Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 4
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Chest of Drawers, Cupboards and Wardrobes from I $40 FRED EDUtARDS, TRELEW. Y mae y Br. Fred Edwards yn arcs yn nhy y Br. Richard Roberts. C. M. C. GWEN!TH. BLAENDELIR $"7.00 AM WENITH. YR AROLYGIAETH. Tre!ew, Mai 30, 1913. NELSOM LINE. BUKNOS AlRKS tO LiVEKl'OOL Or I.ONDUN. Liverpool every fortnig'ht— SINGLE C12 10 0 RETURN S22 10 C London every week— I st Class, 920-Return £36. 2nd Class, X15-Return £25. ——— Berths secured in advance ——— AgentM. CHARLTON, LIBRARY, GAIMAN. tn Trelew on Mondays. ESCRiBANiA DE RE(MSTRO DEL. Escribano RAMON F. SORIA, TRELEW (Chubut). SWYDDFA RHESTRU n RAMON F. SORIA, TRELEW (CHUBUT) CASA "KYMRO" de EJV?ROBE?TS.  Yr wyt yn ()urb\'n G\\ait' bob amser élln L¡ris ucbaf y lillThn;uJ it gwcnhaf I1\vydJau i urn'hy\v un am gYI1y¡-c]¡io¡¡. Ar law COEt) LLAWR a NENFWD. CWELYAH nEYRN a PURES o $!0 i $80, yn o! maint. Ystoc helaeth o DDSLEADAM DYNION, PERCHED, PLANT a BABANOD, ar !aw. Bydd yn a)'chebion am unrhyw nv/ydd y b'och mown anhawster i'w g'act, mcgis WEtAR PRESS, SACHAU, &c Trowch L mewn a g'vveiwch ———— GAIMAN g-er y PLAZA. ——— SAMSON Windmi)!s. No other Windmill has so many factors of safety and stability. — ALWAYS RELIABLE —— \e stock all sizes from 8 to 20 ft. Apply for Catalogues and prices to the Agents D. MEYER & Co., TRELEW. COOPERATIVA CHI CA. V BRODYR MARTINEZ, TRELEW. YSTOR 0 WAHANOL NWYDDAU. CYNRYCHIOLWYR. V Masnachdy a vvertha rataf o o o yn y Diriogaeth. o o o PRYNIR GWENITH A HAD ALFALFA, STOC HELAETH 0 EUROPE MEGIS CADACHAU SIDAN, ESGIDIAU, PLANCEDI, AC AMRYW NWY- DDAU ERAILL AM BRISIAU HYNOD 0 ISEL. MATER/ON OYFREITHIOL. CYNRYCHIOLWYR Y DRS. ADOLFO LABOUGLE (lEu.), AC EDUARDO LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVIA 620; BUENOS AIRES— LA PLATA CALLE 13 NQ. 814. Cystad! Cystad" Oherwydd eu bod yn ymadael a'r Dir- iog-aeth mae y Bonwyr LAP'OREST wedi fy awdurdodi i werthu mewn cystad cy- hoeddus, ddydd SADWRN, y 5ed o Or- phenaf, hoi! GELFI AMAETHYDDOL a'i- ANIFEILIA1D hefyd DODREFN y TY. Cymer y cy tad !e ar y fferm He maent yn byw, ger Capel y Gaiman. Manylion Hawn yn fuan. J. S. DILLON, ApWERTHWR A PHRISIWR. @]I c::=::@==J II c::=::@==J II c::=::@==J I@] ? SOSIALAFT". § II II 1§1 Traddodir Dar/ith AR Y TESTYN UCHOD, YN Nazareth, Orof& Dulog, NOS FERCHER, MEHEFtN 18, 1913, X ? >( ? X ? GAN Y BR D. IAL JONES. I DDECHREU AM 6 O'H Gt.OCH. YreIwatddodrefnuyVestri. Mynediad i niewn trwy Docynau $1.00. PLANT-HANKR PRfS. E!)Fiqae Sona y lwedrano, Cynrychiolydd Cyfreithiot. DALIEf< SVLVV. DymunaC gYllVg ry ngwasall