Collection Title: Udgorn

Institution: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 4 of 4
Full Screen
13 articles on this page
FI H Ffortiwn o Bauer JLtiiiiWil t

FI" H Ffortiwn o Bauer JLtiiiiWil. t Profwyd ewyllys Mr John Hughes, y perch en oar Uongau ad- nabyddus o Lerpwl, yr wythnos ddiweddaf. Gedy ar ei ol eiddo gwei-t i 542,733p --0-

Cynghorwr yn Croni Bwyd I

Cynghorwr yn Croni Bwyd. I Ddydd Gwener gorcbymynodd yuadon Soulhpoit ar i George Duckworth, aelod o gyngor trefol Southport, i drosglwyddo drusodd i Bwyllgor Bwyd y swin o facwn a • ganfyddwyd yu ei seler. ac i dalu y costau.

150p o DdirwyI

150p. o Ddirwy, Gwysiwyd v West of England Dairies, cyf, Yauxall, ya Croydon, am anfon i laethdy ii Croydon Jaeth uHdd yn cynwys 4 y cant o ddwfr, ac ) n fyr o 3 y cant o fras- der. Dy wed odd clerc y dref y gofynid 35 y galwyn am y llefrith, oddeutu cant y cai.t uwchlaw y pris penodol. Dirwywyd y diffyu- yddion i 150p. ar chwech o wysion, gydrig wyth glni o gostau. o 0 --0--

i Angen Angen am Tenyn yn Esgor ar Atebiad Miniog

Angen Angen am Tenyn yn Esgor ar Atebiad Miniog. Afth dyn i SifíP yn sir Caernarfon yr wythnos ddiweddaf i uf,'n am ■ynienyr, ,4>iid oes yma. ddim," ebe'r siopwr, yu swta braidd. "Duwch i mi dipyn o fargarin ynteu," el e'r dyn 1 im o hwnw ch waith," ebe'r groser. Wel, rhowch i mi frasder o rhvw fath," ehe'l' cwsmer. Yr u ig frasder sydd gen i yn y siop yma ydyw canwyllau cwyr," oedd yr ateb. O'r goren, dowch i mi un or rheinV, gaol i ni goleu i wel'd en gilydd yn llwgu yn y ty acw," eWr cwsmer dreng ei bwylais.—O'r Brython. --0-

Drws y Pwlpud yn rhy Agored

Drws y Pwlpud yn rhy Agored. Cwynir, medd y Cyriiro, fod drws y pwlpud yn agor yn rhy barnd, ac yn rhy Jydan mewn rhai rhanau o'r wlad. Oherwydd fod prinder pre- gethwyr daw cyfle i ry wrai sydd ag awydd d > weyd, neu awydd arian arnynt, i gynvg eu gwasanaeth. Mae'r rheolau wedi eu troi dros y drws, a thragwvddol heol heb yrun turnpike arni i bawb sydd ag awydd Ond mae'r saint yn dfcLifu an- esiliwytlif), ae nid heb ach s, with weled dynioL heb fawr o ol p ireli i gretydd arnynt yn ihuthro i bwl. pnd. Mae hyn yn sicr o arwain i anrhefn.

Beth fydd y Canlyoiadau

Beth fydd y Canlyoiadau ? Po fwyaf y meduyliwn am y rbyfel bresenol, mwyaf oli yn medd- ienir gan y rheidrwydd am ddyfetha yr hyn a elwir yn Brwt-iaeth. Y Mae fel cancr a darf nledigaeth yn ein byd. Nid yn unig y mae yn dinystrin y byd gyiaV amcan oi foddu a i leoli (a ph.a faint fydd ar ol %e(,Ii y'l ditiy,,ti ii- ?), ond y mae y llafur sydd yn angenrheidiol i atal y c\ thrym waith ar ei yrfi felldith- iol yn anferthol ac wedi y'i rhwys- trir ac y'i difethir, geldr antiuio dweyd y byddir w,.di gwatraffu digon o amser ac aii noddau i ddi- leu holl clodi y Ind. Ond beth fydd y canlyni^dau Tlodi y cym- erir i'r byd oesau i'w gjflenwi, a hyny o achos uchelais n Yuf) t n allgl)N f,if*i,l a ddilynid gan genedl o anwariaid. 's y bydd yn foddion i- ladd rhyfei, b)dd o feiulitii an- ) riuutlh 1 i'r dyfodol.—O'r Lrjch.

Codi Gorrnod am Fwyd I

Codi Gorrnod am Fwyd Dydd G wener, yn I erpwl, dir- wywyd M. A Leeman, o farchnad St. John, Lerpwl, i'r swm o adeg punt am werthu cig dros yr uwch- af-bris—Dirwywyd Thomas Mon- eypenny, groser, i lOp. am werthu jam lc. y pwys dros yr uwchaf- bris Y n Bootle dirwywyd Jessie Gunnery i bunt am werthu gwn- bingod am 2s. 3c.

