Collection Title: Udgorn

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 3 of 4 Next Last
Full Screen
13 articles on this page
Advertising

Attendance Notice. Bydd Mr. Ranleigh Jones, L. D. S., R. C. S. (Edi.), SURGEON DENTIST, yn ymweled a Pwllheli bob DYDD MERCHER, yn aros gyda Mr. BOWEN, Grocer, High Street, o 11 y boreu dan 4 y prydnawn.

PWLLHELI

PWLLHELI. CYHOODDIADAU SABBOTHOL.-Hydrof 7. Penlan (A.), am 10 a 6, Parch. J. Rhyddercb, y Gweinidog. Capet Seianig (A.) Cardiff Road, am 11 a 6.30, Parch. David Thomas, y Gweinidog. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch. R. H. VVatkin, Diuorwig. Salem (M.C.), am 10 a 6, Parch. R. 0. Williams, Dinas. Capel Seisnig Ala Road (M.C.), am 10 a 6, Parch. Taberaacl (B.), am 10 a 6, Parch. H. H. Williams, y Gweiaidog. Seien (W.), am 10, kr Hugh Joses, Cri.eth; am 6. Parch. John Price, Criccicth. Hen Gapal y Bedyddwyr North Street, am 2, yøgol. Vsgol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Parch. J. R. Hughes, Cenhadwr. Y&gol Genbadol North Street (A.), am 2, Ysgol. Tarsia (M.C.), am 10 a 6, Parch. R. T. Owen, Aberllefeni. South Beach (M.C.), am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi. St. Pedr, 9-30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig). Parch. J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch. T. Pierce Owen, B. A.. Ourad. Canhadaeth Lydewig North Street, R. G., am 10-30, Offeren Sanctaidd; am 2, Yagol; am 6, Pregeth,—Father Hayden. ATHRAWES.-Deallwu fod Miss Wood- house, B. A., wedi ei phenodi yn athrawes ychwanegol yn yr Ysgol Ganolraddol. Y GROES GocH.-Rhoes Mrs Evans, Broom Hall, wledd i aetodau Cymdeithas y Groes Goch ddydd Sadwan ar yr achlysur o gyflwyno tystysgrifau iddynt. FFAIR WVL GROG -Cynhaliwyd y ffair adnabyddus uchod ddydd Llun. Medi 24ain. Daeth nifer luosog o anifeiliaid, a chatd prisiau da am rai mathau o honynt. Amrywient fel y canlyn Gwartheg godro 0 32p. i 40P.; heffrod -0 27p. i sop bus- tych o 25P. i 32p dynewaid o I4p. i 18p. MILWROL. Llongyfarchwn Sergeant William Griffith, C Company, Afonwy, South Beach, ar ei waith yn derbyn yr hawl i tod yn Gyfarwyddwr mewn Mus- ketry, yr hon a dderbyniodd mewn cysyllt- iad a Hotchkiss Gun Course for Volunteers yn y Western Command School of Musket- ry, Altcat. Y mae Sergeant Griffith yn swyddog poblogaidd yn mysg y Gwirtodd- Qlwyr Lleol, ac yn sicr bydd y dyrchafiad hwn a ddaeth i'w ran yn wir dderbyniol gan yr aelodau. EIN MILWYR.—Yr wythnos ddiweddaf daeth amryw o'n milwyr gartref. Yroedd- ynt yn siriol a HaweD, a gwedd dda ar eu cyrff. Dymunwn iddynt bob rhwyddinab i wneud eu gorchwytfon aohawdd. Gwel- som y rhai a ganlyn Cadets Willie Jones, Sand Street; T. J. Williams, Mineral Water Works Second A.M. Griffith Roberts, Maes Meat Stores; Sergeant- Instructor G. Pryce Hughes, North Street; Sergeant Ben Green, Market Square Privates Lamech Griffith, Carnarvon Road; A. A. Ashworfh, North Street; William J. Roberts, Custom House Square, a'r Llyngesydd William Roberts, Abererch Road. COLLI Er FYWYD,—Derbyniodd Mrs. Davies, Idris View, Brookfield Terrace, hysbysiad trist fod ei phriod Mr. Tom Davies, peirianydd ar un o agerlongau masnachol y deyraas, wedi colli ei fywyd yn ystod ffrwydriad achoswyd pan oedd un o longau tanforol y gelyn yn suddo ei long. Cafodd Mr Davies ddiangfa gyfyng o'r blaen pan yr oedd yn un o ddwylaw yr Appam," yr hon a ddaliwyd