Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
7 articles on this page
Cymdefthas Camwy Fydd I

Cymdefthas Camwy Fydd, Nos Wcner nesaf, 18fed o Awst, cynhelir y cyfarfod nesaf yn Ystafell y Tabernacl, pan y disgwylir dadl ar destyn dyddorol/sef, A ydyw hapusrwydd yr hil ddynol yn gwclla yn gyraesuro.1 i'r un graddau a'r cynydd inewn Gwareiddiad." Gwahoddir yn gynes holl bobl ieuainc y Cymry i dreuiio awr neu ddwy, a fydd o fuddioideb icldynt yn y dyfodol. Ymddengys adroddiad o'r cyfarfod diwedd- af yn Y DRAFOD yr whthnos nesaf. Yr eiddocb, YSG. AIM Y IRO,

Yr Ken WladfawyrI

Yr Ken Wladfawyr. Rhoddwyd awgrym yn Y DRAFOD wythnos neu ddwy yn ol am rif ac enwau y rhai sydd fyw OT fintai gyntaf, Yn canlyn ceir enwau yr oil sydd wybyddus i mi. Dichon fed un neu ddau eraill nas cofiaf, 29 Gor., 1916. I. R. J. Berwyn, yr hynafwr. 3. Elizabeth P. lJ. Berwyu, ei 'wraig. 3. Evan Jones, Triongl. 4. Elizabeth Jones, eto, ei wraig. s. Thomas Jones, Chlll 6. Gwenlliau y Parch. Abraham Matthews. 7. Eleti G. Jones, gweddw y diweddar L. Jones. 8. Dafydd Huws Cadfan. 9. Llywelyn Huws Cadfan. i o. Huws, Drofa Fawr. i f. John J.,Huws, Glyn Llifon. 12. John M. Thomas, Castel! Iwan. 13. Richard Jones, Glyndu. 14. Thomas Harri. :i 5. John D. Evans, Bro Hydref. 16. Elizabeth Evans, merch y diweddar Daniel Evans. 17. Richard Jenkins, Bro Hvdref. 18. Ann Jones, Kansas, Bro Hydref* 19. John Ap Williams, Pont yr Hendref. 20. Elizabeth Morgan, gweddw Thomas E. Morgan. 21. Meurig Huws. 22. Thomas -T. Awstin. 23. Dafydd G. Huws. 24. Mary Hughes, Penygelli, merch y di- weddar Robert Thomas. 25. Jane Awstin, merch y diweddar Gruff- udd Huws. 26. Mary Annie Zanches, merch A. Matth- ews. 27. Richard H. Williams. 28. Daniel Harris. 29. Thomas G. Davies, mab y diweddar Lewis Davies. 30. John Patagonia Davies. RHAI ODDIALLAN I'R WLADFA YN AWR. 31. Gruffudd Price, Santa Fe. 32. Amos Williams, Bangor. 33. Henry Davies, Canada. 34. John Jones, Rio Negro. 35. Joshua Jones, Castell Newydd. ———m

Diolchgarwch

Diolchgarwch. Dymuna Mr. D. Roberts ddiolch i'l' rhai a ysgrifenasant ato lythyrau o gydymdeimlad, ac hefyd i'r lluaws a fynegasant iddo yn ber- sonol eu cydymdeimlad ag ef yn ei brofedig- aeth Jem @ golli ei unig fab Llewelyn ar faes y rhyfel. Bu y mynegiant caredig yn gysur iddo, a diau y byddant felly i Mrs. Roberts a'r telilii yti yr Heii Wlad. Prudd yw'r meddwl mai -dymuniad y mab ydoedd yiiit,iiib -,ii dAd yn y Wladfa ar derfyn y rhyfel.

