Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 3 of 4 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Y CYNCOR SIR

Llandderfel-H. M. Jone a, Ty'llycoed s W. Owen, Merllvngwyn. v Llanfachrcth -Robert Vaughan a'r Parch D. 0. Ellis.. Dolgellau (gogleddol)—E. A. Williams, oriorydd; a J. Jones-Williamaj eyfreitbiwr. Dolgellau (deheuol)—Rees Morgah, cwrier, a A. E. Hughes, argraffydd. Dolgellau (gwledig)—Major Richards, Caerynwch John Griffith, Callrestra. Diphwys-J. Lloyd Jones a E. T. Pritchard. Maenofferen-D. White Phillips a Joseph Williams. Rhiw-G. G. Davies a J. T. Owen. Teigl,(Llan)-O.l DavieEi a Pierce Jonea. Tiawsfynydd (dwyr)-J. H. Parry a W. J. Williams. Trawsfvnydd (gor.)-R. Hughes a Evan Jones. ♦ — ;•

GWYDDELWERN I

GWYDDELWERN. Yr Ysgol Sula Darluniau. Lncs dim yn debyg i wneud defnydd o lygad pleutyn pan yn ceisio ei addysgu, a mantais fawl: i bob Ysgol Sul ydyw cae l dar- lunian i r plant Y Sul diweddaf diolchodd Ysgol Sut M.O yn gynnes i Mr Lloyd Jones, Tyncelyn, am ei rodd amserol at wasanaeth plant bycha,io yr Ysgol mewn ffurf o set o ddarluniau lliwiedig o'r dulliau mwyaf di- weddar. Dyma gylie ardderchog i garedigion yr Ysgol Sul ddilyn esiampl Mr. Jones mewn' rhoddi mor ynaarferol. Anrheg Sylweddol:-Yr wythnos ddi- weddaf derbyniodd y Parch. J. Foulkes Ellis, fel gweiuidog tiiglwys M 0. y lie uchod, anrbeg ysbleoydd o set gytlawn o gwpannau unigol at wasanaeth yr eglwys ynghyda llian drud- fawr i'w ddefnyddio pan y gweinyddir yr ordinhad o Fedydd. Daeth y rhodd yn nniongyrchiol oddiwrtK y gwneuthurwyr gyda llythyr yn bysbysu nad oedd y cyfeillion hael- ionus yn dymuno amlygu eu henwau ar hyn c bryd.

Advertising

FOR CURTAINS, CARPETS, RUGS, LINOLEUMS, ac, TRY Commerce House, CORWEN. j ?" '.?. ''? ■ 1 ?. ?.?':?' J^LSO •. ''?? ;? WALL-PAPERS 11% FATTIBK Boon fto* MS REMEMBER1 IflE When you have jW Printing Orders to pla^e* that the ♦ CORWEN i» r» PRINTING CO. Guarantee to give satisfaction in price, quality, and prompt delivery. ARCREFFIR CYMRAEC A SAESNEG. MEIRíONWEN JONES, A.L. C. No (Double Bronze Me salist), Is open to take engagements as Accompanist for Concerts, Oratorios, and Eisteddfodau. Terns on Application. LIVERPOOL HOUSE, CORWEN. PLWYF CORWEN. TRETHI. Rhoddir RHYBUDD drwy hyn fod yr holl Dretbi i'w talu yn uniongyrchol yn Swyddfa'r Assistant Overseer, Temple Buildings, Corwen rhwng 10 o gloch y boreu, a 3 o gloch yn y prydnawn, ar ddyddiau (Mawrth a Gwener), ac o hyn i ddiwrnod Ffair Corwen, y 18eg cyfisol, os na thelir erbyn yr adeg a nodwyd cymerir mus cyfreithiollyn erbyu y cyfryw. Trwy Orchymyn, f v. L. E. EVANS, Trethgasglydd. b PARISH OF CORWEN. C y RATES. NOTICE is hereby given that all Rates due are to be paid forthwith at the Office of the Assistant Overseer, Temple Buii lings, Corwen between the hours of 10 am. and 3 p.m., on (Tuesdays and Fridays), and not later than Corwen Fair Day, the 18th day of March inst., otherwise proceedings will be taken against all Defaulters. By order, L. E. EVANS, Assistant Overseer. PLWYF GWYDDELWERN. Oberwydd y g^fynian trymion erfynir am i'r trethi gael eu talu yn ddioed. Bydd yr Assistant Overseer yn y Committee Robms, Corwen, ddiwrnod y Ffair. Drwy orchymyn yr Overseers. 4'3n9 .,iLÃauE h_te..  xure Md ?eedy -by ..ae ??It aM .,1' '?0 GRADMG MARKETS wilibe?? Corwen, Bala and Cerrigydruidion .from March 3rd to March 8th. ,forch,.3rd t:u Morch 8th. At ÓQf"èD¡ wi? ¡: ?h?d oDMQa Leib 10t&. i