Collection Title: Udgorn

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 3 of 4 Next Last
Full Screen
13 articles on this page
Advertising

AT "5T 0"5TX-3:0EIJ3 O. -z- ?L?.?LJ??L???Js?JL? U* UViMuNA MRS. WALIS THOMAS WNEUD YN HYSBYS FOD Y G- ~W~ ALIA E): <> w:£" E L ?HL s —a a ??- -?aL -a? ?—s  fu clan ADGYWEIRIADAU HELAETI.-I yn ddiweddar, WEDI CAEL E1 HAIL-AGOR FEL Y P WALIA RE  TAU  ANT RWALIfl RESTAURANT, Pastry Cook & Confectionery Establishment. Dymun,-i Mrs. Walis Thomas hefyd ddiolch i'r Cyhoedd yn gyffredinol am y gefnogaeth a gafodd yn y gorffenol, gan hyderu y caiff barhad o'r cyfryw eto yn y dyfodol, a sicrha y bydd iddi wneud yr oil ynei gallu i deilyngu'r gefnogaeth. THE SECOND MAY DAY FESTIVITIES AT PWLLHELI, THURSDAY. MAY 7, 1914. President ARTHEN 0. OWEN, Esq CROWNING THE MAY QUEEN. Queen Elect Miss WARD. MAYPOLE, COUNTRY, NATIONAL and other DANCES, AND MANY OTHER NOVEL ATTRACTIONS. Grand Carnival Procession SCORES OF VALUABLE PRIZES INCLUDING 4 GRAND SILVER CUPS, SEVERAL MEDALS, and other Prizes. J.J.E. has several Gatalogues of Costumes, &c., fop inspection. Schedules, with full particulars, published this week, and m lY be obtained roil the Carnival Secretary,— J. J. EDWARDS, Whitehall Place, PwHhe!i. Nos Nos N t?? lau /a lau 

PWLLHELI I

PWLLHELI. C Y H 0 K DDI A D A U SABBOTHOL—Ebrill 26. Pcnlau (A.), am 10 a 6, Myfyríwr 0 Uohg Bangor. Capel Seisnig (A.) Cardiff Road, am It a 6-30 Peuuiount (M.C.), am 10 a G, Parch. D. Foulkes Roberts, Rhydbaeh. Salem (M.C.), am 10 a ö, Parch. David Roberts, Abeierch Capel Seisnig (M.C.) Ala Road, am 10 a G. Pa ch D. Cynddelw Williams, B A. Tabernacl (B.), a:n 10 a 6, Parch. ——— Se:on (\V.), am 10, Mr Hugh Hughes, Ciiocieth am II, Mr. R. M Williams, Cricuieth Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, ysgol. Ysgol Genhadol (M.C.), Sand street, am 10 a 6. Cyfarfod Gweddi. Y&gol Genhadol North Strtet (A.), am 2. Ysgol. South Beach (M.C.), am 2, Parch W. H. Jones, Llanf rotheu. Tarsis (M.C.) am 10 a t), Parch. W. R Jones, L anfr. theu. St. "edr. 9-30 a 6 (Cymraeg), I I a (i (Seisnig) Parcih J. Edwards, B A., Fieer, a'r Parch Woodiugs, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, H. G., am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2. Ysgol; am 6-30 J.'regeth Gyiiiraeg gaii y Patch P. Merour, benedicsiwn. ORGAN NEWYDD —Llongyfarchwn y cyfeillion yn Tarsis ar eu pwrcasiad o'u Horgan newydd, yr hon oedd yn cael ei chwareu am y tro cyntaf y Sul diweddaf. Sicr genym y bydd yn gaff- aeliad mawr i ganiadaeth yn y lie. LLWYDDIANUS Da genym gael llon- gyfarch Mr. Richard Roberts (Caer- dydd), mab Mr. Thomas J. Roberts, Gadlys, yr hwn enillodd y wobr gyntat yn Eisteddfod Gymreig Birkenhead, Llun y Pasc, am y cyfieithiad goreu o Bacon's "Of Studies" gyda chan- iiioliaeth uchel. Y COR MEIBION.-Fel y gwelir oddi- 1 wrth ein colofnau hysbysiadol cynhetir cyfarfod o'r Cor uchod yn Ysgoldy^ y Traeth, nos Wener nesat, am 8 o'r gloch, i drefnu gogyfer a't dytodol. Dymunir am bresenoldeb pob aelod, er cael cychwyniad da. Gwnacthant waith rhagorol yn y gorpheno a sicr genym fod adeg lewyrchus o'u blaenau ond iddynt fod yn unol a selog. BEDDAU'R PROFFWYDI.— Fel y gwelir oddiwrth ein colofnau hysbysiadol bydd Cwmni'r Ddraig Goch, Caernarfon, yn perfformio y ddrama uchod yn y Neuadd Drefol nos lau nesaf. Caiff pwy bynag a absenolo ei hunan o'r neuadd golled fawr. Y m'le y cwmni hwn wedi gwmyd enw iddo ei hun e: 's h ynyddau, ac mae'r fTaith ILILINiiL yael eu dew:s yn un o dditu ) \mddangos ar iuytan yr Eisteddfod Genedlaethol yn Maugor yn btawf digonol y ceir gwledd o'r 1 radd oreu. MAKWOLAETH -Nis Fa: ill diwedd- at bu farw baban p>mtheng mis oed i Mr. a M's G. H. Thomas, 6, Lisburne Terrace, Aberystwyth, mab-ynghyfraith j a merch W. Anthony, Ysw., U.H. Daeth y teulu yma i ù

