Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

DIC kS ,a 'Na ? Esg!d!au MAE Bonedd!gesau sydd yn dyoddef oddi- wrth draed Btined!g yndyheu am Esgid rydd esmwythdra—rhai esmwyth, ac ys- gafn, a thaclus, sydd yn rhoi gyda'r troed. Dyma y K Shoe sydd yn dod i iyny a'r gofynion uchod. DICKS I' —Do!gcHey.— Lower pr!ces ? IN ? ? ? ? BREAD. "V''Y. "1 ? ? AT 6d d 3 d ? J AT. ? MtLES & WILLIAMso :< ? CYCLES AND ACCESSORIES. AGENT for NEW HUDSON' BRADBuaY. and HARRISON & SONS,. NEW CYCLES from 'J3 15s. Cash or Easy Paymemts. Best Prices given for OLD CYCLES as part payment. Dont decide for a new CYCLE until you see my CATALOGUES. NEW TYRES from 3s. 6d. INNER TUBES from 2s. Any make and quality Of TYRES SUPDiied R. W. THOMAS. CYCLE & MOTQI AGENT, FELIN ISA-F,L DOLGELLEY. ENTERTAINMENT. MERRY THOUGHT PtERETTE TROUPE. JULY 8th ? In Aid of Sick and Wounded. ? rjAM FEDDYGINIAETH, t! < EHEDEG ATN p d bynnajsr y oymer damwMn Ie ? tjt t credwn nad oes dim yn well na, ? J WMfM?/? MV?BV? Mae'r am?ueddff). o'r hyn dynnwyd &Han Ka,n y ))!- j t)? ? ?eddy?in!ft.eth hon yn rhyfedd, R'fm amrywio o'r t)j BENDDIAED ac KS&YRN AFIACH i ddamM jH owydr,pmTiauys?r}{ennu,&o.,hefyddM'Iunia.R ? o'r achosion gwa.etna,f if?cha.wyd. Edrvdd Mr. ? Bur?esa yn hyf na, fyddfH UN FARWO'LABTH ? N oddiwrthWRNWYNIADY&WABD?a.neaeyrn fBpy.g'od,hoelMnrhydtyd,&c.,feryrhvsby8tr'y&? ))) n.ml — pe defnyddid y feddy?inme'th hon -V&,r jt) unwa,ith. Me byddo plant mewn ten!a d t i ? Mwch o LION OINTMENT fod yn YMYL bob t ? amser. Un pwyth mewn prvd a erbyd n?w. ?< } W Pryd bynaa.g y byddo aftechyd me?is CORN' ? w1 WYDON, LLYNORYNAU, BYSTYNAU. a t PIB8LWYF. PENpDI&ED FLONEGOG nea B n< BLEDRENOG, TARODEN, ECZEMA, nem jX j t unrhyw afiechyd y croen, non ennyniad cySecH. Ht t) defnyddiwch yr Omtmont. Pris 1/lt ga.m ? N) unrhyw fferyllydd, neu yn rhydU trwy y poa<. M rx tun P.O. oddiwrth E. BURGESS, 59 Gray'a Inm- at ? ) ? ro&d. Londoo. Oymgor yr Rh&d. ? ? ? AR OSOD. TY a SiOP ar osod 1.r nnwaith yn BRiDSZ STREET, yng nghymeriad Lewis. FroMHt Meat Salesman. Gosodir y Ty a'r SiØp ar wahan os dewisir am Rent rhesymol.. ?TTALLPAPERS irom l;d per T?. W Any quantity, large or sm?. Wholesale Prices. Stock exceeds 250,v rolls, all classes. Write for patt.em% stating class required. (Dept. 146) BARNETT WALLPAPER CO., Ltd, KNOTT MILL. MANCHESTER