Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 4
Full Screen
1 article on this page
Advertising

I SUNLIGHT LO HAGE T Do oilri BOYi\L VfNOuA othing brightens the ? c o m p! e x i o n and helps to retain and protect the fresh, clear, youthiu! appearance of the skin as Rcya! Vinoi'a Comp!e\fon Po\vder does. It is, with all other Viuoha products, a triumph of perfection.f.f, .Jf. J$ V28< SAMSON Windmills. No other Windmill has so many factors of safety and stability. —— ALWAYS RELIABLE We stock all sizes from 8 to 20 ft. Apply for Catalogues and prices to the Agents:—- D. MEYER & Co-, TRELEW. COOPERATtVA CHI CA. V BRODYR MARTINEZ, TRELEW. YSTOR 0 WAHANOL NWYDDAL.IICYNRYCH!OLWYR. V Masnachdy a vvertha. rataf o o o yn y DirtOjg'a.etH. o. o o PRYNIR GWEN1TH A HAD ALFALFA, STOC HELAETH 0 EUROPE MEGIS CADACHAU SIDAN, ESGIDIAU, PLANCEDI, AC AMRYW NWY- DDAU ERAILL AM BRISIAU HYNOD 0 ISEL. MATERION OYFREITHIOL. CYNRYCHIOLWYR Y DRS. ADOLFO LABOUGLE (lEu.), AC EDUARDO LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVIA 620; BUENOS A IRES- LA PLATA CALLE 13 NQ, 814. ESCRIBANIA DE REOISTRO DEL- Escribano RAMON F. SORIA, TRELEW (Chubut). SWYDDFA RHESTRU YR YSGRtFENYDD TRWYDDEDtG RAMON F. SORIA, TRELEW (CHUBUT) Chest of Drawers, t from Cupboards and ?n Wardrobes t?TU FRED ED",ARDS, TRELEW. Y mae y Br. Fred Edwards yn arcs yn nhy y Br. Richard Roberts. C. M. d GWENITH. BLAENDELIR $7.00 AM WENITH. YR AROLYGLAETH. Trelew, Mai 30, 1913. Enrique Sona y gedrano, Cynrychiolydd Cyfreithiol. DALIER. SVLVV. Dymunaf gynyg fy ngwasanaeth fel cyu- rychioiyddmewnmaterioncyfreithiol gerbrou y Prif Farnwr. Ymofyner a swyddfa rhestru yr Ysgrifenydd Trwyddedig— RAMÓN F. SORIA, TRELEW. Cyfreithwyr i ymgynhori a hwynt yn Buenos Aires a La Data :—Doctoriaid SEVERO SORIA y CARLOS RODRIGUEZ BR1TOS. NELSON UNE. BUENOS AlRES tO LIVERPOOL or LONDON. Liverpool every fortnig'ht— SINGLE. S12 10 o RETURN. S22 10 c London every week- I st C/ass, -f20-Return S36. 2nd Class., 9 15-Return S25 —— Berths secured in advance. ——— Ag-ent—M. CHARLTON, LIBRARY, GAIMAN. In Trelew on Mondays. CASA "KYMRO" de E. M. ROBERTS. Yr wyf yn derbyn Gwair bob amser am bris uchaf y farchnad a gwerthaf nwyddau i unrhyw un yn gyfnewid am g'ynyrchion. Ar taw COED LLAWR a NENfWD. CWELYAtJ HEYRN a PHRES o $<0 $80, yn o! maint. Ystoc hetaeth o DDtLLADAH DYNION, MERCHED, PLANT a BABANOD, ar taw. Bydd yn bleser genyf dderbyn archebion am unrhyw nwydd y b'och mewn anhawster i'w g'ael, megis WEIAR PRESS, SACHAU, &c Trowch i mewn a gwelwch ———— GAIMAN ger y PLAZA. ———— ARGRAFFU ARGRAFFU Dymunir hysbysu y gwneir pob math o ARGRAFFWAITH yn y modd goreu ac am bris rhesymol yn Swyddfa'r DRAFOD, Trelew. Gofelir am BRYDLONDEB. Rhoddwch brawf cyn anfon i unman arall.