RHOI GWLEDD —Nos Wener yGrog- lith cafodd Ysgol Sul Horeb (W.) de parti gan y fonedJiges haelionus Mrs Pickering Hughes, Gwthrian. Mw yn- haodd pawb eu hunain wrth y byrddau, a theimlant yn dJiolchgar i'r tcneddiges hae! am ei charedi^rwydd. Os am wledd o'r radd oreu mvnwch fod yn bresenol yn Neuadd Drefol, 1 Ptvilheii, nos lau nesaf, Ebrill 23, pryd y bydd cwmni enwog y Ddraig Goch, I Caernarfon, yn perfTormio y ddrama,— Beddau'r Proffwydi." Y cwmni hwn sydd wedi ei farnu gyda chwmni Caer- dydd i ymddangos ar luyfan yr Eis- teddfod Genedlaethol allan o bedwar- ar-bymtheg o gwmniau.

u BWLOHTOCYN

u BWLOHTOCYN. LLWYDDIANUS. Llongyfarchwn y Cor, o dan arweiniad Mr W. WTilliams, Bryn'refail, ar ei fuddugoliaeth yn Eis- teddfod Gadeiriol Abersoch y Groglith. Y dernyn ydoedd Ar don o flaen gwyntoedd," ac nid dyma'r waith gyn- taf i'r cor hwn fod yn 11 wyddianus arno. Haedda'r arweinydd bob clod am ei ddiwydrwydd mawr gyda'r cor. Os am wledd o'r radd oreu mynwch fod yn bresenol yn Neuadd Drefol, Pwllheli, nos lau nesaf, Ebrill 23, pryd y bydd cwmni enwog y Ddraig Goch, Caernarfon, yn petfformio y ddrama Beddau'r Proffwydi." Y cwmni hwn sydd wedi ei farnu gyda chwmni Caer- dydd i ymddangos ar Iwyfan yr Eis- teddfod Genedlaethol allan o Jgeg o gwmniau. SWPER Nos Wener diweddaf, yn y capel uchod, darparwyd gwledd gan chwiurydd y gymdeithas lenyddol. Yr oedd y byrddau yn llawn o ddanteith- ion, a mwynhaodd pawb y swper yn ardderchog Ar ol i aelodau y gym- deithas gael eu digoni cafodd plant yr eglwys wledd. Ar ol y wledd caed cyngherdd, pryd y cymerwyd rhan gan y rhai a ganlyn :—Caneuon, Mrs Roberts, Misses Payne a K. Owens, Mri J. Owen, R. S. Williams, Evan Hughes, a E Parry. Adroddiadau, Miss Williams a Mrs Owens. Hwn ydoedd cyfarfod diweddaf y tymhor. Bu'r gymdeithas yn dra blodeuog a llwyddianus o dan arweiniad doeth y gweinidog.

