7s.6d. Unawd i rai heb enill mwy na 5s. o'r blaenr Meibion Gwalia (H. Morris). 5s. Rhestr o'r testynau yn awr yn barod. J. EVANS, Ysg. Bodawen, Llandrillo.