Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/newspaper_view.php

Line Number: 100

1 of 8

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/newspaper_view.php

Line Number: 103

https://cymru1914.org/en/view/newspaper/4107638/1" title="Next Page">Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

&:>oočY)C!)oooooooooocSOoo ooéÐ(0Ci7(0(0Ci7éVwwoo (0 ? cSO cSO 00 rS) AT YR HAF. AT YR HAF. w cSO AT YR HAF, cSO rS) cSO cSO cSO @ 00 Dilladau Newyddiorc. GELWCH YN Paris House, Dolgelley Am y styles DIWEDDARAF, Am y Qualities GORAF, Am y Prisiau ISELAF. WTUUIdyniOn ?? C???IFESm. FYNY- ? ?\c &? '3 s e &.    ?? 5?T&??. W. A. MEREDITH ■ I MASCOT SHOE8 ARE DELIGHTFUL FOR LADIES. ONE OF THE 200,000 PAIRS SOLD. MANY STYLES. ??.??????$ Mascot Shoes are the most wonder- s/f ,v 1 *al value ever offered. They are ????!M? '-M ^ade of fine, wellseasoned skins in /?\ .?!?!? fi§ *5 delightful shapes. Comfortable r~*S v >" srfmM ) from the first day of wear, ex- S?t??? I. Egjf ceedingly stylish, and, being BmJ ? jH??j?t roughl?- good all through, they  §P ??r longer than ordinary ;hoes. 1 11 « £ < y Write or call for Booklet of Styles. CASH PRICE Styles. 9/11. ■: M 82. '.OH' N 'H" u' Q HES 'Soot ånd8hoellaher JOHN n uunLO$^ DOLGELLEY- ■ 'V :■ ■ ■ REPAIRS B WE are told that as repairers we are second to none. We can honestly say, that we try to put the best ot material and labour into all our repair work, and endeav- our to del i v elr promptly. Try us for REPAIRS. ■ •' Coleg > y Brifysgol, Aberystwyth. iADRAN AMAETHYDDOL. PWYLLGOR ADDYSG MEIRION. Cynygir chwech o Ysgoloriaethau gwerth C5 yr un er galluogi myfyrwyr o Sir Feirionydd i gymeryd cwrs o addysg dros 4 wythnos mewn trin Llaeth ac Ymenyn yng Ngholeg y Brifysgol, Aber- ystwyth: Cynwysa hyn y tal am y cwrs, .£3) a £ 2 i'r myfyrwyr at eu treuliau personol. Dechreua'r Cwrs ar Fehefin 15fed, 1915. Dylid anfon pob ceisiadau i'r isod erbvn Dydd Iau, Mehefin lOfed- J. H. DA VIES, M.A., "tj CYMDEITHAS ANNIBYNOL CYMDEITHASAU [ CYFEILLCAR MEIRIONYDD. Dymunir rhoddi Rhybudd y "cynlielir Cyfarfod BIynyddol Cyffredinol y Gym- deithas uchod" DYDD SADWRN, y 19eg o FEHEFIN, am 1 o'r gloch y pryd- nawn, yn y Neuadd Sirol, DOLGELLAU. Gwahoddir yr holl Aelodau i roddi eu presenoldeb. v E. J. EDWARDS, Ysgrifmydd. I SAR WERTH. BROUGHAM, WAGGONETTE, a DOG- CART. Yr oil mewn sefyllfa ddar i'w werthu yn rhad. Ymofyner a Mr-* E» „ riffith, Coedcymmer, Dolgelley. WALLPAPERS from lid per roll. yV Any quantity, large or small. Wholesale Prices. Stock exceeds 250,000 rolls, all classes. Write for patterns, stating class required. (Dept. 146), BARNETT WALLPAPER CO., Ltd., KNOTT MILL, MANCHESTER. —- — — — —* MEWN GAFAEL. Dau HESBWRN CYMREIG. Nod- Tori blaen y dde y perchenog i ddesgrifio v nodau eraill- Os na hawlir hwy cyn MEHEFIN 27ain, gwerthir hwv i clafa y costau.—MORGAN OW fy Mawr, ger DOLGELLAU.