CAPEL HELVGI

CAPEL HELVG. I Os am wledd o'r radd oreu mynwch fod yn bresenol yn Neuadd Drefol, Pwllheli, nos I au nesaf, Ebrill 23, pryd y bydd cwmni enwog y Ddraig Goch, Caernarfon, yn perfformio y ddrama- Beddau'r Proffwydi." Y cwmni h\vn sydd wedi ei farnu gyda chwmni Caer- dydd i ymddangos ar Iwyfan yr Eis- teddfod Genedlaethol allan o bedwar- ar-bymtheg o gwmniau. CYI \KI OD LI.EXYDDOL. Lhvyddiant IW\1 fu v c frfdd cy>tadieuol Gwener y Gro„ 1.1! 1. Cymerwyd y jjadair ) n ahseno! oh Mr. Hugh Piitchard, cyf- reitivwr, l^ullheli, gin Dr. Rowlands, Llanaelhaiarn, ac aiweiniwvd g. n P envdd E'nillw) d y wobr i'r corau cymysg gan Gor Capel Hely. o dan arueiniad Mr. Kliseus Williams, a Chor Plant Ht-lvij, o dan arkkein- Mr Hugh Evans, enillodd y \\obr yn nqhystadkuaeth y Corau Plant. Mr John Parry o Gernarfon enillodd y \oo¡- III gytansoddi drama. Yn y biif unawd rhanwyd y wobr rhwng Mr D. D Jones. Llanllyfni, a Miss S Morgan, Towyn. lJnawd Soprano Miss S Morgan, Towyn. Unawd Tenor neu Faritone Mr Walter Jones, Llanllyfni Unawd (gylyngedig) Mr John Page Roberts. Pwllheli.

