Collection Title: Udgorn

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 4
Full Screen
8 articles on this page
Y S ydd g T Elwyn Jones

Y S ^ydd .g T. Elwyn Jones. C yn  T. Jones. {'Ill \yn Hay, i gynt 0 Uhyl, yn ei hrufldigaeth o ooili ei fab, inaval instructor T. E l wvti Jones, trwy suddiad ei long iMVinee" yn yatoH y frwydr fenvi- ar y t).,oi-. Vr <>e

t Pwy FSdd Olyuydd Arglwydd Kitchener j

Pwy FSdd Olyuydd Arglwydd Kitchener ? Y mae cryn lawer U d'yfalu yn bod o bcrtliynas i uwy fydd olyn- ydd Aigiwydd Kitchener. Y fain gyffredinol vdyw mai Mr Lloyd George a fydd. Enwii* hefyd Mr Boner Law, a dadleut lltai dros Arglwydd Milner.

Rhy GostusI

Rhy Gostus. I Cefnogai Ficer Llandegai gnis anl esgusodiad o flaen Tribynlys Cgwen i wen W. Owen, clochydd it thor- I won W. 0 eii, wr beddan yn Tregarth. Ar ol i Mr W. D. llobson gael allan fod gan yr apelydd wraig ac wyth o biant, dywedodd y costiai gymaint i gadw yr apelydd yn y fyddin ac a gostiai i gadw cadben. Caniatawyd lS o esgusodiad, mewn trefn iddo ymgymeryd a gwaith amaethydiiol, ac felly rhydd- hau dyn ieuengaeli.

0 I Papurau Lleol yn Ddrutach i

-0- I Papurau Lleol yn Ddrutach i Mae papurau lleol o amgylch I Llundain i gael codi eu pris. Y nu." papnrau dimai i fod geiniog, a ph" purau ceiniog i fod geiniog a diuiai. --0--

A y lyw yr Ysgol Sul yn mynedI i lawr I

A y lyw yr Ysgol Sul yn myned I i lawr ? I Yn ngbyfarfod blynyddol Anni- bynwyr Sir Feirionydd, a gynbal- iwyd yn Arthog dyd.1 Merclier diweddaf, galwyd sylw gan y Parch J. Hughes, Blaena-i Ffestiniog, at y ffaith d iifi ifoi fod leih^d o dros 1,000 yn acL dau yr Ysgul SuI, yn Sir Feirionydd, yn ystoii y flnvyild- yn. Pasiwyd i dalu .,) rnweliad o ¡ dy i dy am yr absenolion

0 I Rhaid ir Fasnach fod er buddI y Cyboedd A

-0- I Rhaid i'r Fasnach fod er budd y Cyboedd. __A in Miribynlys ehbpo;>J gvvrth- údwyd c-M* eil vdd am efcgusodiad, yr lj"n a ddai ei fod yn briod ac y bydd d raid cau y fasnach i fyi.y. Uhodilwyd dau fis o esgus- odiad i draper a grocer, y rhai a d(lyw,-d.tit fdd eu IKII cndiion "e ii HU budd-oddi yn eu mnstiach Hit ddwyd eguolda.d i werthwr offiiryn>«u iimaethyddo), am fod ei fasnach er budd y cyhoedd ar y deulltw] iapth ei fod yn aros yn y fasnach L- no. <

Y Cadfridog Owea Thomas

Y Cadfridog Owea Thomas. Dydd Iau bu dirprwyaeth o wyr blaei lliw o w haw!l ramtu o, 'g- ledd C'ynmi ^yda'r (a f- i log Camp- bell yn Ngha» r, yn ai>flio ar i'r t adfrido boidio cael ei «\niud o v rsyii udlwrol Pare Kir met

