Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

First Previous Image 8 of 8
Full Screen
1 article on this page
Advertising

300, 1 CASE and elegance, that delightful well-groomed ??3 t î E? feeling, is secured by all who give to the JAIb*? v ] fitting of Delta .ust a little of the care that has I been devoted to the manufacture of the shoes. J§/ Delta are splendidly made and delightful to wear. Wtite or call for Booklet } of Styles. WOMEN'S 440-14/11 0 UR stock of Delta has been selected from the complete range to meet the regular requirements of the district and we have at our instant command all the remainder—every style and size made. Every foot except the really abnormal can be fitted with Delta as perfectly as if the boots or shoes were made to measure. Further pairs, like the last, always in stock ready for immediate supply We shall be pleased to wri?e or telegraph for the size needed to ensure II a comfortable fit. y ) Scotch ?oe?a?* JOHN H U G 'rim ESg -?ftV ?/OP, DOLGELLEY ? ? ? )!!m?))m))!!))))!t!)!? ?/! aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBB A 00. 1 SPECIAL l!1 [!J I OFFERS1 £ a 00, c./1 SYPYN gwerth 91 ls. b Lyfrau am 128' Carriage Paid. PYRTH SION-Sef y Drydedd Gyfrol o Bregethau Dr. Davies, Trelech. 3s 6d. BYWQRAFFIADAU Y BEIBL A PHREQETHAO ERAILL—gan Dr. Owen Evans (gynt Llundain) 3s. 6c I CFIANT DR. ROBERTS (Dewi Ogwen) Wrexham-gan y 4 arch. D. Griffith, Bethel 3s. 6c. COFIANTIEOAN CWYNEDD—gan y Parch. C. Tawel- fryn Thomas. Gyda Darluniau. 2s. 6d TANYMARIAN-Cofiant Newydd-dan olygiaeth Mr. W. J. Parry, Bcthesda. 2s. 6c. Y PULPUD A'R SEBOAU-Gan y Parch. B. Davies, D.D., Trelech, Zs. 6c. GEIRIAI)UR YR YSGBL SABBATHOL-gan Mr. ElliS r Davies, Argraffiad Newydd yn awr yn barod. Gyda | Darluniau, ac yn cynwys 376 o dudalenau. 2s. Oc. DRW8 Y CALON-Ntoeagerddi, gan Mr. R. H. Jones (Awdwr Drwy Gil y Drws," a'r Drws Agor /'I ed") Is. 0d. 1 0 WT- (D.Ynyg Arbenig Arall. ?y 12 o Lyfrau 6c. i ?!ant, 10s. am ?s ( ] Afonner ar unwaith, gan na werthir ond nifer arbenig o'r, \? ?, Sypynau hyn. "RXaaotoY fcto. Grflipiadar Ysgpythypol a Dnwinyddol Y Diweddar Barch. D. Hughes, Tredegar. Y CEIRIADOR COR EO VNYR IAITH GYMRAEC. YN ODWY OYFROL FAWR HARDD. RIS CYHOEDDEDIG 37/- RIS GOSTYNGOL 88s. 8e. Ychydig Gopiau yn Unig worthit. v s' ■■ ■■ RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY l' TRINIAETH RAD. [ Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid' vJL crystals yn y Hywethau a'r cymmalau, eftaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- '|TBaj iad, a'r acid hwn ydyw'r achos penaf 0.. 1 boen yn y cefn, lumbago, sciatica, anhrefn. y dwfr, careg, grafel, dropsi, diabetes, &-4| Bright's disease 1I Y mae Tabledi ESTORA yn driniaeth t effeithiol a llwyddianus ar gyfer hyn, ac | wedi gwella llu o achosion, wedi i feddyg- J iniaethau eraill fethu, yr hyn a gyfrif am y ffaith eu bod yn cyflym gymeryd lie medd- jfl yginiaethau ar ol yr oes "—ydynt yn ami- 9 allan o gyrhaedd pawb ond y cyfoethog. M Y mae nifer cyfyngedig o focses a 11 Dabledi ESTORA yn cael eu CYNNYG YN RHAD er profi eu bod yn llawn warantu eu disgrifiad-meddyginiaeth onest at y Kid- ,J ney am bris gonest, I 1 -1 c. y bocs o 40 o dabledi, neu 6 bocs am 2 6/ Cy-flenwir, hwy gan y rhan fwyaf o fferyllwyr. f¡ Y mae y cynyg hwn o un bocs llawn yii- parhau mewn grym i ddarllenwyr y Dydd" am ddeng niwrnod o'r d?ddiad hwn, ac ar i yr ammod fod y rhybudd hwn yn cael ei j dori allan a'i anfon gyda 3c. mewn stamps, j onide fe anwybyddir y cisiadau: a'r ? amcan ydyw, diogelu rhag rhai nad oes- | arnynt angen am y cynnyg. 'j CyfeiriadEsToRA CO 132, ChariB? M Cross Road, LONDON, W.C.-Adv. ?—————————————————————.? ■ HANE$ DANIEL. J ? ? I' ,1' | HOLWYDDOREG AR HANES DANIEL? (gan y Parch. E. Wnion Evans, Derwenlas)  Dyma un o'r lluaws Holwyddoregatt j hylaw gyhoeddir yn Swyddfa!r" Dysg- edydd." Fe gynwys chwech o beno j| ac ar ffurf holi ac ateb eir a'r disgybl drwy 3 i' hanes Daniel yn fanwl. Ychwanegir i werth y llyfryn drwy osod ar ddiwedcJ" ¡ pob penod addysgiadau pwrpasol oddiwrt yr hanes. Ei bris yw ceiniog. CYCLES AND ACCESSORIES • 1 AGENT for NEW HUDSON BRADBURYI j and HARRISON & SONS J 'NEW CYCLES from £3 15s. Casn or Easy Paymemts Best Prices given M for OLD CYCLES as part payment. I decide for a new CYCLE until you see mymI CATALOGUES. jt NEW TYRES from 3s. 6d IKNE TUBES from 2s. Any make and (jualnyiB of TYRES supolied  R W. THOMAS.  Y L CYCLE & MOTOR AGEM, VL". F?L? ISAF, I DOLGELLEYT, Air Osod j .7 iAmryw ystafellaedd ar OSOD ger Capel y Wesleyaid Y mofyner A Hughess., Mervinian house, Dolgellau DOLGELLAU: i Argraffwyd gan Hughes Br 'tnc; • j J