gan y Ger- maniaid, ond yn ffodus gollyngwyd- hwy yn rhydd. Brodor o Ffestiniog oedd Mr. Davies, ac nid oes ond rhyw dair wythnos er pan adawodd ei gartreL Bu ei fab hynaf, yr hwn sydd yn ymiadd yn Ffrainc er's dwy flynedd, ar ymweliad a chartref yr wythnos ddiweddaf. Gedy briod a phlant bychain i alaru eu colled ar ei ol, i'r rhai y mae ein cydymdeimlad dyfaaf. TEULU GWLADGAROL. Ddechreu yr wythnos hon talodd Corporal S. Smalley, yr hwn fu'n trigianu am flynyddoedd yn y West End, ymweliad a'r dref. Dychwel- odd o faes yr heldrin yn Ftrainc ychydig ddyddiau yn oj, ac ymddengys o ran ei ymddangosiad allanol yn debycach i ddyn ieuanc cydnerth nag i wr wedi cyraedd ymlaen mewn dyddiau. Er eitöd rhwng 55 a 60 mlwydd oed nisgallai o ran cyd- wybod a gwladgarch pur beidio ymatal rhag ymuno. Llosgai y tArl gwladgarol mor angerddol yn ei fynwes nes yr aberth- odd bopeth oedd hoff yn ei oJwg er mwyn Kwel'd ei ddelfryd yn cael ei sylweddoli, a gwelodd mewn canlyniad bethau anesgrif- iadwy yn nghanol yr ymladdfeydd, a daeth trwyddynt ya ddianaf. Y mae ei dri mab yn gwasanaethu gyda'r Llyrigfes, a'r tri mab-ynghylraith gyda'r Fyddin. Haeddol ydynt o glod arbenig am eu teyrngarwch uthel fel teulu, ac eiddunwn iddynt bob cysgod rhag y gwaethat. CvMDEITHAS YMDRECH GREFYDDOL PEN- MOUNT.—Nos lau diweddaf cynhaliodd y Gym eithas uchod, yr hon sydd yn dai ei thir yn hynod lwyddianus yn wyneb am, gylchiadau blin y presenol, wledd ardderch- og. Ar ol y wledd caed cyfarfod amryw- iaethol o dan lywyddiaeth Mr G. Cornelius Roberts (Maer), yr hwn a dreinwyd gan Mr G. J. Williams, Sand Street. Cymer- wyd rban ynddo gan Misses Arianwen Humphreys, Annie Griffiths, Kate Eilen Ellis, Annie M. Jones, Mri W. Rees Jones, W. Williams, J. E. Ellis, G. J. Williams. Caed janerchiadau gan y llywydd a Mri Thomas Williams. Crown Boot Stores, a Thomas Ellis, Mount Villa Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a Mr Evan Parry, Ysguborwen, yn ei waeiedd. Bu ef yn llywydd ac arweinydd i'r gymdeitlvas am flynyddau. Nos Sul diweddaf dewis- wyd swyddogion am y tymor dyfodc 1 Llywydd, Mr G. Corohlius Roberts (Maer); is-lywydd, Mr Thomas Ellis, Mount Villa ysgrifenydd, Mr Jack Williams, Aelybryn; trysorydd, Miss Evans, Isallt; arweinydd y ân, Mr G. J. Williams, Sand Street HER COF AM EI DAD. "-Yn y Cyfiiill Eglwysig, misolyn yr Eglwys Sefydledig, am y mis hwn ceir darlun cywir a h ines cryno o hynt bywyd y cyfaili diymhongar o'n tref, y Parch. Hugh Lunt, curad pob- logaidd Eglwys Sant Peris, Nant Peris. Awdwr yr ysgrif yw'r pregethwr a'r lienor gwych, y Parch. Morris Roberts, Rhos- ybol, Men, a rhydd eiriau uchel iddo fel pregethwr, dyn, a chymwynasydd o'r iawn ryw. Cred ei fod o ran ei gymhwystarau yn deilyngach o le uwch a gwell, a dywed fod tystiolaethau yr Ymneillduwyr iddo yn hynod ar gyfrif ei ddoaiau gweinidogaeth- ol. Y- mae wedi anrhegu Eglwys Want Peris a drws newydd o dderw cadarn, gwerth 40p., o gynliuniad Mr Harold Hughes, Bangor, yn goffadwriaeth am ei anwyl dad, Mr John Lunt, Carnarvon Road. Ar bMt pres yr ochr fewnol i'r drws ceir y cyflwyniad fel hyn 44 Er gogoniant Duw a pharchus gof am y diweddar John Lunt, Pwllheli, gan ei fab, Hugh Lunt, curad, Tachwedd 1915." Mawr hyderwn y gwel yr Eglwys ei chyfle mewn pryd i'w ddyrchafu yn deilwng, gan ei fod yn haeddu lie mwy ac eangach i'w feddyliau uchel a'i galon hael gael eu datblygu i'w llawn twf. --0.

