Collection Title: Dinesydd Cymreig

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/newspaper_view.php

Line Number: 100

1 of 8

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/newspaper_view.php

Line Number: 103

https://cymru1914.org/en/view/newspaper/4014743/1" title="Next Page">Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Advertising

WHE uWELSB CITIZEN') it itha OFFICIAL ORGAN of the NORTH WALES QUARRYMEN'S UNION. PRODUCED BY TRADES UNION LABOUR.

Advertising

? DflR€DD YMWELA Dr. JONE D.D.S. (A.M.), DENTAL SLoUEON, CRAIG OWEN/ BANGOR, & LLANRUG, o 10 tai LLANBERIS, o 1 tau 4; EBENEZF lOft. tu 8, H Ddydd Mawrth ar 01 yr Hen DdI. Hefyd yn EBENEZER, bora tfytl Mawrth, o 10 tan 12 yr vythaos gyni. Ymwela a PORTDINORWIC or two -dydd lau. Yn AMLWCH a LLANERCHYMEM ar Ddydd Mawrth unwarth yn y mla. Hefyd yn LLANGEFNI, bob dy" blog ro 16, Lledwigan Road, o 1 tan 5.30.

Advertising

AM. STYLE, FFIT, A FFASIWN MAE I RICHARD WILLIMS AR Y BLAEN I BAWB DYMA SIOPY BOBL. OS EWCH I TRYFAN HOUSE CAERNARFON, CEWCH. WERTH EIGH PRES MEWN DEFNYDDIATJ at yr HAF. I Die Rhos. Stryd y Llyn. GWAITH ARGRAFFU 0 BOB MATH. YR HYN DDYWED PAWB YW MAI Y "Dinesydd Cymreig" YW'R NEWVDDIADUR WYTHHOSOL GOREU FEDD CYMRU. LLAWN AMRYWIAETH A ¥ NEWYDD-DEB (tolofnau lirbento, Y Newyddion Diweddaraf. GWAITH ARGRAFFU 0 BOB MATH. CYFARFODYDD. GWLEDD GERDDOROL. CYNHELIR CYNGERDD UWCH- RADDOL yng NGHAPEL ANNI- BYNWYR EBENEZER, ARFON, NOS SADWRN, HYDREF 17, 1914. Cyfle eithriadol i glywed "Enwogion Byd." RHAG-HYSBYSIAD. DATHLIAD CAN-MLWYDDI ANT EG. LWYS ANNIBYNOL PISGAH, LLANDWROG, yn 1915. Cynhelir BAZAAR FAWREDDOG gan yr Eglwys uchod WYTHNOS GYNTAF YN MEDI, 1915. Yr Elw tuagat dynu ymaith Swm Sylw. eddol o'r Ddyled ar yr achlysur. JOHN R. ROBERTS, Ysg. Bronant. RHAG-HYSBYSIAD. Cynhelir P R A W F-G Y N G E R D D ar raddfa eang yn CESAREA, DYDD SADWRN, TACHWEDD 28. Ceir many lion pellach yn fuan. JOHN JOHN OWEN. Tanyfron, Cesarea. EISTEDDFOD PLANT, TABERNACL, CWMYGLO. Cynhelir yr uchod NOS WENER a DYDD SADWRN, IONAWR 1 a 2, 1915. Ysgrifennyddion: Mr Tommy Hughes, Tanygraig, a Mr Evan Evans, Pool Street, Cwmyglo. DIVERTING THE ISSUE. There is no law to prohibit the mer- riment, of a child when an elderly gen- tleman slips on a banana skin, but there is a strong moral obligation on parents to prevent their offspring's hoarding up banana skins for future entertainment. Childhood claims its pleasures as a right, but it requires a skilful hand to guide the immature mind into the pro- per ch.irnels >i enjoyment. There is one pleasure which, though simple in its attainment, is un- equalled in its intensity and endures for ever. It is called EDMONDSON'S RED SEAL TOFFEE The child who has it broods no » mischief.. R. FISHER. Purveyor of Prime Colonial Ox Beef, Wether Mutton, and Canterbury Lamb, BASTGATE MEAT STORES, CARNARVON. SPECIAL TERMS FOR 0-.0 Podttri IMYC.,Cfing -a. ENQUIRIES INVITED. GWEITHIAU CERDDOROL PENCERDD EIFION. "MAE GENNYF LAtS I GANU."— Deuawd newydd i Blanfc. Dewisedig eia- oes gan amryw bwyllgorau. Trwy y Post, 6ic. "GLOYN BYW BACH."