XANUOKONI

XANUOKON. I Os am wkdd o'r radd oreu mynwch tod yn bresenol yn Neuadd Dretol, Pwllheli, nos lau nesaf, Ebrill 23, pryd y bydd cwmni enwog y Ddraig Goch, Caernarfo", yn perfformio y ddrama- Beddau'r Proffwydi." Y cwmi hwn sydd wedi ei farnu gyda chwmni Caer- dydd i ymddangos ar Iwyfan yr Eis- teddfod Genedlaethol allan o bedwar- ar-bymtheg o gwmniau. CYFARFOD LLENYDDOL.—Cynhaliwyd yr uchod nos Lun y Pasg, tra yr ar- weiniai y Parch. Wheldon Griffith, ciwrad Llangian. Yn y gadair yr oedd R Williams, Ystv,, Bryii Llewelyn. Clorianwyd y gerddoiiaeth gan Mr Mortimer, Dinbych, a'r llenyddiaeth gan y Parch. D. Ynyr Hughes, Lhn- bedrog. Cyfeiliwyd gan Miss D Jones, Barach Miss Williams, Penantigin, a Mr Pentir Roberts, Llanbedrog. Caed cyfarfod dyddorol a llwyddianus iawn, gyda chanmoliaeth y ddau feirn- iad i'r cyfansoddiadau a'r cystadleuon Yr oedd yn amlwg fod Ilafur mawr wedi bod ymlaen Haw. Hefyd yn y prydnawn mwynhawyd gwledd o de a danteithion i ddeiliaid y." Ysgol Sul. Yr oedd yr ardal wedi darparu a chyn- orthwyo yn neillduol yn y gwaith hwn, a'r chwiorydd yn gwneud eu gwaith fel arler i foddhau hwyl a chylla y rhai oedd wrth y byrddau. Yn canlyn wele restr o'r buddugwyr :—Chwareu ar yr liaiiiiotiiuitz laf, Mary K. Thomas, Carncddol cydradd 21I, Kate Jones, Rhedyn, a Esther T. Williams, Penant- igin. Adrodd i rai dan 9 oed iai, Hugh Jones, Pensgoits 2il, R. David Thomas, Tyddyn uchaf 3ydd, H. Jones, Brynmelyn. Canu i rai dan 13 oed iaf, John Jones, Pensgoits 21I, J. Gwyneth Thomas, Carneddol 3ydd, John Griffith, Bron Rug. Adrodd i rai dan 12 oed: iaf, Elia E. Hughes; 2il, Alun Jones, Saethon U'dd, Giiffilh J. Thomas, Carneddoi. Dai lien i rai dan 18 oed iaf, Mr Jones. Pensgoits. Cvfansoddi darn heb atalnodau iaf, Miss K. Jones, Rhedyn. Pedwarawd iaf, Paiti Mr W. Roberts, Trifa. AdroJd Y Dafarnwraig a'r Meddwyn": laf, Miss K Jones, Rhedyn. Unawd Soprano, Yr Eneth Ddall iaf, Miss K. Jones; 2il, Miss M. K Thomas. Tri Phenill iaf, Mr Evan Dorkins, The Mill Englyn iaf, Mr E. Dorkins. Darllen i bob oed cydradd iaf, Mri. ] W. Roberts ac R. John Williams, Pandy. Canu alaw i rai dros 50 oed iaf, Mr W. Williams, Pandy. Llaw- ysgrif i rai dan 10 oed iaf, Katie Williams, Hafod 2il, Jennie Thomas.. [Eto i rai dan 12 oed: iaf, Tommy] iJones, Rhedyn 2il, Eliza Jones, T'yn- Ion 3ydd, Annie Thomas, Cytia. i Deuawd i rai dan 18 oed iaf. Misses M Robe/ts, 'Retail, a Esther J. Wil- liams, Penantigin. Traethawd i rai dan 21 oed iaf, Miss Williams, Pen- antigin 2il, Mr R. T. Wiliiams. Chwe' Phen: II: jaf, N/lis Thomas, Foel bach. Prif Draethawd iaf, Mrs Laura VVil- liams, Shop Nant 2il, Mrs Thomas, Foel bach. Prif Ad. oddiad Goruch- afiaeth y Groes iaf, Mr R. J. Wil- liams, Pandy. Wythawd iaf, Parti Mr W. Roberts, Tricfa. Utiawd Baritone iaf, Mr R. J. Williams 1 Pandy. Llythyr Desgriti idol o "Trip y N ant" iaf, Miss K- Jones, Rhedyn. Datganwyd yn ystod y cyfartod gan Mr Mortimer er boddhad mawr i'r rhai oedd yn bresenol.

o I NEFYN

-o NEFYN. YR EISTEI)DFOD.-Swn parotoi glywir 1 gogyfer ag Eisteddfod y Gwyr leuainc. Dywedir y bydd cystadleuaeth y Corau Plant yn un hynod o ddyddorol. YR ARDDANGOSFA. Dywedir fod Arddangosfa y Pasg yn un o'r rhai mwyaf llwyddianus gynhaliwyd eto. Bydd gan y pwyllgor swm yn weddill eleni eto wedi talu y gwobrwyon. Y mae hyn yn sicr o fod yn galondid mawr i'r pwyllgor a'r ysgrifenydd gweithgar—Mr. Owen Jones, Moriah Street. Os am wledd o'r radd oreu mynwch fod yn bresenol yn Neuadd Drefol, Pwllheli, nos lau nesat, Lb;ii. 23, pryd y bydd cwmni enwog y Ddraig Goch, Caernarfon, yn perflormio y ddrama- BeddaLl'r Proffwydl." Y cwmni hwn sydd wedi ei farnu gyda chwmni Caer- j dydd i ymdddangos ar Iwyfan yr Eis- teddfod Genedlaethol allan o bedwar- ar-bymtheg- o gwmniau.