Caiman

Caiman, GWYL Y GLANIAD.—Er mai byr fu yr amser i barotoi ar ei chyfer, daeth pethau o gwmpas yn dda iawn, a chynhaliwyd yr wyl eleni genym ar yr un llinellau ag arfer; Saethu at Nod yn y bore Chwareuon a The yn y prydnawn a Chynghercd yn yr hwyr. Rhanwyd y gwaith am y dydd i fan bwyll- gorau, a gwnaethant hwythau eu gwaith yn foddhaol. Cymerai y Saethn at y Nod i fyny tu cefn i Gaiman Newydd Goreu gyda'r Riflau raawr, Mr. T. M. Jenkins. Y rhai byebaiu Goreu, Sidney joies 2 Domingo Nasso a Herber Evans Nid llawer drodd allan i'r ymdrechfa saethu eleni bu y niwl yn y bore yn rhwvs- tr i fynd yn mlaen fel y trefnwyd, a tbua un- ar-ddeg, yr oedd Ymdrechfa y Bel Droed yn Mryn Gwyn—rhvvug partion Bryn Gwyn a'r Gaiman. Parti y Gaiman enillodd. Yr oedd y Te dan arolygiaeth pwyllgor o foneddigesau, "c y-mae dweyd hyny yn ddi- gon i bawb wybod na siomwyd nebddisgwyl- iodd am 'panaid o de da Tua'r un amser ag oedd y Te yn llifo rhwng muriau yr Hen Gapel, yroedd chwar- euon y plant yn cymeryd lie yn ymyj, a mawr difyrweh a'r hwyl a gafwyd gyda hwy, I a'r dorf fawr o edychwyr yn mwynhau eu hunaiu—cystal a'r chwareuwyr bychain. Y mae chwareuon diniwed i blant clan arolyg- iaeth dda yn sicro fod yn llesol iddynt, nid yn unig o'r ymarferiad, ond o'r ddisgyblaeth ellir drwyddynt. Wedi i bawb gael eu digoni, a chlirio'r byrddau, pan oedd nos yn disgyn, tna haner awr wedi chwech codwyd y lieni ar Act olaf yr Wyl. Y GYNGHERDD.— Yr oedd arweinyddiaeth y cyfarfod yn llaw Ial, a galwodd yn gyntaf ar Mr. Wm. J. Hughes yn miaen i lenwi y Gadair oedd yn ei aros ar y Ihvyfan. Fe gofir mai Mr. Wm. J. Hughes yw yr unig Hen Wladfawr sydd yn trigiauu yn ardal y Gaiman, a priodol, ac awgrymiadol iawn, oedd ei osod yn Gadeirydd y Gyngherdd— "Cyngherdd Gwyl y Glaniad." Cafwyd can agoriadol gaii BobWilliatiis, "Telynau'rSaint;" Can a Chydgan, Alaw Lili Lon,"gan Aeron Griffith, geiriau Gwladfaol; Hen Alawon Cymreig, Breuddwyd y Frenhines, Gwen Fach," Y Gadlys," gan Gor Merched y Gai- man, dan arweiniad R. E. Hughes; Adrodd- iad hwyliog a brwd, gan Deiniol, o "Gwerin- iaeth y Bardd," o waith y Gwerinfardd dewr, Parch. T. Nichols (Y Glais gynt); Deuawd gan Eliza Jones a Mari Vaughan, geiriau Gwladfaol; Detholiad ar y Gramaphone; Gosod ar dannau gan Humphrey T. Hughes (Twrog) Can gan Mair Griffiths, geiriau Gwladfaol eto Deuawd gan Olivia Owen a a Hannah Jones, Fel Deilen ar yr Afon Adroddiad gan Emig Jones, Cenedl y Cym- ry Anerchiad gan Morgan Can gan R E. Hughes, "Ymdaith y Bardd Detholiad ar y Gramophone; Yr Alawon Cymreig, Glan Meddwdod Mwyn," geiriau Gwladfaol, a 11 Clilychau Aberdyfi," gan y Cor Merched. Terfynwyd trwy gydganu "Hen Wlad fy Nhadau." ;—

Comodoro Rivadavia i

Comodoro Rivadavia. Gwnaed casgliad ar ran y Cyàbleidwyr gyda'r canlyniad i'r swiii o I3000.00 m/n gad ei sylweddoli. Cadeirydd y Pwyllgor oedd yr adnabyddus Mr. M. M. Venter, yii cae) ei gynorthwyo yn fedrus gan ein hen gyfaill Mr. J. T. Evans, yr hwn weithredai fel Ysgrifenydd.

