Collection Title: Dravod

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
Yma a TitravvI

Yma a Ti-travv Gyda'r Archentino o Buenos Aires i Ponh Madryn daeth y personau canlynol :— Bonvvr. a'r Fones E. J. Roberts a'u teulu Fones L!ewelyn Roberts a'i mab; Bonwyr Myrddin Williams, D. G. Rees, Edward Evans, Gaiman, Benjamin Roberts, Andes, ac hefyd y Rhaglaw. -0- Mae'r hen frawd ffyddlon Josiah Williams, Trelew, yn lied wael eiiechyd er's rhai dydcl- iau, y mae dros ei 84 mlwydd oed. Yn ei henddyddiau y mae yn ddarllenwr iiiawi- ar fyfrau o waith goreuon Cymrn, a chaiff new- ydduron Cymru sylw gancldo. Hyderwn y caiil wellhad buan i fwynhau blynyddau cto o iechyd da. Yr oedd y Parch. Thomas Levi, yr hwn fu farw yn ddiweddar, yu 91 mhvydd oed. Dy- wedir i'w lain ei ddysgu i weddio, a chredai yntau mew 11 gweddi. Gweddiai yn fynych mewn congl ddirgel yn ytnyl ei gartref, a gweddiai am dri pheth yn arbenig, ac ateb- wyd ef. Gweddiai am i'w dad, yr hwn oedd yn ddyn meddw, gael ei sobri, a chymerodd hyny le. Ei ail weddi ydoedd am iddo ef (Mr. Levi) gael rhywbeth ijw wneud, a pheid- io bod yn seguryn, a diolchai iddogael byw bywyd Ilawii gwaitb. Ni ddewisodd ddy- xveycl pa beth oedd ei drydcdd weddi, ond cafodd ei hateb. —0— Dydd Linn diweddaf ganwyd i'r Bomvr' a'r Fones E. Awstin, (Andes), ferch. Deall- wn en bod yn cartrefu yn awr yn Drofa fam a'r ferch bach yn dyfod yn mlaen yn rhagorol. Effeithiodd y rhyfel ar y gwananol gystad- Iciuwvr E;steci(ifoclol-dit-n and dau gor ddar- fu gystadlu ar y prif ddarn, a dim ond tri bardd sydd wedi cyuyg am y gadair. Miss Rosiua Davies, yr efengelyddes swynol, fydd yr ysgrifenyddes Undeb Dir- westol Merched y De ar ol Cranogwen, nes trefnu'n derfynol am y swydd gyfrifol hon." Gwerthwyd asyn yn Lerpwl am £1715 gan Mr. George Roberts, yr hwn sydd ar ymweiiad a'r ddinas ar ran Trysorfa y Groes Goch. -0- Yr oedd llynges Prydain ar ddechreu'r rhyfel yn gryfach nag eiddo yr Almaen, Awstria, a Twrci gyda'u gilydd y mae llynges Prydain yn gryfach yn awr nag oedd ar ddechreu'r rhyfel.

Edicto Judicial I

Edicto Judicial. Por disposiclon del Sefior Juez Letrado del Territorio Nacional del Chubut, Doctor Luis se cita par el termino de trenta dias aconiar clescic la primera publicacion del presente a todos 10s que se consideren con derecho a los bienes dejados por el fallecimiento cle Don FRANCISCO CIFUENTES, va sean como herederos o acreedores para que dentro ce clicho termino comparezcan ante sif Juzgado y Secretarla del que suscribe a deducir sus acciones en forma bajo'del apercibimiento que hubierc lngar por derecho. Rawson 11 da Septiembre de 1916, OSCAR RICHELET. |