i TREFOll

TREFOll Os am wledd o'r radd oreu mynweh fod yn bresenol yn Neuadd Drelo!, j Pwllheli, nos lau nesaf, Kb: ii 1 23, oryd y bydd cwmni enwog y Dd ai¿ Goch, Caernarfon, yn perfformio y ddrama- Beddau'r Proffwydi." Y cwmni hwn svdd wedi ei larnu gyda chwmni Caer- dydd i ymddangos ar Iwyfan yr Eis- teddfod Genedlaethol allan o bedwar- ar bymtheg o gwmniau. PERFFORMIO CANTATA -N., s Wener y Groglith, yng nghapel Gosen, cyn- [ haliwvd cyngerdd mawreddo^, pryd y I perfformiwyd y gantawd gyse^redig "Sant Pedr," gan y Cor L ndebo), dan arweiniad Mr. E. j. Hughes, A.L C M., Trefor. Cymerwyd y I h.tnu unigul I gan Miss Gwenonwy Griffith, Nefyn;" Miss Lucy Hughes Miss Edwards, j Llithfaen Mr. E. Walter Williams, Talysarn, a Mr. R. O. Thomas, Din- Drwic. Rhifai y cor tua haner cant, a gwnaethant eu gwaith yn rhagorol. Dangosai ol llaiur mawr, ac adlew- yrchai yn ffafriol ar ei arweinydd ieuanc galluog. Gwnaeth yr unawd- wyr hefyd eu rhan er boddlonrw.dd mawr i'r dorf a orlanwai'r addoldy helaeth. Y cadeirydd ydoedd y Parch. S. F. Davies, curad. --0--

Carcharor yn Dewis ei Ddedfryd

Carcharor yn Dewis ei Ddedfryd. Yn heddlys Sheffield ddydd Llun, cyhuddwyd Walter Lee, llafurwr 25ain oed, o dori i ffermdy yo High Hazels a dwyn oddiyno chest of dancers a dwy bunt a thri swllt mewn arian. Dy- wedodd y carcharor Rhoddwch i mi ddedfryd faith, te wna fwy o les i mi nag un fer, a galluoga fi i gychwyn o'r newydd pan y deuaf allan. Os mai un fer iydd byddaf cyn waethed ag erioed pan y deuaf allan. Dywedodd yr ynad Deunaw mis o garchar Ond nid oedd y carcharor yn ffoddlawn ar hyn, a gof)nodd Fedrvvch chwi ddim rhoddi tair blynedd o benyd- wasanaeth? Yna byddaf foddlawn." Cydsyniodd yr ynad ag e f, ac anton- wyd ef i benyd.wasanaeth am dair blynedd.

Trafaelio heb Docyn

Trafaelio heb Docyn. Yn heddlys Llandudno ddydd Llun, cyhuddwyd labrwr o'r enw Thomas Williams, o drafaelio gyda'r tren o Landudno i Deganwy heb docyn. Ty>tiodd un o'r jmi'i's iddo ganfod I Williams yn ceisio myned dros railings pum' troedfedd o uchder yn yt orsaf, ac yn myned allan i'r heol, a dilynwyd ef. Gwadai i ddecbreu na ddaeth o i gwbl gyda'r tren, ond cyfaddefodd I wedyn iddo wneudac nad oedd ganddo docyo. Dirwywyd er 2: 6c. a 1 costau.