LLANNOR II

LLANNOR CWYMPO AR FAES Y FRWYDR.-Der- byniodd Mr. a Mrs. Jones, Ty Capel, Llannor, y newydd trist fod eu tnab (Pte. R. H. Jones), wedi ei ladd yn Ffrainc, a'i gladdu yno. Yr oedd Private R. H. Jones yn ddyn ieaanc tawel o gymeriad, ac yn boblogaidd gan bawb a'i hadwaenai. Y mae brawd arall i'r ymadawedig yn nghanol yr ymgyrch yn Firainc. Nawdd y nef fo dros y teulu oil, yn ei profedigaeth chwerw, o golli un oedd mor anwyl ganddynt. -0-

PENTREUCHAF

PENTREUCHAF. GWLEDD.—Brydnawn Mawrth, y 26ain cynfisol, rhoddwyd gwledd o de a bara brith i blant yr Ysgol Sul yn y lie uchod Reedd y trefniadau yn llaw y rhai a gan- lyn :—Yr Arolygwr, Mr. W. Owen, Shop; Mr. D. Evans, Ty Corniog Misses Wil- liams, GhnrJiyd E. Pritchard, Fron S, A. Jones, Pandy, a N. Williams, Pentre. Roedd yn hawdd canfod ar y plant, fod y cyfeillion hyn wedi gwneyd eu gwaith yn rhagorol. Am haner awr wedi chwech, 4iafwyJ cyfarfod amrywiaethol rhagorol, o dan arweiniad Mr. T. E. Jones, Plas Tudur. Cafwyd caneuon, adroddiadau, dadleuon a pheriiformiad y ddrama 'Moses' yn wir feistrolgat gan y plant, ac y mae'r gwaith a wnaed yn glod i'r athrawesau yn yr Ysgol ddyddiol,-set Miss Hughes, Miss Price, a Miss Jones. Caed adrodd- iad gan Miss Katie R. Williams, Penrhos, a rfadl ddyddorol gan y Misses D. Will- iams, Glanrhyd; E. Pritchard, Fron. Gwobrwywyd y plant am ddysga'r HyfF- orddwr,' ac am waith yn y Maes Uafur Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a Mr. R. Jones, Ty Capel, Llannor, a't teulu yn eu profedigaeth chwerw o golli eu mab. Cyflwnwyd y diolchiadau gan Mri. H. Williams, Glaorhyd, a W. Owen, Shop. Diweddwyd y Cyfarfod trwy i'r plant ganu Hen Wlad fy Nhadau," ar gynulleidfa I yn ymuno.

