Collection Title: Adsain

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
5 articles on this page
GWYL LENYDDOL A CHEEDDOROL LLANDRILLO NADOLIG 1919

•GWYL LENYDDOL A CHEEDDOROL LLANDRILLO, NADOLIG 1919. Cynhaliwyd yr Wyl flynyddol ddydd Iu ■diweddaf. Y Llywyddion eleni oeddynt Mri. T. 0. Pritchard, Druid, a J. P. Hughes, Carrog. Arweinydd, Mr. John Morgan, Cor- wen, a chyflawnodd ei waith yn ddeheuig a hwylus, a chyrhaeddodd ben y daith mewn ramaer da, a chadwodd y gynulleidfa fawr mewn hw y1, hyd y diwedd. Beirniad y Ger- ddoriaeth eto eleni ydoedd Tom Price, Ysw.. Merthyr. Yr Adroddiadau, Mr. Tom Hughes, Geeler Farm, Pentrevoelas. a chyfeiliwyd yn fedrus gan Miss Gwen C. Ellis, Branas. Beirn- iadwyd y farddoniaeth gan Llifon. Gwasan- aethwyd fel Trysorydd gan Mr. J. W. Jones, Cilan, ac fel Ysgrifenydd gan Mr. John Evans, Bodowen.. Cyfarfod y Prydnawn. Ton Gynulleidfaol Beirniadaeth Mr Williams, Dolgelley, ar yr Arholiad dan 12 oed, 1 E M Parry, Blaendre, cyd. 2 D Davies, Llan a T Edwards, Wern penant, 3 J R Smith, 5Ysgubor Newydd Unawd i blant, 1 Ellin Voelas Hughes, Corwen, 2 Maggie Dalies, Llan, 3 Ellen Jones, Tynywern Adrodd dan 10 oel, 1 Hattie Edwards, Brynpenllyn, 2 Hannah Jones, Pantllyn, 3 Gwladys Thomas. 4 R Ellis Davies, Minafon Beirniadaeth Mr Aneurin Owen, B A., ar y Pencil Sketch, 1 J R Smith, 2 R E Thomas, 3 Alun Evans, 4 J R Davies, 5 Emrys Probert; Unawd dan 20 oed, 1 Berwyn Edwards, Cynwyd, 2 Gwladys Lloyd, Cynwyd Beirniadaeth y Parch R G Hughes ar Arholiad dan 16 oed, 1 Rhianon Williams, 2 E 0 Jones, 3 Angharad Williams, 4 Howell Afan J ones Aneirhiad byr ae i'r pwrpas gan y Llywydd Parti 6 o blant, 1 Essy lit Jones, R J Jones, Menna Williams, M G Roberts, Angharad Williams, a Rhianon Williams, Llandrillo Can ddesgrifiadol, Cloch y Llan," 1 J R Jones, Llandudno Beirniadaeth Mr Owen Evans ar Cambreni, 1 Mr John Morris, Tynant; Unawd cyfyngeciig i'r ardal, 1 Miss Rose Davies, 2 J M Jones, 3 Miss Essyllt Jones Corau Plant, 1 Cynwyd o dan arweiniad Mr William Roberts Beirn- iadaeth Mr Owen Davies ar y Pencil Sketch, 1 Mr J F Owen, Cefnddwysira, cyf. 2 Miss Olga Phillips, Tynant, a Mr. R. L. Griffiths, Cynwyd Unawd Baritone, Mr A Humphreys, Corwen Adrodd dan 18 oed, cyf. 1 Miss Corwena Jones, a Miss Jones, Maes Beirn- iadaeth yr Arweinydd ar y Linen Coller and Front," 1 Miss Ellis, Manchester House. Cyfarfod yr Hwyr. Ton Gynulleidfaol Anerchiad Barddonol gan Mr L W Davies Beirniadaeth y Parch R G Owen, Llanuwchllyn ar Arholiad dan 21 oed, cyd. 1 Miss R J Jones a Miss Menna Williams, 2 Mr D E Jones, Branas Lodge, 3 Miss Florence Jones, Tynycotid Pedwarawd, 1 Mr J Edwards a'i barti, Carrog Beirniad- aeth Mrs Jones a Mrs Williams, Corwen, ar y Crys Gwlanen, 1 Miss Blodwen Jones, Cadwt Adroddiad "Y Torwr Cerrig," 1 Mr Tom Bodden, Llandderfel, 2 Mr David Williams, J3ala; Deuawd, Mri. Price Atkinson