Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 4
Full Screen
1 article on this page
Advertising

ESCRIBANIA DE REGISTRO DEL » Escribano RAMON F. SORIA, TRELEW (Chubut). SWYDDFA RHESTRU VR YSGRIFENYOD TRWYDDEDIG RAMON F. SORIA, TRELEW (CHTJRUTj NELSON LINE. BUENOS AIRES to LIVERPOOL or LONDON. Liverpool every fortnight- SINGLE £12 10 0 RETURN dC22 10 0 London every week- 1st Class, C20-Return £36. 2nd Class, 915-Return £25. ——— Berths secured in advance. Agent—M. CHARLTON, LIBRARY, GAIMAN. In Trelevv on Mondays. V QYMANPA GANU. Dymunir ar i'r Pwyllgor gyfarfod Mehefin 7fed am 3.30 p.m yn Ngwesty i\ Jerystwyth. Y mae dwy neu dair o Eglwysi heb dalu am y rhagieni eleni, dymunir arnynt eu talu i'r Br. William O. Evans, nell yn C.M.C., Gaiman, cyn Mehefin 7feci.-Dros y Pwyllgor, E. R. EVANS. Enrique Soria y Medrano, Cynrychiolydd Cyfreithiol. DALIER SYLW. Dymunaf gynyg fy ngwasanaeth fel cyn- rychiolydd mewu materion cyf reithiol gerbron y Prif Farnwr. Ymofyner a swydclfa rhestru yr Ysgrifenydd Trwyddedig— RAMON F. SORIA, TRELEW. Cyfreithwyr i ymgynhori a hwynt yn Buenos Aires a La Plata:—Doctoriaid SEVERO SORIA y CARLOS RODRIGUEZ BRITOS. BUILDING MATERIALS, We are in a position to offer building materials of the best quality, at prices which defy competition. Best British made Corrugated Galvanized Iron$19.50 100 kilos Lumber. Pitch Pine Scanttings of all sizes, 16 cents per square foot floring 1 x 3, 1 x 4 and 1 x 6, of full size. Ceiling Boards 1 x 6, tongued, grooved, and dove-tailed at 18 cents per square foot. A- large assortment of CORNICE, SCURTINGS, MOULDINGS, etc. at equally low prices. We stock a complete selection of BOLTS, SCREWS, and PATENT NAILS for ROOFING. If you contemplate building a shed, or a house, please supply measurements and we will submit you an estimate. D. MEYER & Company, Trelew. YMGYNGHORfA GYfREIMIOL Doctor MANUEL PASTOR y MONTES, CYFREITHIWR. ROBERT A. DAVIES, PRWYADUR. Swyddfcydd: RAWSON TELEPHON 38; TRELEW TELfPUONO 15. ACHOSION GWLADOL, MASNACHOL, TROSEDDOL, A GWEINYDDOL o FLAEN Y LLYS LETRADO, Y RHAGLAWIAETH, Y DOLLKA. A'R BANCO DE LA NACION. 0-0 ow Ono O-W ow O-W Ono ow 000 mw PW ow Ono ow 00 ow ow AW ow ow Dirprwywyr cyffredinol. Prynu a gwerthu, ac ardrethu tiroedd y camp, tyddynod, &c. TELIR SYLW ARUENIG I TESTAMENTARIAS. COO PER ATI VA CHICA. Y BRODYR MARTINEZ, TRELEW. YSTOR 0 WAHANOL NYYYDDAU. I I CYNRYCHIOLWYR. Y Masnachdy a vvertha rataf o o o yn y Diriogaeth. o o o PRYNIR GWEN1TH A HAD ALFALFA, STOC HELAETH. 0 EUROPE MEGIS CADACHAU SIDAN, ESGIDIAU, PLANCEDI, AC AMRYW NWY- DDAU ERAILL AM BRISIAU HYNOD 0 ISEL. MATERION OYFREITHIOL. CYNRYCHIOLWYR Y DRS. ADOLFO LABOUGLE (lEu.), AC EDUARDO LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVIA 620; BUENOS AIRES- LA PLATA CALLE 13 N". 814.