Marw ger Bedd ei Chi I i

Marw ger Bedd ei Chi. Mewn trengholiad a gynhaliwyd dydd lau ar gorfF Mrs Margaret Pugdale, gwraig i ynad hedd 0 Blackburn, nwgrymwyd fel achos o'i hunanladdiad iddi ymboeni o herwydd diuysirio ei chi ar g\ frif ei oedran. Cafwyd hyd iddi wedi marw gyda l-riw yn ei phen, wedi ei achosi gan fwled, m nvn cae yn ymyl hedd y ci Pasiwyd rheith- faan iddi ;-iethu ei hun tra mewn -t.»d o orphwj lledd. --0--

Prisiau SiwgrI

Prisiau Siwgr. I Galw) ù sylw Gweinidog Bwyd at y ffaith fod y C) hoedd a'r mas- nachwyr heb fod yn gwylod yn sicr faint ydyw y prisiau prit dol am ha fe-Ii y dylid gwe thu siwgr. Y mae y Gwen'id g Bwyd gan hyny yn dymuno rhoddi cyhoedd- j usrwydd i'r pris eu canlynol j Cubes and Chips c Graiiuhited Chryj-t^Js. Yellow Chrystals, and White Pieces 6-ic y pwys aw Brown, Bruwll M  Moist 5?cyswys.

I Y Streics yn GermaniI

Y Streics yn Germani. Dywedir nad yw y Streics yn Germani wedi darfod etto yn Ber- lin ymerwyd 150 o t)et-o,.iau i f. ny, a chymerwyd moddion celyd er m vgll y hymmiiad Kid yw y streics ond newvJd ddecbreu yn j amryw o'r trefydd. Dywed ne- wyddion eradl fud y Streics yn ymarferol ar hen, ac fod y rban fwyat o'r dynion wedi dychwelyd at eu gwaith, ond fod llawer o fil- wyr yn cael eu cadw yn Berlin rhag ofn i'r gweithwvr ail dorri allan. Dywed y Vorwarts, Mewyddiadur y Sosialiaid,—fod Cynryeliiolwyr y gweithwyr yn y Senedd yn hawlio gwybod beth ydyw ) r amcanion rhyfel, ac hefyd beth ydyw y a fwi-ioclir en cyflwvno mewn deddfvvriaeth g

I I Canu mewn Gwaith Cyfarpar I Canu mewn Cwaitb Cyfarpar

Canu mewn Gwaith Cyfarpar. Canu mewn Cwaitb Cyfarpar. Yn y 1 ys yn Halifax, dydd Merther divveddaf, liawliai dyn ieuanc i twn am ei daflu allan o waith. is id o dd ei feistr yn bres- enol, ond anfonedd lythyr yn cyhuddo ) r erlynydd o esgeulusdra cyffredinol gyda'i waith. Pan ddarllenwyd y llythyr dywedodd )r erlynydd, Hailai fod hyny mewn perthyuas i ganu. Gailaf weithio yn wel pan yn ^auu "— Y Cadeir\dd Fydd y dynlon eraill |) n fetopio gweithio i w ran do, ynte yu unig 1 II ymuno yn y cydgan 1- B. dJant ) 11 yinuuo yn y c)dgan.— Bydd hyny yn eu hatal gyda'u gwaith ?-iNa mor bell ag yr wvf yn gw\d>od—Dros y dittyu- J n J v ydd: A dybi^vch (h •- i ei fod yn lielpu y gwaith yn m 'aeu os bydd y dynion yn ymuno yn y c-, -nu. Na iydd.— V na pah;!rn y gwnewch hyny ? I)yl;ii fud genych ddigon o synwyr cytfredin i beidio.—Dywed- odd yr erlynydd iddo roi fyny ganu gyda'l waith ar ol cael ei rybuddio i beidio gwncud hyny.—Caniata- wyd iawn iddo.

n Bywyd Auturiaethus yn diweddu yn Ngharcbar

_.n_ Bywyd Auturiaethus yn diweddu yn Ngharcbar. Yn Nghaerfyrddin, dydd Llun, cybuddwyd dyn o ladrad. Dyw- edai iddo ddianc o'r fyddin yn Macedonia, teitbio dros y Balkans, lie y bu raid iddo gysgu allan. Yn ddiweddarach darfu iddo gyfnewid dillad gyda morwr Groegaidd, a chafodd waith ar lnng. Bu yn gweithio mewn pyllau aur yn Ball- arat, ac yn cneifio defaid yn Queensland. Wedi hyny daeth yn stiward ar long, a svrthiodd mewn cariad a merch ieuanc yn Ffrainc. Gadawodd y llong, a daeth dros- odd i (iaonlydd, gsn gerdded i 1J w 1 fiford <1 (jra ti i d d < > fe 111 u cleI llong, aetli i Gaerfyrddin i ail ym- uno a'r fyddin Yn Nghaerlyrddin aeth i chwil ta pocedau swyddog milwrol, ac anfonwyd er i garchar am dri mis gan yr ynadon.