a John Edwards; Y Bryddest, 1 Mr John Hughes, Merthyr Anerchiad rhagorol gan y Llywydd Unawd Sopranno, Mrs Jones, Tycerrig, Llan- dderfel; Beirniadaeth y Parch D Thomas a Mr John Phillips, ar y Prif Draethawd, 1 Mr D E Jones, Branas Lodge Beirniadaeth y Parch Owen Ellis ar y Prif Arholiad, 1 Miss C Jones, Wenallt, cyd. 2 Miss Edith Price, Berwyn Street, a Miss Maggie Jones, Manchester House; Un Parti Meibion, sef Carrog, a ddaeth ymlaen i ganu y don Rhydygroes," a chan- asant yn wir deilwng o'r wobr Beirniad- iieth Mr Ellis Davies, Tynycae ar y Ffon Goilen, 1 Gwilym," 2 Rhys Wythawd y don Rachie," 1 Parti Mr Morris, Carrog Beirniadaeth y Parch Rhys Jones, Corwen, ar yr atebion i'r Holiadau, 1 Miss Jones, Man- chester House, cyd. 2 Miss Jones, Wenallt, a Miss Gwen Jones, Blaengwnodi Beirniadaeth yr Englyn, 1 Mr William Evans, Cynwyd; Beirniadaeth Proff. Morris, M A., Bala, ar y Traethawd, Hanes y Beibl Cymreig," rhan- wyd y wobr rhwng 5 o ymgeiswyr—Miss M C Jones, Wenallt, Miss R J Jones, Tynywern, Miss Eliz Bodden, Llandderfel, Miss G Jones, Cynwyd, a Mr Wynne Jones, Branas Lodge Aeth y wobr gyntaf am werthu Tocynau y cyfarfod i Mr John Jones, Pantllyn, yr ail i Mr Richard Phillips, Tynllan, aT 3ydd i Mr Edward Parry, Blaendre; Caed Beirn- iadaeth hwyliog gan Mr Foulk Evans, B A Cynwyd, ar y cyfieithu, cyd. 1 Miss R J Jones, Tynywern, a Miss Menna Williams, Islwyn Prif Adroddiad, 1 Mr Tom Bodden, Llan- dderfel, 2 Mr D Williams Bala Beirniadaeth Mr Hugh Williams, Glyn, ar y fasged, 1 Mr Thomas Davies Llan Beirniadaeth Mrs Jones, Lletty, a Mrs Edwards, Brynpenllyn, ar y Par Hosanau, 1 Mrs- R Jo es, Tynycae Mawr; Y Brif Gystadleuaeth, daetii 3 chor ymlaen, Cynwyd o dan arweiniad Mr William Roberts Carrog o dan arweiniad Mr James Morris, a Llandrillo o dan arweiniad Mr Hugh Thomas. Wedi beirniadaeth fauwl gan Mr Tom Price dyfaraodd y Cor olaf yn oreu Yn ystod y cyfarfod gwnaeth yr Arweinydd gyfeiriad at farwolaeth y cyiaill mwyn ardatganwr melus set y diweddar Hughie Davies, Post Office, Frongoch Ami i dro y clywyd ef yn datganu ar Iwyfan yr Eisteddfod yn Llandrillo, a phas iwyd cydymdeimlad dwys ar teulu trwy i'r gynulleidfa fawr godi ar ei traed. Argynyg- iad y Parch D Thomas a chefnogiad Mr Riebard Pbillips tdwyd diolchgarwch cynes i'r Llyw- yddion am ei rhoddion baelionus, yr Arwein- ydd, Cyfeilyddes, ar holl rai oedd yn beirn- iadu, a'r cyfeillion ifyddlon sydd yu rhoddi rhoddion tuag at y cVfarfod, Hefyd i Misses. Price, Owen, a Williams, Council School am ddarparu Rossettes i'r Pwyllgor, ac 1 baw b am eu gwasanaeth ymbob ryw fodd. Nis gallwn basio beibio hefyd heb ddiolch i gyfeillion Carrog, Corwen, a Cynwyd, yn arbenig ar- weinyddion y Qoran, nid gwait.h hawdd ydyw darparu ar gyfer cystadleuaeih, rhaid wrth amynedd a dyfalbarhad. Trodd y cyfarfod- ydd allan yn ilwvddianus gydag ymddygiad rhagorOl ar y dydd.

