Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

Royal Garrison A rt ery, RECRUltS ARE URGENTLY REQUIRED FOR THE ROYAL GARRISON ARTILLERY. THE ROYAL GARRISON ARTILLERY are trained at Coast Defence Stations and then drafted to Seige and Heavy Batteries with the Expeditionary Force. ;—■ ■ The establishment of Heavy Batteries includes DRIVERS, TELEPHONISTS, and such ARTIFICERS as SHOEING-SMITHS and SADDLERS. Men for the ROYAL GARRISON ARTILLERY may be accepted at 5 feet 6 inches provided their Chest Measurement is not below 35 inches, and the general physique good. Intending Recruits should apply to the Nearest RECRUITING OFFICE. COLEC Y BRIFYSCOL, ABERYSTWYTH. ADRAN AMAETHYDDOL. PWYLLGOR ADDYSG MEIRION. Cynygir nifer o ysgoloriaethau gwerth £7 yr un i feibion ffermwyr ac eraill er eu galluogi i gymeryd Amaethyddiaeth (Short Course) am ddau fis yn y Coleg uchod. t Y tal am y cwrs yw £ 3, a rhoddir y gweddill C- i'r deiliad at ei gadwraeth. Dechretier cwrs ar y 27ain o Hydref. Dylai ceisiadau gael eu hanfon i'r isod heb fod yn ddiweddarach na'r 14eg o Hydref, 1915. J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. YN EISIEU. I TENANT I HIGHGATE, TY DIRWESTOL, TRAWSFYNYDD, i gychwyn Galangauaf nesaf. Cynwysa'r Ty saith o Bedrooms, Bathroom, dwfr poeth ac oer, Sitting Room Parlour, Commercial Room a Refreshment Room, Billiard Room, Cegin, Scullery, v Cellar, &c. Y mae yn perthyn i'r Ty Ystablau, Coach-house, Yard, &c. Mae ( y Ty wedi ei ddodrefnu mewn rhan. ] Am fanylion pellach ymofyncr ar Ysgrifenydd, i'r hwn y mae pob cais i*w anfon ar neu cyn HYDREF 2il, 1915. O. LLOYD-OWEN. Glanmorfa, Dolgelley. Paris House, Dolgelley. ARDDANGOSFA NEILLDUOL. Millinery, Blanket Coats, Blouses, &c. ar gyfer y tymor presenol- ,.< -c:.=, Dewisiad Diguro mewn Cotiau UchaY, a Siwtiau Parod i Ddynion, Bechgyn, a Phlant. Stock Fawr o FRETHYNAU SIWTIAU a chanoedd o Fatrymau i ddewis o honynt. STYLE and FIT Guaranteed. v f W. A. MEREDITH.