Bryii Gwyn

Bryi-i Gwyn. GWYL Y GLANIAD.—Gynhaliwyd yr Wyl hon eleni yn y lie uchod fel arferol, set Te y prydnawn, a Chyngherdd yn yr hwyr. Yr oedd y te ar y byrddau oddeutu un o'r gloch. Gwasanaetinvyd ar y gwyddfodolion yn siriol a pharod gan y Bonesau Buddug Jenkins Clara Jones, Ceinwen Jones, Janet jetikii-?s C l .i-a Owen, Theodocia Lewis, Mair Lewis, a Mair Williams. Tra yr oedd gofal y te, y bara ac ymenyn, y caws a jam, a'r deiscll, a llawer o bethau eraill rhy lnosog i'w henwi, sydd ra- I ,o l i, aii gorol," medda nhw," i gynal y corph, gan y Br. Edward Owen, Mrs. Jenkins, Mrs. Jones, Mrs. Elizabeth A. Evans, air Br. L. Mattareza yn gofalu am ferwi'r dwr. vVedi i bawb gael eu gwala, a thipyn yu weddill, awd at y Cyngherdd. Y Br. Ellis Williams oedd yr Arweinydd a'r Cadeirydd, ac yn wir fe Iwyddodd i lenwi y ddwy ystoi yn dda iawn heb syrthio rhyngddynt. Y peth cyiitlif ai- y rhaglen oedd can gan y Br. \V, 0. Evans; adrodd-gan Blodwen. Jen- kins, R. Edwin Roberts, lilfed Roberts dad!, Helynt y tir Gerllyg," gan Br. J. A. Jen- kins a'i gyfeilliou can gan fonrti Br. VV. (.). Evans adrodd gan H. E. Evans, Trebor M. Thomas, Terza Jones darllen papur o waith y Br. John O. Evans, gan y Br. W. O. Evans adrodd gan Eliza Jenkins, Urien Thomas ton gan y parti; adrodd gan Eien Jones; gair gan y Br. Richard Cooper adrodd gan Maud Evans, Lilian Jones anerchiad gan y Br. Elias Owen Teim laiM r. Owen yn chwith nad oedd yno yr mi Hen Wladfawr yn y cyfarfod, dywedai mai peth dymunol iawn. fyddai, bod yr hen a'r ieuainc yno gyda'u gilydd, yr hen yn adrodd am y gorphenoj a'r anhawsterau ddaethant trwyddynt, a'r ieuainc yn adrodd eu breuddwydion am y dyfodol. Dadl gan Florence !ewis a'i chyfeiilesau adrodd gan'Edith Jones; ton gan y parti; adrodd gan Elizabeth Jones, M. J. Roberts, J. A. Hughes dadl gan Penar Jones a Dewi Williams adrodd gan Gaenor Roberts, Mrs. O. C.h Owens, Elwyn LI. Jones, Emma M. Roberts, Mrs. Gwen Parry ton gan y pmti adrodd gan Gwen Roberts, John Roberts, Maria Roberts; ton i ddi-Necldll gan y parti. Ytnddygodd pawb yn eithaf tawel a gwedd- aidd yn ystod y cwrdd, ag eithrio un, sef Dafydd y Gwlaw," achosodd ef dipyn o ang- hysur a rhwystr, a chlywais iddo fod yn lied "bethma" i lawer heblaw fy hunan, ar y ffordd adref hefyd.—P. >■»»♦■<

To A H

To A. H. I am glad to know that you now Are soon likely to visit Traylhow. My dear Bonvvr Hughes I assure you this news Has removed all the ache from my brow Hurry up on your horse to Traylhow, Accompanied by faithful bow-bow. In addition to tea No doubt there will be A nice cut from a juicy asao, Or a rasher of hlin from tbe sow Cooked by one who presides at the prow. We have not a lot, But what we have got. We will joyfully share in Traylhow. With this I've exhausted my rhyme, So I bid you "so long" for the time. Tis far easier for you To find rhymes toTraloo; To continue is surely a crime. H. P. E.