Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
2 articles on this page
Vma a Thraw I

Vma a Thraw. I Nos Lun diweddaf daeth Pwyllgor yr Eis- teddfod at ei gilydd i drafod gwahanol faterion ynglyn a hi. Yr cedd ilais y cyfarfod yn gryf dros I gynnal Eisteddfod eleni, a gohiriwyd yr amser i'w chynhal o fis Hydref hyd fis I Rhagfyr. Os am Eisteddfod levvyrchus rhaid deffro a gvveithio a chae! y "galon mown I hwyl fel teiyn Dafydd ar yr wyl." Y mae'r Eisteddfod arfero! a bod yn un o wyliau niawr y Wladfa, a'r gwladfawyr yn cyrchu iddi o bob cwr o'r Dyffryn. Ni ddyiai sefydl- iadau dyrchafol fel hyn gael lloriydd i gysgu. Deffrovvn ac ymunwn a'r gad Eisteddfodol. -0- Deallwn fod y Parch. J. Camwy Evans a'i oriod hawddgar yn bwriadu dyclnvelyd yn iied fuan yn ol i Gymru Lan, Gwlad y Gan gwlad beirdd, cerddorion, a phregethwyr o fri. Nid (lymuiiol yxv'r syniad eubodarein gadael, ond rhaid boddloni tieu ymostwng i'r Drefn Fawr. Dymuniad Deiniol iddynt yw ein dymuniad ninnau. -0- Fel hyn y canodd Deiniol onide? "Gyfaill annwyi, mawr yw ymffrost Y Gwladfawyr yn dy lwydd, I ti eto ar dy yrfa Y dymunaut Dduw yn rhwydd Ti arlwyaist inni wleddoedd Yr Efengyl wrth ein bias, A dy lais wefreiddiai'n henaid Pan gyhoeddit olud gras. Ymunwn eto gyda Deiniol i erfyn fel hyn:— Taened nef ei hedyn drosoch Yng nghyfFiniau poeth y drin, Fel na feiddia nesu attoch Elyn ffrom fel Submarine. Ar y ddeuddegfed o Hydref, dydd Gwyl, disgwylir awyrlong i'r VvIadfa o Buenos Ai- res. Dyma rywbeth ncwydd hcllol i'r Wladfa, a rhywbeth dyddorol hefyd oherwydd y galatiastra wneir gyda'r peiriannau hyn ar fywydau ac eiddo. Tybed ellir cael gwybod- aeth sicr, yn lied fuan, pa ie y bwriedir i'r awyrloeg ddisgyn ? Bydd canoedd lawer yn awyddus am ei gweled nid yn unig yn teithio yn yr awyr uwchben, ond hefyd ei gweled wedi iddi e, d'isgyn. Bydd yn wertli tnanteisio ar y cyfle i'w gweled. —o—— Dywedir fod pobl yr Andes, yn ddiweddar, wedi cael gwlawogydd trymion gyda'r can- lyniad nad oes niodd tcithio rhyw lawer ol a blaen yno. Y mae tywydd gwlyb, ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn anfanteisiol hefyd i hau gwcnith a hadau eraill. Os ydynt hwy yno yn cael gormod o wlaw yr ydym ninnau yma yn cael rhy ychydig, y mae y ffyrdd yn cael eu gorchuddio gan lwch sydd yncodi yn gymylau gyda'r gVJynt nes dallu dyn bron. Wei, ni chaiff pobl yr Andes na phobl Dyffryn y Camwy bob peth ewyllysiant gael, ond nid oes gan y naill na'r llalllawer o le i gwyno, y maent yn cael yn lied dda. -0- Dyweud y drefn y mae Herr Offa yn y Drych am y Sais, "Edrycher," meddai, "fel mae y Sais balch ac hunan geisiol yn chwareu marbles a Lloyd George, yr unig un yn y weinyddiaeth heddyw sydd wedi dangos gallu i gyfarfod a'r angen. Yn lie ei roi lie y dylai fod, yn Brifweinidog, crewyd He iddo o dan Kitchener, Lloyd George i wneyd y gwaith, a Kitchener i gael yr boll glod. 11 Wrth geisio dajostwng y sais a dyrchnfu Lloyd George y mae Herr Offa" yn dyrchafu y sais a darostwng Lloyd George. Tybed, mown difrif, mai dyn i'w dafln gau y Sais i swyddi dibwys yw Mr. Lloyd George! Nid mewn swydd ddibwys y rhoddvvyd i ef ond yn swydd bwysicaf y Llyvvodraeth ar hyn o bryd. Credir yn gyfTredinoigau Loegr a Chymru, gan F?raingcaRwssia, a chan Belgium hefyd j fod Mr. Lloyd George yn y swydci y dylai fod, a mawr y canmol sydd arno am lenwi y swydd mor effeithiol fel ag i gynyddu nvvydd- au rhyfel ar en canted. Gvvna "Sylfauus" sylwadau ar ddystawr- wydd. Daw negeseuon pwysig i'r byd, meddai, o ddystawrwydd fel y sonia'r bardd an: dano-—"I like silent people, 1 like to hear them speak; because their voices come from j' silences of their own souls. Daeth perlau oddiwrth hen fynachod megys Thomas a Kempis ac eraill; dadlwythodd yr lien fynachlogydd drysorau i'r byd, a siglwyd Cyfandir yn nyddiau l.utiier o'r gell ddystaw yn Wi Item burg. Yn ein hoes ninau, daw ic-gescuoii o ddystawrwydd y gell gan ddiwygwyr gwlad- ol a chrefyddol. -0-- Nid oes unrhyw gytundeb, meddir, yn gorfodi Canada, Awstralia a New Zealand i helpu Prydain. Er hyny, y mae Canada wedi anfon oddeutu can miljo wyr iymladd yn Ffraingc, ysgwydd yn ysgwydd a'r milwyr Prydeinig, a Uywodr- aeth Canada sydd yn dwyn y gost. Mae Awstralia a New Zealand yn gwnend yr un peth. --0- Boreu dydd lau diweddaf cychwynodd y Br. Griffith Nathaniel Jones Tir Halen am Buenos Aires i fyued yn ol cyfarwyddyd meddyg Rawson o dan weithred lawfeddyg- ol yn yr Ysbytty Brydeinig. Blinir ef gaii ei hen ddolur ar ei wefus isaf, a dyma'r trydydd tro iddo fyned i B. Aires i geisio meddyginaeth. I Hefyd cyfarfyddodd yn ddiweddar a dam- wain i'w iygaid, ac y mae'r meddvg yn ei gynghori i gael barn meddygon yr Ysbytty Brydeinig ar yr anhwyldeb sydd ar ei lygad. Dymuinvn iddo feddygiuiaeth fuanalhvyr, -0-- Y mae y Br. David Humphrey Griffiths Tir Halen, wedi rnyned i Buenos Aires gyda'i ferch fechan, Menai, i gael ymgynghori a'r meddygon yno ynghylch rhyw anhwyldeb sydd ar ochr Mena i. Gobeithiwn y caiil Mcnai wellhad llwyr a buan. —o— Deallwn oddiwrth ohebiaeth a ddaeth i Jaw gyda'r llythyrgod o'r Hen wlåd yr wythnos hon, tod y Capten Tom Parry, yr AelJd An- rhydeddus dros Fwrdeisdrefi Swydd Flint yn yn Senedd, wedi anafu ei droed yn y Rhyfel, ond nid yn beryglus, ac yr oedd yn ysbytty Alexandra. Un o'r Cymry ieuaingc mwyaf poblogaidd yw y gwron hwn, ac efe oedd un o'r glewaf o'r ymgciswyr yn yr etholiad di- weddaf, ac edrychir arno fel un o obeithion goreu y blaid Ryddfrydol Gymreig. Ei dad ydyw yr hyglod Mr. Parry, yr Wyddgrug. Yr un ohebiath a ddywed fod y Leutenant Maldvvyn Davies, mab prif-gwnstabl y RhyI, a nai i prif-gwnstabl y Sir, yntau hefyd o dan driniaeth yn yr un ysbytty. -0- Y mae y Llywodraeth Genedlaethol wedi anfon Gwenith Had i'w werthu yn y Wladfa. Gellir gwybod y telerau ond ymofyn yn un a I ganghenau y C.M.C.

