Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

ooøØØ0000000000 I If fin on 0 I jl^ j^@ace ^Jl 0   J,  j 0 <3> <$> EiI.<$>0<$>00<$>{!] t c.' RHYBUD0. Dymuna' RICHARD ROBERTS, Hair- dresser, LION STREET, DOLGELLAU, fanteisio ar y cyfle presenol i ddiolch i'w holi Gwsmeriaid am y gefnogaeth mae wedi 81 gael yn y gorphenol, a gobeithia sicrhau yr un gefoegaeth eto. Dymuna ddweyd Had ydyw wodi codi ynei brieiau am v Shavio na Thori Gwallt. Ei bris ydyw- (u cl SHAVIO Id. TORI GWALLT 2d. TXTALLPAPERS from 1M per roll. VV Any quantity, large ?or small. W bo!esale Prices. Stock exceeds 250,000 rolls; all classes. Write for patteras, stating class required. (Dept. 146), BARNETT WALLPAPER CO., Ltd., KOTT MILL, MANCHESTER. X Workmen Wanted. WORKMEN wanted by the Road Board to assist the Road work for Military Traffic in the Southern and Eastern Counties. Such men will be paid well for their services (about 6-1,d. per hour), and hutting accommodation, with blankets and rugs, would be provided free. Railway fares, would be paid to the scene of operation, and also return fares to those who rettrra to their present employment. g Further information can be had from- E. VAUGHTON, Esq., C.E., County Surveyor's Ofice, ARTHOG, or ELIAS HUMPHREYS, Park Row, DOLGELLEY. lop.S.-Application should be m&de at OIIce. Hadau! Hadaul FLOWER SEEDS, VEGETABLE SEEDS,ll FARM SEEDS. Dymuna R. DAVIES, CRITERION, DOLGELLEY Hysbysu ei luaws Gwsmeriaid a'r Cyhoedd fod ganddo Stoc newydd o Hadau wedi dod i mewn. Gan ei fod wedi cael blynyddoedd o brofiad yn y ganghen hon, galluogir ef i ddethol y mathau goreu am Gnwd, yn ogystal a'r mathau goreu gogyfer a'r Flower Show. Y mae ei Hadau yn y gorphenol wedi cipio ugeiniau o Prizes, gan ei wahanol Gwsmeriaid. Dymuna ddiolch am y gefnogaethfa dderbyniodd yn y gorphenol, ac addawa wneud ei oreu i roddi boddlonrwydd i'w gefnogwyr yn y dyfodol. Early Seed Potatoes ot the best varieties. Manures .-Clay's Fertilizer, Thom- son's Vegetable Manure; Robinson & Co.'s Electroplasm. Insect Destroyers :-Strauson' s Vapor- ite;1 Peake & Co's Kilgnub; Carter's. orm Killer Stanley's Slugdeath. Cofiwch y cyfeiriad:— R. DAVIES, Seedsman, Criterion DOLGELLEY. C Cynhelir Apwepthiant Yn BRYNMELYN gan Mr. JOHN PARRY JONES, Penrhyn- deudraeth. Trwy gyfarwyddyd Mr. John Jones, Dydd MERCHER, MAWRTH 31ain, 1915. Yr hwn sydd yn ymadael. Gweithir yr holl ystoc yn cynwys 6 o Wartheg Godro, 1 Bustach, 1 Taarw Dinawed, 2 Ddinawed fenyw ac un gwryw, Caseg wedd, &c., &c., a holl nwyddau y J?t/ 1 fferra. y Cv 1 AR OSOD. Warehouse Eang. Ymofyncr yn SWY tld- o fa'r Dydd. YN EigiEU.-YIAENYN POT A PYTATWS YMOFYMER A WM ALLEN, STAR ?STOWN ■ £ DOLGELLEY. r ?, ?' ?? .? ?/ ? ?