Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
1 article on this page
Advertising

"41 ? ASE and elegance, that delightful well-groomed t? feeling, is secure d by all who give to the fitting of Delta Alst a little of the care that has been devoted to the manufacture of the shoes. Delta are splendidly made and delightful to wear. Write or call for Booklet Y of Styles. WOMEN'S440—14/11 Y?UR stock of Delta has been selected from the complete range to meet the ?? regular requirements of the district: and we have at our instant command all the remainder—every style and size made. Every foot except the really .abnormal can be fitted with Delta as perfectly as if the boots or shoes were made to measure. Further pairs, like the last, always in stock ready for immediate supply. We shall be pleased to wrife or telegraph for the size needed to ensure a. comfortable fit. t?jLJM t?tt?UE'C Bootancf?oe?a?? U%?t1?S r?UU<9?E.O? ???OP,DOLGELLEY. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B B n 1S??B'O?F??t?A! B ?? 00 00 ?? ?? o??? B [9 ? BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (7 SYPYN gwerth 21 1 s, o Lyfrau am las- Carriage Paid. PYRTHStON—SeiyDrydeddGyfroloBregethauDr. Davies, Tretech. 3a 6d. BYWQRAFFtADAUYBE)BLAPHREQETHAUERAtLL—gan Dr. Owen Evans (gynt Llundain) 3s. 6c CFtANT DR. ROBERTS (Dewi Ogwen), Wrexham-gan y arch. D. Griffith, Bethel 3s. 6c. COF)ANT )EOAM CWYNEDD—gan y Parch. C. Tawel- fryn Thomas. Gyda Darluniau. 2s. 6d TAMYMARtAN—CoBantNewydd—danolygiacthMr.W. J. Parry, Bethesda. 2s. 6c. YPOLPODA'RSEDDAU—Gany Parch. B. Davies, D.D., t,? Trelech. 2s. 6c. \.J?? QE!R!ADORYRYSOOLSABBATHOL—ganMr.EHisDavies, ?? ? '? ArgraSiad Newydd yn awr yn barod. Gyda Darluniau,acyncynwys376odudalentu.2s. Oc. ?.?/ ? DRWS Y CALOM—Moesgerddi, g?n Mr. R. H. Jones (Awdwr"DrwyGilyDrws,"a'r"DrwsAgor ?/ ed") 1s. Od. 1 0 (gyny9 Arbenig Arafi. ? i2o Lyfrau 6c. i 8!ant, 105. am eg. Afonaer ar unwaith, gan na werthir ond nifer arbenig o'r SYPYlJauhyn. 0\0., Geipiadup Ysgpythypo! a DuwinyMo! Y Diweddar Barch. D. Hugher- Tredegar. Y QEtttiADOR QOREO YM YR tAtTH CYMRAEC. YN DOWY CYFMt. FAWR HARDD. J RISCYHOEDDEDIG 37/- RIS GOSTYNGOL 88s. Ychydig.Gop!a.uyn UnigwertMr. RHIWMATIC AC ANHW'fLDER Y ¡ TRINIAETH RAD. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric actd ¡ crystals yn y Uywethau a'r cymmalaur effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad, a'r acid hwn ydyw'r achos penaf (} boen yn y cefn, lumbago, sciatica, anhrein y dwir, careg, grafel, dropsi, diabetes a Bright's disease. Y mae Tabledi EsTORA yn driniaeth effeithiol a llwyddianus ar gyfer hyn, ac wedi gwella llu o achosion, wedi i feddyg-. iniaethau eraill fethu, yr hyn a gyfrif am y ffaith eu bod yn cynym gymeryd lie medd- yginiaethau ar ol yr oes "—ydynt yn amL allan o gyrhaedd pawb ond y cyfoethog. Y mae niter cyfyngedig o iocses o Dabledi E'STORA yn cael eu CYNNYG YN I RHAD er pron eu bod yn llawn wai antu eu disgrinad—meddyginiaeth onest at y Kid- ney am bris gonest, l/lic. y bocs o 40 o dabledi, neu 6 bocs am 6/ Cynenwir hwyganyrhaniwyafoff.eryllwyr. Y mae y cynyg hwn o un bocs llawn yi? parhau mewn grym i ddarllenwyr y Dy