—Deuawd ag y mae galw dyddiol am dani o Dde a Gogledd at Gyfarfodyd, Llenyddol ao i Ysgolion Dyddiol. Trowy y Post, 6Jc. Caneuon Soprano neu Denor: "CWSG, FY MHLENTYN." Pris Is. "GENETH Y MEDDWYN." Pris 6c. Baritone: "CHWIFIWN FANERAU'N GWLAD." Pris Is. Anthem: "PWY A ESGYN I FYNYDD YR ARGLWYDD. Sol-fa, 2g; Hen Nodiant, 4c. Yr oil i'w cael gan yr Awdwr: MORRIS GRIFFITH, L.T.S.C. (PENCERDD EIFION), Chwilog, S.O. J. ELIAS AND SONS. HAIRDRESSERS, HAVANA HOUSE, PWLLHELI, Has the Largeat and Best Selection of Ladies' Real Hair Tails in Stock. Inspection Invited. Alw- Agent for Matopol Ruon. R. B. D AVIES, Billposter, Bellman, and Adrertisiac Contractor, 11, High Street, Blaanau Feitlnleg Proprietor of all the Principal BiUpoetiDa Btatiei ta tile Im A ydych yn bwriadu Dodrefnu ? Os felly, nis gellwch fforddio peidio galw gyda ■ 1 GRFFITH JONES PRIF ODODREFNWYR GOGLEDD CYMRU, I Caernarfon, Bangor, a Phwllheli. j Y Show Rooms Mwyaf a Harddafyng Nghynum, CANNOEDD 0 COUCHES A SOFAS 0 v Al 7s 6do ) CYPYRfcDAU GWYDR DA MEWN FFAWYDD DERW, A MAHOG- ANY 0 £ 3 19s ad. I I FYNY. GRANDFATHER'S CLOCKS MEWN DERW A MAHOGANY. PARLOUR SUITES 0 P,3 7s 6d. I FYNY. GWELYAU HAIARN, PRES. A CHOED. J I MATRESI FLOCKS, A WIRE. 11 FENDERS, CURBS, FIRE BRASS- fl ES, A PHOB MATH 0 FURNISH- 1 ING IRONMONGERY. I CEDWIR STOCK ANFERTH 0 R BOB MATH 0 LESTRI, DINNER 1 SETS, TEA SETS, TOILET SETS, H ORNAMENTS, LLESTRI PRIDD. 1 Dymaein Safon: UCHEL 0 RAN QUALITY. II ISEL 0 RAN PRIS. v HAWDD 0 RAN TELERAU. I Mae ein deng mlynedd ar hugain o. brofiad eang at eich gwasanaeth, felly na foddlonwch heb 1I dalu ymweliad buan a ni. 11 f ?' -?—————t? -?——————.? § WATCH FEL Y DARLUN. 5/- I A Warantir i gadw amser cywir. Nid N ydyw yn bosibl cael gwell gwerth. Anfonir i unrhyw gyfeiriad ar dder- r byniad y swm uchod. SPECTOLS. SPECTOLS. N Dyma'r man i'w cael, a'u cael i foddlonrwydd. MODRWYAU PRIODASOL LLE O'R NEILLDU I'W DEWIS. Gyda phob Modrwy rhoddir Anrheg Defnyddiol. Cadwyni Aur, Braclets, Brooches, Ear-rings, &c. Cloc Alarwm campus, 2s 6c. Williams Jones, PRACTICAL WATCHMAKER & OPTICIAN, 22, Bangor Street, Carnarvon. THE GREATEST SALE OF MUSIC EVER HELD IN WALES o r, 1, Ii TTAg COMMENCED AT "j' G D. ROBERTS, PIANO STORES, 21, HIGH STREET, CARNARVON, FEW pp. THE BARGAINS OFFERED: Is Welsh Songs, 8d each. Ss^Hemy's Piano Tutor, Is 4d. t 4«fHamilton,s Tutor, Is 4d. 4s Smallwoods Tutor, Is 4d. ts Star Folios, 8d. Is Dance Albums, Song Annuals, &c., 8d. "ge 10s Parcel English Songs, 2s 6d Large 5s Parcel Piano Music, Is. MUSICAL INSTRUMENTS AT HALF PRICE. EVERYTHING |lUST BE CLEARED AT 33i and 50 per cent. OFF. Musk) Dealers and Teachers should not miss these Bargains. The Stores for Pianos, Organs, Gramaphones, Records, Ac. AM Argraffwaith Da ANFONER I SWYDDFA'R "DJL SYDDO* f n 6, ST. DAVID'S ROAD, f U CARNARVON. U J D. DAVIES, n Cadies' and Gents' J T A I L 0 R n "4. n II SIWTIAU I U DDYNION YN 1 fl YR ARDDULL A'R FFIT OREU. ff. r- Y LLE GOREU II AM U TAILOR MADE j J COSTUMES „ J BYDD RICHARD EVANS. MEDDYG ESGYRN (Bone Setter), PLLHELIt yn ymweled a'r Ileoedd canlyroi yn wythnosol: Dydd lau.-Market Vaults, Llangefni. Dydd Gwener.—Sportsman Hotel, Port- madoc. Dydd Sadwrn.—Emu Temperance, 2, Palace Street, Caernarfon (gerllaw 3 Farchnad) Oil at y Gewynau i Ddynion ac Anifeil- iaid am Is lie a 2s 6c y Botel, 3c yn ych- wanegol drwy'r Post. Anfoner am ein telerau ynglyn a phob math o argraffu. Gwneir Ipob path yn Mestlua. BY DINESYDD CYMREIGU ydyw yr ORGAN SWYDDOGMJ i UNDEB CHWARELWYR GOGLEN CYMRU. CYNYRCHWYD GYDA LLAFU8 UFVtfEBOL. THE ARFONIC QUARTETTE I Is now open for engagements for Ooe- oerte, &c.-Apply for partioulare to B. Roberts, 69, Pool Street, Qanam*.