Collection Title: Udgorn

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

Image 1 of 4 Next Last
Full Screen
6 articles on this page
Advertising

??? tNMMNB ?M? BBN? ?B?t ?aM? MBBMSB ??N A NB? MN C* W ?? v? ?! iB ?V ? A I?T SHOP CRUGAN, ?? t?t t I F? t < F? a a ?  ? t?S FWLLHELK. BB**? iN?NBM? H 8s NB *wB H? sBS NN8 aHt ?ttlBt' ?Nm????????t??????Em???????B?H? = m = & m = = DEWIS DIGYMAR MEWN DODREFN. Popeth tuag at gael 7y a Chartref Cysurus. t I Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd PRIS' I yn em galluogi i arbed arian yn y J~ | Mae ein proflad yn ein galluogi i brynu A TVTOI A TTTT\T\ Nwyddau o ragorach ilJM Da W DI) I', •i Mae ein hawydd i gadw eich n TIT Q A \T /& rimTT cwsmeriaeth yn ein cymell ?WJISA? 1 11. i roi ein goreu ich — .■ j Swm y owbl ydy BODDLONRWYDD. A Tr i^i r- t n r- — — -w i irr i

I I Yr Amser yma y Flwyddyn I Nesaf

I Yr Amser yma y Flwyddyn I Nesaf. VYrth siarad mewn ovfnrfod cv hoeddus yd ijeudigo, Awst.rsti?. dywelodd Mr Hughes, y Prif Weinidog, bum yu siarad ag ar weiav.-yr Prydain Fawr a Fframe, a fv marn i ydyw—a ebatiiatau y bydd i Rumania dJal- ei tbir yn y frwydr bi-eseiiol-y bydd i Ymerod- raeth Awstria syrtbio rywbryd yn Ebrill neu Mai nesaf. Yna bydd Itali a Kuuiania y tu ol i fyddin- oedd Germaui. < >ddeutu Mai y flwyddyn nesaf geliir disgwyl gwel- ed Germaui yn ymladd ar ei thir. Nid ydwyf yn anwybyddu nertb Germani. Os y penderfyna hi ym- ladd hyd nes ei g»nchfygir yn holi- of, nid ues neb dyn all ddweyd hyd y pery y rhyfel. Ond yr wyf yn credu, pan bydd y brwydro wedi myned ar ei thir ei liun, y bydd ei nerth wedi ei dori. Gallwn yn rhesymol ddisgwyl diwedd y rhyfel yr amser hwn y flwyddyn nesaf.

Ei Ddirwyo ar DdycLl ei Briodas

Ei Ddirwyo ar DdycLl ei Briodas. Yn Lancaster, dydd Jau, gwys- iwyd James CUllninghau} un. dros., edd yn prhyn rleddf y goleti. Ei amddiflyniad ydoedd nas gallai fod yn bresenol yn y Llys, am ei fod yn priodi y divtmod hwuw. Dir. wywyd ef i 10s.

Newydd Trist i Syr 0 M Edwards

Newydd Trist i Syr 0. M. Edwards. Derbyniodd SJ r O. M Ed wards, Prif Arolygydd Y sgolion CJluru. hysbysrwydd fod ei fab, Jvan Ap t !wen, yn gorwedd yn berygliw glaf oddiwrth dwymyn mewn y. byty tramor.

Ceisio Mynd a Gwelyr Plenty r

Ceisio Mynd a Gwely'r Plenty r. Achwynodd gwraig, gwr yr he a ynghyd a thri o'i mdhion, sydd ) i ymladd yn Ffrainc, o flaen yr yna I yn Acton, dydd Gwener, iddi gaLl ei gorehymyn i toddi fyny wely a brynodd ar goel, ar yr hwn yr oed un o'i phlant yu gorwedd yu wae Yr oedd yn methu talu yn llaw i am dano am fod y n w ydcia u wei i codi mor uebel, a gwaeledd y plaui. un o bai rai t-edd wedi marw. Cyi- arlyddwyd hi i dalu gymaint ag n allai, ond nid i roi i fyny y gwely.

Dim fel Sylfaen

Dim fel Sylfaen. I)eng)-s Shon I >arw ei ddoeiL inel) drwy vuilynjji with y ddae.cr yn hytrach n;ig lioiran Nil v ybrenci fel y gwna y German. Dytbmy^o! iawn fu y German, yn ei dduw L iaeth a'i b throuiaetb, a liyny f i dygodd ac a'i liaudwva ar lyr Cvmerodd gvngor Emet soD i glymu ei gerbyd, wrth y erel.); tra y Shon yn dal at yr ben arfer o gydio'i obeithionyn fwy wnh Gra yr Oesau. Dywedai goliebydd o r ffrynt y dydd or blaen fod y tanc r am ladd a dychryuu, ac y mae yn euro y Zep yn deilchiou. A id oes dim fel sylfaen fawr safadwy woitb; v arn. -,Ycp