Advertising

  DALlICil  L r If ..t.J .i t.1.LA Erfynir ar )'r rhai sy'n bwriadu rh/lld i eu henwan am WAITH BAKDLOAOL Y DIWEDDAR Barch. H. Eryri Jones GARN, DOLBENMAEN, i-\vneud iivny yn ddioed i C nI Chwilog, Caernarfon. -c- I vationai Fund for Welsh Troops. To (te additonal comforts for V\'elah fiegiments at home and abroad. PresideDt-LADV PLnroruL t Cliairmiu of Committee — JRS. LLOYD GKORGE. To Mrs. Lloyd Oeorge, 11, Downing Street, London, S. W. I beg to enclose £ s. d. as a donation to The National Fund for Welsh Troops. Nan,e Address Y. A DIES BLANCH A;; i >\s APIOL and STEEL PILLS Arj unrivalled for all Irregularities, &c., they edily affoid relief and never fail to alleviate all suffering. BLANCHARD'S are the Best of all Pills. for Woman" 1/14 pur box, (If all Chemists, or post free from LESLIE MARTYN, Ltd 34 Dalston Lane. LONDON f MPOETANT TO MJTaE!S. K?? X Mother who vaiu? th? H&?th and C??.- liness of hsr Child s.inrld 03. RABBISO^'d 'RELIABLE" NURSER Y POMADE One »pplicatjit> kills all Nits and Yenpin, bervntifies the Hair. Ir Tirii, 4d. art! ).1. Postage Id.— ':ec>, W. Har^inoii, Chemi'at Reading. Sold by Chemists. Agoct for Pwl neli:—Jos P.Ai,n-wir .Jokks. ë Byddwck pdeeth I | ä Mtwn pryd" I M os yn tcimlo "dipyn yn wanllyd" x "heb fod yn iawn" — "wedi rhedeg i = ■ lawr" neu "allan o hwyi", Gofalwch II jjj am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn = ■ annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr IM arwydd lieiaf o afiechyd. Byddai Napoleon yn arfer dweyd: Y mae pob X eiliad a gollir yn gyfle j anffawd", Y x mae hyn yn wir amlwg o berrhynas i H gyflwr gwael yr iechyd. Achosir llawer Jjjj If o boen tr\,vy anhwylderauyc,Iaar afu; Ig = os gvvir hyn yn eich achos ç: iwil bydd R jg dogn amserol o'r meddygiyrt enwog ac = i x adnabyddus-B e e c ham's Piiis-ymodd- Ii JJ ion goreu a dyogel i' w gymeryd. Ceir II esmwythyd yn gyffredin ar olhyd yn M oed y dogn cyntaf; ac os parhewch A Cbymeryd Ira. = y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn = M fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o h JJ bossibl, y buoch yn ddyaithr gyfnod hir. H 2 I ddynion a merchcd we¿i "rhedeg i n lawr" y Mae Beecham's Pills yn feddy, p giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd If j i'w defnyddiaucryfhaol a gwellhaol yn ■ fuan ddwyn organauytreuliad i'w cyflwr H ■ effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol II i buro y gwaed, ac felly yn liesoli yr holl = ■ gorph. Y mae cyflwr-o ddi jalondid ac 0 &fiechydynfuan\ni)diotdd))anwad J bendithiol l1)eicanfs II B? ???Mt6cM ? !?P?. Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ MINNNN NIP ouxmxw nwit pinm]NLNNRK j THEREALWr?r?UREJ I WELLHA & I BESWCH ac ANWYD H a Amhrisiadvoy gyda phlallf Poteli 1/3 a 31- GAN OLL FFF.RYLLWYR A GROSER- I— CIMO-BANE —. THE NEW iHSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price 3d., 6J. & 1/- Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Readings AgfHlt for Pwilheli :—J. BALDWIN JONHS, 56, High Street. SMPLE CURE FOR DEAFNESS Marvellous Effect of New Home Treatment. SENT ON 10 DAYS FREE TRIAL. Rarely rr-s so much icfce; e?t eve- been uroosed -t, .vti y (, f a wtwijt-l er- M that caused by the d:scoveiy cf a wouder- fn\\y simple cure for Deafness and Head Noises. It has proved so teaw k ible successful < vea in the worst forms o chronic Deafness, that tho ¡Y:,covprer will, for a short time, gladly send it j ivq 10 oayV free trial to any su fferer w h o j n entioDS this paper. Wnte to day (a p stcsrd Vfil) iln) and secure the free trird before this offer F: withdrjiwu. Address Elmer Shirley (Room 6, Gre-it James Jjtieot, Bedford Rov:, o'.i-don, Saaalak, Lid. lPR:CZ fel. LsST. /•] roa | H ,r': RIVETS. ■ '1  ij t" "1., t!!lTS al' H'r,! cts, otid 'a, l? L¡r. L.'