I RHIW

RHIW. CFARFOD DIOLCHGARWCH. —Cynhaliwyd cyfarfod i ddiolch am y Cynhauaf yn egl- wys St., Aelrhlw, Rhiw. Y Boreu daeth yr aelodau ynghyd, pryd y cyfranwyd y cymundeb. Yn y Prydnawn pregethwyd gan y Parch. Mr. Harries, Bodferin, ac yn yr hwyr pregethwyd i gynulleidfa neill- duol o luosog o wrandawyr astud, gan y Parch. W. G. Jones, Llangian. A chaf- wyd pregethau gryrnqs. Arddunwyd yr I Eglwys a gwahanol ffrwythau'r maes, ac a blodaa, gan Misses Nell Jones, Sa n; Mary a Maggie Roberts, Tuchaf Lizzie Williams, Talafon Nellie Robçrts1 Bryn- foulk; GARTREF AM SEIBIANT 0 FFRAINC.- f Yr wythnos ddiweddaf daeth v milwyr a ganlyn a'r ymweliad a'i cartrefi, o faes y frwydr. Pte. John Williams, Plas Iol, Pte. David Evans, Pisgah, (o'r Ysbyty). Da genym ei weled yn gwella cystal. Deallwu ei fod yn mgneot yn 01 i Caeada. Hefyd, Pte. H. Jones, Bwlchygarreg, Corporal W. Rowlands, Rhiwlas. Da oedd gennym weled yr oil, a dymunwn eu gweted yn fuan eto. WEDI EI GLWYFO. Daeth newydd dydd lau fod Pte Griffith Jones, Baron Hill, wedi ei glvvyfo yn Ffrainc. Gobeith- iwn y goreu am dano, a dymunwn iddo adferiad baan. GARTREF -Da oedd genym weled y I Parch. G. Oliver Owen, Rheithordy, adref ar ei wyliau o'r Bala. Edrycha yn hynod o dda.

TYDDYNSHON

TYDDYNSHON. CYFARFOD OKDEINIO.—Dyddiau lau a Gwener, Medi 2ofed a'r 2iain, cyuhaliwyd cyfarfodydd:ordeiiiio Mr J. Clement Davies Blaenywaen, yn weinidog ar eglwysi Tyddynshon a Llithfaen. Dechreuwyd y gwahanol odfeuen -an y Parchn. Idris Thomas, E. Rowlands, a Phyllip, Blaen- ywaeN. Nos Iau pregethwyd gan Parchn. Idris Thomas, Nefyn, a J. A. Jones, Baoor. Foreu Gwener gan y Parch. Idris Thomas yn y prydnawn cynhaliwyd y cyfarfod pwysicaf, sef cwidd ordeinio. .Llywyddwyd gan y Parch. J. A. Jones, Bangor. Rhoddwyd haues yr alwad gan Mr John Griffith, y biaenor hynaf. Der- byniwyd yr alwad gan y gweinidog yn fyr ac i bwrpas. Aorhegwyd ef a nifer o gyfrolau gan ei fam-eglwys yn Blaenywaen Cyflwynwyd hwy gan Mr Phyllip. Hefyd rhoed ciniesaw iddo ar ran Cymdelthas Ymdrech Grefyddol Tyddynshon gan Mr J. Lloyd Jones, Nks Jones, Cae Mawr, a Miss Roberts, Tyddyn 'Ronen, Cafwyd anarchiad gan Mr Lewis Jones ar yr ach- lysur. Rhoddwyd croesaw i Mr Davies ar ran yr ardal gan Plenydd a'r Parch. H. Davies, Pbererch eto ar raa cwrdd gweinidogion y Sir gan y Parch. R. Edwards, Penygroes. Llongyfarchwyd ef hefyd gan ei gyd-efrydwyr-y Parch. D. Jones, Penrhyndeudraeth, a Mr Vaughan Morris. Traddodwyd yr urdd weddi gan y Parch. T. M. Reed, Garn. Datganwyd yn effeithiol gan Mrs Griffith, Glasfryn Fawr. Rhoddwyd yr holiadau arferol i'r gweinidog gan y Parch. H. H. Williams, Pwllheli, ac atebwyd yr oil yn effeithiol gan Mr Davies. Traddodwyd pregeth, sef siars i'r gweinidog ieuanc, gan y Parch H. H. Williams Pregethwyd nos Wener gan y Parchn. H. H. Williams a J. A. Jones, Bangor. Cafwyd odfeuon lluosog a phregothau ac anerchiadau da. o

