Collection Title: Udgorn

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 4 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
Advertising

 ri m :rt A6  rZ"G= DEWIS DIGYMAR MEWN DEWI m JLb MEWN DODREFN.  DODREFN Popeth tuag at gael 7y a Chartref Cysurus. Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd "D*0 T CI yn ein galluogi i arbed arian yn yitis  Mae ein profiad yn ein galluogi i brynu J| "|vr0 A ^XTT"T"\ Nwyddau o ragorach iLI4 OxX W U U  Mae ein awydd i gadw eich f% TTT A C? /I NA Tl iTITT cwsmeriaeth yn ein cymell |j WA Ai"9 ETH 1 rOI ein goreu 1 ch ? W?J-a.?A???.?AAA. Swm y cwbl ydyw BODDLONRWYDD. = w w = = = =: = = = =: -= = = — = -= =- = =. t *)nrt o B*trt'Mrw*w**T* 'v GRIFFITH i E S 000 COMPLETE HOUSE FURNISHERS, PWLLHELI.

I Beth olygai beddwch i Germani

I Beth olygai beddwch i Germani. Pan y sonia pobl am anewyllyg i wch Uermani i geisio bed' wch ? i vstyriant fod (eiii- heddvrch iiii i- j ddu i (iermani a'r ocbr arall. Bet ) i olvga heddweh i Germani ond < darosiyugiad am y gweddill o 

i Dim pleserau a cherbydau

Dim pleserau a cherbydau. Tra'r oedd Cerbyd Modur IJHH- dudno, yn mynd drwy Llandudno Junction boreu Meri-her, vn Hawn o deithwyr, attaliwyd ef gan heddwas. ilawliai y gyiieidyd i nad oedd yn defnyddio y petrol arferol, ond 1n;;1:1 arall o petrel, nad oedd yn dyfod dan y Hheolau newydd. Gorchymynwyd ef i fyned i Gonwy, at Prif Gwnstabi, yr hwn wedi cymeryd ei enw a'i gyfeiriad a'i hanfonodd yn ol i Llandudno.

iv jDamwain Aingeuol

v Damwain Aingeuol. I Nos iawrtr, trar oedd dau heddgeidwad o Sir Forganwg, Chat-les Stead, a John Ed wards, oeddynt wedi bod gyda'r heddia am lawer o llynyddoedd, allan ar fvnydd Deri, gwelsant gudyll yu eliedeo, uwch-ben a saethasant atto tra'l' oedd Edwaids yn paratoi ail- ergvd, aeth y cyuwys allan i goes Stead. (Jymerwyd J>tead i'r Ysbytty i luiymney, a bu yn rhaid tori ei goes. Bu farw y dydd dilynol.

0Prisiau Uchel am Longau

-0- Prisiau Uchel am Longau. Gwerthwyd amryw longau yr wythnosau ddiweddiaf am brisiau lawea gwaith drosodd ag a rod i wyd am danynt cyn y rhyfd. Gwerthwyd Alcides, 2,492 o dun- elli, yu lonawr, ]!Hz, am £ 6,600, yn awr am £ 66,750. Gwerthwyd Cossack, 2,326 o duuelli yn Mawrth 1903, am £ 7,250, yn awr am £ 8I> 500

Claddu Criw y Zeppeiin

Claddu. Criw y Zeppeiin. Claddwyd gweddillion y pyi-ii theg o ddynion laddwyd yn y Zep- pelin ddinystrwyd ger Llundai 1 boreu Sabbath cyn y diweddaf. Yr oedd luosog wedi mgagiu ynghyd i weled y tynhebrwlg. Uii wraig yn unig o'r miloedd edr\ cl,- wyr dorodd ar yr heddweh. Pi; 1 oedd y cerbyd oedd yr cario'r cJ: f yn agosbau at y fynwerit, taflodd wraig wy at uii o'r eirch, a llefoc I fod y parch a ddangobid i'r fl.11 J ddynion yn warth i Brydain Fawr. ^Dodwyd corff y llywydd mewn b edd ar wahan.