õ .r 1\ nMd:o onnch hal"s SiJ;:rly • t :.P;iW,D RIVET Ml frrl^so: — fl t1'1[:,(JÈ:iä I DENTAL SURGERY. W. G. G. WILLIAMS, V. Vv I.l' I" 1, B\Y VIEW TERRACE, NEW STREET. PWLLHEH. Tyriu Daaedd yn Ddibosa, Y.0  J .llJ.I u'" DANEDD NEWYDD, &c. DAILY ATTENDANCE. Hours- 9 -t) 8 p. ni. CAMBRIAN RAILWAYS ? COMPANY, C" MPAN .l. To r?? SOLD BY PRIVATE TREATY the T SKV i HAL STACKS of Weil-harvesteil HAY, of the growth cf 1912, 1913 ard 1914 respectively, standing at the undermentione d Istritioiis on tho Can.brilttl f{¡iiiways, and esti- mated to contain the respective quantities, more or .less, also undermentioned, viz.:— Stations Tuns. Whittingtou, 1915 2" liarmouth J Ui'.ctiou 4 Penmaenpool X Peusa-n P-irtmado; 4 1913 H 1914 4 Criccieth. 1913 '}h 1914 4 1915 21 Afonwen, 1915 4 Abererch, 1913 n 1 1914 41 1915 34 For further particulars, and to tieat, ¡.ppJy to THE SECRETARY, Cambrian Railways Co., Oswestry Oew»5,try June, 1'n6 I fj" t CaaiWiia liiiilMTSiayMiicewals ,-}lil¡PJ t!li! [11 'i, t li I J 1¡,J()hIUi & Passenger Tra!n Alterations. Until further notic:" the following alterations in the TRAIN SERVICE will operate :— The S 55 p, rn. train Portm.*doc to Afon Wen will NOT RUN. The 8 10 p.m. Wen to Pwliheli wi 1 run on S^turcl iys nnly. | The 7 55 p.m. Palihe'i to Portmadoc will run on Saturdays only. _r_-  '# J i Tie IstM Eisteillid of Ms,^ fj!M???M?t! ? Wnd?.?  WILL FiB HELD .iVfc >. 13 erystwy t-ia, .1: t ""at' 17tli} & 1St' 'Al      n m,1rl. \w J.. ll, \I!1. .å. Q. | • — | Particulars ol Railway Arrangements w;ll be announced in due course. !?.?t!C'd)•■ f I D () n't easily ?r.d n.tt.Ui'.L.Iy'??.-?. J 1HARRISOfc'U „ WJV Hair n e ij Dye CH i r R E o P <• C7 olor M ? ? ? K &.  I Gey (?uite H.ti'mK?- ?.?' j ii?'- ? In ttottles, 1/6 i' ria.c .it 3 Uqju -oi'.i bit C/ielU'sU 1 ndlf W. HA -KISOX. •> I I) A s. Mi'K, 10rl" COCEROAOriHS i? ,l Üf=, ;f'L ,rd:1' eat Harrison's c-i ?"'e" R -t Pu.s?a. C'?s ?ud uo g W)H s.? touch i.. Vermin dry up and cavg no smdl. Pr.ce^iH.. Is, 2-. 3d, an 1 3a. 8d., Postage 2d.—(i. W. HA.HUISON, Ci-tsmst, Keadio-jr Sold Agent for 3,\vllv.eli^ :— J. BALDWIN JUS KS, <-B«m at, n. n gh S 1 i~ii nun — r N wi i II i BYDD RICHARD EVANS, Mr; DYG ESGYRN (lioue Setter), ADFERLK, PWLLHELI, yn ymweled a'r lleoedd cwnlyuol yn wythnosol: nydd Iau- MARKET VAULTS, LLANGEFNI. Dy-ld Gneiie: — SPORTSMAN HOTEf, PORTMADOC Dydd Sadwrn- EMU TEMPERANCE, 2, PALACE STREET, CAERNARFON (yu yinyl y Farchnad). Oil at y Gewynau i Ddynion ac Anifeilinid PI is Is. i-Jc. a 2s. 6c. y botel, gyda'r Post 3c. ychwaneg. COUSTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff — Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M A Senior Mistress Miss MURIEL PRICE B.A., Wales Miss HANNAH ANTHONY, B A., WALES, Miss E M. MORGAN1, B A., London. Mr R. W EVERATT, M.SC., W -i les. Mr ALEXANDER PARRV, B.A \V>lles. I Miss K. MCKEVITT ROBERTS, A.R C.M. Pupiis are prepared for the various puhhc Kx-tm nations, in-Uidinyf tf e We: h and London Matri. u -tutn Ex- r.lminations, ¡-¡nd fJr Entrance S holar- ships at the University Colleges Next Term begins Monday, May ist. TUITION FEE, Y,4 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, lerU to the Governors aaagginwrtiy rwrnw——afr——i ¡\f Taffwyd a Chihceddwyd car Richd. Jones. YT, (OJ Swvddfa s _,4 ftÇ>(>1 Fr-' f. rwHheli. dydd Merchet, Mehefin 14, 1916