Collection Title: Dydd

Institution: The National Library of Wales

Rights: This resource is copyright of Cambrian News Ltd.

View full details

Image 1 of 8 Next Last
Full Screen
1 article on this page
Advertising

I >2 I WORLD'S "W^.S S§ S J. ? 'V?OI?rjJD'S 'VT'AB.. ? !?E Kind thoughts for those in action. *i ?M ■ ad j ? DAVIES'S § FRUIT CAKE IN GREAT REQUEST. P3 Criterion Bakery, Dolgelley. M £ a3 *"TJ W scj zest "5T\XV\ Clakt-s Vs. 6& 2.S., auA. 2s fo&. V, ■ ■ =, ,h_ — ————————————————————————?  ?? o ?? ?V?? get ???, improve in ?c??, therefore excellent for those at ?'*? Sthe F?<3M?. Many have testified to the quality of the Cakes. — 3 E-h A trial order solicited. i. 94 Agent for LYONS and LIPTON TEAS. F2 room;) — — | Llyfr Newydd ar Bwnc y Dydd—Y RHYFEL. PRIS— C?j! reif? ydd a=2^L ?y Archebion i'w  v w. V..  IA:n;w  ..J ddioed i cy!? MM w*!f!))p"t?" y??? t?ij hanfon yn Traethodau ar Faterion Ath- "° ^E'^R0;5 r()llyddc)I, DIWluyddol., (l Y, ('h d .tb' I Dolgelley. GAN YR AXHR-0 j I D. MIALL EDWARDS M.A ?/? ;— — —. _J • ■ BRITHDIR. Cynhelir Cyfarfod Llenyddol yn NGHAPEL Y BRITHDIR, NOS NADOLIG, 1915. Llywydd :-R. Pughe, Ysw., Helygog. A rweinydd :-Mr. Owen Jones, Caerdefaid. RHODDIR DETHOLIAD AR Y DELYN GYM- REIG YN YSTOD Y CYFARFOD GAX TELYNOR MAWDDWY. Drysau yn agored am 5-30, a dechreuir am 6 p.m. — vIiLlejiai i a 6c Rhagleni i'w cael gan- Mri. H. Rees Evans, Garthwnion, at David Owen, Cefnyclawdd, Ysgn. AR OSOD. PENYBRYN, BORTH, ger DOLGELLAU — Ymofyner yn Swyddfa'r "DYDD." LLYFRAU CYHOEDDEDIG Gan HUGHES BROS, DOLGELLAU. CLYCHAU'R PLANT-sef Adioddiadaa a Dadleuon i Blant y GobeitMs, y Demi, a'r Ysgol, gan y Parcfe. W. Ross Hughes, Borthygest. Pris 6c CYDYMAITH Y PLANT-sef Llyfr DadSeoof ac Adroddiadol i Blant, at wasamaeth y Gobeithluoedd a Chyfarfody&dlien* yddol Gan y Parch. E. Wnion Evans, Derwenlas, MachynlletSs — Pris 6c. WELSH POETRY-for Recitation in Ele- mentary Schools. 4d nett DARLLEN BOB YN GAM-sef Cvfrese Lffran at ddysgu darllen Safon I. li,,IIL Mae y llyfrau hyn wedi eu graddoli gan lVIr, G. R. Hughes YsgoIte»siff< Bethel. Arfon. Pris Is. y dwsia. CEROOI HWIAN -Recitations for lntmtt" and Lower Classes of Elementary Schools. Wr'tten by Rev E. G. Davies, Abertridwr. Pris 6c HOLWYDOORECAU-Pris Ie yr un Etia* Joseph. Moses, Joshua. DaSydd, Samuel Daniel. Abraham. EtEeus Jonah, Ruth. See H riWYnOOREG Y GOBEITHLU, gan v Parch;' 0. JJovd Owen, Pontypridd Pris Ie. 111