Y Byd I Gyd wrth ei DraedI

Y Byd I Gyd wrth ei Draed. I Wrth anerch cyfartod yn Victoria, Canada, dywedodd Mr Gerard, diweddar Lysgenhadydd America yn Berlin, iddo gael ymweliad a'r Kaiser, yr hwn oedd ar y pryd yn bur ffyrnig tuag at America. Dywedodd tod Germani wedi cychwyn allao i orchfygu y byd, ac ychwanegodd, Oni bai am Brydain Fawr buasai y Kaiser wedi cael y byd j gyd wrth ei dreed. -0-

Y Badau Gervrlanaidd I I Lwyddo I

Y Badau Gervrlanaidd I I Lwyddo. I Dywed Dr, Alfred Lohmann, yn un o newyddiaduroif Germani, y bydd i'w bad- au taaforawl ddwyn ymlaen lwyr orchfyg- iad Prydain Fawr erbyn Chwefror, 1918. Y mae wedi gofalu taflu y dyddiad gryn dipyn yn mlaen-am y dywedid ar y cyntaf y byddai hyny wedi cymeryd lie yn mis Awst.

Dros 5000 o Garcharorion ynI ystod mis Medi

Dros 5,000 o Garcharorion yn I ystod mis Medi. Dywed Syr Douglas Haig i'n milwyr gymeryd yn ystod mis Medi 5,296 o gar- charorion (yn cynwys 146 o swyddogion), II 0 ynau. 57 o trench mortars, a 377 o ynau peirianol. --0--

Awstrafia yn Benderfynol I

Awstrafia yn Benderfynol. Wrth areithio yn Melbourne, Medi 28ain, dyvvedodd Mr. Hughes, y Prit Weinidog, fod y byd wedi blino ar y rhyfel, ond y byddai iddynt ddianrhydeddu coffadwriaeth y rhai hyny fuont feirw dros Awstralia .os y byddai iddynt befcrusa i bwyso yn mlaen hyd nes cael buddugpl- dertynot Yr oedd yn anfoesol i erfyn am heddwch cynamserol. Nid oedd dim cyfaddawd i fod cydrhwog Crist a Satan. Rhaid oedd stampio allan filwriaeth Ger- mani, ac ni byddai Awstralia yn foddlawn hyd hyny. .0

Union Jack I Verdun

"Union Jack" I Verdun. Dydd Sadwrn diweddaf anrhegwyd tref Verdun gyda'r Faner Brydeimg, yr hon a anfonwyd gan y Cytigor Mihvroi, er cyf- lawni yr addewid a wnaed gun Mr Lloyd Geore.