Advertising

PWYS)G!  a AMYNEDD A Beeffeitiiia Waitii." Eisteddfod Jubili y Wladfa I Estynir dyddiad yr Eisteddfod uchod hyd dydd lau a dydd Gwener Rhagfyr, 16eg a'r 17eg, 1915, er galluogi pob earwr lien a clian i wneyd ei ran er dathlu yn deilwng IIaxntir CAN MLWYDDIANT y WLADR, A. Y mae Copiau o'r holl Gerddor- iaeth i'w cael oddiwrth yr Ysgrifen- yddion yn y C. M. C., Trelew. AMODAU. 1. Y Cyfansoddiadau a'r Cynyrch- i fod mewn llaw erbyn vr 20fed o Dachwcdd. 2. Enwau y gwahanol Ymgeiswyr eraill i fod i mewn erbyn y lOfed 0 Ragfyr. 3. Trefnir Rhag-brawf ar yr Un- awdau a'r Adroddiadau os bydd mwy na thri ymgeis- ydd ar bob un. 4. Ni WOBltWYIIl ONI BYDD TEILYNG- DOD. D. 0. WILLIAMS, A. II. WOODLEY. SYLWER.-Y mae copiau o 11 Priod- y Morwr" i barti o is, a,, canig y Clychau i'r parti merched yn awr- yn barod. Anfoner am danynt yn ddioed.