Mr Asquith yn cymeryd ei Sedd

Mr. Asquith yn cymeryd ei Sedd. Ying)-nuilodd Ty'r Cytfredin ar ol y gwyliau ddydd Mawrth, ac yr oedd llawer mwy o'r Rhyddfrvdwyr a'r Cen- edlaetholwyr yn bresenol nag a welwyd e rs liat%-er o flvnyddau ar v dvdd cyntaf ar ul y gwyliau. Yr oedd llawer ohonynt wedi dod vno er in -,N ,i gweled y Prif Weinidog yn cymeryd ei sedd ar ol caei ei ail ethol yn dJiwrthwynebiad dros etholaeth Dwyrain Fife Rhodd- wyd derbyniad tywysogaidd iddo. Cusanodd Mr Asquith y lîyfr, arwydd- odd ei enw, ysgydwodd law ar Llefar- ydd, ac aeth allan o'r Ty.

I Dowch

I,- Dowch N os LLl i'r Ddrama "Beddau'r Piorfwydi yn Neuadd y Dref. Dowch i farnu beth ydyv. uyledswydd Diaconiaid Dowch i weled a chlywed y Proffwyd a'i freuddwydion. Dowch i weled canlyniadau echrys dwyn dau ffesant. Dowch i geisio deall cymeriad Ann y forwyn. Dowch i glywed y Plisman clasurol a Twm Huws yr athronydd. Dowch i'r Sgellog i chwerthin gyùa'r gwr. Dowch i'r Ty Capel i wyio gyda Elin Williams Dowch i'r Tloty i weled y Guardians wedi eu daiostwng. Dcwch i'r Sgellog yn ol i wrando ar Huw Be.inet yn deyd i stori ac Emrys yn deyd i adnod. Dowch i Neuadd y Dref i weied a chlywed y cwbl gyda'u giiyd'\

Advertising

COR MEIBION Y DREF. CYNHELIR C Y F ARFOD o'r Cor uchod YN YSGOLDY Y TRAETH Nos Wener nesaf, am 8 o'r gloch, er trefoil gogyfèr a'r dyfodol. Ted Roberts, Arweinydd. OFFARFOD TE A CHYNGHERDD BLYNYDDOL PKM.VX, PWLLHELI, DYDD IAU, EBRILL 30ain. (."adci^ yd J :— RICH ROBERTS, YSW., Hope. House. Bydd y Te ar y Byrddau o dri hyd haner awr wedi hwech. Dechreuir ) Cyngherdd am 7-30 o'r gloch. M ynediad i'r Te a'r Cyngherdd is. Yr e'w at yr Achos yn v lie. AT Y CYHOF.DD. Mae W. Gr. DAVIES a adnabyddir fel (Davies Town Crier) yn barod i dderbyn gwaith i RANU HANDBILLS, GLANHAU FFENESTR1, neu unrhyw swydd arall, a bydd yn ddio'chgar am unrhyw job er ei gynorthw vo i lyw. ABDDAMOSFA POBTHMADOfi, Mai 14eg, 1914. H WOBRWYON am Gcffylau, Cesyg, Y stalwyni, Tithio, Cwn (dangosir yn yr a wyr agored, dan Reolau y Kennel Club), Dotednod, Adar, Ym- enyn ac Wyau. Benches a'r Pens gan Spratts. Cystad euon Hoilti Llechi a Thyllu. Cauir yr entiies Nlai 6ed. Man\lion >n rhad gan D. R. EVANS, Ysgrifenydd. Wanted. TOINERS. Apply to Jones & Leach, Joinery Works, Newtown. STRONG General, used to washing AL and Apply, -GNN-ALIA RESTAURANT, HICÙ-l STREET, PWLLHELI. GIRLS for General and Fancy Dra- pery Apply at once. DRCID HOUSE, PWLLHELI. To Let. HOUSE known as Snowdon View, South Beach. App!y:—RoBlKSO?, All and die, Pwllheli.