Cyngor Dosbarth Lleyn t

Cyngor Dosbarth Lleyn, t Cynhaliwyd dydd Mercher.—Mr. J. I Hughes Parry yn y gadair, a Mr. Griffith Evans yn yr is-gadair. I Y FFYRDD. f Yr oedd treuliau y ffyrdd am y mis yn I 5op. yn Nosbarth y Sarn, a 47P yn Nos- barth Fourcrosses. Adroddai yr Arolyg- wyr eu bod yn cael anhawsde>. i gad y I ffermwyr i gario cerrig hyd y ffvrdd am 8s. y llwyth fel arfer. Credai Mr. John Pritchard mai gwell fai eu gosod i'w c do wrth y Ilall. Dad!euai Mr. John Pierce mai gwell fai gadael y mater i'r Arolvg. wyr. Pasiwyd fod y Cyngor i dalu 12s y dydd i drol a dau geffyl, a lOS" y dyd I i I drol ac un ceffyi.-Galwodd Mr Griffith Evans sylw at y drain a'r mierI syad ya I trespasu ar ffordd yn mhlwyf Abererch. Dywedai yr Arolygydd ei fod wedi gl,.Iw sylw y tenantiaid at y lie. P.-siwyd i roddi rhybudd i'r tenantiaid i symud y rhwystr.—Galwodd Mr. John Owen svlw at gyflwr ffordd yn yr Ynys, a phasiwyd fod yr Arolygydd i roddi sylw i'r mater. I CYNLLUN TAI I WEITHWVR. Cyflwynodd y Pwyllgor Arianol dreui;au y ddirprwyaeth fu yn gwneud ymchwiliad i'r angen ë4m dai yn Lleyn Yr oettdvnt wedi prynu mapiau gwerth 7P 18s, 6c., ac yr oedd costau eu hymborth yn 2p. 14s. Protcstiai Mr. R. O. Roberts yn erbl-n talu y costau, gan nad oedd y Cvngor wedi eu hawdurdodi i fyned i'r draul. Eglurai y Clerc fod yn rhaid wrth y m p- iau i gario y gwaith yn mlaen, ac yr oeid y Cyngor wedi penodi yr Is-bwyllgo i wneud yr ymchwiliad. Y Cadeirydd Bydd y mapiau i'w cael eto, ond ni bj dd y bwydydd (chwerthin). Cynysiai Mr. M. N. Jones dderbyn adroddiad yr I s- bwyllgor, ac yn eu hanog i barotoi cynllun i adeiladu 176 o dai yn y gwahanol bíwyfi yn Lleyn ar y dealltwriaeth fod y Llywod- raeth yn gwneud cylraniad tuag atynt. Dywedai Mr. R. O. Roberts y buasai yn costio 400P y ty i adeiladu y t;,j, ac nis gallai llafurwyr amaethyddol dalu 16p v flwyddyn o rent. Nid oedd ganddo ef wrthwynebiad i bobl fwynhau eu hueain yn eu motors a'u hotels, ond yr oedd ni-no eisieu i rywbeth ymarferol ddeilliaw o'r draul. Dywedai Mr. M. N. Jones fod yn rhaid cael tai os am ddatblygu amaethvdd- iaeth yn y dyfodol. Yr oedd y ddirprwy- aeth wedi gweled tai mewn cyflwr truenus ac arswydus iawn. Synai ef weled yr un ffermwr yn erbyn cynllun o'r fath hWlJ. Ond y fFaith oedd tod rhai ffermwyr yn byw dan iau gormes a thrais landlordiaid yn Lleyn. Yr oedd arnynt ormod o ofn eu landlords i wneud eu dytedswydd mewn mater fel hwn. Sylwai Mr. Griffith Jones, Selar, nad oedd y ddirprwyaeth wedi ym- gynghori a'r dynion mwyaf cyfritol yn mhlwyf Bottwnog. Cradai y dylent ym- gynghori a'r dynion mwyaf cyfrifol yn y plwyf. Dywedai y Cadeirydd eu bod wedi ymgynghori a'r Cyngor Plwyt, ac ar y plwyf yr oedd y bai os nad oeddynt yn gosod y dynion mwyaf cyfrifol ar y Cyngor Plwyf. Eglurai y Clerc mai yr amcan ydoedd paratci cynllun erbyn yr adeg y diweddo y rhyfel. Byddent yn barod yr adeg hono i wneud cais at y Llywodraeth am grant. Os na chaent grant boddhaul gallant beidio myned yn mlaen a'rcynllu i Mr. David Roberts Mae yn amlwg f d aelodau y Cyngor wedi anghofio beth roddodd fod i'r cynllun. Cefnogwyd y cynygiad gan Mr. J. R. Jones, yr hwn a sylwodd ei bod yn gyfnod ag yr oedd yn rhaid darparu ar gyfer cysuron y dosbarth gweithiol. Yr oedd tua 410 o dai wedi tll chwalu yn ei blwyf ef yn gytltnarol dc-i- weddar. Pe bai y rhai oedd yn siarad \n erbyn y cynllun yn gwybod mwy am y dosbarth nid oedd yn eredu y buasent yn siarad yn erbyn. Ategwyd gan Mr. Griffith Evans, yr hwn a sylwodd ei fod yn hollot argyhoeddedig fod angen tai yn y dosbarth. Dywedodd Mr. Hugh Griffith, Penllech, ei fod ef yn deall mai gan y ddirprwyaeth yr oedd yr hawl i benderfynu lleoliad y tai. Eglurodd y Clerc fod y ddirprwyaeth yn ymgynghori a'r Cyng- horau Plwyfol ac eraill. Sylwodd Mr. R. O. Roberts nad oedd ganddo ef ddim yn erbyn y ddirprwyaeth yr oeddynt yn sicr o fod y dynion mwyaf cymhwys Ond credai nas gellid adeiladu tai i fod o fewn cyrhaedj y llafurwyr amaeihyddo'' i dalu am danynt. Ni chredai ef fod ar neb orn ei dirfeddianwr yn nglyn a'r mtef. SyS- wodd y Clerc fod lIawer o dirfeddianwvr yn ffafr y mudiad. Byddai iddo hyrv. j dd > amaethyddiaeth, a thrwy hyny gocu gwerth y tir. Yr oedd llawer o dirfeddianwyr yn awyddus am eu. gweled yn symud ymlaen. Pasiwyd y cynllun heb neb yn erbyn, 14 yn pleidleisio drosto I GOR ELW AR ANIFEILIAID. 1 Protestiai Mr. R. O. Roberts yn erbvn gwaith Arglwydd Rbondda yn rhoddi pis safonol ar anifeiliaid tewion. Dywedai ei fod yn gwneud cam a'r ffermwyr ar dr; uS cyfoethogi y cigyddion Ateg ii M«\ David Roberts fod rhywrai yn gwneud gor elw ar y cigoedd Yr odd y ci. tramor yn dod i'r wlad hon am 5c. y pw\s a chodid is. ic. y pwys am dano. Mi. W. Williams Ni oheir anifeiliaid tewion et", Nid aiff neb i drafferth i'w pesgi. DyweU- i as y Cadeirydd y ¿11asai, fed g&add/hz undeb fel amaethwyr i dratod inatet o'r fath Nid oedd yn iftwn iddynt ddef- nyddio y Cyngor Dosbarth oedd y cyn- rychioli pob dosbarth i drafod budd anau un dosbarth PRIS Y GLO. Eglurodd y Clerc yr archeb yngho a phris y glo, a phenodwyd y rhai d ganlyn at Bwyllgor y Ty i ddelio a'r mati Mri. David Roberts, Wm. WtHian s, a John Owen.