Or Ysgrepan

O'r Ysgrepan, Dictli v newydd o Buenos Aires fod Mrs. Gomer Daniel, Drofa Hcsgog, yn gwella yn rhagorol ar ol yr operation galed a gafodd: Disgwylir hi yn 01 yn fnan. Bu yn helynt fawr yn y Gaiman yr wyth- nos ddiweddaf. 13)1,1 rhywun o gwmpas y dref yn taflu tameidiau o gig, yn cynwys gwenwyn, yma a thraw, ar hyd yr ystrydoedd. Fe wenwynwyd raidegau o gwn yr un noson. Gwelais tua deg-ar-hugain o honynt yn caei en cludo yr un pryd mewn trol i'r camp. Diau fod gormod o lawer o gwn yn y dref etto. Yn sicr, nid dyma'l' ffordd oreu i'w di- fetha. Wrth wenwyno fel liyn, yr ydys yn peryg- Ju, nid yn unig fywyd cwn, ond hefyd fywyd and i blentyn bychan diniwed allasai godi Lill 0'1' tameidiau gwenwynig byn a'i osod yn ei enau. Pe gvvnelsid hyny, dyna ddigon ac ni fyddai dim ond inarwoiaeth, a hono yn farwolaeth hynod o boenus, yn aros y plen- ty n. Parhau i ladrata o hyd wna Hadron y Gai- man. Yr wythnos hon, yn ol a glvvvais, fe reportivvyd diti neu dri achos 0 ladrata i'r Comisario. Onid ydyw yn rhyfedd fod cy- maint o ladrata a dim un lleidr byth yn cael ei ddal ? --0- Pasiodd Eglwys Bethel, Gaiman, yn un- frydol nos Sul diweddaf i ail-gytuuo a'r Parch. Tudur Evans i aros yn Weinidog ami am ddwy flynedd arill. -0- Ganwyd mab i Mr. a Mrs. Edward Lewis, Adeiladydd, Gaiman, bore Sul diweddaf. Bu y fam yn hynod waeI, oud deallwn ei bod hi a'i mab, erbyn hyn, yn gwella yn iawn. -0- Mae'n rhaid fod y Ffactri yn tain yn iawn i'r C.M.C., onide paham yr estynir ei chor- tynau yn barhaus? Gwelwn fod y Cwmni yn awr yn ychwanegu ystafeil fawr arall at y lluaws sydd yno yn barod. Hei Ikvc ? ddywedaf fi, i'r fasuach fyned yn ei blaen. Efo'r cyfle cynjaf bydd y Br Win. Jones, (Gof), Gaiman, yn gadael y Wladfa am Gym- ru. Nid llawer o honom sydd mor wrol a'r Br. William Jones, fel ag i fentro y dyddiau terfysglyd hyn dros yr hen for peryglus yna, yn yr hwn y mae submarines Wi.1 y Ger- man yn llwyddo i chwareu tipyn, weithiau, o gampau go isel. Bydded i'r Br. William Jones gael ei gadw yn mhell oddiwrthynt, a thirio mewn diogel- wch yn y lan draw.—GOIIEBYDD.

