Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 4
Full Screen
1 article on this page
Advertising

ESCRIBANIA DE REGISTRO DEL- Escribano RAMON F. SORIA, TRELEW (Chubut). SWYDDFA RHESTRU YR YSGRtFENYDD TRWYDDEDtG RAMON F. SORIA, TRELEW (CHUBUT) Eisieu Prynu Fferm. -0- YN EISIEU Fferm dda yn agos i Gaiman, T 100 hectareas, wedi ei thrin, a chymun- deb dyfrhaoi o'r carnlesi. Cynygion i'w hanfon i R. LLOYD DAVIES, TRELEW. NELSON LINE. BUENOS AlRES tO LIVERPOOL Or LONDON. Liverpool every fortnig-ht— SINGLE. X12 10 0 RETURN £22 10 C London every week- I st C/ass, X20-Return jC3C. 2nd Class, 915-Return £25. —— Berths secured in advance. —— Agent-M. CHARLTON, LIBRARY, GAIMAN. In Trelew on Mondays. YMfiYNfiUORf A GYfRE)IH)OL Doctor MANtJEE PASTOR y MONIES, CYFREITHIWR. ROBERT A. DAVtES, PRWYADUR. Swyddfeydd: RAWSCN TEEEPHON 38; TREEEW TELEPUONO 15. ACHOSION GWLADOL, MASNACHOL, TROSEDDOL, A GWEINYDDOI. o FLAEN Y LLYS LB:TRADO, v RHAGLAWtAETH, Y I)OI-I-IIA. A'R BANCO DE LA NACION. !filii Dirprwywyr cyffredinol. Prynu a gwerthu, ac ardrethu tiroedd y camp, tyddynod, &c. TELIR SYLW ARISENIG t TESTAMENTARIAS. COOPERATIV A CHICA. V BRODYR MARTINEZ, TREL-EW. YSTOR 0 WAHANOE NWYDDAL.IICYNRYCH!OEWYR. V MasnacHdy a vvertha rataf ooo yn y Diriogaeth. o o o PRYNIR GWENITH A HAD ALFALFA, STOC HELAF'i'H 0 EUROPF MEGIS CADACHAU S1DAN, ESGIDIAU, PLANCEDI, AC AMRYW l\\VY- DDAU ERAILL AM BR1SIAU HYNOD 0 ISEL. MATERION CYFREITHIOL. CYNRYCHIOLWYR Y DRS. ADOLEO LABOUGLE (iKu.), AC EDUARDO LABOUGLE, CYFREITHWYR. RLVADAVIA 620; BUENOS A1RES— LA PLATA CALLE 13 NQ. 814. SAMSON WINDMILLS. We have just received a new assortment of the famous SAMSON WINDMILLS of the following sizes :— 8, 10, 12, 14, 16, & 20ft. TOWERS of 20 & 80 ft. If you wish to irrigate properly and emciently any land out of the reach of the canals, a SAMSON will do it. ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? \piiui?n S ?h%???_??°'????SL? Estimates, Catalogues, and technical advice on application to the sole Agents D. MEYER & Company, Trelew. Ystordy Prydeinig Daniels, Port Madryn. DEWISIAD RHAGOROL 0 Gyfrwyau a Ff rwyni, ai!-l!aw, i Perched a Dymon. Y maent wedi eu gwneud yn Mhrydain, a gwerthir hwy o $15 i $35. Gwerth dwbt yr anan. CUPBOARDS, WARDROBES, DRESSING TABLES, WASHSTANDS,