Collection Title: Udgorn

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 4 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
Advertising

ÏiÕÏloten, Bangor, I AM V j Pianos Core!! orgaU<1il".f' JOI'cn, I ?R Gwqrtli (?oreu. I (hr?rth Goren'l r A ulon \\C:aIOgUe.

Advertising

I Bolloten, Bangor, AM Y I (j ramopliones goreu, Records goreu, Vi* O fiery nau goreu o bob math. A'jtonwcb am Catalogue.

Advertising

lO^r -tpT nfl—jtf- mf ,r^r iffir jfe -^g-■a^g-^Tfrs—"if" ■ *■ *arr J1 c:¡¡.y-},it II *44='" *=' 4= 4; *<='=> =:=* *4= GRIFFITH JO:NEi:š '&' .ClO: BYDD. ,TCTT?-=^*T==r-iT*l=? «=»  H J  it I fi", If. I Sale Fa\v.,o'l :rnyddol .i Y«S» *TJp»v^E TeS>E*Sw*3« OH«flLdL"> R,FKsiar.S U ¡" :J I EOLT'1Io -TJ" ;aE,f?:1=':T S I  ;!i t i', Il CAERN ARFON B Nf'G ''R' A D'. YH" W'TT T HI'LI DYBB ,.¿11' 'J' v Jl^ .i J: .<. ltPtà '1¿' DYD'o D ,A" .f:\ A' < ':>I")' IU ,o, '<' I Yn cael eu clirio am brisiau anarferol o isel. I 7 =-=- --=-c- j i i Deuwch yn fuan a manteisiwcfc ar y cyfle hwn, iicu anfonwch am ci? Catalogues. j RHODDIR Y SYLW MANYL LF I ORDERS DDE?BYNIR GY?AR POST i I[THOT)DIR V SYLW -NJ ;N-YLi-F '?VI)A'I-t P;()ST. TeUr cludiad i'r Station agosat, nea cludir yn ein Covered Vans. j I Bydd v W Sal(=} f aw." Ldd hn, ?? YN" PARHAU AM FIS. I N P A M FISG tei_.ESR,XJ .A.:RIA.1'T PAROD. I } math I I Gwneir pob math o | -T*$^1* *$& o, 14s IIti i fl" t. *&* w%fJLJL 'f C*4l JL ^U?JLa I "£:   yn rhad a destlus yn Swyddfa'r UDGORN. .4J-  Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir ■ i'n gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. Gwneir pob math o   ntT?? it ?8' ? M a ff w aith ww ???J??JU1M1L ?M? yn rhad a detlus yn  .\ilr<.>dw a T I'resseu., l'tviia.xu Amatth- yddol (pob maint), yn ii b, I Pùtiau Blodau (pob maiut', a Llestri Pridd ereill. Y Plisiau invvyaf iln-syino!, ao yn? ?7 Pi-i.iau iiiw.?af a,? i,i)g Am f.uiylion pellath ymofytiei yu — Y Gwaith, Biynhyno. Pwllheli. i DANBDD Tyan Daoedd yn Ddi. boen, j Llenwi Danedd, &c. W. G. G. WILLIiVMS, i I, Bay View Terrace, PWLLHELI Onau o 9 y ooieu hyd 8 yr )) .v\ r. 1,1 9 Y ")OIOU 113'Ll (S ?,t, ATS. MIi/K, lOLE C-K'K?CAC.iKS j 1) \i ai v Ci emists. Agent for I •< ilh"!i :— J. BALDWIN JONES, Chemat, 56, High Street. 0 bwys i Dai-feddianwyr a Contractors Dymuna R. L. POGHE, 39, NEW ROW, Pwllheli, \n.:thl n bvsbys ei fod )W *bac £ Jd" i Thoi, prastro va Cementio, a Repairio. Gvvarentir pob boddlanrwyddt Rhoddir Estimates rhad. Teimla R.L P. yn dra diolchgar am hob cebio^aeth. SP- EVERY WOMAN SIKK-LU sen.] 2 Stamps for our 32 page Illas- 0 t cited B. ok e,nta-u' ag vdauble informatioii i, av all Irregular-ties and Puppressions may be at'rely avo-ded m- rem-ived. P. Blanchard, Claromont House, Dalston Lane, London. .— CIMG-BANE —| THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbeetles and alJ Insects. s. Sold by Chemists. Price 3d., 6d. So; 1 I'u^tage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Reading Ageot ioi Hwllbeli :—J. BALDWIN JONES, 5o, H ih Street. L.ADIBS JiJ, VNCHAUO'S APIOL and STEEL PILLS. A e for aU Irregularities, &c., they speedily ) zi-forci tclief aud never fad to alleviate all suffering. JjJ B LA N C I AR D'S are the Best of all Pills for Woman l/H pet box, of all Chemists, or post free from LESLIB MARTYN, Ltd 34, Dalston Lane, LONDON