IVforloH I

IVforloH. Cynhaliwyd y cyfarfod lleuyddol cystad- leuol hir-ddisgvvyliedig yn Moriah, Medi 8fed, a daeth tyrfa luosog o wahanol ardaloedd nes yr oedd y capel yn orlawn a pha ryfedd, canys yr oedd cymaint o son am dano,. ac yn noson loergan lleuad mor hyfryd. Arweiniwyd y cyfarfod 37n.hwyliog gan y Br. John Ap 11ughes, a clwdeiriwyd gan yr hen batriarch Richard Jones (Glyn Du). I Dechreuwyd trwy gael can agoriadol gan y Br. David Jones (Hafod), Llauciau Eryri." Yna anerchrad gan y cacleirydd, yr hwn a gyf- eiriai ei araeth yn dda fel arfer. Adroddiad gan y Fsg. Blodwen Camwy Diniol. Datgan- iad rhagorol gan Barti y Br. David Jones (Hafod). Adroddiad gan Ellen Hughes Dat- ganiad, "Mae'r Cymry am gocli yr HenWlad," gan Gor Moriah, dan arweiniad Morris Ap Hughes. Dad!, gan Ellen Hughes ac Eluued Williams. Beirniadaeth ar y Cap i Ferch, gan y Fs. John Ap Hughes: goreu, y Fs. Lazarus Price ac Eluned Williams ail oreu, Doua Pilar Tnladriz de Alvarez. Beirniad- aeth y Llythj7ron Caru, gan y Br. David T. Harri: goreu, y Fsg. B. Camwy Dimol ail, Sarah Hughes. Cystadleuaeth yr Unawd, Y Bwthyu yn Nghauol y Wlad,"tri yti ym~ geisio goreu, Meiriou Hughes. Adroddiad, gau y Fs. Prisiila Jones. Datganiad, gan Barti David T. Harri, Ton o gyfan- soddiad gwr o'r cylch. Beirniadaeth y Dar- lun Pwyntil, gan y Br. R. J. Berwyn un yn ymgeisio heb fod yn deilwug o'r wobr. Dat- ganiad etc, gan Barti Treorci, dan arweiniad David Jones (Hafod). Adroddiad, gan y Fs. B. Camwy Di:noL Pedwarawd? gan David T. Harri a-i Gwmni, Ti wyddost beth ddy- wed fy nghalon." CystadJcuac th y Deuawd, I" Y Ddeilen ar yr afoD," un yn yrngeisio ae yn dei!wng o'r wobr, sef y Br. a'r Fs. Meiiion Hughes. Datganiad, gan Gor Moriah, dan arweiniad M. Ap Hughes. Adroddiad ar- ddcrchog o'r Borau Olaf," gan y Br. C. WiiHams. Cystadleuaeth yr Wythawd, dan Barti yn ymgeisio goreu, Parti Joseph P. Jones. Datganiad, gan Barti D. T. Harri. Dad!, gan Nellie Hughe-s, Esther Thomas. lae Elizabeth Ann DaviCs. Cystadleuaeth adrodd i blant dan i; oed: goreu, Edith Hughes. Beirniadaeth y Llawysgrif goreu, y Fsg. Sarah Hughes. Beirniadaeth ar y Cadach Poced a blodeuyn wedi ei farcio arno: goreu, y Fsg. Elinor Evans (nierch y Br. a'r Fs. John Edward Evans, o'r Andes), Dat- ganiad, gan Barti D. T. Han i. Yna cafwyd anerchiad byr gan yrhenafgwr R. J. Bcrwyn, a daethom heb yn wybod bron at v brif gys- tadleuaeth gorawl-" 0 Euraidd Haf"—dau gor yn ymgeisio am y wobr, yr hon oedd yn anrhydeddus, a chanodd y ddau gor tu hwnt i bob disgwyliad, er fod hyny yn lied fawr ond ar ol i'r beirniaid. y Bwyr. David Jones (Hafod) a Llewellyn Williams (Trelew), fesur a pwyso yn deg yn y clorianau, daethant i'r penderfyniad mai eyfi a wilder oedd rhanu y wobr rhwng v ddau gor, sef cor David T. Harri a chor Morris Ap Hughes. Diwedd- wyd y cyfarfod trwy gael datganiad o'r brif gystadleuaeth gorawl gan y ddau gor cyd- fucldugol, yn canu gyda'u gilydd dan arwein- iad Morris Ap Hughes. Da yw gweled hedawch a thangnefedd yn bodoli rhwng ygwahanol gystadleuwyr, pawb fel yn sylweddoli mai nid y goreu sydd yn enill y gamp bob amser, ac nid y gwaelaf sydd yn ei cholli, ac mai enill y mae wrth golfi a cholli wrth enill y rhan fynychaf. Dim oucl i'r darllenydd sylwi ond ychydig, ca weled yn eglur pa fath gyfarfod gafwyd yn Moriah yr 8fed cyfisol. Nid jrn am!, mewn cyfarfod llcnyddol yn unrhyw ardal yn y dyffryn, y ceir pedwar o wahanol gorau yn canu, a'r rhai hyny yn canu gymaiut a thair a phedair gwaith bob un. Nid ydym wedi myned i'r drafierth i ganmoI-pob un yn haeddu nnvy o gymeradwyaeth nag ygallwn roddi na desgrifio yn y DRAFOD. Diolcha'r pvvyllgor yn wresog i bob un gymerodd ran er mwyn gwiveyd y cwrdd yn llwyddianus. Os digwydd i ryw un gymerodd ran gael ei adael allan o'r rhestr hon, gallwn eu sicrhau nad ydynt wedi eu gadael allan yn fwriadol. Aeth pawb -,Ciref yn galonog, wedi cael gwerth en harian a mwy, gobeithio mai nid i hongian eu telynau ar yr helyg ond yn hyt- i rach i hogi eu telynau yn llymach erbyn y y tymor nesaf.—MORIESYN.