Advertising

'4;:f.rr::¡:# V'1! [lPi!!ji$!t ?  ?"?4? M?"??'?????????? ''?'?!?!??'??? !??'?:   ?????????????_??? ??!! L ?'"Y'??.M??????%? ?  S ? 'j EE?Y?CH ?e ANWVD  1\ 1'IÍii 1.wdICY gyda pit/ad.  •— CIMO-BANE —. THE NEW INSECT KILLER. I KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price 3d., 6d. & 1/- Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Readlngt Agent for PwUholi :—J. BALDWIN JONES, 56, High Street, SMPLE CURE FOR DEAFNESS Marvellous Effect of New Home Treatment. 9F.NT ON 10 DAYS' FREE TRIAL. Rarely has so mu h interest ever bsen aroused M that caused by the discovery of a wonder- for Dt-afness a- d FT- ad N It hs proved so reiria kible suoce&ful -vets in the worst forms o chronic Deafness, that the Wflcov«rer will, for a short tune, gladly s^nrl it oi 10 days' free trial to day sufferer who nations th-s paper. Write to-day (a p V/ii) do) arcl sec.-Lire the free trial before this offer withClr.A,n. Shirl(-y ;)1<3:. 6, qrc"t James Straeb, Bedford Row, Loudon, W.C. Sar-cdak Ltd. j (" j L:$T. (.J FOR '? '? MENOiNG BELTS a? HARNE$I §S 1 LSE BIFURCATED RIVETS, I 9 !G ne! to punch holes. Simply Sj i ■■ —iIjSt'L i <^rive Rivets, and bend back I !(>< .?-?' ? the prongs Neat and strong. 9 ?j? '¡'v' Z..???. Of all local Iron. 0 m?n -,er sor send 1/, ?? ?' %n>a -i B Don't easily and uaturally hy usin: Dye Hair RESTORER.] Grey Quite liaimiess and i'.eiiabie Lu Bottles, 116. Unju ?d b!? CMmJ"ts B Hair O. w. HARRISON, .M.X'.S lts-:ADiyo. RATS, MICE, MOLES, COCKROACHES J\, and BEETLES greedily eat Harrison's "Reliable" Bat Poison. Cats and dogs will not t-onch ii. Vermin dry up and leave no smell. Prices 6d., Is., 2s. 3d., and 3s. 8d., Postage 2d.—G. W. HARRISON, Chemist, Reading Sold by Chemists. Agent for Pwllheli J. BALDWIN JONES, Chemist, 56, High Straet. 1j ADIES BLANCHAiWS APIOL and STEEL PILLS Are unrivalled for all Irregularities, &c., they speedily afford relief and never fail to alleviate all suffering. BLAi^OHARD'S are tha Best of allPHl s for Woman." 1/li per box, of all Chemists, or post free from LESLIE MARTYN, Ltd., 34, Dalston Lane. LONDON BYDD RIOHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter), ADFERLE, PWLLHELI, yn ymweled a'r lleoedd canlynol yn wythnosol: i Dydd lau— MARKET VAULTS, LLANGEFNI. Dydd Gwener— SPORTSMAN HOTEL, PORTMADOC Dydd Sadwrn- EMU TEMPERANCE, 2, 1' A LACE STREET, CAERNARFON (yo ymyl y Farchnad). Oil at y Gewyuau i Ddynion ac Anifeiliaid 1 Pi is Is. J c a 2s. 6c. y botel, gyda'r Post 3c ychwaneg. COUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M A (London). Senior Mistress Miss MURIEL PRICE B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B.A., WALES, Miss E. M. MORGAN, B.A., London. Miss SURTEES, B.Sc. (Sheffield). Miss A. WOODHOUSK, B.A. (Birmingham). Mr. ALEXANDER PARRY, B.A., Wales. Pupils are prepared for the various public Examinations, including the Welsh and London Matriculation Ex- aminations, and for Entrance Scholar- ships at the University Colleges. TUITION FEE, £ 4 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, Clerkto the Governors A Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. Jones 9j"" 01 Swvddfa. 74 Heo' Fawr. Pwllheli, dvdd Mercher. Chwefror 13, 1918.