No title

I Don't fail to go to the Watchnight" at I C.M. Chapel. A treat is promised.

LLANDDERFEL

LLANDDERFEL. Llwyddiant—Llongyfsirch'wn Mr. Tom Bodden, Dolgadfa, ar ei llwyddiant yn Eis- teddfod Nadolig Llandrillo, enilludd y wobr flaenaf gyda y prif adroddiad ac hefyd y wobr lfaenaf gyda'r adroddiad cyfyngedig i thai wedibod yn trigianu yn y plwy'. Hefyd ei chwaer, Miss E. M, Bodden, hithau yn gyd- radd gyntaf am draethawd ar Hanes y Beibl Cymraeg. Ymlaen yr elont i'w ein dymuniad ni.

CYNWYD

CYNWYD. Nos Wener ddiweddaf cynhaliodd Cym- deithas Pobl Ieuanc Cynwyd un o'i cyfres o gyfarfodydd yn yr Ysgoldy Genedlaethol, dan lywyddiaeth y Parch E. A. Williams. Yn gyntaf caed ton gynulleidfaol yno aed ymlaen gyda'r rhaglen canlynol —C&n gan Mr. Griffith Jones, Hen ffon fyNhaid anerch- iad gan y Llywydd. Galwodd y Llywydd ar Mr. Stanton Roberts, M.A., i enwi lleoedd a'u hystyron yn Nyffryn Edeyrnion. Edrychwyd ymlaen am gael clywed Mr. Roberts ac yr oedd yr Y sgol yn orlawn, ac ni chawsom ein siomi. Yr oedd yn hynod ddyddorol. Caw- som eglurhad ar enwau lleoedd yn yr ardal sef Gwerclas, Hafod, Gwnodl, Heodwr, ac yn y blaen. Metbodd a boddloni ei hun gydag ystyr y gair Cynwyd ond sicrhaodd ei fod yn bur hen. Dywedodd fod Cynwyd yn llawer pwysieach na Chorwen yr adeg hono yr oedd Corwen yn y niwl, ac y mae yn dal felly etto ar lawer ystyr yn enwedig ar fore oer yn y gauaf. Diolchwyd yn gynea iddo gan y Llywydd, a chynygiodd Mr. E. W. Morris yn ffurfiol ac eilwyd gan Mr Evan Jones, Tanrallt. Dang- hosodd pawb hynny trwy roddi cheers." Datganiad gan gor plant Lwli Dei" dan arweiniad Mr. William Roberts Glee, Sleighing Glee gan baiti Mr Roberts. Cystadleuaeth deuawd o ddewisiad yr ymgeis- wyr, ni ddaeth ond un parti i'r liw vfati sef Misses Gwiadys a Cheridwen Llovd ac yr oeddynt yn deilwng o'r wobr. T rfyuwytl trwy ganu emyn. Cynhelir y cyfarfo i ncoaf nos Wener am 7 o'r glocli. A.0 G.

CYNFAL

CYNFAL Priddas--Dydd UnD, Hhag. 22, 1919, yn Nghjtpel y a c! \M C), Ruthin, gan y Parch. T. D Pn- y, Gro, yn mhresenoldeb y Cofrestrydd, yr uiiwyd mev^n priodas Mr. George D'vies. GwersyJlt. a Miss Sarah Janet Roberts, merch Mr a Mrs. John Roberts, bryndrdiuiog, Cynfal. Rlioddwyd y briodas- ierch yioaltli g tl., ei thad. Gw. sanaethwyd ar y prio lfab ti frawd Mr Stanley Davies, Gwersylit, ac sir y b iodasferch gan ei chwaer Miss Maggie Roberts,Rhyl. Wedi y seremoni cafwyd gwledd arddercbog yn y Cross Keys Temperance Hotel, In )chwanegol at y rlIai ar enwyd cyfran >godd y canlynol o'r wledd, Mrs Davies, (iwersy ilt, MiKses Sally a Gwen Davies, Gwersylit, Mrs Griffiths, Gwersylit, Mr.Astley, Wrexbam, Mr David Roberts, Bryndreiniog, Cynfal, a Miss Em'ly HôbertF, Tai Teg, Cyn- fal Dymunwyd yn dda i Mr a Mrs. Davies gan yr oil -GOHEBYDD. X