Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
3 articles on this page
ADOLYOAD YR WYTHNOS

ADOLYOAD YR WYTHNOS. YR ARTH A'R ERYROD ETC. ? YR ARTH A'R ERYROD ETO. Fel mae'r LIew yn arwyddnod Prydain, y mae'r Arth yn arwyddnod Rwsia, yr Eryr i Germani, a'r Eryr a dau ben iddo iAwstria. Rhwng yr Arth a'r Eryrod y bu yr ymdrech mwyaf yr wythnos a aeth hoeiblo, eto. Gwiriwyd yr hyn a ddywed- wyd yn y llythyr diweddaf, set nad oedd G'Btmani wedi llwyddo i roi ergyd digon neithol i Rwsia yn Lembeig, ac y buasai sefyllfa Byddin Germani o bbsibi yn gyfyng ercwympo o Lemberg. Cyn i'r llythyr hwnw ymddangos yn y colofnau hyn, yr ?edd Lemberg wedi syrthio i ddwylaw'r Cêtmaniaid, ond yr Arth wrth gilio yn ol wedi taro ergyd mor gryf a'i bawen nes pluo un ochr i'r Eryr mawr. Chafodd y Gearsnaniaid na charcharorion na chyfarpar Thyiel pan gymerasaht Lemberg. Tran- oeth ymosododd y Rwsiaid mor ffyrnig ar y 

f YN FFRAtNC

f YN FFRAtNC. Y gwrthwyneb hollol yw hi yn Ffrainc I i'r hyn yw yn Galicia. Eriid mae'r Ger- I maniaid yn Galicia, amddiffyn eu hunain am eu bywyd y maent yn Ffrainc. Coli cyfleusterau rheilffyrdd a wna Germani wrth erlid ar ol y gelynion yn Galicia colli cyfleusterau rheilffyrdd a wna wrth il tie pob milltir i ni yn Ffrainc. Y rheil- j ffyrdd etc yw'r peth mawr yn Ffrainc fel yn Galicia. Drwy niter a threfn y rheilnyrdd yng ngogledd Ffrainc y mae Germani dro ar ol tro wedi gallu dyblu a threbln niter ei milwyr mewn unrhyw tan yr. ymosodid arno gan Syr John French neu v CadtridO}-, Jonre. Nid rhytedd ei tod yn glynu wrthynt mor gyndyn. Un- waith y evil ei atael ar y rheilffyrdd n< u eu prif ganol-fannau, cyll hefyd ei afael ar FfraincaBelgium,arhaidfyddiddogiIio yn ol dros y Rhine i'w wlad ei hun. Os astudir yn ofalus y inap sy'n dangos y rheilnyrdd yn Ngogledd Ffrainc, fe welir fod Byddinoedd Prydain a Ffrainc yng nghymydogaeth La Bassee, Arras, a Lens, yn arai ond yn sicr yn c?u am y Geiman- i aid fel ag i'w gorfodi i ollwng eu gafael ar y rheilffyrdd. Pan ddaw'r gorchymyn i'n bechgyn ni i gerdded rhagddynt, fe wetir ffrwyth y pethau hyn. t

DYDDtAU PENBLWYDD

¡ DYDDtAU PENBLWYDD. Dydd Llun, Mehefin 28ain, oedd dydd j penblwyddlloiruddiaethTywysog Coronog Awstria a'i briod ar yr ystryd yn Sarayero. Yr amgylchiad hwnw icddoddesgus t Awstria gyhoeddi rhyf 1 yn erbyn Servia, yr hyn a arwiniodd i'r Armagedon pres- enol. Cyn pen mis eto daw dydd pen- biwydd cyhoeddi Rhyfel Prydai n yn erbyn Germani, am dori o hono ei chyfamod i barchu tiriogaeth Belgium. Bwriada Pwyllgor Cairolog y Cymdeith- asau Gwladgar yn Llundain ddathlu y dyddiad hwn, Awst 4ydd, mewn modd a