Advertising

VTRA-VIM POULTRY POWDER. Marvel. lous vitalising and egg-producing Food Adjunct. Splendid with house scraps, middlings, &c. 6d carton laM 20 hens a fortnight. Obtain to-day frc", :— 8. Williams, Central Stores, Pwl uli. To Let. LLUEST, in LLANBEDROG, 4 Bed- rooms, Bath Room, Sitting R. om, Dining Room, Kitchen, Scullery, and Pantry. Apply- lj,.zgorri OfficE. AT PWLLHELI, Bedroom & Kitchen. ? App!y—" X Ud?om 0?-e. RON, Embankment Road, Pwl'heii. Apply to T. J. Houghton-D;ivies, I Solicitor, Pwllheli. Y n Esiau. B ACHGEN yn ddioed fel Apprertiee i'r Drapery. Ymofyner a HUGH WILLIAMS, Shop Goch. Motor Cars for Eire imoRRIS JONES, Central Garage, PWLLHELI. private Address: 8, LOWFCR CARDIFF ROAD. All kinds of Repairs Ut1 ken. f A.M I.WC ti I W; 53/- BANGOR 30/- BEDDGELEFTT CARNARV0N 20/- CHWILOQ 6/- CRICCIETH 8/- FOURC ROSSES 2/- HOLYH.EAD V 53/- KINM PARK LLANBERIS 28 LLANDUDNO LLANERCHYMEDD 45/- LLANGEFNI 3; PENTREFELIN 10/- PORTMADOC 13/- j Stock Dealers & Commercial Travellers, j 25/- per day, not exceeding 5° miles. SPECTOLS AR GYFER PAWB. Digonedd o Ddewis. Pob math o RIMLESS PINCENEZ 0Ir Styte ddiweddaraf. Ni chodir tdl am brofi golygon yn HIRWAEN HOUSE, PWLLHELI. Cannoedd o boh math o Fodrwya u, Engagement Rings, &c., gao j DAVID GRIFFITH. I :( 1" e.tÚ'